logo
Rada Powiatu » Komisje Rady
Kadencja 2018-2023

Komisja Statutowa
Więcej »
Komisja Rewizyjna
Więcej »
Komisja Skarg, WnioskĂłw i Petycji
Więcej »
Komisja BezpieczeĂąstwa Obywateli, ÂŁadu i PorzÂądku Publicznego
Więcej »
Komisja BudÂżetu i Funduszy Europejskich
Więcej »
Komisja Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Więcej »
Komisja Rolnictwa, LeÂśnictwa i Ochrony ÂŚrodowiska
Więcej »
Komisja Zdrowia i Polityki SpoÂłecznej
Więcej »licznik odwiedzin: 16094644