logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
21442   Paszporty
20459   Rejestracja pojazdu
16608   Rejestracja pojazdĂłw
12565   ZÂłotniki Kujawskie
11215   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
9865   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, drukarek, urzÂądzeĂą wielofunkcyjnych
9066   UpowaÂżnienie
8933   Wydawanie orzeczeĂą o niepeÂłnosprawnoÂści i stopniu niepeÂłnosprawnoÂści
8504   NabĂłr na stanowisko pracy mÂłodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
7896   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, oprogramowania oraz sprzĂŞtu multimedialnego
7563   OpÂłaty
7433   NabĂłr na stanowisko starszego referenta - peÂłen etat
7240   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, oprogramowania, sprzetu multimedialnego
7199   NabĂłr na stanowisko samodzielnego referenta - peÂłny etat
7099   Wymiana prawa jazdy
6890   MÂłodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
6543   Wyrejestrowanie pojazdu
6239   ZwiÂązek PsĂłw Rasowych z siedzibÂą w InowrocÂławiu
6215   „Budowa parkingu wokó³ budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 345 a
6169   REGON Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
6088   Specjalista ds. ksiĂŞgowoÂści w PZEASiPO
6053   Architektura i budownictwo
5888   NabĂłr na stanowisko urzĂŞdnicze podinspektora w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym
5845   NabĂłr na stanowisko starszego referenta w III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym.
5815   Tworzenie profilu kandydata na kierowcĂŞ
5729   Radca prawny w PCPR
5499   Referent w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
5458   Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
5458   Starosta InowrocÂławski ogÂłasza nabĂłr nr 5/2009 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze-specjalistĂŞ
5349   Referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
5243   Kwestionariusz osobowy
5228   Specjalista ds. pÂłac
5218   Digitalizacja dokumentĂłw PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
5151   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
5080   NabĂłr na stanowisko samodzielnego referenta - peÂłen etat
5045   NabĂłr na stanowisko starszego referenta - peÂłen etat
4977   Referent w pionie ekonomiczno-administracyjnym w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
4975   NabĂłr Nr 1/2011 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
4864   Tadeusz Majewski
4854   Referent w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym w Kruszwicy
4822   Strategia Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015
4794   Referent w Zespole Szkó³ im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu
4757   MÂłodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
4711   RafaÂł Walter
4674   OÂświadczenia
4671   Przetarg nieograniczony o wartoÂści poniÂżej 60.000 euro na sukcesywne dostawy artyku³ów ÂżywnoÂściowych
4554   Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
4547   NabĂłr na stanowisko pracy referenta w Pionie Technicznym w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
4539   Podinspektor w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
4476   Referent w ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
4447   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - referenta w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
4394   NabĂłr Nr 2/2011 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
4382   Dyrektor Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu
4339   Informacje w tej kategorii podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie: kliknij wiĂŞcej
4289   Wykaz numerĂłw kont bankowych
4267   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty do spraw organizacji ruchu
4266   Rojewo
4145   Wymiana parkietu oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
4136   Samodzielny referent w Zsp nr 3 w InowrocÂławiu
4111   Jacek Zalesiak
4090   Statut Powiatu InowrocÂławskiego
4090   SÂławomir Szeliga
4072   Starszy referent administracji w ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
4029   Wniosek o udzielenie pomocy Konsumentowi
4023   Referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
4014   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
3995   Fundacja Na Rzecz OsĂłb Starszych i NiepeÂłnosprawnych "Wiktoria"
3932   PrzemysÂław StefaĂąski
3911   Wzory oÂświadczeĂą
3910   NabĂłr Nr 1/2014 na stanowisko Dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
3901   Numer Identyfikacji Podatkowej Powiatu InowrocÂławskiego
3895   NabĂłr na stanowisko mÂłodszego referenta w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym
3894   Rzecznik prasowy
3891   Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu w celu dostosowania
3879   Naczelnik WydziaÂłu Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
3879   NabĂłr na stanowisko samodzielnego referenta - 3/4 etatu w Bursie Szkolnej nr 1
3876   Starszy referent w ZSP nr 1 im. Jana PawÂła II w InowrocÂławiu
3872   Specjalista w sekretariacie szkoÂły w ZSP nr 5
3864   Kruszwica
3861   Gleboznawcza klasyfikacja gruntĂłw rolnych
3813   MÂłodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
3811   Naczelnik WydziaÂłu Komunikacji i DrĂłg
3808   Wy³¹czenie gruntu z produkcji rolniczej
3787   KsiĂŞgowa w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
3778   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne OddziaÂł w InowrocÂławiu
3775   Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
3767   JarosÂław ObiaÂła
3684   Specjalista w Biurze Kontroli
3682   Podinspektor w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
3671   Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
3666   Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
3660   Zrzeszenie WÂłaÂścicieli i ZarzÂądcĂłw DomĂłw
3641   Referent w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
3635   Wydanie zaÂświadczenia o posiadaniu uprawnieĂą do kierowania pojazdem
3634   Starszy referent administracji w ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
3607   Referent w Dziale KsiĂŞgowoÂści
3591   Archiwum BIP z lat 2003-2006
3580   Edyta Gadacz
3562   Naczelnik WydziaÂłu Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
3548   Janikowo
3525   Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
3518   PakoœÌ
3498   REGON Powiatu InowrocÂławskiego
3491   Protokó³ nr 3/2006
3488   GraÂżyna KadÂłubowska
3485   WÂłodzimierz Figas
3484   G³ówny ksiĂŞgowy w DPS Ostrowo
3471   NabĂłr na stanowisko urzĂŞdnicze - dyrektora OÂśrodka Adopcyjno - OpiekuĂączego w Jaksicach
3468   Referent w Dziale Administracyjno - Finansowym PCPR
3464   Dariusz Cykulski
3442   Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu
3416   Krzysztof Nowicki
3415   Komisja BudÂżetu i FinansĂłw
3402   Iwona Stanek
3327   Referent w Dziale Administracyjno - Finansowym PCPR
3320   Wydawanie orzeczeĂą o niepeÂłnosprawnoÂści i stopniu niepeÂłnosprawnoÂści
3313   PeÂłnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 2558
3305   Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1
3301   Artur MikoÂłajczak
3291   Regulamin wynagradzania pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
3276   Romuald JaskĂłlski
3260   Kierownik Biura Rady w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
3254   UdostĂŞpnianie informacji publicznych
3254   informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
3240   OÂśrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
3224   Komisja Zdrowia i Polityki SpoÂłecznej
3205   Komisja Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
3203   Audytor wewnĂŞtrzny
3201   Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
3171   Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych ogÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
3150   Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoÂźnika drogowego
3142   Krzysztof Makowiecki
3133   Referent ds. administracyjnych w Obwodzie Drogowo - Mostowym w Gniewkowie
3124   Konkursy na stanowiska dyrektorĂłw :
3122   Naczelnik WydziaÂłu BudÂżetowo - Finansowego, G³ówny KsiĂŞgowy
3111   Wymiana stropu drewnianego na strop TERIVA w budynku CKU w InowrocÂławiu
3102   Uzyskanie profilu kandydata na kierowcĂŞ dla poddania siĂŞ kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji
3046   Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji Z UniÂą EuropejskÂą
3027   Biuro ObsÂługi InteresantĂłw
3025   Specjalista w Dziale Technicznym
3005   ZaÂłatwianie spraw on-line
2995   Andrzej Antoniewicz
2994   Dyrektor ZespoÂłu Szkó³ OgĂłlnoksztaÂłcÂących
w InowrocÂławiu
2992   Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie i filii w TarnĂłwku
2959   UchwaÂła nr 41/07
2955   Podinspektor w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
2954   Komisja BezpieczeĂąstwa Obywateli, ÂŁadu i PorzÂądku Publicznego
2934   Specjalista w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym
2931   NabĂłr na stanowisko inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
2928   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze radcy prawnego w Biurze Prawnym
2925   Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie Filia w TarnĂłwku
2923   Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-TupadÂły
2918   Budowa dwĂłch budynkĂłw usÂługowych z zakresu oÂświaty -
2909   StanisÂław Sobecki
2908   Referent ds. uzgodnieĂą projektowych i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym
2908   Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy
2905   Stowarzyszenie SpoÂłeczno - Kulturalne "Cordis"
2899   G³ówny ksiĂŞgowy w PCPR
2899   PoÂłoÂżenie
2896   Zmiany w sprawie orzekania o niepeÂłnosprawnoÂści i stopniu niepeÂłnosprawnoÂści od 1.01.2010
2881   Specjalista ds. ksiĂŞgowoÂści w PZEASiPO w InowrocÂławiu
2875   G³ówny KsiĂŞgowy
2868   Referent ds. magazynowych w ZSP nr 2 w InowrocÂławiu
2868   Zespó³ ds. Planu Rozwoju Lokalnego
2865   Maria Licznerska
2846   Danuta Maria Paluszak
2841   Specjalista - informatyk w Dziale Technicznym
2833   Referent ds. ewidencji drĂłg w dziale technicznym ZDP
2827   Marek Rimer
2826   Budowa hali widowiskowo-sportowej przy III LO im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
2813   MÂłodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
2810   Termomodernizacja budynku MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu, ul. N.M.P.
2806   WydziaÂł Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
2798   Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu
2790   SprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej oddanej w uÂżytkowanie wieczyste - na rzecz uÂżytkownika wieczystego
2790   Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
2787   Referent w Dziale KsiĂŞgowoÂści w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych
2787   ZastĂŞpca Naczelnika WydziaÂłu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
2786   Towarzystwo miÂłoÂśnikĂłw WoÂłynia i Polesia. OddziaÂł w InowrocÂławiu.
2786   Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
2771   Artur Nalewajski
2767   Specjalista w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym
2766   Naczelnik WydziaÂłu Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2764   Podinspektor w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
2761   Kierownik dziaÂłu administracyjno-gospodarczego w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
2761   DÂąbrowa Biskupia
2757   Specjalista w Wydziale Komunikacji i DrĂłg
2751   NabĂłr nr 2/2014 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
2742   Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2732   Referent w dziale Pomocy Instytucjonalnej w PCPR
2731   Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
2728   Aleksandra Szubarga
2718   Bogdan Budner
2705   Laborant w ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
2699   SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy PoznaĂąskiej 384c.
2696   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
2685   Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
2685   NabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
2683   Piotr Kendzierski
2671   Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
2670   NabĂłr Nr 3/2010 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
2656   Inspektor w Dziale Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych w PCPR
2649   BudÂżet na rok 2007
2640   WiesÂława Maria PawÂłowska
2631   G£ÓWNEGO KSIÊGOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓ£ I PLACÓWEK OÂŚWIATOWYCH
2607   Konkurs na stanowisko dyrektora
2604   OÂśrodek Wspierania PrzedsiĂŞbiorczoÂści w InowrocÂławiu
2602   Kierownik Drogowej SÂłuÂżby Liniowej
2595   NadzĂłr nad robotami budowlanymi pn. Rozbudowa Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej
2593   PrzewodniczÂący Powiatowego ZespoÂłu ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
2588   Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych w Dziale Technicznym
2588   Przetarg nieograniczony na docieplenie budynku DPS w InowrocÂławiu
2587   G³ówny KsiĂŞgowy w DPS w Ostrowie
2576   Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych w Dziale Technicznym ZDP w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
2576   ZarzÂądzenie nr 82/2007 Starosty InowrocÂławskiego
2565   Referent DziaÂłu Gastronomicznego w ZSP nr 2 w InowrocÂławiu
2543   Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
2540   Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
2538   Towarzystwo Rozwoju ÂŁojewa im. StanisÂława Przybyszewskiego w ÂŁojewie
2526   WiesÂław Nurski
2515   Obywatelskie Stowarzyszenie UwÂłaszczeniowe w InowrocÂławiu
2515   Jerzy Marek GawĂŞda
2514   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw :
2510   Kujawskie Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w InowrocÂławiu „SM” „Stwardnienie Ro
2509   Ireneusz Marek BeÂśka
2507   Leszek Kaus
2507   Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
2506   Adam Matuszak
2503   G³ówny ksiĂŞgowy w DPS w Ostrowie
2502   Kierownik DziaÂłu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych w PCPR
2501   Podsumowanie pracnad Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2008-2015
2497   Kadencja 2010 - 2014
2496   ZarzÂądzenie Nr 58/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 7 maja 2009 r.
2494   Kierownik dziaÂłu terapeutyczno - opiekuĂączego w DPS w KawĂŞczynie
2492   Wniosek o dofinansowanie zakupu urzÂądzeĂą (wraz z montaÂżem)
2492   Audytor wewnĂŞtrzny
2490  
2488   Organizacja i przeprowadzenie szkoleĂą w zakresie przygotowujÂącym do zdobycia ECDL
2486   Specjalista ds. ewidencji drĂłg i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym ZDP w InowrocÂławiu
2486   Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego
2484   Referent DziaÂłu Gastronomicznego w ZSP nr 2 w InowrocÂławiu
2483   Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkĂŞ drewnianÂą zespolonÂą
2481   remont budynku warsztatowego CKP, ul. Dworcowa 25 w InowrocÂławiu
2480   Specjalista d.s. utrzymania drĂłg i mostĂłw
2480   Wydanie wtĂłrnika prawa jazdy
2478   Przetarg nieograniczony na Remont budynku byÂłych warsztatĂłw szkolnych InowrocÂław, ul. PoznaĂąska 384
2475   RafaÂł ÂŁaszkiewicz
2466   Wydanie miĂŞdzynarodowego prawa jazdy
2464   Specjalista ds. uzgodnieĂą projektowych i decyzji administracyjnych w dziale technicznym ZDP
2464   Malowanie linii boiskowych w hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kruszwicy
2460   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs
2456   Towarzystwo Rozwoju ÂŁojewa im. StanisÂława Przybyszewskiego
2454   Inspektor ds. zamĂłwieĂą publicznych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2450   Komisja BudÂżetu i FinansĂłw
2445   Danuta Anna Kwiatkowska
2442   Stowarzyszenie Na Rzecz OsĂłb NiepeÂłnosprawnych "Okno" w DÂąbrowie Biskupiej
2438   Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2436   Turystyka
2432   Zawiadomienie o zmianach w pojeÂździe zarejestrowanym
2426   Audytor wewnĂŞtrzny
2422   Budowa dÂźwigu platformowego zewnĂŞtrznego dla osĂłb niepeÂłnosprawnych
2421   Kierownik DziaÂłu Administracyjno-Finansowego-G³ówny KsiĂŞgowy
2420   Konkursy na stanowiska dyrektorĂłw szkó³:
2416   WÂłodzimierz SkrzypiĂąski
2416   Rok 2007
2412   Audytor wewnĂŞtrzny
2405   Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w PCPR
2396   ZwiÂązek Rodu ÂŁada w InowrocÂławiu
2395  
2393   Kierownik Drogowej SÂłuÂżby Liniowej
2386   Zestawienie wynikĂłw gÂłosowania i podziaÂłu mandatĂłw w okrĂŞgach wyborczych -
2386   Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
2383   Kierownik DziaÂłu Technicznego w ZDP w Latkowie
2379   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs na stanowisko
2373   Franciszek ÂŻak
2373   Zakup, dostawa i montaÂż jednej sztuki-pionowe frezarskie centrum obrĂłbcze dla potrzeb CKP,InowrocÂław
2370   Kontrola problemowa w Punkcie Paszportowym
2367   Stowarzyszenie ProducentĂłw Warzyw „Rodzina” w KrĂŞÂżoÂłach
2366   Naczelna Organizacja Techniczna Federacja StowarzyszeĂą Naukowo Technicznych Rada w InowrocÂławiu
2366   Budowa garaÂżu dwustanowiskowego
2365   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem
2363  
2359   Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca OddziaÂł InowrocÂław
2357   Remont dachu, wymiana instalacji odgromowejna budynku ZSP nr 3
2357   Tadeusz Majewski
2357   Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wraz z wymianÂą pokrycia dachowego w OrÂłowie 52
2356   Audytor wewnĂŞtrzny
2356   Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast - Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, PakoœÌ.
2347   Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym
2347   ZarzÂądzenie Nr 34/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 18 marca 2009 r.
2347   NabĂłr nr 4/2015 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
2346   Audytor WewnĂŞtrzny
2342   Dorota MaÂłgorzata Kwiatkowska
2341   Jolanta Nowak
2340   Wykonanie usÂługi w zakresie kompleksowej kampanii promocyjno - informacyjnej na temat projektu pt.:
2338   Scalenie i wymiana gruntĂłw*
2338   UzupeÂłnienie ewidencji gruntĂłw i budynkĂłw,dystrybucja zbioru danych o dziaÂłkach,budynkach i lokalach
2337   Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku po StraÂży PoÂżarnej przy ul. PoznaĂąskiej 133
2335   Gniewkowo
2332   Fundacja Lokalna Grupa DziaÂłania Czarnoziem na Soli
2332   Wykonanie usÂługi w zakresie kompleksowej kampanii promocyjno - informacyjnej
2330  
2329   Stowarzyszenie WĂŞdkarskie ,,OkoĂą'' w Gniewkowie
2323   Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych w Dziale Technicznym ZDP
2322   Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym ZDP w Inowroclawiu
2321   UksztaÂłtowanie terenu
2321   Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu
2318   Archiwum BIP z lat 2003-2006
2315   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
2311   Specjalista d/s utrzymania drĂłg i mostĂłw
2311   Wniosek o przyznanie dofinansowania ze ÂśrodkĂłw PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
2309   Inspektor ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2308   Feliks Kryszak
2304   Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeĂą biurowych i sali sesyjnej
2304   Budowa ³¹cznika pomiĂŞdzy HalÂą Widowiskowo-SportowÂą, a budynkiem III L.O. im. KrĂłlowej Jadwigi
2301   PrzemysÂł
2299   SprzedaÂż maszyn rolniczych w formie licytacji
2296   UchwaÂła Nr XLII/429/2014
2285   Fundacja PrzystaĂą Nadziei w Bydgoszczy
2285   Termomodernizacja budynku ZespoÂłu Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
2283   Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym ZDP
2278   WtĂłrnik dowodu rejestracyjnego lub jego wymiana
2277   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym Psychoruchowo "Szansa"
2274   Janusz KrĂłlikowski
2273   Marek Mieszko Gerus
2272   Stowarzyszenie ,, Nowa para butĂłw ''
2271   Rok 2007
2263   Hanna CzerwiĂąska
2261   2. Plan audytu
2258   Kontrola podatkowa
2256   Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2248   Marek KoÂściĂąski
2247   UchwaÂły Powiatowej Komisji Wyborczej w InowrocÂławiu
2246   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2015
2242   Specjalista ds. utrzymania zieleni w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
2241   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
2240   Kujawskie Stowarzyszenie PrzedsiĂŞbiorcĂłw i HandlowcĂłw w InowrocÂławiu
2240   ZarzÂądzanie Kryzysowe
2238   Kontrola sanitarna
2238   OgÂłaszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie
2236   UchwaÂły Rady Powiatu z kadencji 1999-2002
2230   Wniosek o dofinansowanie ze ÂśrodkĂłw PFRON likwidacji barier technicznych
2229   Wykonanie rozbiĂłrki byÂłej pracowni warsztatĂłw szkolnych przy ul. PoznaĂąskiej 384, 88-100 InowrocÂław
2229   Agnieszka ÂŚwiÂątkowska
2225   Inspektor ds. zamĂłwieĂą publicznych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2220   Wynik postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ na:
2219   Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym
2218   Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkĂŞ drewnianÂą zespolonÂą
2218   OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze-referent w DPS Warzyn
2215   Plany i strategie opublikowane w latach 2003-2006
2214   Specjalista d.s. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
2213   Wykaz szkó³ i placĂłwek niepublicznych Powiatu InowrocÂławskiego
2212   SprzedaÂż majÂątku ruchomego CKP w formie licytacji
2210   Przyznanie nieodpÂłatnie prawa wÂłasnoÂści dziaÂłki
2208   Biuro Rady Powiatu
2208   Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
2207   InowrocÂławski Klub Seniora Boksu z siedzibÂą w InowrocÂławiu
2206   Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2010 r.
2205   Udzielenie osobie fizycznej bonifikaty od opÂłaty rocznej
2204   Remont dachu budynku sali gimnastycznej w ³¹czniku przy ZSP nr 5
2202   UchwaÂły Rady Powiatu z kadencji 2002-2006
2202   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
2199   Stowarzyszenie Wspierania OsĂłb Bezrobotnych "Praca" z siedzibÂą w InowrocÂławiu
2199   OgÂłaszenie o pierwszym przetargu ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanych nieruchomoÂści-Ostrowo
2198   Komisja BezpieczeĂąstwa Obywateli, ÂŁadu i PorzÂądku Publicznego
2194   Marek MieczysÂław PruÂś
2187   Towarzystwo "Capoeira" w InowrocÂławiu
2187   Stowarzyszenie OsĂłb NiepeÂłnosprawnych "Kropla Nadziei"
2184   Informacje w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastepujÂące podkategorie: kliknij wiĂŞcej
2180   Specjalista ds. nieruchomoÂści w Dziale Technicznym w ZDP w InowrocÂławiu
2180   Remont zespoÂłu dworskiego w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku,
2178   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs na stanowiska dyrektorĂłw:
2173   Zawiadomienie o uniewaÂżnieniu postĂŞpowania
2172   Porozumienie SamorzÂądowe z siedzibÂą w InowrocÂławiu
2171   Audytor WewnĂŞtrzny
2170   Fundacja ÂŚwiĂŞtego MikoÂłaja
2167   Dostawa nawozĂłw i ÂśrodkĂłw ochrony roÂślin
2167   Wykonanie prac remontowych w budynku II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego w InowrocÂławiu
2166   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
2160   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
2159   Kontrola doraÂźna przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
2159   Wydanie miĂŞdzynarodowego prawa jazdy
2158   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposaÂżenia pracowni szkolnych
2157   Audyt zewnĂŞtrzny projektu realizowanego i kontrolowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu
2157   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
2151   Protokó³ nr 1/06
2151   Dyrektor ZSP nr 4 i dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
2143   MajÂątek powiatu - stan na 31 grudnia 2006 r.
2139   Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2136   Rok 2006
2133   Jadwiga Pacholska
2133   Wynik postĂŞpowania prowadzonego w trybie zapytania o cenĂŞ
2131   Kujawska Liga Bilardowa z siedzibÂą w InowrocÂławiu
2129   InowrocÂławskie Stowarzyszenie Sportowe Sportino
2128   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo.
2127   Termomodernizacja budynku byÂłej straÂży poÂżarnej
2126   Wyniki - Wybory SamorzÂądowe 2010
2126   Lista radnych Powiatu InowrocÂławskiego w kadencji 2014-2018
2125   Ustalenie innego (niÂż ustawowy) terminu pÂłatnoÂści opÂłaty rocznej
2124   Opracowanie dokumentacji projektowej na czêœÌ I:
2122   Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w dziale technicznym ZDP
2122   Aktualizacja Programu Ochrony ÂŚrodowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu InowrocÂławskiego 2010.
2121   Polskie Stowarzyszenie DiabetykĂłw KoÂło Powiatowe w InowrocÂławiu
2120   Wniosek o dofinansowanie ze ÂśrodkĂłw PaĂąstwowego Funduszu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych
2119   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriĂłw komputerowych
2118   Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
2117   Caritas Archidiecezji GnieÂźnieĂąskiej KoÂło Pomocy Osobom NiepeÂłnosprawnym
2117   Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
2116   Lokalna Grupa DziaÂłania "Nad wodami Noteci"
2113   Barbara Kaczmarek
2113   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego w kadencji 2014-2018
2110   Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzĂŞtu rehabilitacyjnego ze ÂśrodkĂłw PFRON
2107   Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Gniewkowie
2104   Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej i zamĂłwieĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego
2104   Dostawa nawozĂłw i ÂśrodkĂłw ochrony roÂślin dla Gospodarstwa Pomocniczego
2101   Kurkowe Bractwo Strzeleckie w InowrocÂławiu
2101   Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
2099   Rok 2008
2096   Stowarzyszenie "Bezpieczny RÂąbin"
2095   Ludowy Zespó³ Sportowy ”Fregata” Polanowice z siedzibÂą w Polanowicach
2094   OddziaÂł Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w InowrocÂławiu
2093   Kujawskie Stowarzyszenie Klubu AbstynentĂłw w InowrocÂławiu
2093   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
2092   Ochrona fizyczna osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
2090   Polskie Stowarzyszenie Konigun Ninjutsu z siedzibÂą w InowrocÂławiu
2090   Fundacja ,, K-S-M JESTEÂŚMY Z WAMI '', InowrocÂław
2089   Klub KoszykĂłwki Kruszwica 1993
2089   Audytor wewnĂŞtrzny
2085   Stowarzyszenie Partnerstwo Powiatu InowrocÂławskiego
2084   OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na budynek mieszkalny jednorodzinny typu ,,SÂłonecznik''
2083   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu
2078   MirosÂława Kucol
2077   Protokó³ nr 4/2007
2076   Kontrola problemowa w Starostwi Powiatowym w InowrocÂławiu
2075   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2006 r.
2075   Termomodernizacja budynkĂłw placĂłwek oÂświatowych na terenie powiatu inowrocÂławskiego
2074   Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej ZSP nr 5
2072   OgÂłoszenie przetargu w trybie ,,przetarg nieograniczony'':
2071   Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w InowrocÂławiu
2069   Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” w PakoÂści
2069   Anna Barbara Mielcarska
2069   Przebudowa wewnĂŞtrznej instalacji centralnego ogrzewania
2068   Kujawskie Stowarzyszenie Krajowych PrzewoÂźnikĂłw PasaÂżerskich
2067   Remont sali gimnastycznej przy I Liceum OgĂłlnoszktaÂłcÂącym im.J.Kasprowicza w InowrocÂławiu
2066   Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego SpoÂłeczeĂąstw Kujaw
2065   Rok 2007
2064   Powiatowy OÂśrodek Rozwoju PrzedsiĂŞbiorczoÂści w InowrocÂławiu
2064   Stowarzyszenie MÂłodzieÂży - Piastowskie
2063   PaweÂł DrzaÂżdÂżewski
2062   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
2062   Wykonanie zespoÂłu boisk sportowych z zapleczem przy ul. Matewskiej w InowrocÂławiu
2062   Termomodernizacja budynku ZespoÂłu Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w InowrocÂławiu, ul. KrzymiĂąskiego 8
2060   UchwaÂła nr I/6/06
2060   MiĂŞdzyzakÂładowy Ludowy Klub Sportowy „Unia” Janikowo
2059   Informacja o wyniku postĂŞpowania na przebudowĂŞ drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo
2058   Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w InowrocÂławiu
2058   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
2057   Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia w siedmiu szkoÂłach ponadgimnazjalnych w InowrocÂławiu
2057   ZarzÂądzenie Nr 56/2010
2057   Adrianna Biernacka
2056   Ludowy Klub Sportowy „Arkadia” Jaksice
2056   Protokó³ nr 2/06
2056   RozbiĂłrka budynku gospodarczego i inwentarskiego
2055   Stowarzyszenie WychowankĂłw Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
2055   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
2054   Towarzystwo "Sky Bo" w InowrocÂławiu
2052   Kujawskie Stowarzyszenia Obywatelskie „Nasz Region” z siedzibÂą w InowrocÂławiu
2052   OÂświadczenia majÂątkowe pracownikĂłw publikowane w latach 2003 - 2006
2051   Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej oraz jej wtĂłrnika
2050   Budowa parkingĂłw na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
2048   InowrocÂławskie Towarzystwo Szachowe „KOPERNIK” w InowrocÂławiu
2048   Sukcesywne dostarczanie produktĂłw ÂżywnoÂściowych podzielonych na grupy :
2047   OdwoÂłanie przetargu na sprzedaÂż zabudowanych nieruchomoÂści w InowrocÂławiu
2043   Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic
2042   remontu budynkĂłw I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu ul. 3 Maja 11-13
2041   Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu
2040   LudnoœÌ
2038   Stowarzyszenie KupcĂłw i ProducentĂłw Ziemi Kujawskiej w InowrocÂławiu
2038   BudÂżet na 2008 rok
2038   OgÂłoszenie o przetargu na przebudowe kuchni w DPS w InowrocÂławiu
2037   Protokó³ nr 9/2007
2037   OGÂŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Budynek mieszkalny jednorodzinny typu SÂŁONECZNIK
2035   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
2034   Stowarzyszenie Rozwoju SportĂłw Ekstremalnych
2034   Inspektor ds. instalacji sanitarnych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
2030   Klub JeÂździecki „MORGAN” w Balczewie
2030   Audyt zewnĂŞtrzny projektu stypendialnego dla studentĂłw "Szansa dla ÂŻaka II"
2029   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
2028   Zakup szczepionek i wykonanie szczepieĂą przeciwko wirusowi HPV
2026   Kontrola doraÂźna w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
2025   InowrocÂławskie Towarzystwo Tenisowe „GOPLANIA” w InowrocÂławiu
2024   InowrocÂławska Koalicja Wyborcza
2024   Rok 2007
2024   DowĂłz i odwĂłz uczniĂłw na zajĂŞcia dydaktyczno-wyrĂłwnawcze i pozalekcyjne
2024   Krystyna Iwona Malewicz
2024   Dawid KaÂźmierski
2023   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
2022   Centrum Badania Rolnictwa w InowrocÂławiu
2021   UchwaÂły ZarzÂądu Powiatu z kadencji 2002-2006
2021   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
2020   Remont dachu na budynku g³ównym i przybudĂłwce Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego w InowrocÂławiu, ul. ÂŚ
2018   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
2018   Termomodernizacja budynku Powiatowego MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
2017   Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie WÂłaÂścicieli i ZarzÂądcĂłw Lokali oraz BudynkĂłw w InowrocÂławiu
2015   Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Markowie gm. Gniewkowo
2014   Organizacja i przeprowadzenie szkoleĂą specjalistycznych realizowanych w ramach projektu pn.
2013   Cech RzemiosÂł Ró¿nych
2013   Informacja o wyniku postĂŞpowania
2013   Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym, ZDP w Latkowie
2013   Adaptacja pomieszczeĂą wozowni na potrzeby mieszkaĂącĂłw Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
2012   Naczelna Organizacja Techniczna Federacja StowarzyszeĂą Naukowo-Technicznych Rada w InowrocÂławi
2010   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs na stanowisko dyrektorĂłw :
2009   Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w GniewkĂłwcu
2009   Jacek Olech
2008   Stowarzyszenie OsĂłb Bezrobotnych Kujawy
2005   Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oÂświetleniem w sali gimnastycznej ZSP nr5 w InowrocÂławiu
2004   Sukcesywna dostawa owocĂłw, warzyw i przetworĂłw warzywnych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
2003   Przetarg nieograniczyony na dostawĂŞ urzÂądzeĂą i sprzĂŞtu do kuchni do DPS w InowrocÂławiu
2003   Budowa dwĂłch zjazdĂłw i placĂłw utwardzonych
2003   Termomodernizacja budynku Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego
2003   Dane Powiatowej Komisji Wyborczej w InowrocÂławiu
2000   Stowarzyszenie Sportowe – OÂśrodek JeÂździecki „Jaszczó³towo”
2000   ZaÂłoÂżenie bazy ewidencji budynkĂłw i lokali
1999   Interpelacje zgÂłoszone 1 marca 2007 r.
1997   Kujawskie Stowarzyszenie Obrony Spó³dzielcĂłw z siedzibÂą w InowrocÂławiu
1996   Stowarzyszenie KibicĂłw KS Notecianka PakoœÌ
1995   ZwiÂązek Harcerstwa Rzeczpospolitej ZarzÂąd OkrĂŞgu Kujawsko-Pomorskiego
1994   Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkĂŞ PCV w ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
1993   MaÂła Ojczyzna z siedzibÂą w InowrocÂławiu
1992   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze OddziaÂł NadgoplaĂąski w Kruszwicy
1992   Stowarzyszenie Marketingowe ProducentĂłw Rolnych w ZÂłotnikach Kujawskich
1991   Remont pokoi mieszkalnych 1 i 2 osobowych na I i II piĂŞtrze budynku w DPS w InowrocÂławiu
1991   Komisja Zdrowia i Polityki SpoÂłecznej
1991   NabĂłr nr 17/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora
1990   Stowarzyszenie PiÂłkarskie OMEGA Ludowy Zespó³ Sportowy w Markowie z siedzibÂą w Gniewkowie
1988   UchwaÂły ZarzÂądu Powiatu z kadencji 1998-2002
1988   Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³ NadgoplaĂąski” w Kruszwicy
1988   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1988   Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeÂździe mechanicznym
1987   InowrocÂławskie Stowarzyszenie Muzyczne w InowrocÂławiu
1987   Stowarzyszenie Rozwoju Gminy PakoœÌ
1986   Rider's Club
1983   Barbara Anna Rybicka
1982   Przetargi na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej.
1980   Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawĂŞ tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji
1980   ZaÂświadczenie w zamian utraconego dowodu rejestracyjnego
1978   Stowarzyszenie ProducentĂłw Rolnych w Janikowie
1978   Przebudowa systemu zasilania energetycznego i wymiana instalacji elektrycznej
1978   Remont budynku byÂłych warsztatĂłw szkolnych InowrocÂław, ul. PoznaĂąska 384
1978   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu
1976   Fundacja RozwĂłj to RadoœÌ
1975   Stowarzyszenie Wspierania Szpitala Powiatowego w InowrocÂławiu z siedzibÂą w Janikowie
1975   Zakup i montaÂż urzÂądzeĂą systemu monitoringowego dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1975   Tryb i terminy skÂładania oÂświadczeĂą majatkowych
1974   Interpelacje zgÂłoszone 31 stycznia 2007 r.
1974   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
1973   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GÂąski
1973   Stowarzyszenie InowrocÂław Bez Barier
1973   Przebudowa budynku szkoÂły i wymiana pokrycia dachu budynku ZespoÂłu Szkó³ im. Marka KotaĂąskiego
1973   Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego w wysokoÂści 7 450 000 zÂł na okres 5 lat
1972   UchwaÂła nr IV/27/07
1972   OgÂłaszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniew
1971   Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw WĂŞdkarstwa i Ochrony ÂŚrodowiska w Janikowie
1971   OÂświadczenia
1970   Ustalenia z posiedzeĂą ZarzÂądu Powiatu z kadencji 2002-2010
1969   Zjednoczeni w Prawdzie
1967   Sukcesywna dostawa produktĂłw mleczarskich dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
1967   Stowarzyszenie Rozwoju i Wsparcia SpoÂłecznego " VETO"
1967   SkÂład Rady Powiatu umieszczony w tej kategorii zostaÂł podzielony na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1966   Polski Czerwony KrzyÂż Miejsko-Gminny Klub Honorowych DawcĂłw Krwi w InowrocÂławiu
1966   Kujawskie Stowarzyszenie Krajowych PrzewoÂźnikĂłw PasaÂżerskich „PIAST” w InowrocÂławiu
1966   Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Stokrotka"
1966   Postanowienie w sprawie: budowa ³¹cznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodlegóœci do ul. Staszic
1965   Interpelacje zgÂłoszone 28 lutego 2008 roku
1964   Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddziaÂł w Toruniu
1964   Kontrole zewnĂŞtrzne umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1963   Protokó³ nr 5/2007
1961   Ludowy Zespó³ Sportowy "Liszkowo" w Liszkowie
1961  
1960   WÂłodzimierz Figas
1958   Interpelacje zgÂłoszone 8 grudnia 2006 r.
1957   InowrocÂławskie Towarzystwo KoszykĂłwki „NOTEÆ” w InowrocÂławiu
1956   Remont sali gimnastycznej i pomieszczeĂą socjalnych przy sali gimnastycznej w ZSP nr 3 w
1956   InowrocÂławski Klub Przyjació³ ZwierzÂąt ,, Animals ''
1955   Interpelacje zgÂłoszone 24 kwietnia 2008 r.
1955   Remont i adaptacja pomieszczeĂą po byÂłych warsztatach szkolnych na pracownie
1955   Rok 2008
1955   Malowanie korytarza i wymiana stolarki drzwiowej w CKP w InowrocÂławiu
1953   InowrocÂławskie Stowarzyszenie Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu
1953   Interpelacje zgÂłoszone 5 kwietnia 2007 r.
1953   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i wyrobĂłw miĂŞsnych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
1953   Oprac. koncepcji architekt. i kompleksowej wielobranÂż. dok. projektowej dot.rozbudowy DPS w Ostrowie
1953   Dorota Szczepaniak
1952   Wzory oÂświadczeĂą
1951   Klub WioÂślarski „GopÂło” w Kruszwicy
1951   InowrocÂławski Klub Kolarski "Al - Mot Team"
1950   Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego w wysokoÂści 5.500.000 zÂł na okres piĂŞciu lat
1950   Towarzystwo WĂŞdkarskie ,,Szymborze''
1949   Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej wielobranÂżowej dokumentacji
1948   OgÂłaszenie o przetargu nieograniczonym na dostawĂŞ samochodu osobowego do nauki jazdy dla ZespoÂłu Szk
1948   Stowarzyszenie AbsolwentĂłw i SympatykĂłw Liceum Pedagogicznego
1948   Arkadiusz Kowalski
1948   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KoÂścielcu,
1948   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
1945   Remont sali gimnastycznej i pomieszczeĂą socjalnych
1944   Stowarzyszenie AbsolwentĂłw przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana PawÂła II
1942   Stowarzyszenie Promocji KoszykĂłwki "Inobasket" w InowrocÂławiu
1942   Sukcesywna dostawa ró¿nych artyku³ów spoÂżywczych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
1941   Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3
1940   Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeÂździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionow
1939   Protokó³ nr 11/2007
1938   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1937   UchwaÂła nr III/23/06
1937   Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
1936   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1935   Stowarzyszenie PraktykĂłw i TeoretykĂłw Prawa UpadÂłoÂściowego i Naprawczego „Sanacja”
1935   Kontrole wewnĂŞtrzne podzielono na nastĂŞpujÂące podaketgorie:
1935   Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju
1933   Informacja o wyniku postĂŞpowania
1933   Aldona Jakubowska
1932   Ustalenia
1929   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
1928   Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw WĂŞdkarstwa i Ochrony ÂŚrodowiska
1928   Kalwaria Pakoska
1928   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
1927   Informacja o wynikach konkursĂłw ofert dla organizacji pozarzÂądowych
1926   Obwieszczenia, komunikaty, informacje
1925   Przetarg na wykonanie ÂścieÂżki rowerowo - pieszej
1924   Interpelacje zgÂłoszone 27 marca 2008 r.
1923   Ustalenia
1923   Informacja o wyniku postĂŞpowania
1923   Przebudowa systemu zasilania energetycznego i wymiana instalacji elektrycznej
1919   Stowarzyszenie "MÂłode Miasto" w InowrocÂławiu
1919   Adaptacja pomieszczeĂą wozowni na potrzeby mieszkaĂącĂłw Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
1919   UÂłoÂżenie posadzki w ³¹czniku II LO w InowrocÂławiu
1918   InowrocÂławski Klub Tenisa StoÂłowego w InowrocÂławiu
1918   Kompleksowa caÂłodobowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring) obiektu CKP w InowrocÂławiu .
1918   Fundacja Feniks Anny Borowiak
1918   Wykonanie robĂłt budowlanych w zakresie podbudowy pod drogĂŞ, sufitĂłw podwieszanych oraz zewnĂŞtrznych
1916   NadgoplaĂąskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
1916   Oddawanie nieruchomoÂści w trwaÂły zarzÂąd jednostkom nieposiadajÂącym osobowosci prawnej.
1915   Stowarzyszenie Kulturalno - OÂświatowe "Nasz Dom" w Racicach
1915   Ochrona fizyczna Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, ul. MÂątewska 17
1914   Remont sali gimnastycznej przy ZSP nr 5 w InowrocÂławiu przy ul. Narutowicza 34
1914   Krystyna PĂŞczkowska
1913   Stowarzyszenie WychowankĂłw i SympatykĂłw „Budowlanki” w InowrocÂławiu
1912   Ludowy Zespó³ Sportowy KoÂścielec z siedzibÂą w KoÂścielcu
1912   Henryk MÂądrowski
1912   KsiĂŞga JakoÂści Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1911   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi” Krusza Zamkowa
1911   Klub PÂływacki "Delfin" w InowrocÂławiu
1910   Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie OsĂłb z ChorobÂą Parkinsona w InowrocÂławiu
1908   Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
1906   Interpelacje zgÂłoszone 27 kwietnia 2007 r.
1906   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą Starostwa Powiatowego wykazu nieruchomoÂści w Jordanowie
1906   OgÂłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania:
1906   Zakup i dostawa tonerĂłw,tuszy i taÂśm do drukarek komputerowych,laserowych,atramentowych
1904   Przetarg na wymianĂŞ stolarki drzwiowej wewnĂŞtrznej na I i II piĂŞtrze budynku - DPS InowrocÂław
1904   Katarzyna Roszak
1903   UchwaÂła nr I/5/06
1903   Informacja o pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku,
1903   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
1902   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂłkan
1901   UchwaÂła nr II/10/06
1901   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury „Viribus Unitis”
1901   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści
1900   OGÂŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na : Ochrona fizyczna nieruchomoÂści
1899   Komisje Rady umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1899   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie,
1898   ZwiÂązek StowarzyszeĂą i KlubĂłw Abstynenckich WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego
1898   StraÂże PoÂżarne na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
1898   OgÂłoszenie o sprzedaÂży majÂątku ruchomego CKP w InowrocÂławiu
1898   Protokó³ nr 7/2007
1897   Informacja o wyniku postĂŞpowania
1897   REMONT POKOI MIESZKALNYCH 1 I 2 OSOBOWYCH NA I i II PIÊTRZE BUDYNKU W DPS W INOWROCÂŁAWIU
1895   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 15/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1894   OddziaÂł Kujawski Stowarzyszenia Historyczno - Turystycznego "Bastion" w InowrocÂławiu
1894   Ustalenia
1894   Protokó³ nr 6/2007
1893   Stowarzyszenie "Obecni w Kulturze"
1893   Fundacja Orion z/s w OrÂłowie
1893   Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacjĂŞ budynku
1892   InowrocÂławskie Towarzystwo Integracyjne
1892   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
1892   Dostawa oleju opaÂłowego
1891   Kontrola skarbowa
1891   Interpelacje zgÂłoszone 29 maja 2008 r.
1891   Wykonanie stolarki okiennej i docieplenia Âścian i dachu sali gim. przy ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
1891   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze w ZSP w Kobylnikach
1890   UchwaÂła nr II/15/06
1890   Stowarzyszenie Pomocy UpoÂśledzonym UmysÂłowo w InowrocÂławiu
1888   Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Sikorowo
1887   Interpelacje zgÂłoszone 27 wrzeÂśnia 2007 r.
1886   Przetarg na roboty remontowe pomieszczeĂą pralni w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
1885   Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2009 r.
1884   Informacja o konkursie ofert na przyznanie w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie,
1883   Protokó³ nr 17/2008
1883   Dostawa gadÂżetĂłw promocyjnych dla uczniĂłw biorÂących udziaÂł w realizacji projektu
1883   Dokumenty prawne
1882   Informacja o realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015".
1882   Wykaz numerĂłw kont bankowych
1881   Ustalenia
1879   Pierwszy przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Piotrkowicach gmina InowrocÂław
1879   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 7/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1877   Remont Âłazienek na I i II pietrze budynku z dostosowaniem do potrzeb osĂłb niepeÂłnosprawnych
1877   Zakup i dostawa pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury
1876   Kodeks Etyki pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1875   OgÂłoszenie o sprzedaÂży samochodu marki STAR 742L, rok produkcji 1996
1874   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1873   Sukcesywna dostawa oleju opaÂłowego lekkiego EKOTERM PLUS
1873   Konkurs ofert dot. usuwania pojazdĂłw i prowadzenia parkingu strzeÂżonego
1873   Ewidencja StowarzyszeĂą ZwykÂłych po nowelizacji
1872   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Statoil
1870   Zapewnienie obsÂługi technicznej w szkoÂłach na terenie gmin:
1869   Protokó³ nr 8/2007
1869   OGÂŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWY oleju opaÂłowego lekkiego EKOTERM PLUS lub rĂłwnowaÂżnego
1867   Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Janstat” w Janikowie
1865   BogumiÂła Teresa PĂŞczkowska
1864   UchwaÂła nr I/1/06
1863   Stowarzyszenie ProducentĂłw OwocĂłw i Warzyw „OGRODNIK” w ZÂłotnikach Kujawskich
1863   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Parchanie
1861   MirosÂława Olszak
1861   Tadeusz Majewski
1861   Dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza
z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu
1859   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1858   UchwaÂła nr II/13/06
1858   Sukcesywna dostawa pieczywa, kasz i mÂąki dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
1856   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1855   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rusinowo
1855   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1854   Stowarzyszenie Edukacji i Komunikacji Obywatelskiej z siedzibÂą w InowrocÂławiu
1854   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KanaÂł ZÂłotnicki
1854   Remont instalacji elektrycznej w Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
1853   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SÂławĂŞcinek
1853   InowrocÂławski Klub Sportowy Karate
1853   Jacek Nijak
1852   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 15/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1852   Maria ÂŁucja ÂŻukowska
1850   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Parchanie
1848   Wyniki konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2010 zadaĂą Powiatu
1848   Rejestracja czasowa
1847   Interpelacje zgÂłoszone 28 czerwca 2007 r.
1846   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŁuszczewo
1845   Ludowy Zespó³ Sportowy „Star” ÂŚciborze z siedzibÂą w ÂŚciborzu
1845   Ustalenia
1845   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
1845   Jacek Zalesiak
1844   Interpelacje zgÂłoszone 31 maja 2007 r.
1843   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo
1843   Roboty remontowe i renowacyjne pokrycia dachowego i kominĂłw na budynku paÂłacu DPS w Ludzisku
1843   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
OgÂłasza nabĂłr nr 2/2019
1842   SprzedaÂż maszyn rolniczych w formie licytacji w DPS w Ludzisku
1842   Gustaw Nowicki
1841   Protokó³ nr 13/07
1841   Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu
1840   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
1839   OgÂłoszenie
1838   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PK Kruszwica
1838   Informacja dotyczÂąca postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
1836   Przetarg na dostawĂŞ ÂśrodkĂłw czystoÂści i materia³ów BHP dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1835   Anna Jakubowska
1834   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - "MELBUD"
1834   Przetarg na dostawĂŞ mebli biurowych oraz elementĂłw wyposaÂżenia biurowego
1834   Protokó³ nr 15/2008
1834   Ustalenia
1833   InowrocÂławskie Stowarzyszenie Tenisowe
1833   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszenia o wykazie nieruchomoÂści pod dzierÂżawĂŞ
1833   WyposaÂżenie sceny w MÂłodzieÂżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
1833   Zakup i dostawa artyku³ów biurowych oraz sprzĂŞtu do przechowywania i przesyÂłu danych
1831   Wykonanie remontu dachĂłw:
1830   UchwaÂła nr IV/30/07
1830   InowrocÂławski Klub Olimpijczyka w InowrocÂławiu
1828   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - prom
1827   UchwaÂła nr IV/28/07
1827   Informacja o wynikach postĂŞpowania na dostawĂŞ sprzĂŞtu komputerowego
1827   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - EKW
1826   Starosta InowrocÂławski
1824  
1821   Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeĂą socjalnych przy sali gimnastycznej
1821   Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w InowrocÂławiu
1820   Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy
1820   SprzedaÂż majÂątku DPS w Ludzisku w formie licytacji
1819   Ustalenia
1819   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
1819   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do wydzierÂżawienia-
1818   Ustalenia
1818   Dostawa materia³ów biurowych w ramach projektu
1817   Protokó³ nr 14/2008
1817   Ludowy Zespó³ Sportowy "Czarni"
1817   Starosta InowrocÂławski informuje o potrzebie spr. zgodnoÂści ksiÂąg wieczystych z rzeczywistem stanem
1816   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pieranie
1816   Informacja ZarzÂądu Powiatu o wyniku przeprowadzonego przetargu
1815   Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu
1815   MajÂątek powiatu - stan na 31 grudnia 2008 r.
1815   Informacja o wyniku postĂŞpowania - materiaÂły malarskie
1815   UniewaÂżnienie postĂŞpowania prowadzonego w trybie zapytania o cenĂŞ
1815   Jacek Tarczewski
1814   Remont pomieszczenia socjalnego(Âłazienka) w ZSP nr 3 w InowrocÂławiu
1814   Szacowanie nieruchomoÂści stanowiÂących wÂłasnoœÌ Skarbu PaĂąstwa oraz nieruchomoÂści
1813   Interpelacje zgÂłoszone 31 stycznia 2008 r.
1813   ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych dotyczÂących przesyÂłek o wadze powyÂżej 50g
1812   Interpelacje zgÂłoszone 6 grudnia 2007 r.
1811   Wpis potwierdzajÂący odbycie kwalifikacji wstĂŞpnej, kwalifikacji wstĂŞpnej przyspieszonej,
1808   SprzedaÂż samochodu marki ÂŻuk w drodze aukcji.
1805   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Brudnia
1804   UchwaÂła nr I/3/06
1804   Drugi przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław
1803   Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ³¹czniku budynku I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana
1803   Ewidencja gruntĂłw i budynkĂłw
1801   UchwaÂła nr IV/25/07
1801   SprzedaÂż samochodu marki Âżuk w formie aukcji.
1801   SÂławomir Kazimierz Szeliga
1800   WiesÂława PawÂłowska
1800   Starosta InowrocÂławski
1799   UsÂługa edukacyjna obejmujÂąca prowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrĂłwnawczych
1798   Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1798   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego EKOTERM PLUS dla DPS w Ludzisku
1797   Protokó³ nr 10/2007
1796   DOCIEPLENIE PAWILONU MIESZKALNEGO DOMU POMOCY SPOÂŁECZNEJ W WARZYNIE
1796   Wykonanie prac geodezyjnych dotyczÂących modernizacji szczegó³owej osnowy poziomej II i III klasy
1795   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
1795   Przetarg na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej we wsi Markowo gmina Gniewkowo
1794   Informacja o wyniku postĂŞpowania na:
1794   OgÂłoszenie w sprawie sprzedaÂży pÂługa w drodze rokowaĂą
1793   SprzedaÂż majÂątku ruchomego w formie aukcji - stal budowlana
1793   Informacja o wyniku postĂŞpowania na zakup samochodu osobowego sedan
1793   Trzeci przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniwekowie i Latkowie
1792   Edward Radaszewski
1792   OÂświadczenia zezwalajÂące na wykreÂślenie z ksiĂŞgi wieczystej hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Pa
1791   Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1791   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KanaÂł Jurancicki
1791   Roboty remontowe i renowacyjne w budynku paÂłacu Domu Pomocy SpoÂłecznej.
1790   OgÂłoszenie o odwoÂłaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
1789   Protokó³ nr 16/2008
1789   OgÂłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
1788   Goplanie XXI w Kruszwicy
1788   Przetarg na roboty remontowe pomieszczeĂą pralni w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
1787   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1786   UchwaÂła nr II/8/06
1786   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Czyste
1784   SprzedaÂż samochodu STAR 742L w formie aukcji
1784   WybĂłr jednostki usuwajÂącej pojazdy oraz prowadzÂącej parking strzeÂżony
1783   Towarzystwo MiÂłoÂśnikĂłw Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej w Gniewkowie
1783   SprzedaÂż samochodu marki STAR 742L, rok produkcji 1996 w formie aukcji
1783   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1783   ZgÂłaszanie list kandydatĂłw
1782   Ustalenia
1782   Standaryzacja i przebudowa- nawierzchnia z polbruku przed budynkiem w TarnĂłwku
1782   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1782   Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
1782   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 18/2018 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
1781   Ustalenia
1781   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂśniszczewo
1780   Protokó³ nr 12/2007
1779   Informacja o wynikach przetargĂłw na zbycie nieruchomoÂści
1779   Halina Anna Michalska
1777   Remont balustrady schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
1777   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - POLI
1777   Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
1777   Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego
1776   UchwaÂła nr I/7/06
1776   Joanna PrÂądziĂąska
1775   Dostawa oleju opaÂłowego EKOTERM PLUS dla DPS w KawĂŞczynie
1775   Interpelacje zgÂłoszone 25 paÂździernika 2007 r.
1775   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OSM "CUIAVIA" InowrocÂław
1774   Rok 2009
1774   : Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkĂŞ drewnianÂą zespolonÂą
1772   UchwaÂła nr III/21/06
1772   Dostawa ÂśrodkĂłw czystoÂści i higieny do DPS w KawĂŞczynie
1772   Komitet Organizacyjny ZawodĂłw Motorowodnych
1771   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS KawĂŞczyn
1771   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
1770   Termomodernizacja ³¹cznika i sali gimnastycznej z zapleczem
1769   Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy
1769   Zakup i dostawa serwera, sprzĂŞtu komputerowego wraz z oprogramowaniem
1768   Trzecie przetargi ustne na sprzedaÂż nieruchomoÂści w SÂławĂŞcinku
1768   OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - samodzielny referent w ZSP w Kobylnikach
1767   Ustalenia
1766   SprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KoÂścielcu gmina PakoœÌ
1766   Pierwsze przetargi nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w KoÂścielcu gmina PakoœÌ
1766   Kontrole umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1766   Aleksandra Maria Sobczak
1765   Ustalenia
1765   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej we wsi Markowo
1765   Ochrona fizyczna osĂłb i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1764   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Auto - Service
1764   Informacjao wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
1763   Informacja o wyniku postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ
1763   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tuczno
1761   UchwaÂła nr I/2/06
1761   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
1761   Naprawa pokrycia dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
1761   Protokó³ nr 35/2009
1759   Informacja o wyniku postĂŞpowania - zakup i dostawa narzĂŞdzi i materia³ów malarskich
1759   Stowarzyszenie Ochrony WalorĂłw Przyrodniczych KompleksĂłw LeÂśnych
1757   UchwaÂła nr I/4/06
1757   Klub Sportowy Ludowy Zespó³ Sportowy "Kometa" WiĂŞcÂławice
1755   Ecomedicum
1755   Wynik postĂŞpowania na Zakup i dostawa materia³ów biurowych dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1754   UchwaÂła nr IV/26/07
1754   Pierwsze przetargi nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w KoÂścielcu gmina PakoœÌ
1754   Renata Skoczek
1753   UchwaÂła Nr XXVIII/283/2009
1753   Rok 2009
1753   Dostawa farbycznie nowych materia³ów eksploatacyjnych
1752   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
1752   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
1751   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
1751   Przetarg na sukcesywnÂą dostawĂŞ miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych oraz drobiu do DPS w KawĂŞczynie
1750   Czwarty przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści w SÂławĂŞcinku
1750   Roboty remontowe i renowacyjne pokrycia dachowego i kominĂłw na budynku paÂłacu DPSw Ludzisku
1750   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
1750   Modernizacja kotÂłowni i instalacji CWU w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
1749   OgÂłoszenie o sprzedaÂży maszyn rolniczych w formie licytacji publicznej
1749   Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacjĂŞ budynku Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego
1748   Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1748   Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego
1747   UchwaÂła nr III/19/06
1747   Informacja o wyniku postĂŞpowania na zakup samochodu
1746   Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynkĂłw
1745   Klauzula informacyjna RODO - rejestracja
1744   Informacja o wyniku postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ
1744   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
1743   Janikowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski "Dar Serca"
1743   Wymiana rozdzielni elektrycznej w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
1743   Zakup i dostawa jednej sztuki tokarki ze sterowaniem CNC
1742   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - Gniewkowo
1741   Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kruszwica
1741   Czwarte przetargi ustne na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław
1741   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu
1741   Termomodernizacja budynkĂłw kuchni i ³¹cznika MOW w Kruszwicy
1740   Zakup i sukcesywna dostawa oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm plus dla DPS w TarnĂłwku
1740   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postĂŞpowaniu:
1739   UchwaÂła nr II/11/06
1739   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
1739   Protokó³ Nr 30/2009
1739   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1737   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Ostrowo
1737   Stowarzyszenie "Pomoc szkole w TupadÂłach - doroÂśli dzieciom"
1737   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Piecki
1737   CaÂłodobowa ochrona osĂłb i mienia w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym
1735   Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialnosci Powiatu InowrocÂławskiego.
1735   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
1735   SiĂłdmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1735   Stefan Janeczek
1735   Danuta Malicka
1734   Standaryzacja i przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
1734   Protokó³ nr 34/2009
1733   Ustalenia
1733   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SÂłabĂŞcin
1732   Wykonanie przebudowy ogrodzenia przy sali gimnastycznej I LO im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu,
1732   OgÂłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania:
1731   Emisja obligacji w 2010 roku
1731   Bankowa obsÂługa budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego
1729   Fundacja Ekspert - Kujawy
1728   Informacja o wyniku postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ
1728   Mariusz Maciejewski
1728   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
1727   Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego sprzedaÂży nieruchomoÂści
1727   Dostawa oleju opaÂłowego w okresie od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r.
1727   Termomodernizacja budynkĂłw szkoÂły (nowa czêœÌ)
1725   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Skotniki
1725   Rok 2012
1724   Informacja o wyniku postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ na:
1724   UchwaÂła nr XV/142/08
1724   Wznowienie postĂŞpowania
1723   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania p.n. budowa ³¹cznika ulicy Wojska Polskiego
1723   Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu
1723   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 16/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1719   Pierwszy przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści poloÂżonych w KoÂścielcu gmina PakoœÌ
1719   Otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ zadania:
1719   Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
1718   Remont sali gimnastycznej - roboty malarskie przy ZSP nr 5 w InowrocÂławiu
1718   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
1717   Ustalenia
1717   Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku
1717   OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze w DPS Warzyn
1716   Ustalenia
1716   Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dot. rozbudowy DPS w Ostrowie, filia w TarnĂłwku
1716   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zajezierza
1715   Ustalenia
1715   Protokó³ nr 18/2008
1715   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Skalmierowicach,
1715   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w Gniwekowie
1715   Naprawa kalenicy dachu na budynku hali widowiskowo-sportowej
1715   Joanna Reczkowska
1714   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
1714   OgÂłoszenie o przetargu na dostawy oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm-Plus
1714   MieczysÂław Piotr SzczygieÂł
1714   Komisja Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
1712   Drugie przetargi nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w SÂławĂŞcinku gmina InowrocÂław
1712   Ziemia Kujawska
1712   Przebudowa dwĂłch boisk wielofunkcyjnych
1711   Ustalenia
1711   GMINNY KLUB SENIORA "WRZOS"
1711   Przetarg na sukcesywnÂą dostawĂŞ produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych do DPS w KawĂŞczynie
1708   Program wspó³pracy Powiatu InowrocÂławskiego z organizacjami pozarzÂądowymi
1708   Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkó³ im. M. KotaĂąskiego w InowrocÂławiu
1707   Termomodernizacja bĂŞdÂącego w rozbudowie budynku socjalno-mieszkalnego
1706   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1706   Komisja Rewizyjna
1705   Stowarzyszenie Dzielnica Stary RÂąbin
1704   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - Kicko
1702   Przetarg nieograniczony na dostawĂŞ oleju opaÂłowego
1702   PaweÂł KarĂłlewski
1701   UchwaÂła nr V/32/07
1701   Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej:
1700   Interpelacje zgÂłoszone 04 wrzeÂśnia 2008 r.
1699   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem
1698   Ustalenia
1697   Ustalenia
1697   UniewaÂżnienie postĂŞpowania w sprawie zakupu samochodu osobowego sedan dla Starostwa Powiatowego
1697   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego odwoÂłuje przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1697   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczniĂłw
1696   UchwaÂła nr IV/29/07
1696   Ustalenia
1696   Wymiana drzwi wejÂściowych w budynku mieszkalnym ,, paÂłac ''
1696   Izabela KoÂłodziej
1695   Stowarzyszenie Naukowo - Artystyczne OÂśrodek Pracy TwĂłrczej Jordanowo
1695   Protokó³ nr 19/2008
1695   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo gm. Rojewo
1695   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla postĂŞpowania
1694   UchwaÂła nr II/14/06
1694   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkĂŞ PCV w ZSP nr 3, InowrocÂław
1694   Informacja dot. wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych na sprzedaÂż
1693   Przetarg nieograniczony na zakup oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla DPS w Ostrowie
1691   MirosÂława Kucol
1690   Stowarzyszenie na rzecz dzieci, mÂłodzieÂży i rodzin "Kraina Rozwoju"
1690   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
1690   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 17/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1689   Pierwszy przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony
1688   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Ostrowie
1688   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
1688   OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1687   Informacja o wczszeciu postepowania o wydaniem pozwolenia wodnoprawnego-Smyrnia
1686   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 8/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
1685   Ustalenia
1685   Ustalenia
1685   Ustalenia
1685   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - Gniewkowo
1685   Zakup i dostawa pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury
1685   Stowarzyszenie Rozwoju SoÂłectwa WielowieÂś w Gminie PakoœÌ
1684   Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji Z UniÂą EuropejskÂą
1684   Komisja Rewizyjna
1683   Program wspĂłlpracy Powiatu InowrocÂławskiego z organizacjami pozarzÂądowymi
1682   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1682   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1681   Informacja o wyniku postĂŞpowania na zakup i dostawĂŞ sprzĂŞtu komputerowego
1680   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści
1680   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Grodztwo
1680   Interpelacje zgÂłoszone 26 lutego 2009 r.
1680   Marek Szubarga
1679   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Batkowo
1679   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Marcinkowo
1678   Zakup i dostawa tonerĂłw, taÂśm i tuszy do drukarek komputerowych
1677   UchwaÂła nr 22/07
1677   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zagajewice
1677   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego
1677   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi: Palczyn, PĂŞchowo, DÂąbrĂłwka Kujawska, Kr¹¿kowo
1677   Andrzej MikoÂłaj Sieradzki
1676   Protokó³ nr 26/2009
1676   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 25 czerwca 2009 r.
1676   SzĂłsty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie
1675   Rok 2008
1674   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - TaĂąscy
1674   Wykonanie termomodernizacji Âścian i dachu na ³¹czniku i sali gimnastycznej
1674   Protokó³ Nr 42/2010
1674   Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drĂłg i placĂłw, wykonanie podjazdu do budynku
1674   Starosta InowrocÂławski
1673   Remont dachu na budynku internatu i wymiana pokrycia dachu nad naczyniem zbiorczym w ZSP w KoÂścielcu
1672   Protokó³ Nr 29/2009
1672   Protokó³ nr 31/2009
1672   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 31 lipca 2009 r.
1670   Protokó³ nr 22/2008
1670   PiÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie, gmina Gniewkowo
1669   UchwaÂła nr III/17/06
1669   Jacek Nijak
1668   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym paÂłac DPS w Ludzisku
1668   Dyrektor ZespoÂłu Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4
1667   Interpelacje zgÂłoszone 30 paÂździernika 2008 r.
1667   OgÂłoszenien o odwwoÂłaniu przargu na zbycie nieruchomoÂści-Ostrowo
1667   WÂłodzimierz MichaÂł Figas
1665   Termomodernizacja budynku szkoÂły
1665   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku
1664   Informacja o wszczĂŞciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rusinowo
1664   Interpelacje zgÂłoszone 30 stycznia 2009 roku
1664   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Galwana
1663   Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w KoÂścielcu oraz w Markowie.
1661   UchwaÂła nr 1/06
1661   UchwaÂła nr IV/24/07
1661   Informacja
1661   Stowarzyszenie AbsolwentĂłw Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w InowrocÂławiu
1660   ZarzÂądzenie nr 61/2005 Starosty InowrocÂławskiego
1660   Dostawa oleju opaÂłowego
1660   Emisja obligacji w 2009 roku
1659   Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL ( Europejski Certyfikat UmiejĂŞtnoÂści Komputerowych)
1658   Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści do oddania w dzierÂżawĂŞ
1658   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
1658   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłuda Wielka
1656   Ustalenia
1656   UchwaÂła nr XVIII/176/2008
1655   Ustalenia
1655   Ustalenia
1655   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 3 listopada 2009 r.
1655   Zyta Danuta SzumlaĂąska
1655   Skargi i wnioski
1655   Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
1654   Zakup szczepionek i wykonanie szczepieĂą przeciwko wirusowi HPV dziewczynek
1653   Ustalenia
1653   Ustalenia
1653   Grzegorz PiÂątek
1652   Ustalenia
1652   Ludowy Zespó³ Sportowy Gniewko z siedzibÂą w MGOKSiR w Gniewkowie
1652   Informacja dot. wpÂłat z tytuÂłu obsÂługi wydziaÂłu geodezji
1652   Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczÂących nieruchomoÂści
1652   Protokó³ nr 28/2009
1652   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
1651   Dyrektor III Liceum im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
1651   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławia ogÂłasza nabĂłr nr 2/2018
1650   Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty w postepowaniu:
1649   Wynik postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ w sprawie:
1649   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - InowrocÂław
1648   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Fojud
1647   Ustalenia
1647   Ustalenia
1647   UchwaÂła nr XVIII/177/2008
1645   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZPC
1644   Przetarg nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KoÂścielcu gmina PakoœÌ
1644   UchwaÂła nr V/33/07
1644   Informacja o przebudowie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-TupadÂły
1644   Stowarzyszenie Rozwoju SoÂłectwa Miechowice
1643   Informacja o wyborze oferty w trybie zapytania o cenĂŞ
1643   Ustalenia
1643   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 17 grudnia 2009 r.
1643   Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeĂą magazynowych na pracowniĂŞ wielozawodowÂą
1642   UchwaÂła nr VII/74/07
1642   Ustalenia
1642   Interpelacje zgÂłoszone 10 lipca 2008 r.
1642   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - nadleÂśnictwo
1640   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - cukrownia
1639   Interpelacje zgloszone 27 grudnia 2007 roku
1639   UchwaÂła nr XVII/169/2008
1639   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 28 maja 2009 r.
1638   ,, UsÂługa kompleksowa polegajÂąca na sprzedaÂży energii elektrycznej
1638   trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
1637   Ustalenia
1637   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 23 kwietnia 2009 r.
1636   UchwaÂła nr XII/122/07
1636   Stowarzyszenie Ogrodowe "Stokrotka"
1635   UchwaÂła nr XVII/172/2008
1635   Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych materia³ów eksploatacyjnych
1635   UÂłoÂżenie parkietu dĂŞbowego w sali gimnastycznej
1635   OgÂłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze w DPS Warzyn
1634   Klub Sportowy "Harmattan" w Gniewkowie
1634   Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania
1634   ZaÂłoÂżenie bazy ewidencji budynkĂłw i lokali
1633   UchwaÂła nr III/18/06
1633   UchwaÂła nr III/20/06
1633   UchwaÂła nr XV/147/08
1633   Stowarzyszenie WĂŞdkarskie w Wonorzu
1632   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lisewo
1632   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rusinowo
1631   UchwaÂła nr II/12/06
1631   Ustalenia
1631   UchwaÂła nr VIII/78/07
1631   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Geo Tra
1631   Otwarty konkurs na realizacjĂŞ zadania z zakresu pomocy spoÂłecznej
1631   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego
1630   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - W
1630   Informacja dot. postĂŞpowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
1629   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1628   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lafrentz
1627   Gminny Ludowy Klub Sportowy "Piast" w ZÂłotnikach Kujawskich
1627   Ustalenia
1627   Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2008 r.
1627   OgÂłoszenie na temat wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1627   1. Dokumentacja audytu
1626   Protokó³ Nr 21/2008
1626   Stowarzyszenie Rozwoju edukacji i Ochrony ÂŚrodowiska Ziemi Kujawskiej i Puszczy Bydgoskiej
1626   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1626   Protokó³ nr 32/2009
1626   InowrocÂławskie Stowarzyszenie AMAZONKI
1626   Jan Kazimierz Biernacki
1625   Ustalenia
1625   UchwaÂła nr XVIII/184/2008
1625   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ
1625   Przetarg ustny nieograniczony na wydzierÂżawienie na okres 1 roku gruuntu rolnego-Parchanie
1625   OgÂłoszenie o naborze do sÂłuÂżby w Komendzie Powiatowej PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu
1624   Informacja o wyniku postĂŞpowania na:
1624   Ustalenia
1624   Organizacja i przeprowadzenie szkoleĂą w zakresie przygotowujÂącym
1624   Rejestr stowarzyszeĂą
1623   Ustalenia
1623   UchwaÂła nr XVIII/186/2008
1622   Ustalenia
1622   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na
1622   Komisja BudÂżetu i FinansĂłw
1620   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - TaĂąscy
1620   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1620   OgÂłoszenie o wykazie nieruchomoÂści do oddania w dzierÂżawĂŞ, SosnĂłwiec
1619   uchwaÂła nr 30/07
1619   UchwaÂła nr XIII/133/07
1619   UchwaÂła nr XVII/173/2008
1619   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Magbud
1619   Protokó³ nr 33/2009
1618   UchwaÂła nr XV/150/08
1618   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1618   Wykonanie usÂług klasyfikacji gruntĂłw dla Powiatu InowrocÂławskiego
1618   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1618   Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
1618   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 24 wrzeÂśnia 2009 r.
1618   Dostosowanie dÂługoÂści drĂłg ewakuacyjnych do wymagaĂą p/poÂż
1618   Piotr StanisÂław Strachanowski
1617   UchwaÂła nr III/16/06
1617   Ustalenia
1617   Ustalenia
1617   Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Enea
1616   UchwaÂła nr VII/66/07
1616   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
1616   UchwaÂła nr V/36/07
1616   UchwaÂła nr XVII/170/2008
1616   OgÂłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania:
1616   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1616   Komisja Rewizyjna
1615   Ustalenia
1615   UchwaÂła nr XVII/171/2008
1615   Informacje umieszczone w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastĂŞpujÂące podkategorie:
1615   ZarzÂądzenie nr 79/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 28 lipca 2009 roku
1614   UÂłoÂżenie pÂłytek kamionkowych gres w holu budynku warsztatowego
1613   UchwaÂła nr VI/58/07
1613   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzĂŞdnicze, w tym kierownicze stanowiska urzĂŞdnicze
1612   Kontrola problemowa w Punkcie Paszportowym w InowrocÂławiu
1612   Rok 2013
1611   UchwaÂła nr VI/51/07
1611   Klub Motocyklowy Black Rider
1610   UchwaÂła nr XV/149/08
1610   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - OstrĂłwek
1610   ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych
1610   Towarzystwo Przyjació³ Ziemi NadgoplaĂąskiej
1609   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania zintegrowanego - RSP
1609   informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1609   Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia w siedmiu szkoÂłach ponadgimnazjalnych
1608   Ustalenia
1608   Ryszard StanisÂław Dernoga
1607   Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomoÂści-Markowice i Piotrkowice
1606   UchwaÂła nr XIII/138/07
1606   UchwaÂła nr XIV/141/08
1606   Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2008 r.
1606   Przetarg na sukcesywnÂą dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych do DPS w KawĂŞczynie
1605   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ, poÂłoÂżonych w Parchaniu
1605   Wznowienie postĂŞpowania
1604   UchwaÂła nr 35/07
1604   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1604   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1603   Ustalenia
1603   UchwaÂła nr XVIII/181/2008
1603   SkÂłady Komisji
1603   Przetarg na dostawĂŞ mebli do Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
1603   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 10 listopada 2010 r.
1602   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - IKS
1602   Informacja o ogÂłoszeniu konkursu ofert na
1602   UchwaÂła ZarzÂądu Powiatu w sprawie informacji za rok 2009
1602   Wydanie legitymacji osoby niepeÂłnosprawnej
1601   OgÂłoszenie na temat wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1601   Marek Waldemar Szubarga
1601   Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2011 r.
1601   UÂłoÂżenie kostki POLBRUK - zaplecze MDK w InowrocÂławiu - II etap
1600   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego
1600   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bonduelle
1600   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gotowski
1600   ZarzÂądzenie Nr 11/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 19 stycznia 2009 r.
1600   UchwaÂła nr XXXI/332/2009
1600   ZarzÂądzenie nr 5/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.
1599   Stowarzyszenie Rozwoju Wierzbiczan
1599   Interpelacje zgÂłoszone 26 czerwca 2008 r.
1599   Protokó³ nr 23/2008
1599   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania - Andrzej Zachwieja, OÂśniszczewo, gm. DÂąbrowa Biskupia
1598   Stowarzyszenie "Rotary Klub InowrocÂław" w InowrocÂławiu
1598   Protokó³ Nr 46/2010
1598   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiaÂły, sprzĂŞt)
1598   Edyta Gadacz
1597   Ustalenia
1597   UchwaÂła nr VI/50/07
1597   Ustalenia
1596   Ustalenia
1596   UchwaÂła nr XX/196/2008
1596   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - F
1596   Remont nawierzchni placu przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2
1596   InowrocÂław
1596   ZarzÂądzenie Nr 30/2017
1595   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży.
1595   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PrzybysÂław
1595   SpoÂłeczny SamorzÂąd MieszkaĂącĂłw Domu Pogodnej Jesieni
1595   Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej:
1594   UchwaÂła nr XVIII/175/2008
1593   Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych SpoÂłecznie "Szansa"
1593   Informacja o szkoleniu " Kadry oÂświaty podwyÂższaja swoje kwalifikacje"
1593   Termomodernizacja Âściany szczytowej
1592   UchwaÂła nr XVIII/174/2008
1592   UchwaÂła nr XVIII/183/2008
1592   Stowarzyszenie MieszkaĂącĂłw PakoÂści na Rzecz Walki z Nadmiernym Ruchem PojazdĂłw CiĂŞÂżarowych, HaÂłasem
1592   Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GÂąski
1592   OgÂłoszenie o sprzedaÂży w farmie licytacji publicznej mieszalnika pasz ze Âśrutownikiem-KawĂŞczyn
1592   Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatkĂłw budÂżetowych za 2008 r.
1592   Remont i wymiana nawierzchni placu
1591   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 26 marca 2009 r.
1591   Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
1591   Zakup wyposaÂżenia trwaÂłego - sprzĂŞtu multimedialnego do urzÂądzenia wystawy staÂłej
1590   UchwaÂła nr XV/146/08
1590   Protokó³ nr 20/2008
1590   SprzedaÂż majÂątku ruchomego CKP w InowrocÂławiu w formie licytacji publicznej.
1590   Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
1590   Przebudowa dwĂłch boisk wielofunkcyjnych
1589   UchwaÂła nr VI/60/07
1589   Informacja o wykonaniu budÂżetu za I kwartaÂł 2008 roku
1589   OgÂłoszenie o sprzedaÂży w drodze licytacji naziemnej rampy do przeglÂądu samochodĂłw
1589   OgÂłoszenie o przetargu na: DostawĂŞ, montaÂż i rozruch wyposaÂżenia technologicznego
1589   Remont DomuPomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
1589   PeÂłnienie funkcji opiekuna staÂży realizowanych w ramach projektu pn.:
1589   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 13/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1588   Wykonanie usÂług klasyfikacji gruntĂłw dla Powiatu InowrocÂławskiego
1588   Ustalenia
1588   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1588   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postĂŞpowaniu
1588   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1587   UchwaÂła nr VIII/79/07
1587   Ustalenia
1587   UchwaÂła nr XV/148/08
1587   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1587   UÂłoÂżenie kostki POLBRUK- zaplecze MÂłodzieÂżowego Domu Kultury w InowrocÂławiu - II etap
1586   UchwaÂła nr 4/06
1586   UchwaÂła nr II/9/06
1586   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm Plus
1586   Wykonanie remontu pomieszczeĂą do nauki zawodu (spawalni)
1586   Edward Kurkowiak
1586   Zakup i dostawa kolorowego, wielkoformatowego urzÂądzenia zintegrowanego
1585   Ustalenia
1585   UchwaÂła nr X/104/07
1585   Ustalenia
1585   UchwaÂła nr XVIII/178/2008
1585   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłozonej w KoÂścielcu.
1585   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Eko - Solar
1585   Polskie Towarzystwo Ratunkowe w InowrocÂławiu
1584   UchwaÂła nr V/34/07
1584   Stowarzyszenie Obywatelskie Nowa Demokracja Alternatywna
1583   UchwaÂła nr XVIII/179/2008
1583   STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SZKOÂŁY IMIENIA ÂŚWIÊTEGO WOJCIECHA W INOWROCÂŁAWIU
1583   Protokó³ nr 25/2008
1582   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1581   Klub Inteligencji Katolickiej w InowrocÂławiu
1581   Wycena nieruchomoÂści stanowiÂących wÂłasnoœÌ Powiatu InowrocÂławskiego
1581   Przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
1580   Protokó³ nr 24/2008
1580   Postanowienie w sprawie: budowa ³¹cznika ulicy MetalowcĂłw z ulicÂą ToruĂąska w InowrocÂławiu
1579   Informacja w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży-Magazynowa
1579   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Krusza
1579   Protokó³ nr 39/2010
1579   Jolanta Jadwiga MrĂłwczyĂąska
1578   Ustalenia
1578   OgÂłoszenie o wykazie nieruchomoÂści do sprzedaÂży, Kruszwica
1578   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1578   Rok 2011
1578   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrĂłwnawczych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach
1577   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 26 listopada 2009 r.
1576   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianie pozwolenia wodnoprawnego-Bonduelle
1576   ZarzÂądzenie nr 15/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12 marca 2010 r.
1576   Feliks Tadeusz Kryszak
1576   SprzedaÂż lokali mieszkalnych
1576   Tryb i terminy skÂładania oÂświadczeĂą
1575   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - most
1574   UchwaÂła nr XIII/129/07
1574   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GopÂło
1574   Mariusz Maciejewski
1574   Zakup wyposaÂżenia trwaÂłego - sprzĂŞt wystawienniczy do urzÂądzenia wystawy staÂłej
1574   Longin WÂłodzimierz Marciniak
1574   UchwaÂły PKW InowrocÂław
1574   Henryk Procek
1573   Protokó³ nr 41/2010
1572   Ustalenia
1572   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lancer
1572   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej
1571   UchwaÂła nr XVI/157/08
1571   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pozkal
1570   UchwaÂła nr 31/07
1570   UchwaÂła nr 57/07
1570   Ustalenia
1570   Ustalenia
1570   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczniĂłw
1570   Kujawskie Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Kultury
1570   Stowarzyszenie Wsparcia OsĂłb NiepeÂłnosprawnych ,,Teraz My''
1568   MirosÂława Kazimiera Kucol
1568   Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku
1567   UchwaÂła nr VII/69/07
1567   UchwaÂła nr XVI/152/08
1567   UchwaÂła Nr XXXIV/362/2009
1566   UchwaÂła nr 55/07
1566   UchwaÂła nr V/35/07
1566   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - cukrownia
1566   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Pieranie
1565   PiÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1564   Ustalenia
1564   Ustalenia
1564   Ludowy Zespó³ Sportowy "RadÂłowo" w RadÂłowie
1564   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1564   Przetarg ustny nieograniczony na wydzierÂżawienie na okres jednego roku gruntĂłw rolnych
1564   PeÂłnienie funkcji koordynatora gminnego w ramach projektu pn.
1563   UchwaÂła nr 18/06
1563   UchwaÂła nr VIII/77/07
1563   UchwaÂła nr XVII/168/2008
1563   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1563   Przetarg na sukcesywnÂą dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych oraz drobiu dla DPS w KawĂŞczynie
1562   UchwaÂła nr XVIII/187/2008
1561   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jankowo
1561   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1560   UchwaÂła nr XVIII/188/2008
1560   CzĂŞÂściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkĂŞ PCV
1558   Informacja dot. oferty wydzierÂżawienia nieruchomoÂści gruntowej
1558   UchwaÂła nr XVIII/182/2008
1558   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Grodztwo
1558   Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1558   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w Latkowie, firma Auto-Styl
1557   Ustalenia
1557   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1557   Fundacja BÂądÂźmy razem - ÂŁÂączmy pokolenia
1555   UchwaÂła nr VI/62/07
1555   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści w do sprzedaÂży w drodze przetargu
1555   Stowarzyszenie MÂłodzi Demokraci
1555   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do budynkĂłw w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego
1555   Wnioski o wydawanie orzeczeĂą w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej
1554   Ustalenia
1554   Ochrona obiektĂłw sportowych wraz z zapleczem Moje boisko Orlik 2012
1554   Anna SkirzyĂąska
1553   UchwaÂła nr 11/06
1553   UchwaÂła nr IX/91/07
1553   Ustalenia
1553   Ustalenia
1553   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12.10.2009 r. w sprawie wykazu nieruchomoÂści
1553   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 31 marca 2011 r.
1552   UchwaÂła nr III/22/06
1551   ZwiÂązek Ludowo-Narodowy "Zgoda"
1551   UchwaÂła nr XX/197/2008
1551   UchwaÂła nr XX/203/2008
1551   WÂłodzimierz Figas
1551   Budowa placĂłwki opiekuĂączo-wychowawczej w Kruszwicy
1550   UchwaÂła nr XIX/191/2008
1550   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Viando
1550   PiÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
1550   Starosta InowrocÂławski
1548   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - RĂłw RÂąbiĂąski
1548   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekotrm Plus dla DPS w Ostrowie Filia w TarnĂłwku
1547   Ustalenia
1547   Interpelacje zgÂłoszone 27 listopada 2008 roku
1547   Stanowisko ds. Kadr
1547   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora DPS w Warzynie
1546   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - ul. MÂątewska
1546   UchwaÂła nr X/107/07
1546   Ustalenia
1546   UchwaÂła nr XV/144/08
1546   Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia
1545   Ustalenia
1545   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
1545   UchwaÂła nr XXXIII/345/2009
1545   Zakup i dostawa tonerĂłw, taÂśm i tuszy do drukarek komputerowych
1545   ZarzÂądzenie nr 9/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 16 lutego 2010 r.
1545   ZarzÂądzenie Nr 19/2010
1545   Protokó³ Nr 40/2010
1545   Remont dachu hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
1545   Kancelaria Prawna "ÂŚwieca i WspĂłlnicy" sp.k.
1544   WyjaÂśnienia
1544   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści w Janikowie
1544   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1543   Ustalenia
1543   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-OrÂłowo
1543   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1542   UchwaÂła nr XVIII/180/2008
1542   Kontrola doraÂźna Starosty InowrocÂławskiego
1541   Interpelacje zgÂłoszone 19 grudnia 2008 roku
1541   Ustalenia
1541   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
1540   UchwaÂła nr 26/07
1540   UchwaÂła nr XVI/159/08
1540   Konkurs ofert w celu dokonania wyboru i wyznaczenia jednostki usuwajacej pojazdy
1540   Ochrona fizyczna nieruchomoÂści Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
1540   Poradnik
1539   UchwaÂła nr VI/59/07
1538   UchwaÂła nr XVI/154/08
1538   Ustalenia
1538   Stowarzyszenie RĂŞkodzielnikĂłw i Ochrony ZabytkĂłw Cmentarnych Powiatu InowrocÂławskiego
1537   UchwaÂła nr XVIII/189/2008
1537   OgÂłoszenie o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
1537   Leopold Edmund Tadeja
1537   Ochrona fizyczna nieruchomoÂści po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej
1536   UchwaÂła nr 91/2007
1536   UchwaÂła nr VI/49/07
1536   UchwaÂła nr VI/53/07
1536   Ustalenia
1536   UchwaÂła nr XVI/153/08
1536   Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1536   Zofia GÂłogowska
1535   UchwaÂła nr V/37/07
1535   Stowarzyszenie Piast - KoÂłodziej
1535   Ludowy Zespó³ Sportowy Piast KoÂłodziejewo
1535   Remont w budynku szkoÂły
1534   UchwaÂła nr IX/86/07
1534   UchwaÂła nr XI/116/07
1534   Ustalenia
1534   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1534   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem
1533   UchwaÂła nr XVIII/185/2008
1533   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania wodnoprawnego - WielowieÂś
1533   Fundacja Wzajemnej Pomocy
1532   Ustalenia
1532   NabĂłr kandydatĂłw do Powiatowej SpoÂłecznej Rady ds. OsĂłb NiepeÂłnosprawnych w InowrocÂławiu
1531   UchwaÂła nr XVI/167/08
1530   UchwaÂła nr VI/41/07
1530   DowĂłz i odwĂłz uczniĂłw na zajĂŞcia dydaktyczno-wyrĂłwnawcze i pozalekcyjne
1530   Ochrona fizyczna nieruchomoÂści po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie 25, 88-121 CheÂłmce
1529   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1528   UchwaÂła nr XII/126/07
1528   UchwaÂła nr XII/128/07
1528   Ustalenia
1528   Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierÂżawienie gruntĂłw w m.Parchanie
1528   ZarzÂądzenie nr 8/2010 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 25 stycznia 2010 r.
1527   UchwaÂła nr 2/06
1527   UchwaÂła nr VI/55/07
1527   Ustalenia
1527   Remont kanalizacji deszczowej
1526   UchwaÂła Nr XXXVI/372/2009
1524   Stowarzyszenie "ÂŚwiat Dziecka"- LIKWIDACJA
1524   Protokó³ Nr 43/2010
1524   OstrzeÂżenia
1523   UchwaÂła nr V/31/07
1523   UchwaÂła nr XV/143/08
1523   UchwaÂła nr XVI/161/08
1523   Ustalenia
1522   UchwaÂła nr VI/47/07
1522   Stowarzyszenie Ochrony WÂłaÂścicieli GruntĂłw i MieszkaĂącĂłw Wsi oraz MiÂłoÂśnikĂłw Puszczy Bydgoskiej
1522   Franciszek ÂŻak
1522   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
1521   Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Niezapominajki" PrzybysÂław
1521   Termomodernizacja ³¹cznika i sali gimnastycznej z zapleczem
1521   WydziaÂł Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1520   UchwaÂła nr VI/52/07
1520   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania-przebudowa mostu w m. PÂławin
1520   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
1519   UchwaÂła nr 56/07
1519   UchwaÂła nr VIII/81/07
1519   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polimat
1519   : Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla DPS w Ostrowie Filia w TarnĂłwku
1519   Wykaz OÂśrodkĂłw Szkolenia KierowcĂłw
1518   UchwaÂła nr IX/94/07
1518   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Alstal - Inwest
1518   OgÂłoszenie o uniewaÂżnieniu postĂŞpowania w trybie zapytania o cenĂŞ -
1518   ZarzÂądzenie Nr 106/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 2 listopada 2009 r.
1518   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r.
1518   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
1517   UchwaÂła nr IX/93/07
1517   UchwaÂła nr XIII/134/07
1517   UchwaÂła Nr XXVIII/281/2009
1517   Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA
1516   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ,
1515   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
1514   UchwaÂła nr XI/114/07
1514   Ustalenia
1514   Dance & Fight Club PakoœÌ
1514   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-GSW Kruszwica
1514   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1514   Dyrektor ZespoÂłu Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w InowrocÂławiu
1512   UchwaÂła nr VII/71/07
1512   Protokó³ nr 38/2010
1511   Ustalenia
1511   OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 9 czerwca 2010 r.
1511   Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring)
1510   UchwaÂła nr XII/123/07
1510   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
1510   DowĂłz i odwĂłz uczniĂłw na zajĂŞcia dydaktyczno-wyrĂłwnawcze i pozalekcyjne
1510   Starosta InowrocÂławski
1509   Ustalenia
1509   UchwaÂła nr IX/89/07
1509   UchwaÂła nr X/111/07
1509   Ustalenia
1509   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1509   Jerzy GawĂŞda
1508   Kujawskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w KoÂścielcu
1508   Ranking OÂśrodkĂłw Szkolenia KierowcĂłw za I pó³rocze 2014 r.
1507   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
1507   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 5 maja 2010 r.
1507   Ustalenia
1506   Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za II kwartaÂł 2009 roku
1506   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - Âścieki przemysÂłowe Firma GROMATEX, Tuczno
1506   Ustalenia
1506   Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego
1505   Uchwala nr VII/70/07
1505   Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1504   UchwaÂła nr VI/43/07
1504   UchwaÂła nr 58/07
1504   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gniewkowo
1504   UchwaÂła Nr XLI/404/2010
1503   SprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
1502   UchwaÂła nr 3/06
1502   UchwaÂła nr 12/06
1502   UchwaÂła nr X/102/07
1502   UchwaÂła nr XX/202/2008
1502   ZarzÂądzenie Nr 19/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 12 lutego 2009 r.
1502   Ustalenia
1502   Ochrona fizyczna nieruchomoÂści po byÂłym Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ostrowie
1502   Marek Szubarga
1501   UchwaÂła nr 21/06
1501   UchwaÂła nr 50/07
1501   OgÂłoszenie o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PrzybysÂław
1501   UchwaÂła nr XXXIII/350/2009
1499   Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntĂłw rolnych
1499   UchwaÂła Nr 556/2009
1498   UchwaÂła nr 126/07
1498   UchwaÂła nr XVI/156/08
1498   Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie,
1498   OgÂłoszenie o przetargu na dostawy oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm-Plus
1497   Ustalenia
1496   UchwaÂła nr 39/07
1495   UchwaÂła nr X/109/07
1495   UchwaÂła nr XIII/136/07
1495   UchwaÂła nr XVI/164/08
1495   ZarzÂądzenie NR 35/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 24 marca 2009 roku
1495   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Sikorowie,
1494   Ustalenia
1494   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotowo
1494   OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.
1494   Rok 2012
1493   UchwaÂła nr VI/39/07
1493   UchwaÂła nr XIV/140/08
1493   Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 17 lutego 2011 r.
1493   Rok 2009
1493   Ochrona fizyczna nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa
1492   UchwaÂła nr VII/73/07
1492   Ustalenia
1491   UchwaÂła nr 14/06
1491   UchwaÂła nr VI/44/07
1491   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1490   UchwaÂła nr 125/07
1490   UchwaÂła nr 9/06
1490   UchwaÂła nr 47/07
1490   Ustalenia
1489   Ustalenia
1489   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego-Rojewo
1489   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
1489   InowrocÂławskie Stowarzyszenie SympatykĂłw KoszykĂłwki
1488   Wymiana istniejÂącego ogrodzenia segmentowo - kute
1488   SprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłozonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo
1487   UchwaÂła nr XX/194/2008
1487   Protokó³ nr 27/2009
1487   UchwaÂła nr XXXI/330/2009
1487   Wykonanie remontu i docieplenie stropodachu na budynku g³ównym
1487   BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2013
1487   Rok 2016
1486   Ustalenia
1486   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w Gniewkowie
1485   UchwaÂła nr VII/68/07
1485   Artur Nalewajski
1485   Ustalenia
1485   Wykonanie remontu dachu na budynku II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego
1484   UchwaÂła nr 29/07
1484   UchwaÂła nr XVI/158/08
1484   UchwaÂła nr XXXI/314/2009
1484   Franciszek ÂŻak
1483   Ustalenia
1483   Ustalenia
1483   Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
1482   UchwaÂła nr 20/06
1482   Towarzystwo MiÂłoÂśnikĂłw SzadÂłowic
1481   UchwaÂła nr VIII/84/07
1481   UchwaÂła nr XVI/165/08
1481   Ustalenia
1481   Ustalenia
1481   Wydanie/przedÂłuÂżenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
1481   Krajowa Spó³ka Cukrowa S.A. w Toruniu OddziaÂł Cukrownia Kruszwica
1481   Wydawanie karty parkingowej
1479   UchwaÂła nr V/38/07
1479   UchwaÂła nr XIII/130/07
1479   UchwaÂła nr XVI/160/08
1478   Ustalenia
1478   Stowarzyszenie Sportowe Landrynka
1477   Ustalenia
1477   ZarzÂądzenie Nr 120/2009 Starosty InowrocÂławskiego z dnia 9 grudnia 2009 r.
1477   Kujawskie Stowarzyszenie HodowcĂłw PtakĂłw Egzotycznych
1477   Wykaz rzeczy znalezionych przyjĂŞtych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych
1476   UchwaÂła nr 17/06
1476   ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych dotyczÂących przesyÂłek
1476   Emisja obligacji w 2014 roku
1475   UchwaÂła nr 124/07
1475   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ³¹cko
1474   UchwaÂła nr XXIII/231/2008
1474   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Parchanie
1473   UchwaÂła nr XXIV/233/2008
1472   UchwaÂła nr VI/42/07
1472   UchwaÂła nr 64/07
1472   UchwaÂła nr IX/92/07
1472   UchwaÂła nr XXXI/331/2009
1471   UchwaÂła nr 44/07
1471   Ustalenia
1471   Henryk Marian Ligocki
1470   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1470   Ustalenia
1470   Ustalenia
1469   UchwaÂła nr VI/65/07
1469   UchwaÂła nr IX/95/07
1469   UchwaÂła nr XIII/137/07
1468   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1468   Rok 2014
1467   UchwaÂła nr 48/07
1467   UchwaÂła nr XXIV/237/2008
1467   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2009 rok
1466   UchwaÂła nr VIII/76/07
1465   UchwaÂła nr XIII/132/07
1465   UchwaÂła Nr XXX/305/2009
1464   UchwaÂła nr 23/07
1464   UchwaÂła nr XX/205/2008
1463   UchwaÂła nr 13/06
1463   UchwaÂła nr 37/07
1463   UchwaÂła nr XI/121/07
1463   UchwaÂła nr XII/124/07
1463   Ustalenia
1463   Rok 2011
1463   Krystyna Gawron-Fiedorow
1462   UchwaÂła nr 6/06
1462   UchwaÂła nr 142/07
1462   UchwaÂła nr XVI/166/08
1462   Towarzystwo MiÂłoÂśnikĂłw Miasta InowrocÂławia w InowrocÂławiu
1462   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 16 grudnia 2010 r.
1462   Informacja dotyczÂąca przyjmowania wnioskĂłw o dofinansowanie ze ÂśrodkĂłw PFRON.
1461   UchwaÂła nr 99/2007
1461   UchwaÂła nr 136/07
1461   UchwaÂła nr XVI/162/08
1461   UchwaÂła nr XIX/192/2008
1461   BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2011
1461   Rok 2007
1461   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
1460   Ustalenia
1460   Ustalenia
1460   Ustalenia
1460   Komisja BezpieczeĂąstwa Obywateli, ÂŁadu i PorzÂądku Publicznego
1459   UchwaÂła nr VIII/75/07
1459   UchwaÂła nr IX/90/07
1459   UchwaÂła nr XX/199/2008
1459   UchwaÂła nr XXXI/326/2009
1459   UchwaÂła Nr XXXVIII/381/2010
1459   Ustalenia
1459   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zagajewice
1459   I przetarg pisemny nieograniczony na najem trzech lokali uÂżytkowych
1458   UchwaÂła nr 15/06
1458   UchwaÂła nr 52/07
1458   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1458   Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia
1457   UchwaÂła nr 46/07
1457   UchwaÂła Nr XXX/299/2009
1457   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
1457   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści
1457   Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1456   UchwaÂła nr XXXIX/388/2010
1456   Rok 2013l
1456   PeÂłnomocnictwo
1455   UchwaÂła nr XXXIII/353/2009
1454   UchwaÂła nr XI/120/07
1454   UchwaÂła nr XX/198/2008
1454   Dostawa oleju opaÂłowego w okresie od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.
1454   Stowarzyszenie Imienia KsiĂŞcia Kazimierza Kujawskiego
1454   Andrzej MikoÂłajczak
1453   UchwaÂła nr X/103/07
1453   UchwaÂła nr XXXIII/348/2009
1453   Ustalenia
1453   Protokó³ Nr 45/2010
1453   Rok 2014
1453   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiaÂły, sprzĂŞt i literatura)
1452   Stowarzyszenie PiÂłkarskiej MÂłodzieÂży MLKS Unia Janikowo
1452   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - m.Morgi, gm. Kruszwica
1452   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1452   CaÂłodobowe wykonywanie usÂług ochrony i mienia
1451   UchwaÂła nr 33/07
1451   UchwaÂła nr XXII/220/2008
1451   UchwaÂła Nr XXX/302/2009
1451   Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 27 stycznia 2011 r.
1451   Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna ( monitoring ) obiektu
1451   UchwaÂła Nr 92/2019
1450   UchwaÂła Nr XXXIV/363/2009
1450   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1449   UchwaÂła nr 114/07
1449   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek
1448   UchwaÂła nr 5/06
1448   UchwaÂła nr VI/61/07
1448   UchwaÂła Nr XXX/303/2009
1448   UchwaÂła nr XXXIII/344/2009
1448   Fundacja Agro - Wsparcie
1448   ZakÂłady MiĂŞsne "Viando" Sp. z o.o. Sp. k. w Radojewicach
1447   UchwaÂła nr XX/208/2008
1447   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1446   UchwaÂła nr 111/07
1445   UchwaÂła nr 36/07
1445   Ustalenia
1445   UchwaÂła Nr XXX/300/2009
1445   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie i filii w Parchaniu
1445   Andrzej Sieradzki
1444   Ustalenia
1444   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 29 paÂździernika 2009 r.
1444   Stowarzyszenie MiÂłoÂśnikĂłw Puszczy Bydgoskiej
1444   Obwieszczenie
1444   Starosta InowrocÂławski
1443   UchwaÂła nr 74/07
1443   UchwaÂła nr X/106/07
1443   UchwaÂła nr XIII/135/07
1443   UchwaÂła nr XVI/163/08
1442   UchwaÂła nr XI/119/07
1442   Protokó³ nr 37/2009
1442   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych ( materiaÂły, sprzĂŞt)
1441   UchwaÂła nr XXX/313/2009
1441   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
1440   UchwaÂła nr XX/201/2008
1440   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1440   Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowych
1439   Ustalenia
1439   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-InowrocÂław
1439   Aktualizacja programu ochrony Âśrodowiska powiatu inowrocÂławskiego na lata 2012-2015
1439   Starosta InowrocÂławski
1438   UchwaÂła nr VI/56/07
1438   UchwaÂła nr 118/07
1438   UchwaÂła nr 121/07
1438   UchwaÂła nr XI/112/07
1438   UchwaÂła nr XXIII/223/2008
1438   Ustalenia
1438   Ustalenia
1438   Interpelacje zgÂłoszone na XXVIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławsku z dnia 1 marca 2013 r.
1438   Lista uprawnionych psychologĂłw i lekarzy
1438   PaweÂł WiÂśniewski
1438   Digitalizacja dokumentĂłw PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
1437   UchwaÂła nr 51/07
1437   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania-przebudowa mostu w m. Parchanie
1437   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1437   Rok 2008
1437   Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacyjne "InowrocÂław"
1437   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1436   UchwaÂła nr 19/06
1436   Grzegorz Roszak
1436   Transmisje oraz archiwum sesji - kliknij, aby otworzyĂŚ
1435   UchwaÂła nr 54/07
1435   Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy InowrocÂław z siedzibÂą w InowrocÂławiu
1435   UchwaÂła nr XV/145/08
1435   UchwaÂła nr XVI/151/08
1435   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Bachorce
1435   Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2011 - 2014
1434   UchwaÂła nr 128/07
1434   UchwaÂła nr 73/07
1434   UchwaÂła nr 145/07
1434   Ustalenia
1434   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Komaszyce
1433   UchwaÂła nr 150/07
1433   UchwaÂła nr XX/204/2008
1433   Ustalenia
1433   UchwaÂła nr XXIII/224/2008
1433   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dive Evolution - InowrocÂław
1432   UchwaÂła nr XXIV/234/2008
1432   UchwaÂła nr XXIV/240/2008
1432   UchwaÂła Nr XXVIII/270/2009
1432   Towarzystwo PrzemysÂłowe w Gniewkowie
1432   Sukcesywna dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych
1431   Ustalenia
1431   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przybyszewskiego
1431   UchwaÂła Nr XXXIII/342/2009
1431   Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 30 grudnia 2010 r.
1431   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
1431   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
OgÂłasza nabĂłr nr 1/2019
1431   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 10/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1430   UchwaÂła nr XXXII/337/2009
1430   ogÂłoszenie o sprzedaÂży w formie II licytacji publicznej - ciÂągnik ZETOR
1430   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriĂłw komputerowych
1430   Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ im. Marka KotaĂąskiego w InowrocÂławiu
1429   UchwaÂła nr XI/117/07
1429   UchwaÂła nr XII/125/07
1429   Ustalenia
1429   ZakÂłady TÂłuszczowe "KRUSZWICA" S.A. w Kruszwicy
1429   Rok 2015
1428   Jolanta Nowak
1428   Ustalenia
1428   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - PS ZOZ
1428   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sobiesiernie
1428   Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2012 dotacji
1427   UchwÂła nr IX/88/07
1427   Ustalenia
1427   Ustalenia
1427   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postĂŞpowaniu
1427   Ustalenia
1427   Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
1426   UchwaÂła nr X/99/07
1426   UchwaÂła Nr XXVIII/277/2009
1426   Ustalenia
1426   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
1426   Interpelacje zgÂłoszone na XXI sesji Rady Powiatu 22 czerwca 2012 r.
1426   MieczysÂław SzczygieÂł
1425   UchwaÂła nr 86/2007
1425   UchwaÂła nr 134/07
1425   Stowarzyszenie Savelo
1425   Ustalenia
1425   Stowarzyszenie ,,WieÂś''
1425   OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 wrzeÂśnia 2010 r.
1424   UchwaÂła nr 34/07
1424   UchwaÂła nr XXI/215/2008
1424   UchwaÂła nr XXII/219/2008
1424   Ustalenia
1424   Ustalenia
1424   Protokó³ nr 36/2009
1424   Wykaz Stacji Kontroli PojazdĂłw
1423   UchwaÂła nr 97/2007
1423   UchwaÂła nr XI/113/07
1423   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - InÂżynieria Sanitarna
1422   UchwaÂła nr 76/2007
1422   UchwaÂła nr VIII/83/07
1422   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1422   ZarzÂądzenie Nr 54/2010 Starosty InowrocÂławskiego
1422   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1421   UchwaÂła nr 10/06
1421   UchwaÂła Nr XXIX/291/2009
1421   UchwaÂła Nr XXX/309/2009
1420   UchwaÂła nr VI/46/07
1420   Ustalenia
1420   UchwaÂła nr XXXIII/347/2009
1420   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg
1419   UchwaÂła nr 122/07
1419   UchwaÂła nr XXIII/222/2008
1419   UchwaÂła nr XXIV/241/2008
1419   Ustalenia
1419   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw
1418   UchwaÂła nr VI/64/07
1418   Ustalenia
1418   DzierÂżawa nieruchomoÂści lub najem lokalu
1417   UchwaÂła nr 49/07
1417   UchwaÂła nr XXI/214/2008
1417   UchwaÂła nr XXXI/321/2009
1417   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1417   Marek Gerus
1416   UchwaÂła nr 84/2007
1416   UchwaÂła nr VI/63/07
1416   UchwaÂła nr VI/40/07
1416   UchwaÂła nr 148/07
1416   Ustalenia
1416   Ustalenia
1416   Ustalenia
1416   Protokó³ Nr 44/2010
1416   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 25 marca 2010 r.
1415   UchwaÂła nr 82/2007
1415   Ustalenia
1415   UchwaÂła nr XXIII/228/2008
1415   Ustalenia
1415   Rok 2012
1415   Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
1414   UchwaÂła nr 208/07
1414   UchwaÂła nr XXXI/327/2009
1414   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
1414   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1414   Starosta InowrocÂławski
1413   UchwaÂła nr VII/72/07
1413   UchwaÂła nr X/105/07
1413   UchwaÂła nr X/108/07
1413   NabĂłr na stanowisko
Starszy referent
ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
1412   Zwrot nieruchomoÂści wywÂłaszczonych
1412   UchwaÂła nr 81/2007
1412   Ustalenia
1412   UchwaÂła nr XXV/244/2008
1412   Stowarzyszenie PiÂłki RĂŞcznej PlaÂżowej ,,Damy RadĂŞ'' w InowrocÂławiu
1412   Sekretarz Powiatu
1411   UchwaÂła nr XXIV/236/2008
1411   UchwaÂła Nr XXXIV/359/2009
1411   UchwaÂła Nr XLI/403/2010
1411   Malowanie linii boiskowych w hali widowiskowo - sportowej
1410   UchwaÂła nr 8/06
1410   UchwaÂła Nr XXXV/365/2009
1409   UchwaÂła nr XXIV/238/2008
1409   UchwaÂła Nr XXXVI/370/2009
1408   UchwaÂła nr 79/2007
1408   UchwaÂła nr 190/07
1408   Program wspó³pracy Powiatu InowrocÂławskiego z organizacjami pozarzÂądowymi
1408   Sukcesywna dostawa oleju opaÂłowego EKOTERM PLUS lub rĂłwnowaÂżnego
1408   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 8/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1408   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 9/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1407   Wykonanie remontu ogrodzenia terenu III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego
1407   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1407   Postanowienie Nr 383/10
1407   Zwrot prawa jazdy dÂłuÂżnikowi alimentacyjnemu
1407   Komisja Zdrowia i Polityki SpoÂłecznej
1406   UchwaÂła nr XVI/155/08
1406   SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15
1406   Komisja Statutowa
1405   UchwaÂła nr 45/07
1405   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania - Pani Agnieszka Dorenda.zam. w m. Rusinowo, gm. Kruszwica
1405   Dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych
1405   Roczny ramowy plan kontroli na rok 2013
1405   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1404   UchwaÂła nr 178/07
1404   UchwaÂła nr 240/07
1404   UchwaÂła Nr XXX/308/2009
1403   UchwaÂła nr 96/2007
1403   UchwaÂła nr X/98/07
1403   UchwaÂła nr XIII/131/07
1402   UchwaÂła nr VI/48/07
1402   UchwaÂła nr XXI/209/2008
1402   UchwaÂła Nr XXVI/256/2009
1402   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1402   Otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ zadania publicznego z zakresu pomocy spoÂłecznej
1402   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego
1402   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KÂłopocie gmina InowrocÂław
1402   Interpelacje zgÂłoszone na XXIII sesji Rady Powiatu z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
1402   Rok 2013
1401   ElÂżbieta Olechowicz
1401   UchwaÂła Nr XLI/407/2010
1401   Zawarcie umowy kompleksowej polegajÂącej na sprzedaÂży energii elektrycznej
1400   UchwaÂła nr 204/07
1400   UchwaÂła nr XXI/210/2008
1400   UchwaÂła Nr XLI/410/2010
1400   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z inseminacji bydÂła
1400   Stowarzyszenie Nasze Prawo
1400   Starosta InowrocÂławski
1399   UchwaÂła nr XXIII/227/2008
1399   UchwaÂła nr XXIV/242/2008
1399   Ustalenia
1399   UchwaÂła Nr XXXIV/360/2009
1399   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Auto Styl
1398   UchwaÂła nr XXV/245/2008
1398   UchwaÂła nr 723/2009
1398   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -SANIKONT
1397   UchwaÂła nr 80/2007
1397   UchwaÂła Nr XL/395/2010
1397   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1397   II - ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
1397   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1397   SprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
1396   UchwaÂła nr 95/2007
1396   UchwaÂła nr 72/07
1396   UchwaÂła nr 42/07
1396   UchwaÂła nr XXXIX/389/2010
1396   Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1395   UchwaÂła nr 25/07
1394   UchwaÂła nr 38/07
1394   UchwaÂła nr XX/207/2008
1394   Ustalenia
1394   UchwaÂła Nr XXVIII/287/2009
1394   UchwaÂła nr XXXI/329/2009
1394   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego
1394   Marian ÂŚwiÂątkowski
1394   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych ( materiaÂły, sprzĂŞt i literatura )
1394   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiaÂły, sprzĂŞt) na potrzeby
1393   UchwaÂła nr 143/07
1393   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Âłojewo2
1393   Halina Stajszczak
1392   ObowiÂązek udostĂŞpniania nieruchomoÂści
1392   UchwaÂła nr X/97/07
1392   UchwaÂła nr XXVII/263/2009
1392   Ustalenia
1392   Interpelacje zgÂłoszone na XVI sesji 10.02.2012 r.
1391   UchwaÂła nr 67/07
1391   UchwaÂła nr XXIII/225/2008
1391   UchwaÂła nr XXVII/269/2009
1391   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Jezuicka Struga
1391   Informacja kwartalna o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za III kwartaÂł 2009 r.
1390   UchwaÂła nr 164/07
1390   UchwaÂła Nr XXVI/255/2009
1390   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tarnowo
1390   UchwaÂła Nr XL/397/2010
1390   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego typu Ekoterm plus dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
1390   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1389   UchwaÂła nr 147/07
1389   Ustalenia
1389   Ryszard JagodziĂąski
1388   UchwaÂła nr 7/06
1388   UchwaÂła nr 135/07
1388   UchwaÂła nr XXV/251/2008
1388   UchwaÂła Nr XXXIV/355/2009
1388   UchwaÂła Nr XXXIV/358/2009
1388   Docieplenie Âścian i dachu budynku zakÂładowej pralni w Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
1387   UchwaÂła nr 108/07
1387   UchwaÂła nr VIII/82/07
1387   UchwaÂła nr 138/07
1387   Ustalenia
1387   UchwaÂła nr 666/2009
1387   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
1387   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 26 maja 2011 r.
1387   Stowarzyszenie PrzeciwdziaÂłania Wykluczeniu SpoÂłecznemu Pozytywka
1386   UchwaÂła nr 71/07
1386   Ustalenia
1386   UchwaÂła nr 702/2009
1386   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1386   Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zadaĂą publicznych powiatu w 2012 r.
1386   Interpelacje zÂłoÂżone w okresie miĂŞdzysesyjnym - wrzesieĂą 2012 r.
1386   Modernizacja instalacji wentylacji w kuchni
1385   UchwaÂła nr VI/57/07
1385   UchwaÂła nr XIX/190/2008
1385   SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
1385   Interpelacje zgÂłoszone na XII sesji 27.10.2011 r.
1384   UchwaÂła nr 152/07
1384   Wydanie prawa jazdy przed upÂływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdĂłw,
1383   UchwaÂła Nr XXX/307/2009
1383   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2008 rok
1383   Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego
1382   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Skotniki, gm. Kruszwica
1382   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
1381   UchwaÂła nr XX/195/2008
1381   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tuczno
1381   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi SuchatĂłwka
1381   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
1381   Program wspó³pracyPowiatu InowrocÂławskiego z organizacjami pozarzÂądowymi
1381   Franciszek ÂŻak
1381   I - ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
1380   UchwaÂła Nr XXX/298/2009
1380   UchwaÂła nr 688/2009
1380   UchwaÂła Nr XL/391/2010
1380   Komunikat dotyczÂący programu monitoringu lasĂłw
1380   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1379   UchwaÂła nr 27/07
1379   Formularze dokumentĂłw aplikacyjnych
1379   UchwaÂła nr XXI/213/2008
1379   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania-wprowadzanie ÂściekĂłw do KanaÂłu Smyrnia
1378   UchwaÂła nr XXXI/318/2009
1378   RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2011
1378   Ryszard Dernoga
1377   UchwaÂła nr IX/87/07
1377   UchwaÂła nr 149/07
1377   Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015
1377   Rok 2012
1377   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z inseminacji bydÂła - UNIEWAÂŻNIENIE POSTÊPOWANIA
1376   UchwaÂła nr 182/07
1376   Ustalenia
1376   Ustalenie
1376   UchwaÂła nr XXXI/325/2009
1376   UchwaÂła nr XXXII/333/2009
1376   UchwaÂła Nr XL/394/2010
1376   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1376   Krzysztof ÂŚledziĂąski
1376   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzĂŞtu, materia³ów i literatury
1376   Budowa placĂłwki opiekuĂączo - wychowawczej w Kruszwicy.
1375   UchwaÂła nr VI/54/07
1375   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Âłojewo
1375   Ustalenia
1375   Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budÂżetu za 2011 r.
1374   UchwaÂła nr 115/07
1374   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Geo-Tra
1374   UchwaÂła nr XXXII/338/2009
1374   Protokó³ Nr XLII/414/2010
1373   UchwaÂła nr 185/07
1373   UchwaÂła nr XXIV/235/2008
1373   Ustalenia
1373   UchwaÂła Nr XXX/297/2009
1373   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-PrzybysÂław
1373   UchwaÂła nr 701/2009
1373   Inspektor w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
1373   Dyrektor MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
1372   UchwaÂła nr 167/07
1372   UchwaÂła Nr XXXIII/340/2009
1372   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 28 kwietnia 2011 r.
1371   UchwaÂła nr 139/07
1371   Ustalenia
1371   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegona wniosek Pani Zyty Belt,
1371   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych oraz drobiu
1371   Protokó³ Nr XLII/419/2010
1371   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
1371   Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2011 dotacji
1371   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzĂŞtu i materia³ów
1370   UchwaÂła nr 153/07
1370   UchwaÂła nr VIII/80/07
1370   UchwaÂła nr 146/07
1370   UchwaÂła nr X/100/07
1370   Wykonywanie usÂług ochrony osĂłb i mienia w siedmiu szkoÂłach ponadgimnazjalnych
1370   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 25 lutego 2010 r.
1370   trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ostrowie.
1369   UchwaÂła nr 98/2007
1369   UchwaÂła nr 212/07
1369   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - TaĂąscy
1369   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do budynku w Jaksicach
1369   Rok 2010
1368   UchwaÂła nr 155/07
1368   UchwaÂła nr XXII/217/2008
1368   UchwaÂła nr XXV/246/2008
1368   UchwaÂła nr XXVII/261/2009
1368   trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
1367   UchwaÂła nr 85/2007
1367   UchwaÂła nr 172/07
1367   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
1367   Ustalenia
1366   UchwaÂła nr X/96/07
1366   UchwaÂła nr XXV/250/2008
1366   Ustalenia
1366   Ustalenia
1365   Ustalenia
1365   Andrzej Olek Brylew
1365   Interpelacje zgÂłoszone na XXVI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego 21 grudnia 2012 r.
1365   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1364   UchwaÂła nr VI/45/07
1364   OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
1364   Protokó³ zbiorczych wynikĂłw gÂłosowania na obszarze Powiatu InowrocÂławskiego -
1363   UchwaÂła nr 32/07
1363   UchwaÂła Nr 214/07
1363   UchwaÂła nr XX/193/2008
1363   UchwaÂła Nr XXXIV/357/2009
1363   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sukowy
1363   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1363   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw
1363   Ireneusz BeÂśka
1363   Mariusz Markowski
1362   UchwaÂła nr 154/07
1362   UchwaÂła nr 296/08
1362   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ostrowo
1362   UchwaÂła Nr XLI/406/2010
1362   InowrocÂławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem MĂłzgu w InowrocÂławiu
1361   UchwaÂła nr 117/07
1361   UchwaÂła nr XXIV/243/2008
1361   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1361   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
1361   SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Walentynowie, gmina DÂąbrowa Biskupia
1361   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty
1360   UchwaÂła Nr XXIX/293/2009
1360   UchwaÂła nr 283/08
1360   UchwaÂła nr XXVII/260/2009
1360   UchwaÂła nr XXXI/310/2009
1360   UchwaÂła nr XXXI/317/2009
1360   UchwaÂła nr XXXIII/341/2009
1360   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
1360   Sukcesywna dostawa oleju opaÂłowego EKOTERM PLUS lub rĂłwnowaÂżnego
1359   UchwaÂła nr 66/07
1359   UchwaÂła nr 87/2007
1359   UchwaÂła nr 166/07
1359   UchwaÂła nr XX/200/2008
1359   UchwaÂła nr XX/206/2008
1359   Stanowisko ds. BHP
1358   UchwaÂła nr 140/07
1358   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
1358   UchwaÂła nr XXXI/328/2009
1358   Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 26 sierpnia 2010 r.
1358   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1358   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
1357   UchwaÂła nr 59/07
1357   UchwaÂła nr 258/08
1357   Ludowy Zespó³ Sportowy "Kujawiak" Sukowy
1357   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Popowo
1357   UchwaÂła nr XXXI/315/2009
1357   UchwaÂła nr XXXIII/349/2009
1357   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 30 czerwca 2010 r.
1357   Starosta InowrocÂławski
1356   UchwaÂła nr VII/67/07
1356   UchwaÂła nr X/101/07
1356   UchwaÂła nr XXVII/268/2009
1356   UchwaÂła Nr XXXVI/368/2009
1356   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
1355   UchwaÂła nr X/110/07
1355   UchwaÂła Nr XXXIV/354/2009
1355   UchwaÂła Nr XXXVI/375/2009
1355   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 29 kwietnia 2010 r.
1355   Interpelacje zgÂłoszone na XI sesji 29.09.2011 r.
1355   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1355   Przetarg nieograniczony na sukcesywnÂą dostawĂŞ miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych
1355   Feliks Kryszak
1354   UchwaÂła nr 75/07
1354   UchwaÂła nr 88/2007
1354   UchwaÂła nr XXXII/335/2009
1354   Prognoza oddziaÂływania na Âśrodowisko
1353   UchwaÂła Nr XXXVI/369/2009
1353   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
1353   Protokó³ Nr XLII/422/2010
1353   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ,
1353   UchwaÂła w sprawie trybu udzielania ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści cywilnoprawnych
1353   Maria KozÂłowska
1353   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych
1353   Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski
1352   UchwaÂła nr 193/07
1352   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2010 rok
1352   Remont bieÂżni wraz z pracami towarzyszÂącymi na terenie:
1351   UchwaÂła nr 113/07
1351   UchwaÂła nr 28/07
1351   Interpelacje zgÂłoszone na XXX sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.
1351   Rok 2017
1350   UchwaÂła nr 16/06
1350   UchwaÂła nr 181/07
1350   UchwaÂła nr 209/07
1350   Protokó³ Nr XLII/415/2010
1350   Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Walentynowie,
1350   Rok 2015
1350   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1349   UchwaÂła nr 313/08
1349   UchwaÂła Nr XXXV/366/2009
1349   InowrocÂławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
1349   Interpelacje oraz zapytania zgÂłoszone na VIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 19 czerwca
1348   UchwaÂła nr 93/2007
1348   UchwaÂła nr 112/07
1348   UchwaÂła nr 225/07
1348   Ustalenia
1348   UchwaÂła nr XXIII/230/2008
1348   UchwaÂła Nr XXXV/364/2009
1348   UchwaÂła nr 764/2010
1348   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - MM Projekt
1348   Interpelacje zgÂłoszone na XXXI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 maja 2013 r.
1347   UchwaÂła nr XXVII/267/2009
1347   Ustalenia
1346   UchwaÂła nr 141/07
1346   UchwaÂła nr XXII/216/2008
1346   UchwaÂła nr XXXI/323/2009
1345   Ustalenia
1345   UchwaÂła Nr XXXV/367/2009
1345   UchwaÂła Nr XXXVII/379/2009
1345   UchwaÂła Nr XL/398/2010
1345   Wymiana istniejÂącego systemu filtrowentylacyjnego na nowy
1345   Protokó³ Nr 4/2011
1345   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1344   UchwaÂła nr 104/07
1344   UchwaÂła Nr XXIX/295/2009
1344   UchwaÂła Nr XXVIII/280/2009
1344   Protokó³ Nr XLII/421/2010
1343   UchwaÂła nr 157/07
1343   UchwaÂła nr XI/115/07
1343   UchwaÂła nr 220/07
1343   Ustalenia
1343   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZEC
1343   Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1343   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1342   UchwaÂła nr 60/07
1342   UchwaÂła nr 133/07
1342   UchwaÂła nr XI/118/07
1342   UchwaÂła Nr XXVIII/282/2009
1342   Ustalenia
1342   UchwaÂła nr XXXIII/346/2009
1342   Ogrody Kultury
1342   Przetarg na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia
1342   Interpelacje zgÂłoszone na XIX sesji 27.04.2012
1342   Rok 2011
1341   UchwaÂła nr 119/07
1341   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży - przy ulicy BolesÂława Krzywoustego w InowrocÂławiu
1341   Komisja Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
1340   UchwaÂła nr 62/07
1340   UchwaÂła nr 224/07
1340   Ustalenia
1340   UchwaÂła nr XXXII/334/2009
1340   UchwaÂła Nr XLI/409/2010
1340   Kujawskie Stowarzyszenie KonsumentĂłw UsÂług PrzewoÂźnikĂłw PasaÂżerskich PASAÂŻER
1340   Ryszard Oczachowski
1339   UchwaÂła nr 105/07
1339   UchwaÂła nr 144/07
1339   UchwaÂła nr XIV/139/08
1339   UchwaÂła Nr XXXIV/356/2009
1339   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
1339   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce II
1338   UchwaÂła nr 304/08
1338   UchwaÂła nr XXV/249/2008
1338   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 22 paÂździernika 2010 r.
1338   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaÂży
1337   UchwaÂła nr 78/2007
1337   UchwaÂła nr XXXI/319/2009
1337   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1336   UchwaÂła nr 69/07
1336   UchwaÂła nr IX/85/07
1336   Ustalenia
1336   UchwaÂła nr 668/2009
1336   UchwaÂła Nr XXXVI/377/2009
1336   Interpelacje zgÂłoszone na XXIV sesji Rady Powiatu z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
1336   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
1335   UchwaÂła nr XXXIX/387/2010
1335   Protokó³ Nr XLII/417/2010
1335   Ustalenia
1334   UchwaÂła Nr XXVIII/271/2009
1334   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1334   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1333   UchwaÂła nr 90/2007
1333   Informacja dotyczÂąca ponownego postĂŞpowania
1333   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
1333   Rok 2011
1332   UchwaÂła nr 186/07
1332   UchwaÂła Nr XXVI/258/2009
1332   Ustalenia
1332   UchwaÂła nr 768/2010
1332   Komunikat Komisarza Wyborczego
1332   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
1331   UchwaÂła nr 196/07
1331   Ustalenia
1331   UchwaÂła Nr XXXVI/376/2009
1331   JarosÂław JasiĂąski
1331   Rehabilitacja bez barier
1330   UchwaÂła nr 203/07
1330   UchwaÂła Nr XXIX/289/2009
1330   UchwaÂła nr XXXI/312/2009
1330   UchwaÂła nr XXXI/316/2009
1330   Ustalenia
1330   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
1330   Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
1328   UchwaÂła nr XII/127/07
1328   UchwaÂła nr XXI/212/2008
1328   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polgeol
1328   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻyrosÂławice
1328   Interpelacja zgÂłoszona podczas XLV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego
1328   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw
1327   UchwaÂła nr 127/07
1327   Ustalenia
1327   Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz program wspó³pracy
1326   UchwaÂła nr 65/07
1326   UchwaÂła nr 310/08
1326   UchwaÂła nr 322/08
1326   UchwaÂła nr XXV/248/2008
1326   UchwaÂła Nr XXVI/259/2009
1326   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Popowo
1326   UchwaÂła Nr XLI/402/2010
1325   UchwaÂła nr XXIII/232/2008
1325   UchwaÂła Nr XXVI/252/2009
1325   UchwaÂła Nr XXVIII/272/2009
1325   UchwaÂła nr XXXI/311/2009
1325   UchwaÂła nr XXXIII/343/2009
1325   UchwaÂła Nr 748/2010
1325   UchwaÂła nr 797/2010
1325   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 29 listopada 2010 r.
1325   UchwaÂła Nr 14/2011
1325   Interpelacje zgÂłoszone na XXXIX sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 28 lutego 2014 r.
1325   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 6/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1324   UchwaÂła nr 163/07
1324   UchwaÂła nr 183/07
1324   UchwaÂła Nr XXVIII/286/2009
1324   Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie ogÂłasza otwarty nabĂłr
1323   UchwaÂła nr 161/07
1323   UchwaÂła nr 288/08
1323   UchwaÂła nr XXXI/322/2009
1323   Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1323   Roczny ramowy plan kontroli na rok 2014
1323   Ubezpiecznie majÂątku i odpowiedzialnoÂści cywilnej Powiatu InowrocÂławskiego
1323   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozaszkolnych z inseminacji bydÂła dla uczniĂłw ZSP w Kobylnikach
1322   UchwaÂła nr 68/07
1322   UchwaÂła nr 180/07
1322   UchwaÂła nr 237/07
1322   UchwaÂła nr 275/08
1322   UchwaÂła nr XXII/221/2008
1322   InowrocÂławskie Towarzystwo Hokejowe
1322   UchwaÂła Nr 6/P/2012
1322   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materiaÂły, sprzĂŞt i literatura) na potrzeby zajĂŞĂŚ prowadzonych
1322   Przetarg na sukcesywnÂą dostawĂŞ miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych oraz drobiu
1322   Referent do spraw zaopatrzenia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w InowrocÂławiu
1321   UchwaÂła nr 110/07
1321   UchwaÂła nr 43/07
1321   UchwaÂła Nr XXVI/257/2009
1321   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych z zakresu spawania metodÂą gazowÂą (311)
1321   Interpelacje oraz zapytania zgÂłoszone na VII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 8 maja 2015
1320   UchwaÂła Nr 216/07
1320   UchwaÂła nr 256/08
1320   UchwaÂła nr 264/08
1320   UchwaÂła Nr XXVIII/279/2009
1320   UchwaÂła nr 680/2009
1320   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1320   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
1319   UchwaÂła nr 189/07
1319   UchwaÂła Nr XXX/304/2009
1319   Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1319   UchwaÂła Nr 777/2010
1319   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1318   UchwaÂła nr 179/07
1318   UchwaÂła nr 191/07
1318   Ustalenia
1318   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego EKOTERM PLUS lub rĂłwnowaÂżnego
1318   Rok 2015
1317   UchwaÂła nr 207/07
1317   UchwaÂła nr 242/07
1317   UchwaÂła nr XXI/211/2008
1317   UchwaÂła nr 672/2009
1317   UchwaÂła Nr XLI/401/2010
1317   Protokó³ Nr 1/2010
1317   Sukcesywna dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych
1317   Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
1316   UchwaÂła nr 200/07
1316   UchwaÂła nr 269/08
1316   UchwaÂła nr 331/08
1316   UchwaÂła nr 360/08
1316   UchwaÂła nr XXXIII/351/2009
1316   UchwaÂła nr 677/2009
1316   Ustalenia
1316   Rok 2011
1315   UchwaÂła nr 120/07
1315   UchwaÂła nr 83/2007
1315   Ustalenia
1315   UchwaÂła Nr XXX/306/2009
1315   UchwaÂła nr 694/2009
1315   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1315   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
1315   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1314   UchwaÂła nr 24/07
1314   UchwaÂła nr 109/07
1314   UchwaÂła nr 132/07
1314   UchwaÂła nr 238/07
1314   UchwaÂła Nr XXVI/254/2009
1314   UchwaÂła nr XXVII/264/2009
1314   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaÂży
1314   Interpelacje zgÂłoszone na XXVII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego 25 stycznia 2013 r.
1314   OÂśrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w InowrocÂławiu
1314   Alicja Aleksander
1313   UchwaÂła nr 803/2010
1313   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 25 listopada 2010 r.
1313   Starosta InowrocÂławski
1312   UchwaÂła nr 159/07
1312   UchwaÂła nr 162/07
1312   ZarzÂądzenie Nr 34/2011
1312   Polskie Towarzystwo Psychologii Coachingu
1312   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w InowrocÂławiu przy ul. Miechowickiej
1311   UchwaÂła nr XXVII/265/2009
1311   UchwaÂła Nr 740/2010
1311   OgÂłoszenie o otwartym konkursie ofert na przyznanie w roku 2013 dotacji
1310   UchwaÂła nr 94/2007
1310   UchwaÂła nr 106/07
1310   UchwaÂła nr 676/2009
1310   SprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
1310   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1310   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu lokali uÂżytkowych przeznaczonych do najmu
1309   UchwaÂła nr 158/07
1309   UchwaÂła nr 698/2009
1309   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1309   UchwaÂła Nr XLIV/446/2010
1309   Interpelacje zgÂłoszone 16 czerwca 2011 r.
1308   UchwaÂła nr 293/08
1308   UchwaÂła nr 303/08
1308   Stowarzyszenie UARC
1307   UchwaÂła Nr 752/2010
1307   UchwaÂła Nr XL/392/2010
1307   UchwaÂła Nr XLI/408/2010
1307   UchwaÂła Nr 835/2010
1307   Protokó³ Nr 3/2010
1307   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1306   UchwaÂła nr 168/07
1306   UchwaÂła nr 231/07
1306   Sprawy zwiÂązane z rekultywacjÂą gruntĂłw i uzyskiwaniem dotacji z Funduszu Ochrony GruntĂłw Rolnych
1306   UchwaÂła nr 363/08
1306   UchwaÂła Nr XLI/400/2010
1306   Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty na:
1305   UchwaÂła nr 77/2007
1305   UchwaÂła Nr XXVIII/276/2009
1305   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegona wniosek Pani Moniki MĂŞtel,
1305   UchwaÂła Nr XXXVIII/380/2010
1305   Rok 2010
1305   Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej,
1305   ZakÂład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w InowrocÂławiu
1304   UchwaÂła nr 236/07
1304   UchwaÂła nr XXIV/239/2008
1304   UchwaÂła Nr XXVIII/284/2009
1303   UchwaÂła nr 674/2009
1303   Protokó³ Nr XLII/413/2010
1303   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 28 stycznia 2010 r.
1303   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
1302   UchwaÂła nr 53/07
1302   UchwaÂła nr 165/07
1302   UchwaÂła nr 334/08
1302   UchwaÂła Nr XXXVI/371/2009
1302   Ustalenia
1302   Interpelacje zgÂłoszone na XLI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
1301   UchwaÂła nr 131/07
1301   UchwaÂła nr 675/2009
1301   Protokó³ Nr XLII/411/2010
1301   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do dnia 31.08.2012 r.w iloÂści do 78.000 l
1300   UchwaÂła nr 176/07
1300   UchwaÂła nr XXXIX/390/2010
1300   Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
1300   Protokó³ Nr 2/2010
1300   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do dnia 31.08.2012 r. w iloÂści do 78.000 l
1300   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży - Dworcowa 9, Gniewkowo
1300   Interpelacje zgÂłoszone na XXII sesji Rady Powiatu z dnia 27 lipca 2012 r.
1300   Informacja o ogÂłoszeniu otwartego konkursu ofert
1300   Interpelacje zgÂłoszone na XXIX sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 marca 2013 r.
1299   UchwaÂła nr 89/2007
1299   UchwaÂła nr 170/07
1299   UchwaÂła nr 184/07
1299   UchwaÂła nr 679/2009
1299   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ -
1299   Ubezpieczenie majÂątku i odpowiedzialnoÂści cywilnej
1298   UchwaÂła nr 40/07
1298   UchwaÂła nr 202/07
1298   UchwaÂła nr 213/07
1298   UchwaÂła nr 232/07
1298   UchwaÂła nr 800/2010
1298   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych
1298   Rok 2017
1297   UchwaÂła nr 687/2009
1297   UchwaÂła nr 707/2009
1297   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 19/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1296   UchwaÂła Nr XXIX/296/2009
1296   UchwaÂła nr 173/07
1296   UchwaÂła nr 174/07
1296   UchwaÂła nr 295/08
1296   UchwaÂła Nr 776/2010
1296   UchwaÂła Nr XL/399/2010
1296   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Piecki
1296   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Konary
1295   UchwaÂła nr 210/07
1295   UchwaÂła nr 390/2008
1295   UchwaÂła Nr XXX/301/2009
1295   UchwaÂła nr 697/2009
1295   UchwaÂła nr XXXIX/385/2010
1295   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
1295   Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1295   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż
1295   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1295   Andrzej Antoniewicz
1295   Interpelacje zgÂłoszone na IV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.
1294   UchwaÂła nr 277/08
1294   UchwaÂła Nr XXXIII/339/2009
1294   UchwaÂła Nr 756/2010
1294   Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
1294   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych oraz drobiu dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu
1294   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
1293   UchwaÂła nr 400/2008
1293   Ustalenia
1293   UchwaÂła nr 673/2009
1293   UchwaÂła nr 703/2009
1293   UchwaÂła Nr XL/396/2010
1293   Interpelacje zgÂłoszone na XXXII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 21 czerwca 2013 r.
1293   PeÂłnienie funkcji specjalisty ds. obsÂługi ksiĂŞgowej w ramach projektu pn.
1292   UchwaÂła nr 63/07
1292   UchwaÂła nr 681/2009
1292   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OrÂłowo
1292   UchwaÂła nr 759/2010
1292   UchwaÂła Nr XL/393/2010
1292   UchwaÂła Nr XLIII/429/2010
1291   UchwaÂła nr 197/07
1291   UchwaÂła nr XXIII/229/2008
1291   UchwaÂła nr XXXI/320/2009
1291   UchwaÂła Nr XXXVII/378/2009
1291   UchwaÂła nr 696/2009
1291   UchwaÂła Nr 747/2010
1291   Interpelacje zgÂłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r.
1291   Interpelacje oraz zapytania zgÂłoszone na VI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 marca 2015
1291   Metryczka - Ciech Soda Polska SA
1290   UchwaÂła Nr XXVI/253/2009
1290   UchwaÂła nr 804/2010
1290   Protokó³ Nr XLII/412/2010
1290   Projekt UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie okreslenia przystankĂłw komunikacyjnych
1290   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1290   Andrzej MikoÂłajczak
1290   Zaproszenie do skÂładania ofert na:
1289   Interpelacje zgÂłoszone na XIV sesji 29.12.2011 r.
1288   UchwaÂła Nr 855/2010
1288   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
1288   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomosci przeznaczonej do sprzedaÂży
1288   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 18/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1287   Zezwolenia na zakÂładanie i przeprowadzanie na nieruchomoÂściach urzÂądzeĂą podziemnych i naziemnych
1287   UchwaÂła nr 92/2007
1287   UchwaÂła nr 315/08
1287   UchwaÂła Nr XLI/405/2010
1287   UchwaÂła Nr 872/2010
1287   UsÂługa edukacyjna obejmujÂąca przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych
1286   UchwaÂła nr 175/07
1286   UchwaÂła nr 273/08
1286   UchwaÂła nr 311/08
1286   UchwaÂła Nr 786/2010
1286   UchwaÂła nr 795/2010
1286   Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1285   UchwaÂła nr 678/2009
1285   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -Skotniki
1285   Lech Sobecki
1284   UchwaÂła nr 327/08
1284   UchwaÂła Nr XXXVI/374/2009
1284   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1284   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego - Gniewkowo
1284   Piotr Strachanowski
1284   Interpelacje zÂłoÂżone na X sesji Rady Powiatu 25 wrzeÂśnia 2015 r.
1283   UchwaÂła nr 70/07
1283   UchwaÂła nr 171/07
1283   UchwaÂła nr 278/08
1283   UchwaÂła nr 347/08
1283   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1283   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 28 maja 2010 r.
1283   SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KÂłopocie gmina InowrocÂław.
1283   Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
1283   ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
1283   p. o. Dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
1282   UchwaÂła nr 177/07
1282   UchwaÂła nr 198/07
1282   UchwaÂła nr 201/07
1282   UchwaÂła nr 683/2009
1282   Interpelacje zgÂłoszone na XXXVI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 listopada 2013 r.
1282   Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, oprogramowania oraz sprzĂŞtu fotograficznego
1282   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 13/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1281   UchwaÂła nr 297/08
1281   UchwaÂła nr 328/08
1281   Kontrola Powiatu InowrocÂławskiego
1281   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1281   Interpelacje zgÂłoszone na XXV sesji Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2012 r.
1280   UchwaÂła nr 123/07
1280   UchwaÂła nr 244/07
1280   UchwaÂła nr 359/08
1280   UchwaÂła nr 434/2008
1280   UchwaÂła nr 685/2009
1280   UchwaÂła nr 689/2009
1280   UchwaÂła nr 801/2010
1280   UchwaÂła Nr XLIII/424/2010
1280   Protokó³ Nr 8/2011
1280   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej
1280   SzĂłsty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1279   UchwaÂła nr 103/07
1279   UchwaÂła Nr XXIX/292/2009
1279   UchwaÂła Nr XXIX/294/2009
1279   UchwaÂła nr XXVII/262/2009
1279   UchwaÂła nr XXXIII/352/2009
1279   UchwaÂła Nr 793/2010
1278   UchwaÂła nr 156/07
1278   UchwaÂła nr 199/07
1278   UchwaÂła Nr 779/2010
1278   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1278   SprzedaÂż koni rasy fiordzkiej przez Dom Pomocy SpoÂłecznej
1278   Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącegonieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1277   UchwaÂła nr 632/2009
1276   UchwaÂła nr XXXII/336/2009
1276   UchwaÂła Nr 784/2010
1275   UchwaÂła nr 234/07
1275   Protokó³ Nr XLII/418/2010
1275   Roczny ramowy plan kontroli na rok 2015
1274   UchwaÂła nr 262/08
1274   UchwaÂła nr 404/2008
1274   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw
1273   UchwaÂła nr 267/08
1273   UchwaÂła Nr XXVIII/278/2009
1273   UchwaÂła nr 692/2009
1273   Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania
1273   Interpelacje zgÂłoszone na XX sesji z dnia 25 maja 2012 r.
1273   Stowarzyszenie ,, Po Stronie TwĂłrcĂłw ''
1272   UchwaÂła nr 222/07
1272   UchwaÂła nr XXXI/324/2009
1272   Ustalenia
1272   Interpelacje zgÂłoszone na sesji 29 grudnia 2009 r.
1272   Interpelacje zgÂłoszone na XLII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 maja 2014 r.
1271   UchwaÂła nr 290/08
1271   UchwaÂła nr 700/2009
1271   UchwaÂła Nr 743/2010
1271   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży - GoplaĂąska 2, Kruszwica
1270   UchwaÂła nr 151/07
1270   UchwaÂła nr 287/08
1270   UchwaÂła Nr 790/2010
1270   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ECOKUBE
1270   UchwaÂła Nr XLIII/430/2010
1270   UchwaÂła Nr XLIV/440/2010
1270   OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
1269   UchwaÂła nr 249/07
1269   UchwaÂła nr 300/08
1269   UchwaÂła nr 302/08
1269   Uchwala nr 312/08
1269   UchwaÂła Nr XXXIV/361/2009
1269   UchwaÂła Nr 788/2010
1269   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Smyrnia
1269   OgÂłoszenie o II publicznej licytacji koni rasy fiordzkiej
1269   Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego przetargu o najem lokali uÂżytkowych
1269   Starosta InowrocÂławski
1268   UchwaÂła nr 285/08
1268   UchwaÂła Nr XLIII/428/2010
1268   UchwaÂła Nr 896/2010
1268   Termomodernizacja budynkĂłw ZespoÂłu Szkó³ OgĂłlnoksztaÂłcÂących w InowrocÂławiu-
1267   UchwaÂła nr 320/08
1267   UchwaÂła nr 731/2010
1267   UchwaÂła Nr 825/2010
1267   UchwaÂła Nr 879/2010
1266   UchwaÂła nr 221/07
1266   UchwaÂła nr 686/2009
1266   UchwaÂła Nr 829/2010
1266   Ustalenia
1266   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1266   Interpelacje zgloszone na XIII sesji 1.12.11 r.
1265   UchwaÂła nr 235/07
1265   UchwaÂła nr 257/08
1265   UchwaÂła Nr XXXVI/373/2009
1265   UchwaÂła nr 710/2009
1265   UchwaÂła nr 808/2010
1265   Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1265   UchwaÂła Nr 886/2010
1265   UchwaÂła Nr I/1/10
1265   MichaÂł MikoÂłajewski
1264   UchwaÂła nr 670/2009
1264   UchwaÂła nr 773/2010
1264   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2014 rok
1263   UchwaÂła nr 61/07
1263   UchwaÂła nr 385/2008
1263   UchwaÂła nr 813/2010
1263   UchwaÂła Nr 821/2010
1263   UchwaÂła Nr XLVI/469/2010
1262   UchwaÂła nr 272/08
1262   UchwaÂła Nr 891/2010
1261   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
1261   ZdawalnoœÌ egzaminĂłw na prawo jazdy w II pó³roczu 2015 r.
1260   UchwaÂła Nr XXIX/288/2009
1260   UchwaÂła nr XXIII/226/2008
1260   UchwaÂła nr 699/2009
1260   Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1259   UchwaÂła nr 261/08
1259   UchwaÂła nr 766/2010
1259   UchwaÂła nr 802/2010
1259   UchwaÂła Nr 831/2010
1259   UchwaÂła Nr XLIII/432/2010
1259   Ustalenia
1259   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1259   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
1258   UchwaÂła nr 211/07
1258   InowrocÂławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE
1258   Ustalenia
1258   Interpelacje zgÂłoszone na XVII sesji 02.03.2012 r.
1258   Andrzej LipiĂąski
1257   UchwaÂła nr 325/08
1257   UchwaÂła nr 342/08
1257   UchwaÂła nr 815/2010
1257   OgÂłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
1256   UchwaÂła nr 255/08
1256   UchwaÂła nr 332/08
1256   MirosÂława Kucol
1255   UchwaÂła nr 248/07
1255   UchwaÂła nr 330/08
1255   UchwaÂła nr 343/08
1255   UchwaÂła Nr XXVIII/274/2009
1255   UchwaÂła Nr 867/2010
1255   UchwaÂła Nr XLIV/439/2010
1254   UchwaÂła nr 192/07
1254   UchwaÂła Nr XXVIII/285/2009
1254   Ustalenia
1254   Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe ZespoÂły Sportowe w Kruszwicy
1254   Stowarzyszenie "DROWY"
1254   Interpelacje zgÂłoszone na XV sesji 26.01.2012 r.
1254   UchwaÂła Nr XVIII/177/2012
1254   Interpelacje zgÂłoszone na XLIV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r.
1254   Dyrektor II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego w InowrocÂławiu
1253   UchwaÂła nr 241/07
1253   Protokó³ Nr XLII/420/2010
1253   Informacja o wywieszeniu ogÂłoszenia dotyczÂącego nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1253   Adam BÂąkowski
1252   UchwaÂła nr 233/07
1252   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
1252   UchwaÂła Nr XLIII/425/2010
1252   Informacje w tej kategorii zostaÂły podzielone na nastepujÂące podkategorie: kliknij wiĂŞcej
1252   Edyta Fydrych
1252   ElÂżbieta Hanna Andryszak
1251   Ustalenia
1251   UchwaÂła Nr 830/2010
1251   UchwaÂła Nr 865/2010
1251   Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
1250   UchwaÂła nr 384/2008
1250   UchwaÂła nr 444/2008
1250   UchwaÂła nr 667/2009
1250   UchwaÂła nr 811/2010
1250   UchwaÂła Nr 834/2010
1250   Interpelacje zgÂłoszone na XXXVIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 31 stycznia 2014 r.
1249   UchwaÂła nr 280/08
1249   UchwaÂła nr 381/2008
1249   Protokó³ Nr XLII/416/2010
1249   UchwaÂła Nr 877/2010
1249   UchwaÂła Nr XXIII/249/2012
1249   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1249   Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie, gm. Gniewkowo
1249   WÂłodzimierz Figas
1249   Interpelacje zgÂłoszone na V sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 lutego 2015 r.
1248   UchwaÂła Nr XXVIII/273/2009
1248   UchwaÂła Nr 862/2010
1248   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
1247   UchwaÂła nr 230/07
1247   UchwaÂła nr 337/08
1247   Polityka JakoÂści Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1247   Ustalenia
1247   UchwaÂła Nr 778/2010
1247   UchwaÂła Nr 787/2010
1247   UchwaÂła nr 814/2010
1247   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r.
1247   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
1247   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 16/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1246   UchwaÂła nr 101/07
1246   UchwaÂła nr 137/07
1246   UchwaÂła nr 279/08
1246   UchwaÂła Nr 818/2010
1246   UchwaÂła Nr 832/2010
1246   UchwaÂła Nr 889/2010
1246   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
1246   Zawiadomienie oraz obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
1246   Wydawanie zezwoleĂą na nie stosowanie siĂŞ do obowiÂązujÂącej organizacji ruchu
1245   UchwaÂła nr 446/2008
1245   UchwaÂła Nr XXXVIII/383/2010
1245   UchwaÂła Nr XLVI/460/2010
1245   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1245   Sprawozdanie z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu InowrocÂławskiego z organizacjami pozarzÂądowymi
1245   Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na publikacjĂŞ ogÂłoszenia prasowego
1244   UchwaÂła nr 299/08
1244   UchwaÂła nr 318/08
1244   UchwaÂła nr 341/08
1244   UchwaÂła nr 345/08
1244   UchwaÂła nr 388/2008
1244   Fundacja Cuiaviana
1244   Dane UrzĂŞdnika wyborczego
1243   UchwaÂła nr 401/2008
1243   UchwaÂła nr 426/2008
1243   UchwaÂła nr 448/2008
1243   UchwaÂła Nr XXXVIII/382/2010
1243   UchwaÂła Nr XIX/185/2012
1243   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
1242   UchwaÂła nr XXII/218/2008
1242   UchwaÂła nr 671/2009
1242   UchwaÂła Nr 875/2010
1242   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1242   Dostawa oleju opaÂłowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
1242   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.15.2014
1241   UchwaÂła nr 690/2009
1241   UchwaÂła Nr XLIV/438/2010
1241   UchwaÂła Nr V/39/2011
1240   Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe MASTERS w InowrocÂławiu
1240   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Markowo
1239   UchwaÂła nr 206/07
1239   UchwaÂła Nr 218/07
1239   UchwaÂła Nr XXIX/290/2009
1239   UchwaÂła nr 298/08
1239   UchwaÂła nr 774/2010
1239   UchwaÂła Nr XLIII/426/2010
1239   Sukcesywna dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
1239   Rok 2012
1239   REJESTR ZarzÂądzenia Starosty
1238   UchwaÂła nr 253/08
1238   UchwaÂła nr 669/2009
1238   UchwaÂła nr 695/2009
1238   UchwaÂła Nr 741/2010
1238   Fundacja Kocia Dolina
1237   UchwaÂła nr 227/07
1237   UchwaÂła nr 309/08
1237   UchwaÂła nr 395/2008
1237   UchwaÂła nr 397/2008
1237   Ustalenia
1237   Ustalenia
1237   MaÂłgorzata Celberg
1237   Sukcesywna dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
1236   UchwaÂła nr 116/07
1236   UchwaÂła nr 130/07
1236   UchwaÂła nr 308/08
1236   UchwaÂła nr XXV/247/2008
1236   UchwaÂła nr 761/2010
1236   UchwaÂła Nr XLVI/467/2010
1236   Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ORLE
1236   UchwaÂła Nr XXXIX/394/2014
1236   Franciszek ÂŻak
1236   OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego
1236   Wydawanie legitymacji osoby niepeÂłnosprawnej
1235   UchwaÂła nr 187/07
1235   UchwaÂła nr 711/2009
1235   UchwaÂła Nr 739/2010
1235   UchwaÂła nr 760/2010
1235   UchwaÂła nr 805/2010
1235   UchwaÂła Nr 882/2010
1235   Interpelacje zgÂłoszone na XVIII sesji 30.03.2012 r.
1234   UchwaÂła nr 107/07
1234   UchwaÂła nr 247/07
1234   UchwaÂła nr 348/08
1234   UchwaÂła nr 399/2008
1234   UchwaÂła Nr 758/2010
1234   UchwaÂła nr 806/2010
1234   UchwaÂła nr 809/2010
1234   UchwaÂła nr 816/2010
1234   UchwaÂła Nr XLIII/435/2010
1234   Ustalenia
1234   OgÂłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1234   BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na rok 2014
1234   OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na przyznanie w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie,
1234   Dzieciom Po Sepsie
1233   UchwaÂła nr 708/2009
1233   UchwaÂła nr 763/2010
1233   UchwaÂła Nr 837/2010
1233   UchwaÂła Nr 884/2010
1233   Przeprowadzenie zajĂŞĂŚ pozalekcyjnych z obsÂługi koparko-Âładowarki dla uczniĂłw ZSP nr 5 w InowrocÂławiu
1232   UchwaÂła nr 284/08
1232   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cukrownia
1232   UchwaÂła Nr 871/2010
1232   UchwaÂła Nr III/21/2010
1232   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1232   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
1231   UchwaÂła nr 349/08
1231   UchwaÂła nr 361/08
1231   UchwaÂła nr 386/2008
1231   UchwaÂła nr 733/2010
1231   UchwaÂła Nr 881/2010
1231   UchwaÂła Nr XLV/448/2010
1231   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych oraz drobiu dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu
1230   UchwaÂła nr 239/07
1230   UchwaÂła nr XXXIX/386/2010
1230   Sukcesywna dostawa miĂŞsa i produktĂłw miĂŞsnych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
1229   UchwaÂła nr 229/07
1229   UchwaÂła nr 260/08
1229   UchwaÂła nr 352/08
1229   UchwaÂła nr 684/2009
1229   Towarzystwo Kujawskie z siedzibÂą w InowrocÂławiu
1229   Konsultacje spoÂłeczne projektu Planu Transportowego
1228   UchwaÂła nr 316/08
1228   UchwaÂła nr 378/2008
1228   UchwaÂła nr 799/2010
1228   UchwaÂła nr 812/2010
1228   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomoÂści w OrÂłowie
1228   Interpelacja Pana Ireneusza BeÂśki Radnego Powiatu InowrocÂławskiego
1227   UchwaÂła nr 169/07
1227   UchwaÂła nr 321/08
1227   UchwaÂła nr 516/2009
1227   UchwaÂła nr 771/2010
1227   Sportowe Stowarzyszenie Dzieci i MÂłodzieÂży Olimpico
1227   ZaÂświadczenie
1226   UchwaÂła nr 281/08
1226   UchwaÂła nr 307/08
1226   UchwaÂła Nr 753/2010
1226   UchwaÂła Nr 892/2010
1226   Interpelacja zgÂłoszona podczas X sesji 1.09.2011 r.
1226   Zawiadomienie w zwiazku z prowadzonym postĂŞpowaniem w sprawie wniosku
1225   UchwaÂła nr 266/08
1225   UchwaÂła Nr 888/2010
1225   Stowarzyszenie KupcĂłw i PrzedsiĂŞbiorcĂłw w Kruszwicy
1225   Ludowy Zespó³ Sportowy WielowieÂś z siedzibÂą w Wielowsi
1225   Ustalenia
1224   UchwaÂła nr 338/08
1224   UchwaÂła nr 661/2009
1224   Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Latkowa
1224   Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wspó³pracy
1224   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1224   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2019
1223   UchwaÂła nr 286/08
1223   UchwaÂła nr 351/08
1223   UchwaÂła Nr 887/2010
1223   UchwaÂła Nr XLVI/463/2010
1223   UchwaÂła Nr VI/47/2011
1223   Piotr Czarnolewski
1223   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 13/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1222   UchwaÂła nr 412/2008
1222   UchwaÂła Nr 751/2010
1222   UchwaÂła nr 770/2010
1222   Stowarzyszenie TEMIDA w InowrocÂławiu
1221   UchwaÂła nr 194/07
1221   UchwaÂła Nr 744/2010
1221   UchwaÂła Nr 745/2010
1221   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1221   RozstrzygniĂŞcie i ogÂłoszenie wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2014
1221   Opracowanie oceny potrzeb zdrowotnych Powiatu InowrocÂławskiego
1221   UsÂługi w zakresie publicznego transportu drogowego
1220   UchwaÂła nr 252/08
1220   UchwaÂła Nr 550/2009
1220   Dzienniki UrzĂŞdowe WojewĂłdztwa Kujwasko - Pomorskiego
1220   OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w formie wspierania
1219   UchwaÂła nr 228/07
1219   UchwaÂła Nr 924/2010
1219   Projekt UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie ustalenia stawki opÂłat
1219   Witold Kowalewski
1219   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1218   UchwaÂła nr 259/08
1218   UchwaÂła nr 323/08
1218   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1218   Interpelacje zÂłoÂżone na XIV sesji Rady Powiatu 29 stycznia 2016 r.
1217   UchwaÂła Nr 490/2009
1217   UchwaÂła nr 691/2009
1217   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1217   Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierzawĂŞ
1217   Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych :
1216   UchwaÂła nr 305/08
1216   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gmina Rojewo
1216   UchwaÂła Nr XLIII/433/2010
1216   UchwaÂła Nr 866/2010
1216   UchwaÂła Nr 926/2010
1216   Stowarzyszenie Fulguris
1215   UchwaÂła nr 160/07
1215   UchwaÂła nr 268/08
1215   UchwaÂła nr 340/08
1215   UchwaÂła Nr 791/2010
1215   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Parchanie
1215   Rok 2014
1214   UchwaÂła nr 226/07
1214   UchwaÂła nr 356/08
1214   UchwaÂła nr 772/2010
1214   UchwaÂła Nr 845/2010
1214   Ustalenia
1214   I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego
1214   Ranking zdawalnoÂści egzaminĂłw na prawo jazdy - do pobrania !
1214   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1213   UchwaÂła nr 292/08
1213   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
1212   UchwaÂła nr 246/07
1212   UchwaÂła nr 314/08
1212   UchwaÂła nr 329/08
1212   UchwaÂła Nr XXVIII/275/2009
1212   UchwaÂła 617/2009
1212   UchwaÂła Nr 868/2010
1212   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1212   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2012 rok
1212   Zawiadomienie
1212   Wyniki konsultacji - Projekt Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
1212   Stowarzyszenie "Sport4Life"
1211   UchwaÂła nr 205/07
1211   UchwaÂła nr 243/07
1211   UchwaÂła nr 350/08
1211   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu
1211   Ludowy Klub Sportowy ,,Victoria'' Gnojno
1211   UchwaÂła Nr XXI/217/2012
1211   Andrzej Antoniewicz
1210   UchwaÂła nr 370/2008
1210   UchwaÂła Nr 473/2009
1210   UchwaÂła Nr 749/2010
1210   UchwaÂła Nr 820/2010
1210   UchwaÂła Nr 838/2010
1210   UchwaÂła Nr 885/2010
1210   UchwaÂła Nr XLIV/445/2010
1210   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1210   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w DÂąbrowie Biskupiej
1209   UchwaÂła nr 319/08
1209   UchwaÂła Nr 465/2008
1209   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży na rzecz najemcĂłw,
1209   Protokó³ Nr 11/2011
1208   UchwaÂła Nr 757/2010
1208   UchwaÂła nr 769/2010
1208   UchwaÂła Nr XLV/454/2010
1208   Ustalenia
1208   Informacja o wykazie nieruchomoÂści w Gniewkowie przeznaczonej do sprzedaÂży
1208   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1208   Polskie Stowarzyszenie HodowcĂłw WĂŞÂży "SERPENTES"
1207   UchwaÂła nr 294/08
1207   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻyrosÂławice
1207   UchwaÂła nr 693/2009
1207   UchwaÂła Nr 824/2010
1207   UchwaÂła Nr 880/2010
1207   UchwaÂła Nr XLVI/457/2010
1207   Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie graficzne broszury
1206   UchwaÂła nr 188/07
1206   UchwaÂła nr 251/08
1206   UchwaÂła nr 515/2009
1206   ElÂżbieta Olechowicz
1205   UchwaÂła nr 100/07
1205   UchwaÂła nr 346/08
1205   UchwaÂła nr 383/2008
1205   UchwaÂła nr 422/2008
1205   UchwaÂła nr 427/2008
1205   UchwaÂła nr XXVII/266/2009
1205   UchwaÂła Nr 755/2010
1205   UchwaÂła Nr 782/2010
1205   UchwaÂła Nr 839/2010
1204   UchwaÂła Nr 217/07
1204   Klub sportowy podnoszenia ciĂŞÂżarĂłw "RENEGAT"
1204   ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. Segment OZE
1203   UchwaÂła nr 306/08
1203   UchwaÂła nr 355/08
1203   UchwaÂła nr 450/2008
1203   UchwaÂła Nr 468/2009
1203   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1203   Mariusz Piotr Ciesielski
1202   UchwaÂła nr 223/07
1202   UchwaÂła nr 245/07
1202   UchwaÂła nr 402/2008
1202   UchwaÂła nr 807/2010
1202   UchwaÂła Nr 895/2010
1202   UchwaÂła Nr XLIV/441/2010
1202   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szostka
1202   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1201   UchwaÂła nr 405/2008
1201   UchwaÂła nr 722/2009
1201   UchwaÂła Nr XLVII/470/2010
1201   ElÂżbieta Pawlak
1200   UchwaÂła nr 129/07
1200   UchwaÂła nr 377/2008
1200   UchwaÂła 618/2009
1200   UchwaÂła Nr 893/2010
1200   Kontrola problemowa Powiatu InowrocÂławskiego
1200   Interpelacje zÂłoÂżone na IX sesji Rady Powiatu 28 sierpnia 2015 r.
1199   UchwaÂła Nr 864/2010
1199   Protokó³ Nr 25/2012
1199   Zbigniew BaĂąkowski
1199   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskego
1198   UchwaÂła nr 344/08
1198   UchwaÂła nr 375/2008
1198   UchwaÂła Nr 792/2010
1198   UchwaÂła Nr 822/2010
1198   UchwaÂła Nr 894/2010
1198   Miejski Klub Sportowy
1198   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1197   UchwaÂła Nr 605/2009
1197   UchwaÂła Nr 833/2010
1197   Protokó³ Nr 9/2011
1197   Ustalenia
1197   UchwaÂła Nr XVII/156/2012
1197   Wojciech Piniewski - wygaÂśniĂŞcie mandatu
1197   Protokó³ Nr 31/2013
1196   UchwaÂła Nr 215/07
1196   UchwaÂła nr 441/2008
1196   UchwaÂła nr 715/2009
1196   UchwaÂła Nr 742/2010
1196   UchwaÂła nr 798/2010
1196   UchwaÂła Nr XLVII/472/2010
1196   Rok 2016
1195   UchwaÂła nr 291/08
1195   UchwaÂła nr 391/2008
1195   UchwaÂła nr 398/2008
1195   UchwaÂła Nr 783/2010
1195   Ustalenia
1195   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1195   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
1195   Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
1195   Interpelacje zgÂłoszone na XL sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 28 marca 2014 r.
1195   Automobilklub InowrocÂławski
1194   UchwaÂła nr 271/08
1194   UchwaÂła nr 379/2008
1194   UchwaÂła nr 640/2009
1194   UchwaÂła nr 645/2009
1194   UchwaÂła nr 665/2009
1194   UchwaÂła Nr 890/2010
1194   Ustalenia
1194   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1194   NadgoplaĂąskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
1194   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1194   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby zajĂŞĂŚ prowadzonych
1193   UchwaÂła nr 736/2010
1193   UchwaÂła Nr 794/2010
1193   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1193   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
1192   UchwaÂła nr 376/2008
1192   UchwaÂła nr 507/2009
1192   INFORMACJA o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Cronimet
1192   Ustalenia
1192   Protokó³ Nr 15/2012
1192   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomoÂści w Ludzisku
1192   Stowarzyszenie Domino
1192   Interpelacje zgÂłoszone na III sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego 29.12.2014 r.
1192   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
1192   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
1191   UchwaÂła nr 373/2008
1191   UchwaÂła nr 380/2008
1191   UchwaÂła Nr 573/2009
1191   UchwaÂła Nr 796/2010
1191   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AET
1191   Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na publikacjĂŞ ogÂłoszenia prasowego
1190   UchwaÂła nr 274/08
1190   UchwaÂła nr 282/08
1190   UchwaÂła nr 435/2008
1190   UchwaÂła Nr XLV/451/2010
1190   Instytut Rozwoju Rolnictwa im. WÂładysÂława Grabskiego
1190   Interpelacje zgÂłoszone na XXXIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
1190   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1189   UchwaÂła nr 392/2008
1189   UchwaÂła nr 428/2008
1189   UchwaÂła nr 658/2009
1189   UchwaÂła nr 706/2009
1189   UchwaÂła Nr XLIII/423/2010
1189   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1189   Protokó³ Nr 34/2013
1188   UchwaÂła nr 265/08
1188   UchwaÂła nr 414/2008
1188   UchwaÂła nr 433/2008
1188   UchwaÂła Nr 469/2009
1188   Ustalenia
1188   Ustalenia
1187   UchwaÂła nr 425/2008
1187   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1186   UchwaÂła nr 362/08
1186   UchwaÂła Nr 754/2010
1186   UchwaÂła Nr 847/2010
1186   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Pieranie
1186   Ustalenia
1186   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi SÂławĂŞcin i SÂławĂŞcinek
1186   Ludowy Zespó³ Sportowy w Palczynie z siedzibÂą w PĂŞchowie
1185   UchwaÂła Nr 874/2010
1185   UchwaÂła nr XLVI/464/2010
1185   Ustalenia
1185   Ustalenia
1185   UchwaÂła Nr XXVI/264/2012
1185   OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 23 sierpnia 2013 r.
1185   Stowarzyszenie ,, Nie psuj krajobrazu ''
1184   UchwaÂła nr 301/08
1184   UchwaÂła nr 336/08
1184   UchwaÂła nr 409/2008
1184   UchwaÂła nr 447/2008
1184   Monitor Polski
1184   Obywatelski Ruch SamorzÂądowy w InowrocÂławiu
1183   UchwaÂła Nr XLIII/431/2010
1183   UchwaÂła Nr XLV/452/2010
1183   Powiat zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie:
1182   UchwaÂła nr 317/08
1182   UchwaÂła nr 406/2008
1182   UchwaÂła nr 735/2010
1182   UchwaÂła Nr 750/2010
1182   UchwaÂła Nr 781/2010
1182   UchwaÂła Nr 854/2010
1182   UchwaÂła Nr XIX/197/2012
1182   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1182   Stowarzyszenie Zielony Smok
1181   UchwaÂła nr 276/08
1181   UchwaÂła nr 354/08
1181   UchwaÂła nr 424/2008
1181   UchwaÂła nr 453/2008
1181   UchwaÂła nr 682/2009
1181   UchwaÂła Nr 819/2010
1181   Informacja o wsczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1181   UchwaÂła Nr I/6/10
1181   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1181   Rok 2010
1181   Rok 2015
1180   UchwaÂła nr 417/2008
1180   UchwaÂła Nr 546/2009
1180   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1180   UchwaÂła Nr VI/59/2011
1180   Protokó³ Nr 6/2011
1180   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1180   Powiat InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert na:
1180   Specjalistyczny OÂśrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w InowrocÂławiu
1180   Metryczka - Beata i SÂławomir Maliccy
1180   Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw
1179   UchwaÂła nr 396/2008
1179   UchwaÂła nr 626/2009
1179   UchwaÂła Nr 785/2010
1179   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - CheÂłmce
1179   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1179   UchwaÂła Nr X/102/2011
1179   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1179   II przetarg pisemny na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego
1179   Rok 2016
1178   UchwaÂła nr 365/08
1178   UchwaÂła nr 382/2008
1178   UchwaÂła Nr 541/2009
1178   UchwaÂła Nr 542/2009
1178   UchwaÂła Nr 836/2010
1178   UchwaÂła Nr XLV/455/2010
1178   UchwaÂła Nr XIII/128/2011
1178   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - dot.rozbudowy drogi przy ul. Marcinkowskiego
1177   UchwaÂła nr 423/2008
1177   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo2
1177   Ustalenia
1177   Kontrola planowa Wspó³noty SamorzÂądowej w InowrocÂławiu
1177   UchwaÂła Nr 17/S/2013
1177   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej.
1177   Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
1177   Rok 2014
1176   UchwaÂła nr 102/07
1176   UchwaÂła nr 726/2010
1176   UchwaÂła Nr 840/2010
1176   Ustalenia
1176   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Konary, gm. DÂąbrowa Biskupia
1176   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2015 rok
1175   UchwaÂła nr 389/2008
1175   UchwaÂła nr 718/2009
1175   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂśniszczewko
1175   Protokó³ Nr 14/2011
1175   Protokó³ Nr 21/2012
1175   Ryszard Florek
1175   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2011 rok
1175   Informacja o wykazie nieruchomoÂści w Konarach przeznaczonej do sprzedaÂży.
1175   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1175   Interpelacje zgÂłoszone na XXXV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
1175   Stowarzyszenie "Rowerowy InowrocÂław"
1175   Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierÂżawienie
1174   UchwaÂła Nr 531/2009
1174   UchwaÂła nr 616/2009
1174   UchwaÂła Nr 828/2010
1174   Ustalenia
1173   UchwaÂła Nr 464/2008
1173   UchwaÂła Nr 476/2009
1173   UchwaÂła nr 613/2009
1173   UchwaÂła nr 705/2009
1173   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZDP
1173   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
1172   UchwaÂła nr 289/08
1172   UchwaÂła nr 372/2008
1172   UchwaÂła Nr 462/2008
1172   UchwaÂła Nr XLIII/434/2010
1172   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂścielec
1172   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1171   UchwaÂła nr 254/08
1171   UchwaÂła nr 371/2008
1171   UchwaÂła nr 445/2008
1171   UchwaÂła nr 497/2009
1171   UchwaÂła Nr 878/2010
1171   UchwaÂła Nr XLVI/468/2010
1171   UchwaÂła Nr XVIII/172/2012
1171   Decyzja 24/2013
1171   Rejestr UchwaÂł ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
1170   UchwaÂła nr 339/08
1170   UchwaÂła nr 727/2010
1170   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻerniki
1170   Protokó³ Nr 10/2011
1170   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1170   Ustalenia
1170   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.18.2014
1169   UchwaÂła Nr 856/2010
1169   UchwaÂła Nr XLV/453/2010
1169   UchwaÂła Nr XVI/151/2012
1168   UchwaÂła Nr 561/2009
1168   UchwaÂła nr 704/2009
1168   UchwaÂła nr 762/2010
1168   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania w sprawie wydania decyzji
1168   INFORMACJA o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
1167   UchwaÂła nr 732/2010
1167   UchwaÂła nr 810/2010
1167   Ustalenia
1167   UchwaÂła Nr 934/2010
1167   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OrÂłowo
1167   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1167   Ustalenia
1167   Ustalenia
1167   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1167   Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
1166   UchwaÂła nr 364/08
1166   Zarzadzenie nr 83/2005 Starosty InowrocÂławskiego
1166   UchwaÂła nr 443/2008
1166   UchwaÂła nr 451/2008
1166   UchwaÂła Nr 522/2009
1166   UchwaÂła Nr 898/2010
1166   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
1166   Ustalenia
1166   UchwaÂła Nr XII/118/2011
1166   Ustalenia
1166   UchwaÂła Nr XX/207/2012
1166   UchwaÂła Nr XXI/218/2012
1166   UchwaÂła Nr XXIII/245/2012
1166   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą wykazu nierucjomoÂści w Parchaniu
1166   Instrukcji G³ównego Inspektora Sanitarnego w przypadku wystÂąpienia wysokich temperatur
1166   No Limits Janikowo
1165   UchwaÂła nr 270/08
1165   UchwaÂła nr 415/2008
1165   UchwaÂła Nr 467/2009
1165   UchwaÂła Nr 604/2009
1165   UchwaÂła Nr 827/2010
1165   Ustalenia
1165   Sukcesywna dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych dla Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu
1165   Zenon StanisÂław BÂąkowski - wygaÂśniĂŞcie mandatu
1165   UchwaÂła Nr XXII/234/2012
1165   Rok 2015
1164   UchwaÂła nr 493/2009
1164   UchwaÂła nr 646/2009
1164   Polska Fundacja OsĂłb SÂłabosÂłyszÂących
1164   Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy
1163   UchwaÂła nr 437/2008
1163   UchwaÂła nr 634/2009
1163   UchwaÂła Nr 780/2010
1163   UchwaÂła Nr III/15/2010
1163   UchwaÂła Nr V/44/2011
1163   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rycerzewo
1163   Nowy InowrocÂław
1163   UchwaÂła Nr XXIII/246/2012
1162   UchwaÂła Nr 219/07
1162   UchwaÂła nr 324/08
1162   UchwaÂła nr 353/08
1162   UchwaÂła Nr 883/2010
1162   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gmina PakoœÌ
1162   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Murzynno
1162   Ustalenia
1162   Ustalenia
1162   MÂątewski Klub PiÂłkarski NoteĂŚ InowrocÂław
1162   Jednostka odpowiedzialna - informacje
1161   UchwaÂła nr 263/08
1161   UchwaÂła nr 612/2009
1161   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - warzywa
1161   Protokó³ Nr 5/2011
1161   UchwaÂła Nr XII/123/2011
1161   UchwaÂła Nr XXII/231/2012
1161   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Kujawiak '' w SÂławsku Wielkim
1161   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
1161   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1161   Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
1160   UchwaÂła nr 716/2009
1160   Ustalenia
1160   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1160   UchwaÂła Nr XVIII/181/2012
1160   UchwaÂła Nr XIX/189/2012
1159   UchwaÂła Nr 599/2009
1159   UchwaÂła nr 664/2009
1159   UchwaÂła nr 765/2010
1159   UchwaÂła Nr XLIII/436/2010
1159   UchwaÂła Nr 899/2010
1159   UchwaÂła Nr 918/2010
1159   UchwaÂła Nr XVII/163/2012
1159   Sprawozdanie roczne z wykonania budÂżetu za 2013 rok
1158   UchwaÂła nr 366/08
1158   UchwaÂła nr 439/2008
1158   UchwaÂła nr 495/2009
1158   UchwaÂła nr 656/2009
1158   UchwaÂła nr 652/2009
1158   Stowarzyszenie Przyjació³ KrĂłlĂłwki
1158   UchwaÂła Nr 870/2010
1158   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbrowa II
1158   UchwaÂła Nr XX/211/2012
1158   Klub Sportowy CUIAVIA w InowrocÂławiu
1158   Zawiadomienie
1158   Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
1158   Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
1158   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 11/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1157   UchwaÂła nr 326/08
1157   UchwaÂła nr 387/2008
1157   UchwaÂła Nr 485/2009
1157   UchwaÂła nr 614/2009
1157   UchwaÂła Nr XLV/456/2010
1157   UchwaÂła Nr XLVI/461/2010
1157   Stowarzyszenie Tuczno, moje maÂłe Kujawy
1156   UchwaÂła nr 335/08
1156   UchwaÂła nr 411/2008
1156   UchwaÂła nr 442/2008
1156   UchwaÂła Nr 826/2010
1156   UchwaÂła Nr 844/2010
1156   UchwaÂła Nr XLV/449/2010
1156   Ustalenia
1156   UchwaÂła Nr IV/31/2011
1156   UchwaÂła Nr V/38/2011
1156   UchwaÂła Nr VII/64/2011
1156   Ustalenia
1156   Protokó³ Nr 23/2012
1156   Protokó³ Nr 27/2013
1156   UchwaÂła Nr XXIX/295/2013
1156   Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
1155   UchwaÂła nr 407/2008
1155   UchwaÂła Nr 590/2009
1155   UchwaÂła Nr XLVII/471/2010
1155   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rad³ówek
1155   UchwaÂła Nr XIV/135/2011
1155   Kontrola planowa Powiatu InowrocÂławskiego
1155   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1155   UchwaÂła Nr XIX/192/2012
1155   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej
1155   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
1154   UchwaÂła nr 250/08
1154   UchwaÂła nr 413/2008
1154   UchwaÂła nr 767/2010
1154   UchwaÂła Nr 817/2010
1154   Klub Tenisowy Centrum z siedzibÂą w InowrocÂławiu
1154   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Liszkowo
1154   Stowarzyszenie WychowankĂłw Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej w InowrocÂławiu
1154   Drugi przetarg ustny nieograniczony
1153   UchwaÂła Nr 607/2009
1153   UchwaÂła nr 725/2009
1153   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1153   UchwaÂła Nr XLVI/466/2010
1153   UchwaÂła Nr V/36/2011
1153   Protokó³ Nr 13/2011
1153   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1153   Protokó³ Nr 1/2014
1152   UchwaÂła Nr 560/2009
1152   UchwaÂła Nr 568/2009
1152   UchwaÂła Nr 593/2009
1152   UchwaÂła nr 650/2009
1152   UchwaÂła Nr 746/2010
1152   UchwaÂła Nr 925/2010
1152   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1152   UchwaÂła Nr VI/57/2011
1152   UchwaÂła Nr IX/80/2011
1152   Protokó³ Nr 17/2012
1152   Ustalenia
1152   Halina Peta
1152   OpÂłaty
1151   UchwaÂła nr 369/2008
1151   UchwaÂła Nr 466/2008
1151   UchwaÂła Nr V/33/2011
1151   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ
1151   UchwaÂła Nr XXVI/272/2012
1151   UchwaÂła Nr 10/Kd/2012
1151   UchwaÂła Nr XXVIII/277/2013
1151   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Balin
1151   pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
1150   UchwaÂła nr 627/2009
1150   UchwaÂła nr 720/2009
1150   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1150   UchwaÂła Nr XXIII/243/2012
1150   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1149   UchwaÂła Nr 521/2009
1149   UchwaÂła nr 730/2010
1149   UchwaÂła Nr XXI/219/2012
1149   Ustalenia
1149   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży -
1149   Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy InowrocÂław
1149   MaÂłgorzata Kowalewska
1149   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1149   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1148   UchwaÂła nr 393/2008
1148   UchwaÂła nr 454/2008
1148   UchwaÂła Nr 547/2009
1148   UchwaÂła Nr 596/2009
1148   UchwaÂła nr 709/2009
1148   UchwaÂła Nr XLIII/427/2010
1148   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1148   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1148   UchwaÂła Nr XXX/306/2013
1148   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1148   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłozonej w Markowie, gm. Gniewkowo
1148   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1147   UchwaÂła nr 502/2009
1147   UchwaÂła Nr 843/2010
1147   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Dziarnowo
1147   UchwaÂła Nr 859/2010
1147   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
1147   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1147   Ranking zdawalnoÂści egzaminĂłw na prawo jazdy - do pobrania !
1147   UchwaÂła Nr 4/K/2014
1147   Stowarzyszenie ,, Aktywni Pozytywni ''
1147   Decyzja 88/2014
1147   ZwiÂązek Strzelecki "Strzelec" - Organizacja SpoÂłeczno-Wychowawcza
1147   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
1146   UchwaÂła nr 358/08
1146   UchwaÂła nr 494/2009
1146   UchwaÂła Nr 554/2009
1146   UchwaÂła nr 625/2009
1146   UchwaÂła nr 649/2009
1146   UchwaÂła nr 712/2009
1146   UchwaÂła Nr 842/2010
1146   Ustalenia
1146   Klub Sportowy Mikrus SzadÂłowice
1146   UchwaÂła Nr XXI/222/2012
1146   Interpelacje zgÂłoszone na XLIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.
1145   UchwaÂła Nr 472/2009
1145   UchwaÂła Nr 525/2009
1145   UchwaÂła Nr 601/2009
1145   Ustalenia
1145   UchwaÂła Nr XVII/158/2012
1145   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PakoœÌ
1145   UchwaÂła Nr XXVII/276/2013
1145   Ustalenia
1145   Zawiadomienie
1145   Numer Identyfikacji Podatkowej Starostwa Powiatowego
1144   UchwaÂła nr 195/07
1144   UchwaÂła nr 357/08
1144   UchwaÂła nr 440/2008
1144   UchwaÂła Nr 484/2009
1144   UchwaÂła nr 508/2009
1144   UchwaÂła nr 655/2009
1144   UchwaÂła Nr XX/199/2012
1144   Komitet Protestacyjny MieszkaĂącĂłw Osiedla Uzdrowiskowego i MÂątwy
1144   pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Przedbojewicach,
1144   Starosta InowrocÂławski
1144   UchwaÂła Nr 90/2019
1143   UchwaÂła nr 421/2008
1143   UchwaÂła nr 498/2009
1143   UchwaÂła nr 513/2009
1143   UchwaÂła Nr 549/2009
1143   UchwaÂła Nr 869/2010
1143   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1143   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polkomtel
1143   UchwaÂła Nr VII/63/2011
1143   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻerniki
1143   Ustalenia
1143   Ustalenia
1143   Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1142   UchwaÂła Nr 478/2009
1142   UchwaÂła nr 775/2010
1142   Ustalenia
1142   UchwaÂła Nr XXIV/255/2012
1142   UchwaÂła Nr XXVI/265/2012
1142   IRENA HOLDING GROUP Sp. z o.o. w InowrocÂławiu
1141   UchwaÂła nr 367/08
1141   UchwaÂła nr 418/2008
1141   UchwaÂła Nr XXXVIII/384/2010
1141   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.16.2014
1141   Obwieszczenie
1140   UchwaÂła nr 431/2008
1140   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ENEA
1140   UchwaÂła Nr VI/52/2011
1140   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - TP.SA
1140   UchwaÂła Nr XIX/196/2012
1140   UchwaÂła Nr XXII/233/2012
1140   UchwaÂła Nr XXII/235/2012
1140   UchwaÂła Nr XXIII/238/2012
1140   Informacja o wykazie lokalu uÂżytkowego przeznaczonego do najmu
1140   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży, poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9,
1140   Wnioski o wydawanie orzeczeĂą w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej
1139   UchwaÂła Nr 470/2009
1139   Ustalenia
1139   UchwaÂła Nr XVIII/169/2012
1139   UchwaÂła Nr XXI/216/2012
1139   UchwaÂła Nr XXXVII/371/2013
1139   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.14.2014
1139   OgÂłoszenie w sprawie nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - InowrocÂław
1138   PrzeksztaÂłcenie prawa uÂżytkowania wieczystego w prawo wÂłasnoÂści
1138   UchwaÂła Nr 579/2009
1138   UchwaÂła nr 635/2009
1138   Ustalenia
1138   Stowarzyszenie Przyjació³ SzkoÂły w GĂłrze
1138   OgÂłoszenie o konsultacjach
1137   UchwaÂła nr 438/2008
1137   UchwaÂła nr 514/2009
1137   UchwaÂła nr 636/2009
1137   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotniki
1137   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1137   Ustalenia
1137   Protokó³ Nr 24/2012
1137   Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
1137   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1136   UchwaÂła nr 624/2009
1136   UchwaÂła Nr 861/2010
1136   UchwaÂła Nr 904/2010
1136   UchwaÂła Nr VII/67/2011
1136   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
1136   UchwaÂła Nr XV/143/2012
1136   Protokó³ Nr 18/2012
1136   UchwaÂła Nr XIX/184/2012
1136   UchwaÂła Nr XXVII/275/2013
1136   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1135   UchwaÂła nr 719/2009
1135   UchwaÂła Nr III/16/2010
1135   UchwaÂła Nr 6/WPF/2012
1135   UchwaÂła Nr XXVIII/281/2013
1135   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Rucewko,
1135   Towarzystwo WĂŞdkarskie w InowrocÂławiu
1135   ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza otwarty konkurs ofert
1134   Kwestonariusz osobowy
1134   UchwaÂła Nr 552/2009
1134   Ustalenia
1134   UchwaÂła Nr XX/214/2012
1134   Fundacja Promocji Nauki i Techniki Experymentarium Bydgoskie
1133   UchwaÂła nr 449/2008
1133   UchwaÂła Nr III/17/2010
1133   UchwaÂła Nr V/35/2011
1133   UchwaÂła Nr IX/78/2011
1133   UchwaÂła Nr XXIII/242/2012
1133   Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna "NOWO¦Æ" w Jezuickiej Strudze - Instalacja do uboju zwierzÂąt
1133   Karol BÂłaÂżejczak
1132   UchwaÂła nr 455/2008
1132   UchwaÂła nr 500/2009
1132   UchwaÂła nr 511/2009
1132   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Mierzwin
1132   Protokó³ Nr 20/2012
1132   UchwaÂła Nr XXVIII/286/2013
1132   Interpelacje zgÂłoszone na XXXIV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
1131   UchwaÂła nr 432/2008
1131   UchwaÂła nr 458/2008
1131   UchwaÂła Nr 873/2010
1131   UchwaÂła Nr XLIV/443/2010
1131   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ludzisko
1131   UchwaÂła Nr VIII/73/2011
1131   UchwaÂła Nr 487/2013
1130   UchwaÂła Nr 582/2009
1130   UchwaÂła Nr V/32/2011
1130   UchwaÂła Nr VI/45/2011
1130   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - NESTOR
1130   Protokó³ Nr 19/2012
1130   UchwaÂła Nr XXVI/268/2012
1130   Obwieszczenie
1130   ÂŚwiadczenie usÂług telefonii komĂłrkowej wraz z dostawÂą telefonĂłw komĂłrkowych na potrzeby
1130   Magdalena Teresa Kaczmarek
1129   UchwaÂła nr 615/2009
1129   UchwaÂła Nr II/11/2010
1129   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1129   Kontrola planowa Powiatu InowrocÂławskiego
1129   UchwaÂła Nr XXI/223/2012
1129   Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
1129   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1128   UchwaÂła nr 416/2008
1128   UchwaÂła nr 420/2008
1128   UchwaÂła Nr 491/2009
1128   UchwaÂła nr 639/2009r
1128   UchwaÂła Nr XLVI/465/2010
1128   UchwaÂła Nr XVIII/180/2012
1128   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zajezierze
1128   UchwaÂła Nr XXII/236/2012
1128   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Radojewice
1128   UchwaÂła Nr XXX/299/2013
1128   Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, nadruk i dostawĂŞ
1128   Towarzystwo Miast Partnerskich InowrocÂław w InowrocÂławiu
1127   UchwaÂła Nr V/37/2011
1127   UchwaÂła Nr XVII/159/2012
1127   Uchwala Nr XXI/226/2012
1127   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - I.T.I. Poland
1127   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1127   Powiat InowrocÂławski zaprasza na skÂładanie ofert
1127   Udzielenie kredytu zÂłotĂłwkowego dla Powiatu InowrocÂławskiego
1126   UchwaÂła Nr 487/2009
1126   UchwaÂła Nr 600/2009
1126   UchwaÂła Nr XLVI/462/2010
1126   Ustalenia
1126   Kontrola projektu w Powiecie InowrocÂławskim
1126   Alina Magdalena Witkowska
1125   UchwaÂła Nr 553/2009
1125   UchwaÂła Nr 563/2009
1125   UchwaÂła nr 737/2010
1125   UchwaÂła Nr 876/2010
1125   UchwaÂła Nr XLV/447/2010
1125   UchwaÂła Nr III/20/2010
1125   OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 19 lipca 2013 r.
1124   UchwaÂła Nr 523/2009
1124   UchwaÂła nr 714/2009
1124   UchwaÂła Nr XLIV/437/2010
1124   UchwaÂła Nr I/2/10
1124   UchwaÂła Nr III/14/2010
1124   UchwaÂła Nr IV/25/2011
1124   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻernikii
1124   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1124   UchwaÂła Nr XVII/157/2012
1124   UchwaÂła Nr XXII/230/2012
1124   Ustalenia
1124   UchwaÂła Nr 4/Dpr/2012
1124   Protokó³ Nr 29/2013
1124   ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
1123   UchwaÂła nr 509/2009
1123   UchwaÂła Nr 534/2009
1123   UchwaÂła nr 619/2009
1123   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GÂąski
1123   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbrowa I
1123   UchwaÂła Nr V/42/2011
1123   Ustalenia
1123   Ustalenia
1123   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-ul. RĂłwninna
1123   Longin Marciniak
1122   UchwaÂła Nr 483/2009
1122   UchwaÂła Nr 602/2009
1122   UchwaÂła nr 611/2009
1122   UchwaÂła Nr 823/2010
1122   UchwaÂła Nr XLVI/458/2010
1122   UchwaÂła Nr I/4/10
1122   Ustalenia
1122   UchwaÂła Nr XIII/126/2011
1122   UchwaÂła Nr XXVI/261/2012
1122   Protokó³ Nr 26/2012
1122   Zawiadomienie
1122   Klub Sportowy Notecianka w PakoÂści
1122   Powiatowy Lekarz Weterynarii w InowrocÂławiu przekazuje
1121   UchwaÂła Nr 471/2009
1121   UchwaÂła Nr 901/2010
1121   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1121   UchwaÂła Nr IX/89/2011
1121   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GAZ
1121   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1121   Protokó³ Nr 16/2012
1121   InowrocÂławski Klub Kyokushin
1120   UchwaÂła Nr 479/2009
1120   OgÂłoszenie w sprawie prowadzonego postepowania w sprawie
1120   UchwaÂła Nr 897/2010
1120   UchwaÂła Nr 147/2011
1120   UchwaÂła Nr XII/117/2011
1120   UchwaÂła Nr XIII/130/2011
1120   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży -
1120   UchwaÂła Nr XXX/301/2013
1120   UchwaÂła Nr XXXI/316/2013
1120   OgÂłoszenie
1119   UchwaÂła nr 631/2009
1119   UchwaÂła nr 662/2009
1119   UchwaÂła Nr 852/2010
1119   UchwaÂła Nr XLIV/442/2010
1119   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Ludzisko
1119   Ustalenia
1118   UchwaÂła Nr 585/2009
1118   UchwaÂła nr 724/2009
1118   UchwaÂła Nr 926/2010
1118   UchwaÂła Nr VIII/74/2011
1118   UchwaÂła Nr IX/88/2011
1118   UchwaÂła Nr XIV/136/2011
1118   Ustalenia
1118   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłodziejewo II
1118   UchwaÂła Nr XXX/302/2013
1118   Postanowienie
1118   Klub PiÂłkarski ,,GopÂło'' w Kruszwicy
1118   Rok 2014
1118   Konkurs na wyÂłonienie podmiotu prowadzacego bursĂŞ w ramach niepublicznej placĂłwki oÂświatowej.
1118   Interpelacje zÂłoÂżone na XVII sesji Rady Powiatu 29 kwietnia 2016 r.
1117   UchwaÂła nr 501/2009
1117   UchwaÂła Nr 537/2009
1117   UchwaÂła Nr 555/2009
1117   UchwaÂła nr 610/2009
1117   UchwaÂła Nr IV/27/2011
1117   UchwaÂła Nr XII/121/2011
1117   UchwaÂła Nr XVIII/179/2012
1117   UchwaÂła Nr XIX/187/2012
1117   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGREA
1117   UchwaÂła Nr XXVIII/284/2013
1117   UchwaÂła Nr XXXVIII/376/2014
1117   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw
1116   UchwaÂła nr 456/2008
1116   UchwaÂła Nr V/43/2011
1116   UchwaÂła Nr VII/62/2011
1116   UchwaÂła Nr 59/2011
1115   UchwaÂła Nr 463/2008
1115   UchwaÂła nr 496/2009
1115   UchwaÂła nr 510/2009
1115   UchwaÂła Nr 567/2009
1115   UchwaÂła nr 622/2009
1115   UchwaÂła nr 644/2009
1115   UchwaÂła nr 654/2009
1115   UchwaÂła Nr XLIV/444/2010
1115   UchwaÂła Nr V/40/2011
1115   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1115   Protokó³ Nr 7/2011
1115   Ustalenia
1115   UchwaÂła Nr XXIII/240/2012
1115   Powiat InowrocÂławski zaprasza do zÂłoÂżenia oferty cenowej na opracowanie graficzne,
1115   Metryczka - MEGA-NET Marek Przekwas
1114   UchwaÂła Nr 477/2009
1114   UchwaÂła Nr 480/2009
1114   UchwaÂła nr 629/09
1114   UchwaÂła nr 729/2010
1114   UchwaÂła Nr VI/48/2011
1114   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KMPC
1114   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - WÂłocÂławek
1114   UchwaÂła Nr 116/2011
1114   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
1114   Ustalenia
1114   UchwaÂła Nr XL/407/2014
1114   NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1113   UchwaÂła nr 738/2010
1113   UchwaÂła Nr 851/2010
1113   UchwaÂła Nr II/13/2010
1113   UchwaÂła Nr 72/2011
1113   UchwaÂła Nr XVII/155/2012
1113   UchwaÂła Nr XXVI/270/2012
1112   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BrĂłdzki
1112   UchwaÂła Nr I/8/10
1112   UchwaÂła Nr 57/2011
1112   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GDDKiA
1112   UchwaÂła Nr XIV/133/2011
1112   Zawiadomienie
1112   Ustalenia
1112   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż
1111   UchwaÂła nr 430/2008
1111   UchwaÂła Nr 920/2010
1111   UchwaÂła Nr XLVI/459/2010
1111   UchwaÂła Nr VI/53/2011
1111   UchwaÂła Nr XVII/154/2012
1111   UchwaÂła Nr XVIII/182/2012
1111   Protokó³ Nr 28/2013
1111   Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
1110   UchwaÂła Nr 524/2009
1110   UchwaÂła Nr 545/2009
1110   UchwaÂła Nr 858/2010
1110   UchwaÂła Nr 929/2010
1110   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rzepiszyn
1110   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZEC
1110   UchwaÂła Nr X/100/2011
1110   UchwaÂła Nr X/104/2011
1110   UchwaÂła Nr XIII/131/2011
1110   UchwaÂła Nr XIV/139/2011
1110   UchwaÂła Nr XVI/149/2012
1110   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Bonduelle
1110   Interpelacje zÂłoÂżone na XII sesji Rady Powiatu 27 listopada 2015 r.
1110   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
1109   UchwaÂła Nr IX/91/2011
1109   UchwaÂła Nr XXXI/315/2013
1109   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.13.2014
1109   Protokó³ Nr 8/2015
1109   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1109   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści do sprzedaÂży
1108   UchwaÂła Nr 532/2009
1108   UchwaÂła nr 651/2009
1108   UchwaÂła nr 647/2009
1108   UchwaÂła Nr 111/2011
1108   UchwaÂła Nr XIV/138/2011
1108   UchwaÂła Nr XXIV/250/2012
1108   UchwaÂła Nr XXV/259/2012
1108   UchwaÂła Nr XXX/312/2013
1108   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
1108   Termomodernizacja budynkĂłw ZespoÂłu Szkó³ OgĂłlnoksztaÂłcÂących w InowrocÂławiu-
1107   UchwaÂła Nr 459/2008
1107   UchwaÂła Nr 489/2009
1107   UchwaÂła Nr 917/2010
1107   UchwaÂła Nr X/98/2011
1107   UchwaÂła Nr XII/120/2011
1107   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1107   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1107   UchwaÂła Nr XVIII/171/2012
1107   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Chrosno
1107   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Sokolniki
1107   UchwaÂła Nr XX/212/2012
1107   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-AGROMET
1107   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1107   Zapytanie ofertowe
1106   UchwaÂła Nr XIX/191/2012
1106   UchwaÂła Nr XIX/195/2012
1106   Protokó³ Nr 22/2012
1106   UchwaÂła Nr XXVI/269/2012
1106   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1106   Starosta InowrocÂławski
1105   UchwaÂła Nr 481/2009
1105   UchwaÂła Nr 789/2010
1105   UchwaÂła Nr XXIII/239/2012
1105   Ustalenia
1105   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGRADE spó³ka
1105   Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
1105   Protokó³ Nr 2/2014
1105   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1104   UchwaÂła nr 419/2008
1104   UchwaÂła Nr 517/2009
1104   UchwaÂła Nr 927/2010
1104   Ustalenia
1104   Informacja o o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
1104   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej
1103   UchwaÂła nr 641/2009
1103   UchwaÂła Nr VI/50/2011
1103   UchwaÂła Nr XII/116/2011
1103   UchwaÂła Nr XXV/256/2012
1102   UchwaÂła nr 403/2008
1102   UchwaÂła nr 457/2008
1102   UchwaÂła Nr 584/2009
1102   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
1102   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - RPC
1102   UchwaÂła Nr XXIII/247/2012
1102   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej na sprzedaÂż - Przedbojewice
1101   UchwaÂła nr 657/2009
1101   UchwaÂła nr 653/2009
1101   UchwaÂła Nr III/23/2010
1101   UchwaÂła Nr III/24/2010
1101   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KARO
1101   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bachorza DuÂża
1101   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1101   Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
1101   Metryczka - Grzegorz Polanisz
1100   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - HSG
1100   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1100   UchwaÂła Nr XXXVI/360/2013
1099   UchwaÂła nr 333/08
1099   UchwaÂła Nr 908/2010
1099   UchwaÂła Nr IX/83/2011
1099   UchwaÂła Nr XVI/147/2012
1099   UchwaÂła Nr XVI/153/2012
1099   UchwaÂła Nr XVII/164/2012
1099   UchwaÂła Nr XXXIV/343/2013
1099   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania
1099   Rok 2016
1098   UchwaÂła Nr 486/2009
1098   UchwaÂła nr 499/2009
1098   UchwaÂła Nr 574/2009
1098   UchwaÂła Nr 921/2010
1098   UchwaÂła Nr 47/2011
1098   Ustalenia
1098   Ustalenia
1098   UchwaÂła Nr XX/205/2012
1098   Ustalenia
1098   Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe ZespoÂły Sportowe w Janikowie
1098   Zawiadomienie
1098   OdpowiedÂź na pytanie zgÂłoszone podczas obrad Komisji BudÂżetu i FinansĂłw
1098   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - dot.budowy elektrowni wiatrowej w Jankowie
1097   UchwaÂła Nr 905/2010
1097   Ustalenia
1097   UchwaÂła Nr X/103/2011
1097   UchwaÂła Nr XVIII/168/2012
1097   UchwaÂła Nr XXI/221/2012
1097   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewo
1097   Klub ÂŻeglarski Kormoran przy Janikowskich ZakÂładach Sodowych
1097   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży na rzecz dzierÂżawcy
1096   UchwaÂła Nr 519/2009
1096   UchwaÂła nr 734/2010
1096   UchwaÂła Nr 902/2010
1096   UchwaÂła Nr II/9/2010
1096   UchwaÂła Nr II/12/2010
1096   UchwaÂła Nr 15/2011
1096   Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
1096   BogumiÂła PĂŞczkowska
1096   OgÂłoszenie o dobrowolnej przejrzystoÂści ex ante
1095   UchwaÂła Nr 575/2009
1095   UchwaÂła Nr V/34/2011
1095   UchwaÂła Nr XI/112/2011
1095   UchwaÂła Nr XVIII/178/2012
1095   OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 16 lipca 2013 r.
1095   UchwaÂła Nr XLIV/461/2014
1094   UchwaÂła Nr 922/2010
1094   UchwaÂła Nr I/7/10
1094   Ustalenia
1094   UchwaÂła Nr XX/210/2012
1094   Zawiadomienie Starosty InowrocÂławskiego
1094   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1094   Interpelacje zgÂłoszone na II sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 12 grudnia 2014 r.
1094   Interpelacje zÂłoÂżone na XIII sesji Rady Powiatu 29 grudnia 2015 r.
1094   Zakup wyposaÂżenia pracowni szkolnych
1093   UchwaÂła Nr 569/2009
1093   UchwaÂła Nr 33/2011
1093   UchwaÂła Nr VI/46/2011
1093   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1093   UchwaÂła Nr 67/2011
1093   UchwaÂła Nr IX/76/2011
1093   UchwaÂła Nr 156/2011
1093   UchwaÂła Nr XVIII/167/2012
1093   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cukrownia, 2
1093   OgÂłoszenie o aukcji samochodu marki Renault Trafic 2.1 D, rok produkcji 1996
1093   Protokó³ Nr 33/2013
1093   Protokó³ Nr 5/2015
1092   UchwaÂła nr 492/2009
1092   UchwaÂła Nr 536/2009
1092   UchwaÂła Nr 543/2009
1092   UchwaÂła Nr 52/2011
1092   UchwaÂła Nr VIII/71/2011
1092   Yacht Klub Polski InowrocÂław
1091   UchwaÂła nr 505/2009
1091   UchwaÂła nr 643/2009
1091   UchwaÂła nr 648/2009
1091   UchwaÂła nr 728/2010
1091   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ALS
1091   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - POLO
1091   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego
1091   UchwaÂła Nr XXX/310/2013
1091   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - SOLINO S.A.
1091   Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści.
1090   UchwaÂła Nr 913/2010
1090   UchwaÂła Nr 914/2010
1090   UchwaÂła Nr 915/2010
1090   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk
1090   Ustalenia
1090   UchwaÂła Nr XVIII/183/2012
1090   Uchwala Nr XXI/224/2012
1090   UchwaÂła Nr 8/D/2013
1090   UchwaÂła Nr 13/Dpr/2013
1089   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1089   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bioenergia
1089   UchwaÂła Nr XX/204/2012
1089   UchwaÂła Nr XXIV/253/2012
1089   Ryszard JagodziĂąski
1088   UchwaÂła nr 436/2008
1088   UchwaÂła Nr 460/2008
1088   UchwaÂła Nr 906/2010
1088   Ustalenia
1088   UchwaÂła Nr XXIV/254/2012
1088   Interpelacje zÂłoÂżone w okresie miĂŞdzysesyjnym - lipiec 2015 r.
1088   Andrzej Eugeniusz Marczewski
1087   UchwaÂła Nr 475/2009
1087   UchwaÂła Nr 482/2009
1087   UchwaÂła Nr 526/2009
1087   UchwaÂła Nr 562/2009
1087   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BrĂłdzki
1087   UchwaÂła Nr 97/2011
1087   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PÂłonkowo
1087   Protokó³ nr 12/2011 obrad XII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego
1087   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - AGREA
1087   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bachorce
1087   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ - Kaczkowo
1087   OgÂłoszenie o udzielanym o zamĂłwieniu spoÂłecznym na:
1086   UchwaÂła nr 642/2009
1086   UchwaÂła Nr 930/2010
1086   Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1086   UchwaÂła Nr XVIII/175/2012
1086   UchwaÂła Nr XXVIII/278/2013
1086   PeÂłnienie funkcji pracownika ds. obsÂługi technicznej w ramach projektu pn.
1086   Interpelacje zgÂłoszone na XLV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
1086   Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści,
1086   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - DÂąbrowa Biskupia
1086   Metryczka - Sebastian Pietrzak
1085   UchwaÂła Nr 848/2010
1085   UchwaÂła Nr 907/2010
1085   UchwaÂła Nr 83/2011
1085   UchwaÂła Nr XVIII/173/2012
1085   UchwaÂła Nr XXI/220/2012
1085   UchwaÂła Nr XXV/260/2012
1085   UchwaÂła Nr XXX/297/2013
1085   Stowarzyszenie MieszkaĂącĂłw ,,PRO MÂĄTWY''
1085   Informacja ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
1085   Informacja dotyczÂąca sposobu wypeÂłniania oÂświadczeĂą
1085   OgÂłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego
1084   UchwaÂła Nr 461/2008
1084   UchwaÂła nr 504/2009
1084   UchwaÂła nr 623/2009
1084   UchwaÂła nr 638/2009
1084   UchwaÂła Nr IX/84/2011
1084   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
1084   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 21/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1083   UchwaÂła Nr VIII/70/2011
1083   UchwaÂła Nr XIX/185/2012
1083   UchwaÂła Nr 280/2012
1083   Aeroklub Kujawski
1083   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1083   Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku
1082   UchwaÂła Nr VIII/69/2011
1082   UchwaÂła Nr IX/85/2011
1082   UchwaÂła Nr IX/93/2011
1082   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ÂŻalinowo
1082   Protokó³ Nr 28/2017
1081   UchwaÂła nr 609/2009
1081   UchwaÂła Nr 909/2010
1081   UchwaÂła Nr IX/94/2011
1081   Ustalenia
1081   UchwaÂła Nr XVIII/170/2012
1081   Piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
1080   UchwaÂła Nr 530/2009
1080   UchwaÂła Nr 912/2010
1080   UchwaÂła Nr IV/29/2011
1080   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1080   DzieciĂŞca Akademia PiÂłkarska MaÂły PiÂłkarz
1080   Klub Sportowy Unia Janikowo
1080   Informacja o postĂŞpowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
1079   UchwaÂła nr 394/2008
1079   UchwaÂła Nr 603/2009
1079   UchwaÂła nr 721/2009
1079   UchwaÂła Nr 849/2010
1079   UchwaÂła Nr VI/56/2011
1079   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewo
1079   UchwaÂła Nr XXI/215/2012
1079   Rok 2009
1079   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Balice
1079   UchwaÂła Nr 393/2012
1079   Zawiadomienie o wszczĂŞciu postĂŞpowania - AB.6740.5.17.2014
1079   Dostawa produktĂłw suchych do DPS w Warzynie
1078   UchwaÂła Nr 488/2009
1078   UchwaÂła nr 630/09
1078   UchwaÂła Nr 841/2010
1078   UchwaÂła Nr IX/77/2011
1078   UchwaÂła Nr XIX/190/2012
1078   UchwaÂła Nr XX/208/2012
1078   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rojewice
1078   Maria Boudelle - Jezierska
1078   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZKT Kruszwica
1077   ElÂżbieta Andryszak
1077   UchwaÂła Nr 474/2009
1077   UchwaÂła Nr 138/2011
1077   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Smyrnia
1077   UchwaÂła Nr XX/202/2012
1077   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Piotrkowice
1077   Ustalenia
1077   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
1077   Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzĂŞtu i materia³ów
1077   WydziaÂł Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
1076   UchwaÂła Nr 597/2009
1076   UchwaÂła Nr IX/81/2011
1076   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DÂąbie
1076   UchwaÂła Nr XIV/137/2011
1076   UchwaÂła Nr XVI/148/2012
1076   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1076   UchwaÂła Nr XXIII/237/2012
1076   UchwaÂła Nr XXIX/291/2013
1076   Protokó³ Nr 30/2013
1076   Ludowy Klub Sportowy ,,OrÂłowianka'' OrÂłowo
1075   UchwaÂła nr 368/08
1075   UchwaÂła nr 503/2009
1075   UchwaÂła nr 628/09
1075   UchwaÂła nr 637/2009
1075   UchwaÂła Nr XLV/450/2010
1075   UchwaÂła Nr I/5/10
1075   UchwaÂła Nr 16/2011
1075   UchwaÂła Nr 66/2011
1075   UchwaÂła Nr 7/D/2014
1074   Mariusz Piotr Ciesielski
1074   UchwaÂła Nr VII/65/2011
1074   UchwaÂła Nr 119/2011
1074   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Czyste
1074   UchwaÂła Nr XXXII/322/2013
1074   OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 18 lipca 2013 r.
1074   UchwaÂła Nr XLIII/459/2014
1073   UchwaÂła Nr 606/2009
1073   UchwaÂła Nr IX/82/2011
1073   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZÂłotniki
1073   Ustalenia
1073   UchwaÂła Nr 266/2012
1073   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ,,LOTOS Paliwa ''
1073   UchwaÂła Nr XXVIII/287/2013
1073   Stowarzyszenie Wspierania OddziaÂłu Urologii Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej
1073   Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
1072   UchwaÂła nr 512/2009
1072   UchwaÂła Nr 587/2009
1072   UchwaÂła nr 608/2009
1072   UchwaÂła Nr 25/2011
1072   UchwaÂła Nr VII/61/2011
1072   UchwaÂła Nr IX/90/2011
1072   UchwaÂła Nr 107/2011
1072   Ustalenia
1072   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bonduelle
1072   UchwaÂła Nr XXVI/266/2012
1072   UchwaÂła Nr XXVI/271/2012
1072   UchwaÂła Nr XXX/304/2013
1072   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - KoÂłuda Wielka
1072   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janocin, gmina Kruszwica
1072   UchwaÂła Nr XLII/430/2014
1072   Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomoÂści do sprzedaÂży
1071   UchwaÂła Nr 540/2009
1071   UchwaÂła Nr 548/2009
1071   UchwaÂła nr 621/2009
1071   UchwaÂła nr 633/2009
1071   UchwaÂła Nr 17/2011
1071   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo1
1071   Ustalenia
1071   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
1070   UchwaÂła Nr 580/2009
1070   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
1070   UchwaÂła Nr 285/2012
1070   Ustalenia
1070   UchwaÂła Nr 377/2012
1070   Ustalenia
1070   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rusinowo
1069   UchwaÂła Nr 923/2010
1069   UchwaÂła Nr VI/55/2011
1069   UchwaÂła Nr 130/2011
1069   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Stacja Unasieniania
1069   Wyniki konsultacji Projekt Strategii ORSG Powiatu InowrocÂławskiego
1068   UchwaÂła Nr 576/2009
1068   UchwaÂła Nr 860/2010
1068   UchwaÂła Nr IV/28/2011
1068   Ustalenia
1068   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GENERON
1068   Ustalenia
1068   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Gniewkowo,
1068   Ustalenia
1068   Interpelacje zÂłoÂżone na XVIII sesji Rady Powiatu 03 czerwca 2016 r.
1068   Ilona Dybicz
1067   UchwaÂła Nr 559/2009
1067   UchwaÂła Nr 572/2009
1067   UchwaÂła Nr VII/66/2011
1067   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - Szpital Powiatowy
1066   UchwaÂła Nr 900/2010
1066   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
1066   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego-CRONIMET
1066   UchwaÂła Nr XXXIX/379/2014
1065   UchwaÂła Nr 932/2010
1065   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Cronimet
1065   UchwaÂła Nr XX/209/2012
1065   UchwaÂła Nr XXIX/290/2013
1065   Ustalenia
1065   UchwaÂła Nr 20/WPF/2013
1065   DowĂłz i odwĂłz na zajĂŞcia pozaszkolne z inseminacji bydÂła
1065   Zawiadomienie o zakoĂączeniu zbierania materiaÂłu dowodowego
1065   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 11/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1064   UchwaÂła Nr 527/2009
1064   UchwaÂła Nr 591/2009
1064   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Agroprodukt
1064   UchwaÂła Nr 931/2010
1064   UchwaÂła Nr XII/122/2011
1064   UchwaÂła nr 182/2011
1064   UchwaÂła Nr XVII/161/2012
1064   UchwaÂła Nr XXII/229/2012
1064   UchwaÂła Nr 387/2012
1064   Jan Madziarski
1063   UchwaÂła Nr 32/2011
1063   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
1063   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1063   UchwaÂła Nr XXXIV/339/2013
1063   UchwaÂła Nr 10/Kd/2014
1063   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1063   Grzegorz WÂładysÂław Stasiak
1062   UchwaÂła Nr 7/2010
1062   UchwaÂła Nr 29/2011
1062   UchwaÂła Nr 248/2012
1062   Rok 2010
1062   UchwaÂła Nr 352/2012
1062   Interpelacje zÂłoÂżone na XI sesji Rady Powiatu 30 paÂździernika 2015 r.
1061   UchwaÂła nr 408/2008
1061   UchwaÂła nr 410/2008
1061   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1061   Stowarzyszenie Rozwoju WierzchosÂławic
1060   UchwaÂła Nr I/3/10
1060   UchwaÂła Nr 133/2011
1060   UchwaÂła Nr X/105/2011
1060   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OÂśniszczewko
1060   UchwaÂła Nr 260/2012
1060   UchwaÂła Nr 261/2012
1060   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Enea
1060   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
1060   Ustalenia
1060   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przedbojewice
1060   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży - Gniewkowo
1060   Dziennik korespondencji
1059   UchwaÂła Nr IV/30/2011
1059   UchwaÂła Nr 101/2011
1059   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1059   UchwaÂła Nr XIII/129/2011
1059   UchwaÂła Nr XXII/232/2012
1059   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ,,KOM-ROL'' Kobylniki
1059   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej, gm. Kruszwica
1058   UchwaÂła Nr III/22/2010
1058   UchwaÂła Nr 43/2011
1058   UchwaÂła Nr XII/115/2011
1058   UchwaÂła Nr 197/2011
1058   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1058   Ustalenia
1058   BudÂżet Powiatu InowrocÂławskiego na 2015 rok
1057   UchwaÂła nr 663/2009
1057   UchwaÂła Nr 26/2011
1057   UchwaÂła Nr 82/2011
1057   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BrĂłdzki
1057   UchwaÂła Nr XII/124/2011
1057   UchwaÂła Nr 190/2011
1057   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1057   Fundacja Mecz ÂŻycia
1057   UchwaÂła Nr XVII/166/2012
1057   UchwaÂła Nr 225/2012
1057   UchwaÂła Nr 344/2012
1057   Stowarzyszenie SeniorĂłw Lotnictwa Wojskowego RP OddziaÂł Kujawski
1057   Obwieszczenie Starosty InowrocÂławskiego
1057   OgÂłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorĂłw
1057   Ranking OÂśrodkĂłw Szkolenia KierowcĂłw - I pó³rocze 2015
1056   UchwaÂła Nr 520/2009
1056   UchwaÂła Nr 850/2010
1056   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1056   UchwaÂła Nr XLI/415/2014
1055   UchwaÂła Nr 565/2009
1055   UchwaÂła Nr 117/2011
1055   UchwaÂła Nr X/99/2011
1055   UchwaÂła Nr 140/2011
1055   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1055   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1055   Dostawa produktĂłw mleczarskich i tÂłuszczowych dla DPS w Warzynie
1055   Marian Jan Lewandowski
1055   Dyrektor
Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
1054   UchwaÂła Nr 857/2010
1054   UchwaÂła Nr 910/2010
1054   UchwaÂła Nr 916/2010
1054   UchwaÂła Nr 35/2011
1054   UchwaÂła nr 187/2011
1054   UchwaÂła Nr XX/203/2012
1054   Ustalenia
1054   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do oddania w dzierÂżawĂŞ
1053   UchwaÂła Nr 529/2009
1053   UchwaÂła Nr 31/2011
1053   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1053   Kontrola Powiatu InowrocÂławskiego
1053   UchwaÂła Nr XIX/188/2012
1053   UchwaÂła Nr 273/2012
1053   UchwaÂła Nr XXIX/288/2013
1053   Ustalenia
1053   BiaÂła KsiĂŞga BezpieczeĂąstwa Narodowego RP
1053   Zaproszenie do skÂładania ofert
1052   UchwaÂła Nr 12/2010
1052   UchwaÂła Nr 61/2011
1052   UchwaÂła Nr XVI/146/2012
1052   UchwaÂła Nr XIX/194/2012
1052   UchwaÂła Nr XX/198/2012
1052   Uchwala Nr XXI/228/2012
1052   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Prezydent Miasta InowrocÂławia
1052   Ustalenia
1051   UchwaÂła nr 620/2009
1051   Protokó³ Nr 37/2013
1050   UchwaÂła nr 713/2009
1050   UchwaÂła Nr 928/2010
1050   UchwaÂła Nr 5/2010
1050   Ustalenia
1050   UchwaÂła Nr 203/2012
1050   Protokó³ Nr 32/2013
1050   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ENEA Operator Sp. z o.o.
1050   Metryczka - PrzedsiĂŞbiorstwo WodociÂągĂłw i Kanalizacji Sp. z o.o.
1050   Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2019
1049   UchwaÂła nr 374/2008
1049   UchwaÂła Nr 578/2009
1049   UchwaÂła Nr 127/2011
1049   UchwaÂła Nr 135/2011
1049   UchwaÂła Nr XV/142/2012
1049   Ustalenia
1049   UchwaÂła Nr XXVIII/279/2013
1049   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jankowo
1049   Ustalenia
1049   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica, gm. Kruszwica
1049   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
1049   Informacja za I pó³rocze 2014 r.:
1049   Interpelacje zÂłoÂżone na XIX sesji Rady Powiatu 02 wrzeÂśnia 2016 r.
1049   ZdawalnoœÌ egzaminĂłw na prawo jazdy - III kwartaÂł 2016 r.
1048   UchwaÂła Nr 911/2010
1048   UchwaÂła Nr 919/2010
1048   UchwaÂła Nr 60/2011
1048   KoÂło GospodyĂą Wiejskich Tarnowo
1048   UchwaÂła Nr X/101/2011
1048   ElÂżbieta MaliĂąska
1048   Komitet zaÂłoÂżycielski stowarzyszenia VOLLEY TEAM INOWROCÂŁAW
1048   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
1048   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1048   Wykaz nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży
1048   Protokó³ Nr 22/2016
1048   Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 9/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
1047   UchwaÂła Nr 566/2009
1047   UchwaÂła Nr 592/2009
1047   UchwaÂła Nr IV/26/2011
1047   UchwaÂła Nr 36/2011
1047   UchwaÂła Nr 129/2011
1047   UchwaÂła Nr XII/114/2011
1047   UchwaÂła Nr XIV/134/2011
1047   UchwaÂła Nr 304/2012
1047   Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
1047   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
1047   Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni uÂżytkowej
1047   Protokó³ Nr 10/2015
1047   Protokó³ Nr 12/2015
1046   UchwaÂła Nr 539/2009
1046   INFORMACJA o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Witowice
1046   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - RZGW
1046   UchwaÂła Nr 629/2014
1046   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1045   UchwaÂła Nr 853/2010
1045   UchwaÂła Nr 62/2011
1045   UchwaÂła Nr 369/2012
1045   OgÂłoszenie w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1045   Interpelacje i zapytania zgÂłoszone na XXI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego
1044   UchwaÂła Nr 48/2011
1044   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
1044   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
1044   OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
1043   UchwaÂła Nr 533/2009
1043   UchwaÂła Nr 903/2010
1043   UchwaÂła nr 2/2010
1043   UchwaÂła Nr 28/2011
1043   UchwaÂła Nr 64/2011
1043   UchwaÂła Nr IX/96/2011
1043   UchwaÂła Nr 210/2012
1043   UchwaÂła Nr XVI/152/2012
1043   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - TupadÂły
1043   UchwaÂła Nr 322/2012
1043   Ustalenia
1043   UchwaÂła Nr XXXII/323/2013
1043   Stowarzyszenie Janikowo na Sportowo
1043   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Karsk, gm. Kruszwica
1042   UchwaÂła Nr 27/2011
1042   UchwaÂła Nr VI/54/2011
1042   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
1042   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - STATOIL
1042   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - GENEROL
1042   UchwaÂła Nr XXXII/325/2013
1042   Protokó³ Nr 31/2017
1041   UchwaÂła nr 660/2009
1041   UchwaÂła Nr 11/2010
1041   UchwaÂła Nr 55/2011
1041   UchwaÂła Nr XI/108/2011
1041   UchwaÂła Nr XX/206/2012
1041   Zawiadomienie
1041   Informacja o wykazie nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ
1040   UchwaÂła Nr 863/2010
1040   UchwaÂła Nr V/41/2011
1040   UchwaÂła Nr 65/2011
1040   UchwaÂła Nr 91/2011
1040   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Turlejewo
1040   OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 3 wrzeÂśnia 2013 r.
1039   UchwaÂła Nr XII/119/2011
1039   MiĂŞdzynarodowa Federacja Sztuk Walki - IMAF Polska
1039   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - BIOPROTEN
1039   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o zmianĂŞ pozwolenia wodnoprawnego - PGNIG
1038   UchwaÂła Nr 21/2011
1038   UchwaÂła Nr 30/2011
1038   UchwaÂła Nr 46/2011
1038   UchwaÂła Nr VII/68/2011
1038   UchwaÂła Nr 104/2011
1038   UchwaÂła Nr XXXIV/344/2013
1038   Informacja o wszczĂŞciu postĂŞpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -
1038   UchwaÂła Nr 15/2014
1038   Interpelacje zÂłoÂżone na XVI sesji Rady Powiatu 25 marca 2016 r.
1037   UchwaÂła Nr VIII/75/2011
1037