logo
Za艂atwianie spraw
Osoby niepe艂nosprawne

Informacja
Wi臋cej »
Zrzeczenie si臋 prawa do odwo艂ania
Wi臋cej »
Wnioski o wydawanie orzecze艅 w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej
Wi臋cej »
Wydawanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
Wi臋cej »
Wydawanie orzecze艅 o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci
Wi臋cej »
Wydawanie karty parkingowej
W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r. Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) z dniem 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane b臋d膮 przez Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu, ul. M膮tewska 17.
tel. kontaktowy 52 3592247
Wi臋cej »
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze 艣rodk贸w PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wi臋cej »
Zmiany w sprawie orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci od 1.01.2010
W zwi膮zku ze zmian膮 Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki spo艂ecznej w sprawie orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci z dniem 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z 搂 15 ust. 1 "osoba niepe艂nosprawna posiadaj膮ca orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub stopniu niepe艂nosprawno艣ci wydane na czas okre艣lony mo偶e ponownie z艂o偶y膰 wniosek o wydanie orzeczenia nie wcze艣niej ni偶 30 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci posiadanego orzeczenia". Wnioski sk艂adane przed ustawowym terminem nie b臋d膮 mog艂y by膰 przyj臋te !!!
Wi臋cej »
Wniosek o dofinansowanie ze 艣rodk贸w PFRON likwidacji barier technicznych
w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
Wi臋cej »
Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego ze 艣rodk贸w PFRON
Wi臋cej »
Wniosek o dofinansowanie zakupu urz膮dze艅 (wraz z monta偶em)
lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋 w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
Wi臋cej »
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu
przedmiotu ortopedycznego / 艣rodka pomocniczego ze 艣rodk贸w PFRON
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16768404