logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » UchwaÂły ZarzÂądu Powiatu
Kadencja 2018-2023

UchwaÂła Nr 551/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 550/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 549/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 548/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 547/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 546/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 545/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 544/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 543/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 542/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 541/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 540/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 539/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opa³owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 538/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸno zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 537/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸno zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 536/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoœci okreœlonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z póŸno zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Więcej »
UchwaÂła Nr 535/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie .udzielenia upowaÂżnienia firmie Inter-Broker Sp. z 0.0. do dziaÂłania w imieniu Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie zbierania ofert i wsparcia procesu wdraÂżania Pracowniczych PlanĂłw KapitaÂłowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 534/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c listopad 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Roman Gajecki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 533/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 532/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany do projektu uchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2021 - 2030
Więcej »
UchwaÂła Nr 531/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2021 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 530/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 529/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Budowlanych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu do zawarcia umowy dzier¿awy nieruchomoœci po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Więcej »
UchwaÂła Nr 528/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opalowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 527/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 526/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 525/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie upowaÂżnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w InowrocÂławiu do prowadzenia dziaÂłaĂą zwiÂązanych z realizacjÂą pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastĂŞpczej w okresie COVID-19", w tym udzielenia peÂłnomocnictwa do zawierania umĂłw uÂżyczeĂą
Więcej »
UchwaÂła Nr 524/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c listopad 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski
Więcej »
UchwaÂła Nr 523/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Dybicz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Budowlanych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 522/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 225 cm, 240 cm i 235 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Z³otowo - BrzeœÌ, na dz. nr 24/4 w m. Popowo, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 521/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku wiÂąz pospolity o obwodzie pnia 315 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2524C OrÂłowo - Latkowo, na dz. nr 33 w m. Latkowo, gm. InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 520/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu do przygotowania i przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usÂługĂŞ pn. Ubezpieczenie majÂątku i innych interesĂłw Powiatu InowrocÂławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Więcej »
UchwaÂła Nr 519/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 518/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 517/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2021 - 2030
Więcej »
UchwaÂła Nr 516/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2021 r
Więcej »
UchwaÂła Nr 515/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 514/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2021 roku wykonywanie zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie udzielania nieodpÂłatnej pomocy prawnej, Âświadczenia nieodpÂłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiĂŞkszania ÂświadomoÂści prawnej spoÂłeczeĂąstwa poprzez prowadzenie nieodpÂłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpÂłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 513/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za drug¹ po³owê miesi¹ca paŸdziernika 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Roman Gajecki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 512/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia kwartalnego sprawozdania z realizacji dziaÂłaĂą naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 511/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 510/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 paÂździernika 2020 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania pÂłatnoÂści za pomocÂą mechanizmu podzielonej pÂłatnoÂści (MPP) w Powiecie InowrocÂławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 509/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 PaÂździernika 2020 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeĂą podatku VAT w Powiecie InowrocÂławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 508/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2020 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2020 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 507/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 506/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2020 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 505/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2020 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych w 2020 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 504/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 16 drzew, tj. drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 55 cm, dwupniowego drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 53 cm i 65 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 83 cm, 12 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 55 cm, 89 cm, 87 cm, 67 cm, 75 cm, 88 cm, 101 cm, 68 cm, 102 cm, 85 cm, 52 cm i 36 cm, rosnÂących na dz. nr 52/3 (obrĂŞb 7, arkusz 110), przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu oraz drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 90 cm, rosnÂącego na dz. nr 52/9 (obrĂŞb 7, arkusz 110), przy ul. PoznaĂąskiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 503/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku dÂąb bezszypuÂłkowy o obwodzie pnia 160 cm, rosnÂącego na dz. nr 149/11 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 502/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 501/2020
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzĂŞtu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objĂŞtych projektem pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 500/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 499/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposaÂżenia pracowni szkolnych objĂŞtych projektem pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 498/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe, prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 497/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia regulaminów udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 496/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia regulaminów udzia³u w projekcie pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 495/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Jana Pawia II w Koœcielcu do podpisania Porozumieù w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 494/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu do podpisania Porozumieù w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 493/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc³awiu do podpisania Porozumieù w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 492/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Budowlanych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu do podpisania Porozumieù w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 491/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc³awiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 490/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu ktĂłrego dziaÂła NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 489/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski, osi¹gaj¹cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Więcej »
UchwaÂła Nr 488/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 27 drzew, tj. 11 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 120 cm, 155 cm, 115 cm, 115 cm, 135 cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm, 220 cm, 255 cm i 170 cm i 2 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 195 cm i 185 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2555C KoÂścielec - Batkowo - InowrocÂław, na dz. nr 39/1 (obrĂŞb 2, arkusz 201), przy ul. Batkowskiej w InowrocÂławiu, 6 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 290 cm, 225 cm, 250 cm, 260 cm, 210 cm i 195 cm, 4 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 315 cm, 195 cm, 225 cm i 200 cm i drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy o obwodzie pnia 215 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2555C KoÂścielec - Barkowo - InowrocÂław, na dz. nr 3 (obrĂŞb 2, arkusz 16), przy ul. Batkowskiej w InowrocÂławiu, drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 135 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 115/1 (obrĂŞb 4, arkusz 53), przy ul. OrÂłowskiej w InowrocÂławiu oraz 2 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 80 cm i 170 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 1 (obrĂŞb 4, arkusz 52), przy ul. OrÂłowskiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 487/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 486/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa komputerĂłw przenoÂśnych, routerĂłw, klawiatur i telewizorĂłw dla dzieci z placĂłwek opiekuĂączo-wychowawczych i rodzin zastĂŞpczych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 485/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 484/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podpisania Porozumieù w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 483/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - podrĂŞcznikĂłw w ramach projektu pn. ZostaĂą Omnibusem II.
Więcej »
UchwaÂła Nr 482/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 481/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na objĂŞcie stanowiska Dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie w trybie przeniesienia pracownika samorzÂądowego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 480/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 7 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 265 cm, 340 cm, 270 cm i 280 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 52 w m. Œciborze, gm. Rojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 265 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 220 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 310 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2515C £¹¿yn - Œciborze, na dz. nr 13/1 w m. Wybranowo, gm. Rojewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 479/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew gatunku jarzÂąb pospolity o obwodach pni 95 cm i 73 cm, rosnÂących na dz. nr 104/2 (obrĂŞb 3, arkusz 620) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 478/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie braku celowoÂści zlecania realizacji zadania publicznego z pominiĂŞciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 477/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastêpuj¹cej dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w czasie jego nieobecnoœci w roku szkolnym 2020/2021
Więcej »
UchwaÂła Nr 476/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 475/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 474/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 150 cm, 320 cm i 230 cm, rosnÂących na dz. nr 97/25 (obrĂŞb 3, arkusz 11) przy alei Henryka Sienkiewicza 33 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 473/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 500 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2451C Mlynice - Sokowy - Baranowo, na dz. nr 101/1 w m. Sokowy, gm. Kruszwica oraz 4 drzew gatunku topola wÂłoska o obwodach pni 220 cm, 210 cm, 205 cm i 210 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2451C MÂłynice - Sokowy - Baranowo, na dz. nr 121 w m. Sokowy, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 472/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 190 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy- Janikowo, na dz. nr 154 w m. Rybitwy, gm. PakoœÌ oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 215 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy - Janikowo, w granicy dz. nr 154 w m. Rybitwy, gm. PakoœÌ, bêd¹cej w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego oraz dz. nr 155/6 w m. Rybitwy, gm. PakoœÌ, bêd¹cej w³asnoœci¹ osób fizycznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 471/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 470/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc³awiu wy³¹cznie w formie elektronicznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 469/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2020 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 468/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 467/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 466/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 465/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 464/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzêdzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 463/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominiĂŞciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie
Więcej »
UchwaÂła Nr 462/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew, tj. 3 drzew gatunku jarzÂąb pospolity o obwodach pni 60 cm, 90 cm i 80 cm oraz 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 130 cm i 145 cm, rosnÂących na dz. nr 149/10, przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 461/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastêpuj¹cej dyrektora Zespo³u Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czasie jego nieobecnoœci w roku szkolnym 2020/2021
Więcej »
UchwaÂła Nr 460/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia formy sk³adania sprawodzaù bud¿etowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 459/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 458/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 457/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 456/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 455/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 454/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na zakupy umundurowania dla uczniów w ramach Programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe"
Więcej »
UchwaÂła Nr 453/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia kwartalnego sprawozdania z realizacji dziaÂłaĂą naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 452/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 451/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 450/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 449/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 448/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie ogÂłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 447/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 446/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 445/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 444/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 443/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Miasta InowrocÂławia na lata 2021-2024 z perspektywÂą na lata 2025-2028".
Więcej »
UchwaÂła Nr 442/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 5 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 460 cm, 275 cm, 220 cm i 255 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo - Kruszwica, na dz. nr 205/2 w m. ÂŁojewo, gm. InowrocÂław oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 425 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga 252, na dz. nr 9 w m. Witowy, gm. InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 441/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 130 cm, rosnÂącego na dz. nr 3/4 (obrĂŞb 3, arkusz 11) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 440/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2020 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 439/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 438/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wytypowania zadaĂą inwestycyjnych do zÂłoÂżenia przez Powiat InowrocÂławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2020/FDS w ramach Funduszu DrĂłg SamorzÂądowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 437/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzêdzi TIK na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 436/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 435/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 434/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 433/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 432/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 431/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na uÂżyczenie Gminie DÂąbrowa Biskupia czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Pieraniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 430/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie ogÂłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 429/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana RafaÂła Waltera do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 428/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pani Alicji Aleksander do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 427/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Andrzeja Marczewskiego do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludziskach na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 426/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Dariusza Cykulskiego do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 425/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pani ElÂżbiety Zajonz do pracy w Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 424/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie okreÂślenia sposobu postĂŞpowania z ofertami zÂłoÂżonymi w trybie art. 19a ustawy o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku
Więcej »
UchwaÂła Nr 423/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 422/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 421/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 420/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 419/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany procedury wewnĂŞtrznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatnikĂłw VAT przy dokonywaniu pÂłatnoÂści dla podatnikĂłw VAT za nabyte towary i usÂługi - biaÂła lista podatnikĂłw VAT
Więcej »
UchwaÂła Nr 418/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 417/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposa¿enia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III.
Więcej »
UchwaÂła Nr 416/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 20 drzew, tj. 4 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 95 cm, 177 cm, 231 cm i 135 cm, 4 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 169 cm, 146 cm, 116 cm i 116 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 107 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2407C KoÂłodziejewko - KoÂłodziejewo - TrlÂąg, na dz. nr 152/6 w m. TrlÂąg, gm. Janikowo, 3 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 244 cm, 212 cm i 136 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2407C KoÂłodziejewko - KoÂłodziejewo - TrlÂąg, na dz. nr 152/5 w m. TrlÂąg, gm. Janikowo, 3 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 104 cm, 83 cm i 99 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C DĂŞbowo - Korytkowo, na dz. nr 3/1 w m. GÂłogĂłwiec, gm. Janikowo oraz 5 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 144 cm, 139 cm, 154 cm, 154 cm i 165 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C DĂŞbowo - Korytkowo, na dz. nr 4/3 w m. GÂłogĂłwiec, gm. Janikowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 415/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 195 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. Oldrzychowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 414/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 13 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 160 cm, 165 cm i 180 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. OÂłdrzychowo, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 230 cm oraz 8 drzew gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 210 cm, 250 cm, 210 cm, 185 cm, 240 cm, 150 cm, 160 cm i 220 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2564C Balice - GĂłrki - Ciechrz, na dz. nr 21 w m. Balice oraz drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 240 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2550C Broniewice - KoÂłodziejewo, na dz. nr 244 w m. KoÂłodziejewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 413/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 412/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na oddanie w najem lokalu uÂżytkowego znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 411/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ogÂłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 410/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie rozwiÂązania stosunku pracy z PaniÂą MariÂą LicznerskÂą na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 409/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu, w ktĂłrym prowadzona jest Niepubliczna Bursa w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 408/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura ÂŁuczaka nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 407/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny JabÂłoĂąskiej-Nowickiej nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 406/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani MaÂłgorzaty Zawadzkiej nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 405/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kingi Busse nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 404/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Piaskowskiej nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 403/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Kaszyùskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 402/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kempskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 401/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Baesel nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 400/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Ostrowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 399/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 21 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wynios³y o obwodzie pnia 195 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 52 w m. Œciborze, 10 drzew gatunku jesion wynios³y o obwodach pni 230 cm, 245 cm, 275 cm, 235 cm, 265 cm, 255 cm, 310 cm, 220 cm, 280 cm i 195 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 192/5 w m. Rojewo, 3 drzew gatunku jesion wynios³y o obwodach pni 200 cm, 220 cm i 210 cm, rosn¹cych w pasie drogowym. drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 192/4 w m. Rojewo, 2 drzew gatunku klon jawor o obwodach pni 135 cm i 190 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 149 w m. Jaszczó³towo, drzewa gatunku jesion wynios³y o obwodzie pnia 190 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz. nr 31 w m. Rojewice, drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 200 cm, rosn¹cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc³aw, na dz, nr 158/1 w m. Osiek Wielki oraz 3 drzew gatunku wierzba bia³a o obwodach pni 400 cm, 370 cm i 365 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2513C Stara Wieœ - ¯elechlin, na dz. nr 34/1 w m. Liszkowice.
Więcej »
UchwaÂła Nr 398/2020
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach Projektu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Więcej »
UchwaÂła Nr 397/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Panu Tadeuszowi Gutowskiemu, Panu Janowi Bolewickiemu i Panu Kazimierzowi Bolewickiemu w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej przy ul. Szymborskiej w InowrocÂławiu, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 396/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c czerwiec 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 395/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 394/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 393/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego dzia³a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 392/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 391/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajêcia oraz wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 390/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania 39 sztuk laptopów oraz Modemów do Internetu LTE i Starterów - kart SIM z Internetem LTE do zdalnej nauki dla 39 uczniów 9 szkó³ ponadpodstawowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szko³a - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta³cenia zdalnego".
Więcej »
UchwaÂła Nr 389/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 388/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 387/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 386/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 385/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania finansowego Powiatu InowrocÂławskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegÂłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Więcej »
UchwaÂła Nr 384/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia i przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego Raportu o stanie Powiatu InowrocÂławskiego za 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 383/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 382/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2019 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 381/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu ktĂłrego dziaÂła NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 380/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c maj 2020 r. Pani Wies³awie Cisek prowadz¹cej dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹: Firma CIBERO Wies³awa Cisek.
Więcej »
UchwaÂła Nr 379/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego dwupniowego drzewa gatunku jarzÂąb pospolity o obwodach pni 55 cm i 65 cm, rosnÂącego na dz. nr 149/11 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 378/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie procedury dokonywania p³atnoœci za pomoc¹ mechanizmu podzielonej p³atnoœci (MPP) w Powiecie Inowroc³awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 377/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c maj 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe REKINO Maciej Urbanek.
Więcej »
UchwaÂła Nr 376/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c maj 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Roman Gajecki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 375/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, oprogramowania, sprzĂŞtu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urzÂądzenia do terapii sÂłuchowej w ramach projektu pn. ZostaĂą Omnibusem II.
Więcej »
UchwaÂła Nr 374/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposaÂżenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. ZostaĂą Omnibusem II.
Więcej »
UchwaÂła Nr 373/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Reginie MoszczyĂąskiej w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej przy ul. StanisÂława Przybyszewskiego w InowrocÂławiu, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 372/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c maj 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 371/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹ce: kwiecieù, maj 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 370/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Panu Piotrowi Cabaùskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ Piotr Cabaùski Przedsiêbiorstwo Gastronomiczno-Us³ugowe.
Więcej »
UchwaÂła Nr 369/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniajÂąca uchwalĂŞ w sprawie wzorĂłw i terminĂłw skÂładania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesiĂŞcznych sprawozdaĂą finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 368/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie informacji za rok 2019 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym w zakresie podatkĂłw lub opiat udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 367/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zaciÂągniĂŞcia kredytu bankowego dÂługoterminowego na spÂłatĂŞ wczeÂśniej zaciÂągniĂŞtych zobowiÂązaĂą
Więcej »
UchwaÂła Nr 366/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 365/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzêdzi TIK na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 364/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajêcia oraz wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz szkól prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 363/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 362/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 361/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu ktĂłrego dziaÂła NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 360/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia kwartalnego sprawozdania z realizacji dziaÂłaĂą naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 359/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzêdzi TIK na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie ogólne, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 358/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Roman Gajecki.
Więcej »
UchwaÂła Nr 357/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Panu Dobies³awowi Jockowi i Panu Tomaszowi Wawryczukowi prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ KAFFERIA S.C.
Więcej »
UchwaÂła Nr 356/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe REKINO Maciej Urbanek.
Więcej »
UchwaÂła Nr 355/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Panu Maciejowi Budzyùskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ Maciej Budzyùski "Mini-Bar".
Więcej »
UchwaÂła Nr 354/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c marzec 2020 r. Pani Agnieszce Matusiak prowadz¹cej dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ Dirty Dancing Agnieszka Matusiak.
Więcej »
UchwaÂła Nr 353/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c marzec 2020 r. Panu Marcinowi Skonieczce prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ Marcin Skonieczka Akademia Pi³karska
Więcej »
UchwaÂła Nr 352/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Pani Wies³awie Cisek prowadz¹cej dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹: Firma CIBERO Wies³awa Cisek.
Więcej »
UchwaÂła Nr 351/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c kwiecieù 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod firm¹ P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 350/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia naleÂżnoÂści za miesiÂąc kwiecieĂą 2020 r. firmie Barbara Luijckx sp.z o.o. w Latkowie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 349/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 348/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2020 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 347/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na uÂżyczenie Gminie DÂąbrowa Biskupia czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Konarach, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 346/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 345/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 344/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych w 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 343/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 342/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie upowa¿nienia dyrektorów szkó³ i placówek do podpisywania w imieniu Powiatu Inowroc³awskiego umów na u¿yczenie sprzêtu niezbêdnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajêÌ z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 341/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkĂłw lub znajdujÂących siĂŞ w gminnej ewidencji zabytkĂłw, niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 340/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na uÂżyczenie ÂśrodkĂłw trwaÂłych podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu z siedzibÂą w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 97
Więcej »
UchwaÂła Nr 339/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 338/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 337/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 336/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont toalet w budynku I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 335/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 334/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 333/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 332/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 331/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 330/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 329/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na sprzedaÂż skÂładnikĂłw rzeczowych majÂątku ruchomego Powiatu InowrocÂławskiego, bĂŞdÂących w posiadaniu Centrum KsztaÂłcenia Zawodowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 328/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2020 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 327/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na przekazanie na rzecz Centrum Kszta³cenia Zawodowego w Inowroc³awiu samochodu osobowego marki Opel Corsa, rok produkcji 2004, o numerze rejestracyjnym CIN 40LK, stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 326/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli.
Więcej »
UchwaÂła Nr 325/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia rocznego sprawozdania z realizacji dziaÂłaĂą naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 324/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego projektu uchwaÂły dotyczÂącej pozbawienia odcinkĂłw drĂłg kategorii drogi powiatowej
Więcej »
UchwaÂła Nr 323/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2020 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 322/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 321/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 320/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 319/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia regulaminów udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 318/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia i przedstawienia Radzie Powiatu InowrocÂławskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za rok 2019.
Więcej »
UchwaÂła Nr 317/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
zmieniajÂąca Regulamin udziaÂłu w projekcie pn. "ZostaĂą Omnibusem II" dla uczniĂłw/uczennic przyjĂŞty uchwalÂą Nr 217/2019 ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r. w sprawie przyjĂŞcia regulaminĂłw udziaÂłu w projekcie pn. "ZostaĂą Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 316/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomoÂści gruntowej niezabudowanej poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Więcej »
UchwaÂła Nr 315/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komitetu Organizacyjnego ObchodĂłw Roku Jana Kasprowicza w Powiecie InowrocÂławskim w 2020 r. oraz ustalenia jego harmonogramu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 314/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierÂżawĂŞ, najem, uÂżytkowanie oraz uÂżyczenie aktywĂłw trwaÂłych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 313/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 12 drzew gatunku modrzew europejski o obwodach pni 85 cm, 90 cm, 60 cm, 80 cm, 76 cm, 75 cm, 127 cm, 65 cm, 77 cm, 47 cm, 57 cm i 90 cm, drzewa gatunku grusza pospolita o obwodzie pnia 103 cm, drzewa gatunku Âśliwa domowa o obwodzie pnia 122 cm oraz drzewa gatunku jarzÂąb pospolity o obwodzie pnia 54 cm, rosnÂących na dz. nr 142/2 (obrĂŞb 3, arkusz 9) przy ul. Dworcowej 25 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 312/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew gatunku jesion wynios³y o obwodach pni 66 cm, 73 cm i 83 cm, 3 drzew gatunku g³óg dwuszyjkowy o obwodach pni 18 cm, 46 cm i 20 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 47 cm, drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 40 cm, drzewa gatunku ¿ywotnik zachodni o obwodzie pnia 40 cm, krzewu gatunku cis pospolity o powierzchni 4,8 m2, 3 krzewów gatunku ¿ywotnik zachodni o powierzchni 9,6 m2, 5,9 m2 i 9,3 m2, rosn¹cych na dz. nr 52/3 (obrêb 7, arkusz 110) przy ul. M¹tewskiej 17 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 311/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BlaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 310/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 309/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego".
Więcej »
UchwaÂła Nr 308/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodplatne przekazanie na rzecz Centrum Kszta³cenia Zawodowego w Inowroc³awiu samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, rok produkcji 1994, o numerze rejestracyjnym cn 614CY, stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 307/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 306/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkĂłw lub znajdujÂących siĂŞ w gminnej ewidencji zabytkĂłw, niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 305/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 304/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz Zespo³u Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, dla którego organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego".
Więcej »
UchwaÂła Nr 303/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 302/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 301/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 13 drzew, tj. 6 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni 293 cm, 288 cm, 263 cm, 160 cm, 178 cm, 307 cm, 6 drzew gatunku topola wÂłoska o obwodach pni 191 cm, 206 cm, 169 cm, 145 cm, 85 cm, 134 cm i drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie 163 cm, rosnÂących na dz. nr 104/2 (obrĂŞb 3, arkusz 620) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 300/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2019 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 299/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 298/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2020 roku wykonywanie zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji
Więcej »
UchwaÂła Nr 297/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa artyku³ów spo¿ywczych oraz przemys³owych na zajêcia w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III.
Więcej »
UchwaÂła Nr 296/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 295/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 294/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 293/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przedÂłoÂżenia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 292/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 291/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 285 cm i 255 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2542C Modliborzyce - Pieranie, na dz. nr 94/1 w m. Pieranie, gm. DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
UchwaÂła Nr 290/2020
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 8 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 80 cm, 53 cm i 122 cm, drzewa gatunku Âświerk pospolity o obwodzie pnia 62 cm, drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 109 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 73 cm i dwupniowego drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodach pni 85 cm i 90 cm, rosnÂących na dz. nr 52/3 (obrĂŞb 7, arkusz 110) przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 68 cm, rosnÂącego na dz. nr 52/9 (obrĂŞb 7, arkusz 110) przy ul. PoznaĂąskiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 289/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 288/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego".
Więcej »
UchwaÂła Nr 287/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nieodp³atnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajêcia oraz wyposa¿enia pracowni szkolnych na rzecz szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski w ramach projektu pn. :Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 286/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 285/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 284/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 290 cm, 255 cm i 300 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieœ Wielka - Pêchowo, na dz. nr 71/2 w m. Kr¹¿kowo, gm. Z³otniki Kujawskie oraz 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 275 cm, 285 cm i 250 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieœ Wielka - Pêchowo, na granicy dz. nr 71/2, w m. Kr¹¿kowo, gm. Z³otniki Kujawskie stanowi¹cej w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego i dz. nr 71/3 w m. Kr¹¿kowo, gm. Z³otniki Kujawskie, stanowi¹cej w³asnoœÌ osoby fizycznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 283/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 282/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomoÂściami Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2020-2022.
Więcej »
UchwaÂła Nr 281/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 280/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzia³u w projekcie pn. "Zostaù Omnibusem II" dla uczniów/uczennic przyjêtego uchwa³¹ Nr 217/2019 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 11 wrzeœnia 2019 r. w sprawie przyjêcia regulaminów udzia³u w projekcie pn. :Zostaù Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 279/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania pÂłatnoÂści za pomocÂą mechanizmu podzielonej pÂłatnoÂści (MPP) w Powiecie InowrocÂławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 278/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany procedury wewnĂŞtrznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatnikĂłw VAT przy dokonywaniu pÂłatnoÂści dla podatnikĂłw VAT za nabyte towary i usÂługi - biaÂła lista podatnikĂłw VAT
Więcej »
UchwaÂła Nr 277/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 276/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, oprogramowania oraz sprzĂŞtu multimedialnego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. ZostaĂą Omnibusem II.
Więcej »
UchwaÂła Nr 275/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 274/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 273/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 272/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 271/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opaÂłowego lekkiego do ogrzewania budynkĂłw w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 270/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 269/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie powoÂłania Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 268/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Hofman-Brzykcy nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 267/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 266/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne przekazanie œrodka trwa³ego - samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym CIN 53PX stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego, bêd¹cego w u¿ytkowaniu Domu Pomocy Spo³ecznej w Tarnówku na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 265/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2020-2030
Więcej »
UchwaÂła Nr 264/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2020 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 263/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2020 roku wykonywanie zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie udzielania nieodpÂłatnej pomocy prawnej, Âświadczenia nieodpÂłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiĂŞkszania ÂświadomoÂści prawnej spoÂłeczeĂąstwa poprzez prowadzenie nieodpÂłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpÂłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 262/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie oddania w uÂżycie Gminie InowrocÂław czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu oraz w KÂłopocie, gmina InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 261/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowaù na oddawanie w dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 260/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowaù na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 259/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwaÂły Nr 217/2019 ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r. w sprawie przyjĂŞcia regulaminĂłw udziaÂłu w projekcie pn. "ZostaĂą Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 258/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania pÂłatnoÂści za pomocÂą mechanizmu podzielonej pÂłatnoÂści (MPP) w Powiecie InowrocÂławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 257/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 256/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposaÂżenia pracowni szkolnych objĂŞtych projektem pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 255/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzĂŞtu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objĂŞtych projektem pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 254/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposa¿enia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III.
Więcej »
UchwaÂła Nr 253/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzêtu komputerowego, oprogramowania oraz sprzêtu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III.
Więcej »
UchwaÂła Nr 252/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 251/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy ZÂłotniki Kujawskie na lata 2019-2022 z perspektywÂą na lata 2023-2026".
Więcej »
UchwaÂła Nr 250/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku wierzba biaÂła o obwodzie pnia 255 cm, rosnÂącego na dz. nr 44 (obrĂŞb 6, arkusz 66), 2 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni 187 i 170 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 205 cm, rosnÂących na dz. nr 43 (obrĂŞb 6, arkusz 66) przy ul. NajÂświĂŞtszej Marii Panny 14-16 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 249/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia Konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 248/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 25 paÂździernika 2019 r.
w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski, osi¹gaj¹cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Więcej »
UchwaÂła Nr 247/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2019 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne przekazanie œrodka trwa³ego - samochodu osobowego marki Volkswagen Passat rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym CIN 08888 stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego, bêd¹cego w u¿ytkowaniu Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu na rzecz Zarz¹du Dróg Powiatowych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 246/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 paÂździernika 2019 r.
w sprawie informacji za III kwartaÂł 2019 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 245/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 paÂździernika 2019 r.
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszania œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 244/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 paÂździernika 2019 r.
w sprawie procedury dokonywania pÂłatnoÂści za pomocÂą mechanizmu podzielonej pÂłatnoÂści (MPP) w Powiecie InowrocÂławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 243/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 paÂździernika 2019 r.
w sprawie procedury wewnĂŞtrznej w zakresie przeciwdziaÂłania niewywiÂązywania siĂŞ z obowiÂązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Powiecie InowrocÂławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UchwaÂła Nr 242/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 paÂździernika 2019 r.
w sprawie wprowadzenia procedury wewnĂŞtrznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatnikĂłw VAT przy dokonywaniu pÂłatnoÂści dla podatnikĂłw VAT za nabyte towary i usÂługi - biaÂła lista podatnikĂłw VAT
Więcej »
UchwaÂła Nr 241/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 16 paÂździernika 2019 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi³ków zdrowotnych na 2019 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejœciu na emeryturê, rentê lub nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne. szkó³ oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej
Więcej »
UchwaÂła Nr 240/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 239/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie odwoÂłania upowaÂżnienia Karolinie ÂŚmiejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 238/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia MaÂłgorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Zawodowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 237/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szkó³ Budowlanych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 236/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 235/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 234/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie upowa¿nienia Renacie Weso³owskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 233/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Magdalenie Kraziùskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 232/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. sdministracyjno - gospodarczych w Zespole Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 231/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Ma³gorzacie G³owackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 230/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Paw³owi Karólewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 229/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypÂłacenia Pani Dorocie DoliĂąskiej w zwiÂązku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat InowrocÂławski nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w SÂłoĂąsku, gmina InowrocÂław, stanowiÂącej poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii drĂłg powiatowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 228/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Centrum KsztaÂłcenia Zawodowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 227/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 226/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 280 cm, 305 cm i 270 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2577C BrĂłdzki - Bachorce, na dz. nr 49/1 w m. Bachorce, gm. Kruszwica oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 300 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2577C BrĂłdzki - Bachorce, na dz. nr 106 w m. Bachorce, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 225/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 paÂździernika 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 224/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 paÂździernika 2019 r.
w sprawie powo³ania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski, osi¹gaj¹cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Więcej »
UchwaÂła Nr 223/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 2 paÂździernika 2019 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu wy³¹cznie w formie elektronicznej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 222/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi I LO im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści zwiÂązanych z realizacjÂą projektu pn. "W poszukiwaniu ÂźrĂłdeÂł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - wiĂŞksze moÂżliwoÂści uczniĂłw" realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwĂłj.
Więcej »
UchwaÂła Nr 221/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze s³u¿bowych kart p³atniczych przy dokonywaniu wydatków z bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, a tak¿e zasad rozliczania p³atnoœci dokonywanych przy ich wykorzystaniu
Więcej »
UchwaÂła Nr 220/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastêpuj¹cej dyrektora Zespo³u Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czasie jego nieobecnoœci w roku szkolnym 2019/2020.
Więcej »
UchwaÂła Nr 219/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup i montaÂż oÂświetlenia i wykÂładziny w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. RozwĂłj bazy ksztaÂłcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 218/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia PodrĂŞcznika wdraÂżania i monitorowania projektu pn. "ZostaĂą Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 217/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2017 r.
w sprawie przyjĂŞcia regulaminĂłw udziaÂłu w projekcie pn. ZostaĂą Omnibusem II".
Więcej »
UchwaÂła Nr 216/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie przyjêcia Podrêcznika wdra¿ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 215/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie przyjêcia regulaminów udzia³u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz³oœÌ III".
Więcej »
UchwaÂła Nr 214/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na udzielenie dotacji Centrum Terapii SENSUO Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu w terminie wczeÂśniejszym niÂż od poczÂątku nastĂŞpnego roku budÂżetowego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 213/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 11 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2539C SÂłoĂąsko - Olszewice, na dz. nr 79/1 w m. Olszewice, gm. InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 212/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 4 wrzeÂśnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 211/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. genera³a W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 210/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I pó³rocze 2019 r. o przebiegu wykonania: bud¿etu Powiatu Inowroc³awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu oraz informacji o kszta³towaniu siê wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 209/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 208/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjêcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu za I pó³rocze 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 207/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Jackowi KrzyÂżanowskiemu zatrudnionemu na stanowisku starszego referenta ds. pÂłac i spraw socjalnych w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Parchaniu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 206/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Barbarze Dubieckiej zatrudnionej na stanowisku g³ównego ksiêgowego w Domu Pomocy Spo³ecznej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 205/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Ma³gorzacie Pawlikowskiej zatrudnionej na stanowisku g³ównego ksiêgowego w Powiatowym Centrum Us³ug Oœwiatowych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 204/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia JarosÂławowi JasiĂąskiemu zatrudnionemu z dniem 1 wrzeÂśnia 2019 r. na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 203/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Marcinowi WoÂźniakowi peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 202/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu z dniem 1 wrzeœnia 2019 r. na stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 201/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 200/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Renacie Weso³owskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 199/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Annie Olszewskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracji w Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 198/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Karolinie ÂŚmiejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 197/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia MaÂłgorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 196/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Piotrowi Kendzierskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 195/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Magdalenie Kraziùskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 194/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 193/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Ma³gorzacie G³owackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 192/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Teresie Jankowskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 191/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Donacie BÂłaszak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 190/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 189/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 188/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 187/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 186/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 185/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 184/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści zwiÂązanych z realizacjÂą programu OgĂłlnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 183/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści zwiÂązanych z realizacjÂą programu OgĂłlnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 182/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 181/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 180/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 179/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 178/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Budowlanych im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 177/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 176/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 175/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 174/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 173/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy do wykonywania dziaÂłaĂą zwiÂązanych z realizacjÂą rzÂądowego programu "Aktywna tablica".
Więcej »
UchwaÂła Nr 172/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie odwoÂłania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 171/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Anecie Chmielewskiej zatrudnionej na stanowisku kierownika DziaÂłu Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 170/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Romualdowi JaskĂłlskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 169/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia RafaÂłowi Walterowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 168/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Ilonie Dybicz zatrudnionej na stanowisku dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 167/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Alicji CieÂślak peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 166/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Edycie Fydrych zatrudnionej na stanowisku dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 165/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa¿nienia Paw³owi Karólewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 164/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Krzysztofowi Nowickiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 163/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia PrzemysÂławowi StefaĂąskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 162/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 161/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 10 drzew, tj. 9 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnÂących w pasie drogi powiatowej 2528C Murzynno - ÂŻyrosÂławice - Opoczki - Przybranowo, na dz. nr 114/2 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo oraz drzewa gatunku topola berliĂąska, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2526C Kijewo - KawĂŞczyn, na dz. nr 70/4 w m. KawĂŞczyn, gm. Gniewkowo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 160/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 159/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C SÂłoĂąsko - GÂąski" do zÂłoÂżenia przez Powiat InowrocÂławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 2/2019/FDS w ramach Funduszu DrĂłg SamorzÂądowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 158/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 157/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzĂŞtu i urzÂądzeĂą specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urzÂądzeĂą i systemĂłw mechatronicznych oraz pracowni zajĂŞĂŚ praktycznych obrabiarek CNC w Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego (CKP) w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 156/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Andrzejowi Marczewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 155/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Dariuszowi Cykulskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 154/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 153/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie informacji za II kwartaÂł 2019 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Więcej »
UchwaÂła Nr 152/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 151/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wygaœniêcia trwa³ego zarz¹du Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu na nieruchomoœci po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ulicy Poznaùskiej.
Więcej »
UchwaÂła Nr 150/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Bursy Szkolnej przy ul. G.Narutowicza 34 w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 149/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu umundurowania uczniów w ramach trzeciej edycji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Więcej »
UchwaÂła Nr 148/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego projektu uchwaÂły dotyczÂącej pozbawienia odcinkĂłw drĂłg kategorii drogi powiatowej
Więcej »
UchwaÂła Nr 147/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 146/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 145/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 144/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 143/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂących mienie Powiatu InowrocÂławskiego 10 drzew, tj. 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnÂących w pasie drogi powiatowej 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga nr 252, na dz. nr 20 w m. Dulsk, gm. InowrocÂław, 2 drzew gatunku klon srebrzysty, rosnÂących w pasie drogi powiatowej 2540C Olszewice - Turzany, na dz. nr 41 w m. Turzany, gm. InowrocÂław, drzewa gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 39 w m. KÂłopot, gm. InowrocÂław, 2 drzew gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂących w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 103/4 w m. OrÂłowo, gm. InowrocÂław, drzewa gatunku jesion wyniosÂły, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 103/1 w m. OrÂłowo, gm. InowrocÂław, drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2524C OrÂłowo - Latkowo, na dz. nr 33 i 30/3 w m. Latkowo, gm. InowrocÂław oraz drzewa gatunku wiÂąz szypuÂłkowy, rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2524C OrÂłowo - Latkowo, na dz. nr 34/1 w m. Latkowo, gm. InowrocÂław.
Więcej »
UchwaÂła Nr 142/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 141/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 140/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu³u dzier¿awy gruntu niezabudowanego stanowi¹cego w³asnoœÌ Powiatu Inowroc³awskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 139/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 138/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 9 drzew, tj. 5 drzew gatunku morwa biaÂła o obwodach pni 110 cm, 123 cm, 51 cm, 96 cm i 52 cm, 3 drzew gatunku morwa czarna o obwodach pni 60 cm, 126 cm i 76 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku morwa czarna o obwodach pni 31 cm i 60 cm, rosnÂących na dz. nr 50/3 przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 137/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku jarzÂąb szwedzki o obwodzie pnia 68 cm, drzewa gatunku Âświerk kÂłujÂący o obwodzie pnia 64 cm, dwupniowego drzewa gatumku Âświerk kÂłujÂący o obwodach pni 19 cm i 20 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku Âżywotnik zachodni o obwodach pni 30 cm i 30 cm, rosnÂących na dz. nr 401/5 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 136/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku Âświerk kÂłujÂący o obwodzie pnia 60 cm oraz krzewu gatunku ligustr pospolity o powierzchni 2 m2, rosnÂących na dz. nr 18/7 (obrĂŞb 7, arkusz 782) przy ul. PoznaĂąskiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 135/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Juliusza Lubarskiego nauczyciela kontraktowego w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 134/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Korzeniewskiej-Pietrzak nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 133/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Micha³a Bubacza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 132/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Ko¿uch nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 131/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Górskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 130/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Micha³a Szalaty nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu ubiegaj¹cego siê o awans na stopieù nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 129/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Konrada Wysockiego nauczyciela kontraktowego w III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 128/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Piotra SzczeÂśniaka nauczyciela kontraktowego w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 127/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kiersztan nauczyciela kontraktowego w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu ubiegajÂącego siĂŞ o awans na stopieĂą nauczyciela mianowanego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 126/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 125/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 124/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 123/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 122/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 121/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 120/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 119/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 118/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 117/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wystÂąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi InowrocÂławskiemu wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 116/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 115/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 114/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 113/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 112/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniaj¹cego uchwa³ê Nr 32/2019 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 111/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie posiadania obowiÂązkowego konta na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF) oraz obsÂługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentĂłw elektronicznych zwiÂązanych z realizacjÂą
zamĂłwieĂą publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 110/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego
na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 109/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postĂŞpowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popeÂłnienia przestĂŞpstwa prania pieniĂŞdzy oraz finansowania terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
UchwaÂła Nr 108/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu
InowrocÂławskiego 6 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 140 cm, 110 cm,
155 cm, 110 cm, 155 cm i 175 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie
pnia 165 cm, rosn¹cych w pasie drogi powiatowej 2401C Mokre - Krzekotowo - PakoœÌ,
na dz. nr 198/1 przy ul. MogileĂąskiej w PakoÂści.
Więcej »
UchwaÂła Nr 107/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu
InowrocÂławskiego drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 270 cm,
rosnÂącego w pasie drogi powiatowej 2559C Janikowo - KoÂłuda MaÂła, na dz. nr 98
przy ul. Ustronie w Janikowie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 106/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 105/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenie ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 104/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 103/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 102/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 101/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 100/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2019 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 99/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za I kwartaÂł 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 98/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu InowrocÂławskiego Raportu o stanie Powiatu InowrocÂławskiego za 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 97/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 96/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przed³o¿enia sprawozdania z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2018 rok
Więcej »
UchwaÂła Nr 95/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2019 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 94/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie informacji za rok 2018 obejmujÂącej: wykonanie budÂżetu, kwotĂŞ wykorzystanych ÂśrodkĂłw pochodzÂących z budÂżetu Unii Europejskiej, kwotĂŞ zobowiÂązaĂą wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych porĂŞczeĂą i gwarancji, wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono ulg, odroczeĂą, umorzeĂą lub rozÂłoÂżono spÂłatĂŞ podatkĂłw lub opÂłat na raty oraz wykaz podmiotĂłw, ktĂłrym udzielono pomocy publicznej
Więcej »
UchwaÂła Nr 93/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 92/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 91/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc³awiu i M³odzie¿owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 90/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 89/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 88/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniaj¹cego uchwa³ê w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo³ecznej w Tarnówku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 87/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku jesion wyniosÂły o obwodzie pnia 105 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 86/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upowaÂżnienia Pani WiesÂławie PawÂłowskiej - StaroÂście InowrocÂławskim do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 85/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia za rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opÂłat za ksztaÂłcenie pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalnoÂści i form ksztaÂłcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na ktĂłre dofinansowanie jest przyznawane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 84/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wzorĂłw i terminĂłw skÂładania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesiĂŞcznych sprawozdaĂą finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 83/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zÂłoÂżenie wniosku o wydanie decyzji o wygaÂśniĂŞciu trwaÂłego zarzÂądu na nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Więcej »
UchwaÂła Nr 82/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 81/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia spisĂłw inwentaryzacyjnych mienia Powiatu InowrocÂławskiego przekazanego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 80/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na usuniêcie z nieruchomoœci stanowi¹cej mienie Powiatu Inowroc³awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 380 cm, 340 cm i 305 cm, rosn¹cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Rad³owo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Rad³owo, gm. PakoœÌ.
Więcej »
UchwaÂła Nr 79/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 2 drzew gatunku topola wÂłoska o obwodach pni 225 cm i 254 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 75 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni 100 cm i 122 cm, rosnÂących na dz. nr 52/6 (obrĂŞb 7, arkusz 110) przy ul. MÂątewskiej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 78/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego 9 drzew, tj. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 93 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 101 cm, dwupniowego drzewa gatunku topola szara o obwodach pni 96 cm i 112 cm oraz 6 drzew gatunku topola szara o obwodach pni 110 cm, 147 cm, 154 cm, 84 cm, 104 cm i 66 cm, rosnÂących na dz. nr 1/2 (obrĂŞb 2, arkusz 321) przy ul. JĂłzefa KrzymiĂąskiego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 77/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierÂżawĂŞ, najem, uÂżytkowanie oraz uÂżyczenie aktywĂłw trwaÂłych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 76/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji za I kwartaÂł 2019 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 75/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach "Programu wspierania szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Więcej »
UchwaÂła Nr 74/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 73/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 72/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzyÂżowania ulic: StanisÂława Staszica, GĂłrnicza, PoznaĂąska, Prymasa JĂłzefa Glempa w InowrocÂławiu" do zÂłoÂżenia przez Powiat InowrocÂławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu DrĂłg SamorzÂądowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 71/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 52/2019 Zarz¹du Powiatu Inowroc³awskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ projektu "Odkrywamy kolory naszych ma³ych ojczyzn" w ramach programu Polsko-Ukraiùskiej Rady Wymiany M³odzie¿y.
Więcej »
UchwaÂła Nr 70/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 69/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za korzystanie z obiektów oraz pomieszczeù szkó³ i placówek oœwiatowych dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski oraz okreœlenia sposobu ich ustalania.
Więcej »
UchwaÂła Nr 68/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wnioskĂłw o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 67/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej spó³kom wodnym na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeù melioracji wodnych w 2019 roku.
Więcej »
UchwaÂła Nr 66/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Marlenie KochaĂąskiej peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 65/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upowaÂżnienia Tadeusza Majewskiego Wicestarosty InowrocÂławskiego do zaÂłatwiania spraw w imieniu zarzÂądcy drogi.
Więcej »
UchwaÂła nr 64/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2019 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła nr 63/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygniĂŞcia i ogÂłoszenia wynikĂłw konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2019 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 62/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Marlenie KochaĂąskiej peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 61/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa Marlenie KochaĂąskiej peÂłniÂącej obowiÂązki dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 60/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego za 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 59/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nieodpÂłatnego przekazania wĂŞzÂła cieplnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 133A w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 58/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu InowrocÂławskiego na dzieĂą 31 grudnia 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 57/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wytypowania zadaĂą inwestycyjnych do zÂłoÂżenia przez Powiat InowrocÂławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu DrĂłg SamorzÂądowych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 56/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyznania ÂświadczeĂą dodatkowych dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 55/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 54/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia przedÂłoÂżonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 53/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła nr 52/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ projektu "Odkrywamy kolory naszych ma³ych ojczyzn" w ramach programu Polsko - Ukraiùskiej Rady Wymiany M³odzie¿y.
Więcej »
UchwaÂła nr 51/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia rezygnacji Andrzeja MikoÂłajczaka ze stanowiska dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu i wyraÂżenia zgody na przeniesienie na inne stanowisko urzĂŞdnicze.
Więcej »
UchwaÂła nr 50/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia miesiĂŞcznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła nr 49/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powoÂłania dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 48/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 47/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wnioskĂłw organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2019 wykonywanie zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 46/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastêpuj¹cej dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecnoœci w roku szkolnym 2018/2019.
Więcej »
UchwaÂła Nr 45/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie braku rozstrzygniĂŞcia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 44/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyjĂŞcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu za rok 2018.
Więcej »
UchwaÂła Nr 43/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w spÂłacie naleÂżnoÂści pieniĂŞÂżnych, majÂących charakter cywilnoprawny, przypadajÂących Powiatowi InowrocÂławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 42/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 41/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia reprezentantĂłw Powiatu InowrocÂławskiego w ZwiÂązku PowiatĂłw WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 40/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wystÂąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi InowrocÂławskiemu wÂłasnoÂści nieruchomoÂści Skarbu PaĂąstwa.
Więcej »
UchwaÂła Nr 39/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 38/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 37/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektĂłw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkĂłw niestanowiÂących wÂłasnoÂści Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 36/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa dyrektorowi I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu do podejmowania wszelkich czynnoÂści zwiÂązanych z realizacjÂą programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 35/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadaĂą z zakresu administracji rzÂądowej oraz innych zadaĂą zleconych Powiatowi InowrocÂławskiemu odrĂŞbnymi ustawami na 2019 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 34/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 33/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 32/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 31/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa dyrektorowi Zespo³u Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ programu Erasmus+.
Więcej »
UchwaÂła Nr 30/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji za IV kwartaÂł 2018 r. o wykonaniu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyÂżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleÂżnoÂści budÂżetowych, o ktĂłrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Więcej »
UchwaÂła Nr 29/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjĂŞ w roku 2019 zadaĂą Powiatu InowrocÂławskiego wykonywanych przez organizacje pozarzÂądowe oraz inne uprawnione podmioty okreÂślone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÂłalnoÂści poÂżytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej »
UchwaÂła Nr 28/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwaÂły nr 20/2019 ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 27/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2019-2028.
Więcej »
UchwaÂła Nr 26/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wystÂąpienia z inicjatywÂą uchwaÂłodawczÂą dotyczÂącÂą zmiany projektu budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2019 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 25/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 24/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przedÂłoÂżenia sprawozdania z wysokoÂści Âśrednich wynagrodzeĂą nauczycieli na poszczegĂłlnych stopniach awansu zawodowego w szkoÂłach i placĂłwkach, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 23/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony ÂŚrodowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywÂą do roku 2025".
Więcej »
UchwaÂła Nr 22/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm, 300 cm i 255 cm, rosnÂących w pasie drogowym drogi powiatowej 2451C MÂłynice-Sukowy-Baranowo, na dz. nr 176 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Więcej »
UchwaÂła Nr 21/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 20/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 19/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 18/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 17/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie u¿yczenia pomieszczeù w budynku przy ul. Stanis³awa Kie³basiewicza 9 w Inowroc³awiu Zak³adowi Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Inowroc³awiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 16/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 305 cm, rosnÂącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - InowrocÂław, na granicy dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo.
Więcej »
UchwaÂła Nr 15/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie 3 drzew z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego, tj. drzewa gatunku brzoza biaÂła o obwodzie pnia 137 cm dwupniowego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 94 cm i 84 cm oraz drzewa gatunku wierzba pÂłaczÂąca o obwodzie pnia 215 cm, rosnÂących na dz. nr 149/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Więcej »
UchwaÂła Nr 14/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na usuniĂŞcie z nieruchomoÂści stanowiÂącej mienie Powiatu InowrocÂławskiego drzewa gatunku wierzba pÂłaczÂąca o obwodzie pnia 254 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 152 cm oraz jednego pnia drzewa gatunku klon jawor o obwodzie 56 cm, rosnÂących na dz. nr 401/11 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Więcej »
UchwaÂła Nr 13/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal gimnastycznych, hal sportowych i boisk sportowych oraz ustalenia nieodpÂłatnego uÂżyczenia szkolnych obiektĂłw sportowych, dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 12/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeù szkó³ i placówek oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Inowroc³awski.
Więcej »
UchwaÂła Nr 11/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia peÂłnomocnictwa peÂłniÂącemu obowiÂązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 10/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 9/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia peÂłnienia obowiÂązkĂłw dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 8/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu do zawarcia umowy dofinansowania zakupu wyposa¿enia w ramach "Programu wspierania szkó³ ponadgimnazjalnych prowadz¹cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Więcej »
UchwaÂła Nr 7/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu na 2018 rok.
Więcej »
UchwaÂła Nr 6/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjĂŞcia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu za III kwartaÂł 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrzeÂśnia 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 5/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozstrzygniêcia i og³oszenia wyniku konkursu ofert na realizacjê w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc³awskiego w zakresie udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej, œwiadczenia nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiêkszenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeùstwa poprzez prowadzenie nieodp³atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp³atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego.
Więcej »
UchwaÂła Nr 4/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodĂłw i wydatkĂłw budÂżetu Powiatu InowrocÂławskiego na 2018 r.
Więcej »
UchwaÂła Nr 3/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarzÂądowych, ktĂłrym zlecane bĂŞdzie w 2019 roku wykonywanie zadaĂą publicznych Powiatu InowrocÂławskiego w zakresie udzielania nieodpÂłatnej pomocy prawnej, Âświadczenia nieodpÂłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiĂŞkszenia ÂświadomoÂści prawnej spoÂłeczeĂąstwa poprzez prowadzenie nieodpÂłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpÂłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyjĂŞcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Więcej »
UchwaÂła Nr 2/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
UchwaÂła Nr 1/2018
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094503