powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Informacje ogólne
Dane Teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 100
fax. 52 3574 820
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 
Kierownictwo Starostwa Powiatowego:

Starosta: Wiesława Pawłowska - tel. 52 3592 101, fax 52 3574 820
e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl

Wicestarosta: Tadeusz Majewski - tel./fax 52 3592 241

Członek Zarządu: Włodzimierz Figas - tel. 52 3592 102

Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 3592 103
e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl

Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 3592 104
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl


Wydziały Starostwa:

Wydział Organizacyjny
Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Nijak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II piętro
tel. 52 3592 186
e-mail: b.nijak@inowroclaw.powiat.pl

Wydział podzielony jest na:
a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II piętro, p. 136
tel. 52 3592 111
b) Referat Administracyjno-Gospodarczy
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 260
e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl
c) Referat Informatyki
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 150
d) Referat ds. Zamówień Publicznych
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 237


Wydział Budżetowo-Finansowy
Wydziałem kieruje Naczelnik, Główna księgowa Bogumiła Giża

Wydział podzielony jest na:
a) Referat Budżetowy
b) Referat Finansowy
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
I piętro, p. 121
tel. 52 3592 190
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl
Kasa Starostwa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30, przerwa 11.00 - 11.30.


Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Kowalska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
IV piętro, p. 160
tel. 52 3592 144
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydziałem kieruje Naczelnik Bernarda Nowak
Geodetą Powiatowym jest Dawid Kaźmierski

Wydział podzielony jest na:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
b) Referat Gospodarki Nieruchomościami
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
parter, p. 106a
tel. 52 3592 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydziału:
Ewidencja gruntów i budynków:
- gmina Inowrocław, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Rojewo, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 135
- miasto Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Pakość, miasto Pakość – 52 3592 133

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- wydawanie wypisów i wyrysów - 52 3592 115
- weryfikacja operatów technicznych – 52 3592 136
- obieg dokumentów, uwierzytelnianie, zgłoszenia prac geodezyjnych Web Ewid 52 3592 137
- przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych:
  - gmina Pakość, miasto Pakość, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 137
  - gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Rojewo, gmina Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia – 52 3592 136
  - miasto Inowrocław, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica – 52 3592 138
- mapa numeryczna – 52 3592 141
- Narady Koordynacyjne - 52 3592 149

- użytkowanie wieczyste - 52 3592 139
- ochrona gruntów rolnych - 52 3592 148
- gospodarka nieruchomościami - 52 3592 131, -132
- Komisja Inwentaryzacyjna mienia Skarbu Państwa - 52 3592 142, -117

Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Wydziałem kieruje Naczelnik Danuta Malicka
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 234, 52 3592 235, 52 3592 236
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


Wydział Komunikacji i Transportu
Wydziałem kieruje Naczelnik Anna Skirzyńska

Wydział podzielony jest na:
a) Referat Rejestracji Pojazdów
b) Referat Praw Jazdy
c) Referat Transportu Dróg
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydziału w sprawach:
- informacja - 52 3592 224
- rejestracja pojazdów - 52 3592 202, -206, -209, -213, -214, -215, -216, -217, -218, -246, -253, - 264, -307
- wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 3592 220
- prawo jazdy - 52 3592 222, - 221, - 208, - 211, - 219
- licencje i zaświadczenia na transport drogowy - 52 3592 205
- zarządzanie ruchem drogowym - 52 3592 201
- naczelnik wydziału - 52 3592 204
- przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 3592 238
- fax. 52 3592 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarządzanie ruchem)


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydziałem kieruje Naczelnik Janusz Królikowski
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 286, - 287, - 288, - 289, - 290
fax. 52 3592 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Kultury i Promocji
Wydziałem kieruje Naczelnik Monika Dąbrowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 148
tel. 52 3592 155
tel. 52 3592 134
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Wydziałem kieruje Naczelnik Joanna Kuchta
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 151
tel. 52 3592 152
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Prawne
Radcą Prawnym, Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 149
tel. 52 3592 158


Biuro Rady
Biurem kieruje Kierownik Anna Tyburek
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 229, - 230, - 231, 
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Biurem kieruje Kierownik Joanna Michalak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 146
tel. 52 3592 184, - 185
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Poznańska 133A
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 3538 376
tel. 52 3570 016
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
Inspektor Ochrony Danych Grzegorz Jeleński
e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. współpracy z mediami
Specjalista ds. współpracy z mediami Artur Kisielewicz
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 148
tel. 52 3592 154


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zespołem kieruje Przewodnicząca Wanda Batkowska
ul. Mątewska 17
88-101 Inowrocław 3
tel. 52 3592 251, - 252, - 250
e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Piątkowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 147
tel. 52 3592 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. BHP
Andrzej Pacholski
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II piętro, p. 139
tel. 52 3592 150

Więcej »