logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr 551/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 550/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 549/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 548/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 547/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 546/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 545/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 544/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 543/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 542/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 541/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 540/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 539/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych w art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕n. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opa艂owymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 538/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕no zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 537/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕no zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 536/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci okre艣lonych wart. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z p贸藕no zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towar贸w oraz obrotu paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 535/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie .udzielenia upowa偶nienia firmie Inter-Broker Sp. z 0.0. do dzia艂ania w imieniu Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie zbierania ofert i wsparcia procesu wdra偶ania Pracowniczych Plan贸w Kapita艂owych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 534/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c listopad 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Roman Gajecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 533/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 532/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2021 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 531/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 530/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 529/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu do zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 528/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opalowego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 527/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 526/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 525/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Inowroc艂awiu do prowadzenia dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast臋pczej w okresie COVID-19", w tym udzielenia pe艂nomocnictwa do zawierania um贸w u偶ycze艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 524/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c listopad 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 523/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Dybicz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 522/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 225 cm, 240 cm i 235 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Z艂otowo - Brze艣膰, na dz. nr 24/4 w m. Popowo, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 521/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wi膮z pospolity o obwodzie pnia 315 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2524C Or艂owo - Latkowo, na dz. nr 33 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 520/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na us艂ug臋 pn. Ubezpieczenie maj膮tku i innych interes贸w Powiatu Inowroc艂awskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 519/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 518/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 517/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2021 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 516/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2021 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 515/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 514/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2021 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 513/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za drug膮 po艂ow臋 miesi膮ca pa藕dziernika 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Roman Gajecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 512/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie przyj臋cia kwartalnego sprawozdania z realizacji dzia艂a艅 naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 511/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 510/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania p艂atno艣ci za pomoc膮 mechanizmu podzielonej p艂atno艣ci (MPP) w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 509/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 Pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozlicze艅 podatku VAT w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 508/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2020 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 507/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 506/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 505/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych w 2020 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 504/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 16 drzew, tj. drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 55 cm, dwupniowego drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 53 cm i 65 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 83 cm, 12 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 55 cm, 89 cm, 87 cm, 67 cm, 75 cm, 88 cm, 101 cm, 68 cm, 102 cm, 85 cm, 52 cm i 36 cm, rosn膮cych na dz. nr 52/3 (obr臋b 7, arkusz 110), przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu oraz drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 90 cm, rosn膮cego na dz. nr 52/9 (obr臋b 7, arkusz 110), przy ul. Pozna艅skiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 503/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku d膮b bezszypu艂kowy o obwodzie pnia 160 cm, rosn膮cego na dz. nr 149/11 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 502/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 501/2020
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprz臋tu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych obj臋tych projektem pn. Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 500/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 499/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposa偶enia pracowni szkolnych obj臋tych projektem pn. Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 498/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe, prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 497/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 496/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 495/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Pawia II w Ko艣cielcu do podpisania Porozumie艅 w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 494/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumie艅 w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 493/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumie艅 w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 492/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumie艅 w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 491/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 490/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 489/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyznania stypendium szczeg贸lnie uzdolnionym uczniom szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, osi膮gaj膮cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 488/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 27 drzew, tj. 11 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 120 cm, 155 cm, 115 cm, 115 cm, 135 cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm, 220 cm, 255 cm i 170 cm i 2 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 195 cm i 185 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2555C Ko艣cielec - Batkowo - Inowroc艂aw, na dz. nr 39/1 (obr臋b 2, arkusz 201), przy ul. Batkowskiej w Inowroc艂awiu, 6 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 290 cm, 225 cm, 250 cm, 260 cm, 210 cm i 195 cm, 4 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 315 cm, 195 cm, 225 cm i 200 cm i drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy o obwodzie pnia 215 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2555C Ko艣cielec - Barkowo - Inowroc艂aw, na dz. nr 3 (obr臋b 2, arkusz 16), przy ul. Batkowskiej w Inowroc艂awiu, drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 135 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 115/1 (obr臋b 4, arkusz 53), przy ul. Or艂owskiej w Inowroc艂awiu oraz 2 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 80 cm i 170 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 1 (obr臋b 4, arkusz 52), przy ul. Or艂owskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 487/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 486/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa komputer贸w przeno艣nych, router贸w, klawiatur i telewizor贸w dla dzieci z plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych i rodzin zast臋pczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 485/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 484/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podpisania Porozumie艅 w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 483/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - podr臋cznik贸w w ramach projektu pn. Zosta艅 Omnibusem II.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 482/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 481/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na obj臋cie stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie w trybie przeniesienia pracownika samorz膮dowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 480/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 7 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 265 cm, 340 cm, 270 cm i 280 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 52 w m. 艢ciborze, gm. Rojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 265 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 220 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 310 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2515C 艁膮偶yn - 艢ciborze, na dz. nr 13/1 w m. Wybranowo, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 479/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew gatunku jarz膮b pospolity o obwodach pni 95 cm i 73 cm, rosn膮cych na dz. nr 104/2 (obr臋b 3, arkusz 620) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 478/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie braku celowo艣ci zlecania realizacji zadania publicznego z pomini臋ciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 477/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2020/2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 476/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 475/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 474/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 150 cm, 320 cm i 230 cm, rosn膮cych na dz. nr 97/25 (obr臋b 3, arkusz 11) przy alei Henryka Sienkiewicza 33 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 473/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 500 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2451C Mlynice - Sokowy - Baranowo, na dz. nr 101/1 w m. Sokowy, gm. Kruszwica oraz 4 drzew gatunku topola w艂oska o obwodach pni 220 cm, 210 cm, 205 cm i 210 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2451C M艂ynice - Sokowy - Baranowo, na dz. nr 121 w m. Sokowy, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 472/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 190 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy- Janikowo, na dz. nr 154 w m. Rybitwy, gm. Pako艣膰 oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 215 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy - Janikowo, w granicy dz. nr 154 w m. Rybitwy, gm. Pako艣膰, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Inowroc艂awskiego oraz dz. nr 155/6 w m. Rybitwy, gm. Pako艣膰, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 os贸b fizycznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 471/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 470/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na prowadzenie dziennik贸w lekcyjnych w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu wy艂膮cznie w formie elektronicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 469/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I p贸艂rocze 2020 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 468/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 467/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 466/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 465/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 464/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narz臋dzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 463/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pomini臋ciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 462/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew, tj. 3 drzew gatunku jarz膮b pospolity o obwodach pni 60 cm, 90 cm i 80 cm oraz 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 130 cm i 145 cm, rosn膮cych na dz. nr 149/10, przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 461/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2020/2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 460/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia formy sk艂adania sprawodza艅 bud偶etowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 459/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 458/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 457/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 456/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 455/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 454/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na zakupy umundurowania dla uczni贸w w ramach Programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 453/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia kwartalnego sprawozdania z realizacji dzia艂a艅 naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 452/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 451/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 450/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 449/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 448/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie og艂oszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 447/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 446/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 445/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 444/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 443/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Inowroc艂awia na lata 2021-2024 z perspektyw膮 na lata 2025-2028".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 442/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 460 cm, 275 cm, 220 cm i 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo - Kruszwica, na dz. nr 205/2 w m. 艁ojewo, gm. Inowroc艂aw oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 425 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga 252, na dz. nr 9 w m. Witowy, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 441/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 130 cm, rosn膮cego na dz. nr 3/4 (obr臋b 3, arkusz 11) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 440/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2020 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 439/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 438/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wytypowania zada艅 inwestycyjnych do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2020/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 437/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narz臋dzi TIK na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 436/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 435/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 434/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 433/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 432/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 431/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie Gminie D膮browa Biskupia cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pieraniu, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 430/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie og艂oszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 429/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Rafa艂a Waltera do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 428/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pani Alicji Aleksander do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 427/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Andrzeja Marczewskiego do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludziskach na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 426/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Dariusza Cykulskiego do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 425/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pani El偶biety Zajonz do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 424/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu post臋powania z ofertami z艂o偶onymi w trybie art. 19a ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 423/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 422/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 421/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 420/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 419/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany procedury wewn臋trznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatnik贸w VAT przy dokonywaniu p艂atno艣ci dla podatnik贸w VAT za nabyte towary i us艂ugi - bia艂a lista podatnik贸w VAT
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 418/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 417/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 416/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 20 drzew, tj. 4 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 95 cm, 177 cm, 231 cm i 135 cm, 4 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 169 cm, 146 cm, 116 cm i 116 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 107 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2407C Ko艂odziejewko - Ko艂odziejewo - Trl膮g, na dz. nr 152/6 w m. Trl膮g, gm. Janikowo, 3 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 244 cm, 212 cm i 136 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2407C Ko艂odziejewko - Ko艂odziejewo - Trl膮g, na dz. nr 152/5 w m. Trl膮g, gm. Janikowo, 3 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 104 cm, 83 cm i 99 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C D臋bowo - Korytkowo, na dz. nr 3/1 w m. G艂og贸wiec, gm. Janikowo oraz 5 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 144 cm, 139 cm, 154 cm, 154 cm i 165 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C D臋bowo - Korytkowo, na dz. nr 4/3 w m. G艂og贸wiec, gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 415/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 195 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. Oldrzychowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 414/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 13 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 160 cm, 165 cm i 180 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. O艂drzychowo, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 230 cm oraz 8 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 210 cm, 250 cm, 210 cm, 185 cm, 240 cm, 150 cm, 160 cm i 220 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2564C Balice - G贸rki - Ciechrz, na dz. nr 21 w m. Balice oraz drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 240 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2550C Broniewice - Ko艂odziejewo, na dz. nr 244 w m. Ko艂odziejewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 413/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 412/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 411/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie og艂oszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 410/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie rozwi膮zania stosunku pracy z Pani膮 Mari膮 Licznersk膮 na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 409/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu, w kt贸rym prowadzona jest Niepubliczna Bursa w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 408/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura 艁uczaka nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 407/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Jab艂o艅skiej-Nowickiej nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 406/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ma艂gorzaty Zawadzkiej nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 405/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kingi Busse nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 404/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Piaskowskiej nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 403/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Kaszy艅skiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 402/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kempskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 401/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Baesel nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 400/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Ostrowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 399/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 21 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 195 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 52 w m. 艢ciborze, 10 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 230 cm, 245 cm, 275 cm, 235 cm, 265 cm, 255 cm, 310 cm, 220 cm, 280 cm i 195 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 192/5 w m. Rojewo, 3 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 200 cm, 220 cm i 210 cm, rosn膮cych w pasie drogowym. drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 192/4 w m. Rojewo, 2 drzew gatunku klon jawor o obwodach pni 135 cm i 190 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 149 w m. Jaszcz贸艂towo, drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 190 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 31 w m. Rojewice, drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 200 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz, nr 158/1 w m. Osiek Wielki oraz 3 drzew gatunku wierzba bia艂a o obwodach pni 400 cm, 370 cm i 365 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2513C Stara Wie艣 - 呕elechlin, na dz. nr 34/1 w m. Liszkowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 398/2020
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach Projektu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 397/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Panu Tadeuszowi Gutowskiemu, Panu Janowi Bolewickiemu i Panu Kazimierzowi Bolewickiemu w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Szymborskiej w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 396/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c czerwiec 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 395/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 394/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 393/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 392/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 391/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych na zaj臋cia oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 390/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania 39 sztuk laptop贸w oraz Modem贸w do Internetu LTE i Starter贸w - kart SIM z Internetem LTE do zdalnej nauki dla 39 uczni贸w 9 szk贸艂 ponadpodstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szko艂a - wsparcie Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta艂cenia zdalnego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 389/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 388/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 387/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 386/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 385/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem bieg艂ego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 384/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia i przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego Raportu o stanie Powiatu Inowroc艂awskiego za 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 383/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 382/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 381/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 380/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c maj 2020 r. Pani Wies艂awie Cisek prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: Firma CIBERO Wies艂awa Cisek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 379/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego dwupniowego drzewa gatunku jarz膮b pospolity o obwodach pni 55 cm i 65 cm, rosn膮cego na dz. nr 149/11 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 378/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie procedury dokonywania p艂atno艣ci za pomoc膮 mechanizmu podzielonej p艂atno艣ci (MPP) w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 377/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c maj 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe REKINO Maciej Urbanek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 376/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c maj 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Roman Gajecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 375/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprz臋tu komputerowego, oprogramowania, sprz臋tu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urz膮dzenia do terapii s艂uchowej w ramach projektu pn. Zosta艅 Omnibusem II.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 374/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zosta艅 Omnibusem II.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 373/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Pani Reginie Moszczy艅skiej w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Stanis艂awa Przybyszewskiego w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 372/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c maj 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 371/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮ce: kwiecie艅, maj 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 370/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Panu Piotrowi Caba艅skiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Piotr Caba艅ski Przedsi臋biorstwo Gastronomiczno-Us艂ugowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 369/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie wzor贸w i termin贸w sk艂adania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesi臋cznych sprawozda艅 finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 368/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie informacji za rok 2019 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym w zakresie podatk贸w lub opiat udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 367/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu bankowego d艂ugoterminowego na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 366/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 365/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narz臋dzi TIK na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 364/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych na zaj臋cia oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz szk贸l prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 363/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 362/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 361/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu kt贸rego dzia艂a NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 360/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia kwartalnego sprawozdania z realizacji dzia艂a艅 naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 359/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narz臋dzi TIK na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 358/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Roman Gajecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 357/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Panu Dobies艂awowi Jockowi i Panu Tomaszowi Wawryczukowi prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 KAFFERIA S.C.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 356/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe REKINO Maciej Urbanek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 355/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Panu Maciejowi Budzy艅skiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Maciej Budzy艅ski "Mini-Bar".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 354/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c marzec 2020 r. Pani Agnieszce Matusiak prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Dirty Dancing Agnieszka Matusiak.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 353/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c marzec 2020 r. Panu Marcinowi Skonieczce prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Marcin Skonieczka Akademia Pi艂karska
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 352/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Pani Wies艂awie Cisek prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: Firma CIBERO Wies艂awa Cisek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 351/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 350/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za miesi膮c kwiecie艅 2020 r. firmie Barbara Luijckx sp.z o.o. w Latkowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 349/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 348/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2020 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 347/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie Gminie D膮browa Biskupia cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Konarach, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 346/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 345/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 344/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych w 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 343/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 342/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek do podpisywania w imieniu Powiatu Inowroc艂awskiego um贸w na u偶yczenie sprz臋tu niezb臋dnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zaj臋膰 z wykorzystaniem metod i technik kszta艂cenia na odleg艂o艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 341/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w lub znajduj膮cych si臋 w gminnej ewidencji zabytk贸w, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 340/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie 艣rodk贸w trwa艂ych podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 339/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 338/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 337/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 336/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont toalet w budynku I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 335/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 334/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 333/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 332/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 331/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 330/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 329/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 sk艂adnik贸w rzeczowych maj膮tku ruchomego Powiatu Inowroc艂awskiego, b臋d膮cych w posiadaniu Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 328/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2020 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 327/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przekazanie na rzecz Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu samochodu osobowego marki Opel Corsa, rok produkcji 2004, o numerze rejestracyjnym CIN 40LK, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 326/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 325/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania z realizacji dzia艂a艅 naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 324/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego projektu uchwa艂y dotycz膮cej pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 323/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2020 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 322/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 321/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 320/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 319/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 318/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia i przedstawienia Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 317/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca Regulamin udzia艂u w projekcie pn. "Zosta艅 Omnibusem II" dla uczni贸w/uczennic przyj臋ty uchwal膮 Nr 217/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 11 wrze艣nia 2019 r. w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 316/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 315/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komitetu Organizacyjnego Obchod贸w Roku Jana Kasprowicza w Powiecie Inowroc艂awskim w 2020 r. oraz ustalenia jego harmonogramu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 314/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zbyciu, oddaniu w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 313/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 12 drzew gatunku modrzew europejski o obwodach pni 85 cm, 90 cm, 60 cm, 80 cm, 76 cm, 75 cm, 127 cm, 65 cm, 77 cm, 47 cm, 57 cm i 90 cm, drzewa gatunku grusza pospolita o obwodzie pnia 103 cm, drzewa gatunku 艣liwa domowa o obwodzie pnia 122 cm oraz drzewa gatunku jarz膮b pospolity o obwodzie pnia 54 cm, rosn膮cych na dz. nr 142/2 (obr臋b 3, arkusz 9) przy ul. Dworcowej 25 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 312/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 66 cm, 73 cm i 83 cm, 3 drzew gatunku g艂贸g dwuszyjkowy o obwodach pni 18 cm, 46 cm i 20 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 47 cm, drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 40 cm, drzewa gatunku 偶ywotnik zachodni o obwodzie pnia 40 cm, krzewu gatunku cis pospolity o powierzchni 4,8 m2, 3 krzew贸w gatunku 偶ywotnik zachodni o powierzchni 9,6 m2, 5,9 m2 i 9,3 m2, rosn膮cych na dz. nr 52/3 (obr臋b 7, arkusz 110) przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 311/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Bla偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 310/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 309/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz szk贸艂 prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 308/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodplatne przekazanie na rzecz Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, rok produkcji 1994, o numerze rejestracyjnym cn 614CY, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 307/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 306/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w lub znajduj膮cych si臋 w gminnej ewidencji zabytk贸w, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 305/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 304/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 303/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 302/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 301/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 13 drzew, tj. 6 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni 293 cm, 288 cm, 263 cm, 160 cm, 178 cm, 307 cm, 6 drzew gatunku topola w艂oska o obwodach pni 191 cm, 206 cm, 169 cm, 145 cm, 85 cm, 134 cm i drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie 163 cm, rosn膮cych na dz. nr 104/2 (obr臋b 3, arkusz 620) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 300/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 299/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 298/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2020 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 297/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa artyku艂贸w spo偶ywczych oraz przemys艂owych na zaj臋cia w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 296/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 295/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 294/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 293/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 292/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 291/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 285 cm i 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2542C Modliborzyce - Pieranie, na dz. nr 94/1 w m. Pieranie, gm. D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 290/2020
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 8 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 80 cm, 53 cm i 122 cm, drzewa gatunku 艣wierk pospolity o obwodzie pnia 62 cm, drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 109 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 73 cm i dwupniowego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 85 cm i 90 cm, rosn膮cych na dz. nr 52/3 (obr臋b 7, arkusz 110) przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 68 cm, rosn膮cego na dz. nr 52/9 (obr臋b 7, arkusz 110) przy ul. Pozna艅skiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 289/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 288/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 287/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych na zaj臋cia oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. :Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 286/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 285/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 284/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 290 cm, 255 cm i 300 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wie艣 Wielka - P臋chowo, na dz. nr 71/2 w m. Kr膮偶kowo, gm. Z艂otniki Kujawskie oraz 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 275 cm, 285 cm i 250 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wie艣 Wielka - P臋chowo, na granicy dz. nr 71/2, w m. Kr膮偶kowo, gm. Z艂otniki Kujawskie stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego i dz. nr 71/3 w m. Kr膮偶kowo, gm. Z艂otniki Kujawskie, stanowi膮cej w艂asno艣膰 osoby fizycznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 283/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 282/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomo艣ciami Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2022.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 281/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 280/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzia艂u w projekcie pn. "Zosta艅 Omnibusem II" dla uczni贸w/uczennic przyj臋tego uchwa艂膮 Nr 217/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 11 wrze艣nia 2019 r. w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. :Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 279/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania p艂atno艣ci za pomoc膮 mechanizmu podzielonej p艂atno艣ci (MPP) w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 278/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany procedury wewn臋trznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatnik贸w VAT przy dokonywaniu p艂atno艣ci dla podatnik贸w VAT za nabyte towary i us艂ugi - bia艂a lista podatnik贸w VAT
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 277/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 276/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprz臋tu komputerowego, oprogramowania oraz sprz臋tu multimedialnego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zosta艅 Omnibusem II.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 275/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 274/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 273/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 272/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 271/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 270/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 269/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 268/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Hofman-Brzykcy nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 267/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 266/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie 艣rodka trwa艂ego - samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym CIN 53PX stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego, b臋d膮cego w u偶ytkowaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 265/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 264/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 263/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2020 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 262/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie oddania w u偶ycie Gminie Inowroc艂aw cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Inowroc艂awiu oraz w K艂opocie, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 261/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 260/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 259/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 217/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 11 wrze艣nia 2019 r. w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 258/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania p艂atno艣ci za pomoc膮 mechanizmu podzielonej p艂atno艣ci (MPP) w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 257/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 256/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposa偶enia pracowni szkolnych obj臋tych projektem pn. Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 255/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprz臋tu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych obj臋tych projektem pn. Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 254/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposa偶enia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 253/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprz臋tu komputerowego, oprogramowania oraz sprz臋tu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 252/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 251/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Z艂otniki Kujawskie na lata 2019-2022 z perspektyw膮 na lata 2023-2026".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 250/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku wierzba bia艂a o obwodzie pnia 255 cm, rosn膮cego na dz. nr 44 (obr臋b 6, arkusz 66), 2 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni 187 i 170 cm oraz drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 205 cm, rosn膮cych na dz. nr 43 (obr臋b 6, arkusz 66) przy ul. Naj艣wi臋tszej Marii Panny 14-16 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 249/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie og艂oszenia Konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 248/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie przyznania stypendium szczeg贸lnie uzdolnionym uczniom szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, osi膮gaj膮cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 247/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne przekazanie 艣rodka trwa艂ego - samochodu osobowego marki Volkswagen Passat rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym CIN 08888 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego, b臋d膮cego w u偶ytkowaniu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 246/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 245/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 244/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie procedury dokonywania p艂atno艣ci za pomoc膮 mechanizmu podzielonej p艂atno艣ci (MPP) w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 243/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie procedury wewn臋trznej w zakresie przeciwdzia艂ania niewywi膮zywania si臋 z obowi膮zku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 242/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wprowadzenia procedury wewn臋trznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatnik贸w VAT przy dokonywaniu p艂atno艣ci dla podatnik贸w VAT za nabyte towary i us艂ugi - bia艂a lista podatnik贸w VAT
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 241/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na 2019 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne. szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 240/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 239/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie odwo艂ania upowa偶nienia Karolinie 艢miejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 238/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 237/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 236/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 235/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 234/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Renacie Weso艂owskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 233/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Magdalenie Krazi艅skiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 232/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. sdministracyjno - gospodarczych w Zespole Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 231/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie G艂owackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 230/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Paw艂owi Kar贸lewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 229/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Pani Dorocie Doli艅skiej w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej w S艂o艅sku, gmina Inowroc艂aw, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 228/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 227/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 226/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 280 cm, 305 cm i 270 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2577C Br贸dzki - Bachorce, na dz. nr 49/1 w m. Bachorce, gm. Kruszwica oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 300 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2577C Br贸dzki - Bachorce, na dz. nr 106 w m. Bachorce, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 225/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 224/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji do opiniowania wniosk贸w o przyznanie stypendium szczeg贸lnie uzdolnionym uczniom szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, osi膮gaj膮cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 223/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na prowadzenie dziennik贸w lekcyjnych w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu wy艂膮cznie w formie elektronicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 222/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I LO im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu pn. "W poszukiwaniu 藕r贸de艂 kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - wi臋ksze mo偶liwo艣ci uczni贸w" realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 221/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze s艂u偶bowych kart p艂atniczych przy dokonywaniu wydatk贸w z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, a tak偶e zasad rozliczania p艂atno艣ci dokonywanych przy ich wykorzystaniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 220/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2019/2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 219/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup i monta偶 o艣wietlenia i wyk艂adziny w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 218/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 217/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 216/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 215/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia regulamin贸w udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 214/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie dotacji Centrum Terapii SENSUO Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu w terminie wcze艣niejszym ni偶 od pocz膮tku nast臋pnego roku bud偶etowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 213/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku klon zwyczajny, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2539C S艂o艅sko - Olszewice, na dz. nr 79/1 w m. Olszewice, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 212/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 211/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 210/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I p贸艂rocze 2019 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 209/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 208/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 207/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Jackowi Krzy偶anowskiemu zatrudnionemu na stanowisku starszego referenta ds. p艂ac i spraw socjalnych w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 206/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Barbarze Dubieckiej zatrudnionej na stanowisku g艂贸wnego ksi臋gowego w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 205/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie Pawlikowskiej zatrudnionej na stanowisku g艂贸wnego ksi臋gowego w Powiatowym Centrum Us艂ug O艣wiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 204/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Jaros艂awowi Jasi艅skiemu zatrudnionemu z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 203/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Marcinowi Wo藕niakowi pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 202/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 201/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 200/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Renacie Weso艂owskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 199/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Annie Olszewskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracji w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 198/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Karolinie 艢miejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 197/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 196/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Piotrowi Kendzierskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 195/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Magdalenie Krazi艅skiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 194/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 193/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie G艂owackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 192/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Teresie Jankowskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 191/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Donacie B艂aszak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 190/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 189/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 188/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 187/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 186/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 185/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 184/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 183/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 182/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 181/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 180/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 179/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 178/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 177/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 176/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 175/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 174/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 173/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy do wykonywania dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 rz膮dowego programu "Aktywna tablica".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 172/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie odwo艂ania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 171/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Anecie Chmielewskiej zatrudnionej na stanowisku kierownika Dzia艂u Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 170/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Romualdowi Jask贸lskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 169/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Rafa艂owi Walterowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 168/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ilonie Dybicz zatrudnionej na stanowisku dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 167/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Alicji Cie艣lak pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 166/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Edycie Fydrych zatrudnionej na stanowisku dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 165/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Paw艂owi Kar贸lewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 164/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krzysztofowi Nowickiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 163/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Przemys艂awowi Stefa艅skiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 162/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 161/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 10 drzew, tj. 9 drzew gatunku topola kanadyjska, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2528C Murzynno - 呕yros艂awice - Opoczki - Przybranowo, na dz. nr 114/2 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo oraz drzewa gatunku topola berli艅ska, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2526C Kijewo - Kaw臋czyn, na dz. nr 70/4 w m. Kaw臋czyn, gm. Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 160/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 159/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C S艂o艅sko - G膮ski" do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 2/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 158/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 157/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprz臋tu i urz膮dze艅 specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych oraz pracowni zaj臋膰 praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego (CKP) w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 156/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Andrzejowi Marczewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 155/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Dariuszowi Cykulskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 154/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 153/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 152/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 151/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Pozna艅skiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 150/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Bursy Szkolnej przy ul. G.Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 149/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu umundurowania uczni贸w w ramach trzeciej edycji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 148/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego projektu uchwa艂y dotycz膮cej pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 147/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 146/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 145/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 144/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 143/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 10 drzew, tj. 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga nr 252, na dz. nr 20 w m. Dulsk, gm. Inowroc艂aw, 2 drzew gatunku klon srebrzysty, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2540C Olszewice - Turzany, na dz. nr 41 w m. Turzany, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 39 w m. K艂opot, gm. Inowroc艂aw, 2 drzew gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 103/4 w m. Or艂owo, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 103/1 w m. Or艂owo, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2524C Or艂owo - Latkowo, na dz. nr 33 i 30/3 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw oraz drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2524C Or艂owo - Latkowo, na dz. nr 34/1 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 142/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 141/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 140/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 139/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 138/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 9 drzew, tj. 5 drzew gatunku morwa bia艂a o obwodach pni 110 cm, 123 cm, 51 cm, 96 cm i 52 cm, 3 drzew gatunku morwa czarna o obwodach pni 60 cm, 126 cm i 76 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku morwa czarna o obwodach pni 31 cm i 60 cm, rosn膮cych na dz. nr 50/3 przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 137/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku jarz膮b szwedzki o obwodzie pnia 68 cm, drzewa gatunku 艣wierk k艂uj膮cy o obwodzie pnia 64 cm, dwupniowego drzewa gatumku 艣wierk k艂uj膮cy o obwodach pni 19 cm i 20 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku 偶ywotnik zachodni o obwodach pni 30 cm i 30 cm, rosn膮cych na dz. nr 401/5 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 136/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku 艣wierk k艂uj膮cy o obwodzie pnia 60 cm oraz krzewu gatunku ligustr pospolity o powierzchni 2 m2, rosn膮cych na dz. nr 18/7 (obr臋b 7, arkusz 782) przy ul. Pozna艅skiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 135/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Juliusza Lubarskiego nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 134/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Korzeniewskiej-Pietrzak nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 133/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Micha艂a Bubacza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 132/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Ko偶uch nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 131/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny G贸rskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 130/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Micha艂a Szalaty nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 129/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Konrada Wysockiego nauczyciela kontraktowego w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 128/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Piotra Szcze艣niaka nauczyciela kontraktowego w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 127/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kiersztan nauczyciela kontraktowego w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 126/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 125/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 124/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 123/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 122/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 121/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 120/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 119/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 118/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 117/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 116/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 115/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 114/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 113/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 112/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮cego uchwa艂臋 Nr 32/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 111/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie posiadania obowi膮zkowego konta na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF) oraz obs艂ugi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokument贸w elektronicznych zwi膮zanych z realizacj膮
zam贸wie艅 publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 110/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego
na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 109/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji post臋powania na wypadek sytuacji podejrzenia
pope艂nienia przest臋pstwa prania pieni臋dzy oraz finansowania terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 108/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu
Inowroc艂awskiego 6 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 140 cm, 110 cm,
155 cm, 110 cm, 155 cm i 175 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie
pnia 165 cm, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2401C Mokre - Krzekotowo - Pako艣膰,
na dz. nr 198/1 przy ul. Mogile艅skiej w Pako艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 107/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu
Inowroc艂awskiego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 270 cm,
rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2559C Janikowo - Ko艂uda Ma艂a, na dz. nr 98
przy ul. Ustronie w Janikowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 106/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 105/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 104/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 103/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 101/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 100/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 99/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 98/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego Raportu o stanie Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie informacji za rok 2018 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu i M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniaj膮cego uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 105 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Pani Wies艂awie Paw艂owskiej - Staro艣cie Inowroc艂awskim do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia za rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wzor贸w i termin贸w sk艂adania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesi臋cznych sprawozda艅 finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na z艂o偶enie wniosku o wydanie decyzji o wyga艣ni臋ciu trwa艂ego zarz膮du na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 380 cm, 340 cm i 305 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Rad艂owo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Rad艂owo, gm. Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 2 drzew gatunku topola w艂oska o obwodach pni 225 cm i 254 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 75 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni 100 cm i 122 cm, rosn膮cych na dz. nr 52/6 (obr臋b 7, arkusz 110) przy ul. M膮tewskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 9 drzew, tj. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 93 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 101 cm, dwupniowego drzewa gatunku topola szara o obwodach pni 96 cm i 112 cm oraz 6 drzew gatunku topola szara o obwodach pni 110 cm, 147 cm, 154 cm, 84 cm, 104 cm i 66 cm, rosn膮cych na dz. nr 1/2 (obr臋b 2, arkusz 321) przy ul. J贸zefa Krzymi艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zbyciu, oddaniu w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzy偶owania ulic: Stanis艂awa Staszica, G贸rnicza, Pozna艅ska, Prymasa J贸zefa Glempa w Inowroc艂awiu" do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 52/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Odkrywamy kolory naszych ma艂ych ojczyzn" w ramach programu Polsko-Ukrai艅skiej Rady Wymiany M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za korzystanie z obiekt贸w oraz pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski oraz okre艣lenia sposobu ich ustalania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Tadeusza Majewskiego Wicestarosty Inowroc艂awskiego do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy drogi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 63/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania w臋z艂a cieplnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wytypowania zada艅 inwestycyjnych do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyznania 艣wiadcze艅 dodatkowych dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 52/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Odkrywamy kolory naszych ma艂ych ojczyzn" w ramach programu Polsko - Ukrai艅skiej Rady Wymiany M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 51/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Andrzeja Miko艂ajczaka ze stanowiska dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu i wyra偶enia zgody na przeniesienie na inne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 50/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 49/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie braku rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia reprezentant贸w Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2018 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr 20/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm, 300 cm i 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2451C M艂ynice-Sukowy-Baranowo, na dz. nr 176 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 w budynku przy ul. Stanis艂awa Kie艂basiewicza 9 w Inowroc艂awiu Zak艂adowi Energetyki Cieplnej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 305 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na granicy dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, tj. drzewa gatunku brzoza bia艂a o obwodzie pnia 137 cm dwupniowego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 94 cm i 84 cm oraz drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 215 cm, rosn膮cych na dz. nr 149/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 254 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 152 cm oraz jednego pnia drzewa gatunku klon jawor o obwodzie 56 cm, rosn膮cych na dz. nr 401/11 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal gimnastycznych, hal sportowych i boisk sportowych oraz ustalenia nieodp艂atnego u偶yczenia szkolnych obiekt贸w sportowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy dofinansowania zakupu wyposa偶enia w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze艣nia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16767961