logo

Plany i strategie

Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2021 rok
Więcej »
Konsultacje projektu Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2021 rok
Więcej »
Plan zamĂłwieĂą powyÂżej 30 tys. euro - aktualizacja
Więcej »
Plan postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych powyÂżej 30 000 euro na rok 2020
Więcej »
Program dziaÂłania
Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
(od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2023 roku)
propozycja autorska
Więcej »
Plan zamĂłwieĂą powyÂżej 30.000,00 euro - aktualizacja
Więcej »
Plan zamĂłwieĂą powyÂżej 30.000,00 euro - DPS Warzyn - aktualizacja
Więcej »
Plan postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych powyÂżej 30 000 euro - aktualizacja.
Więcej »
Plan zamĂłwieĂą powyÂżej 30.000,00 euro - DPS Warzyn - aktualizacja
Więcej »
Plan zamĂłwieĂą powyÂżej 30.000,00 euro - DPS Warzyn
Więcej »
Plan zamĂłwieĂą powyÂżej 30.000,00 euro - aktualizacja
Więcej »
Aktualizacja planu postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych powyÂżej 30000 euro na rok 2019
Więcej »
Plan postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą powyÂżej 30.000,00 euro na rok 2019
Więcej »
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2019 rok.
Więcej »
Aktualizacja planu postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych powyÂżej 30000 euro na rok 2018
Więcej »
Plan postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą powyÂżej 30 tys. euro na 2018 r.
Więcej »
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku po¿ytku publicznego na 2018 rok.
Więcej »
Aktualizacja planu postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych powyÂżej 30 tys. euro na 2017 r.
Więcej »
Zmiana Planu postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych
Więcej »
Aktualizacja planu postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych na rok 2017
Więcej »
Informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2008-2015
Więcej »
Plan postĂŞpowaĂą o udzielenie zamĂłwieĂą publicznych na rok 2017
Więcej »
Program Ochrony ÂŚrodowiska dla Powiatu InowrocÂławskiego oraz Prognoza OddziaÂływania na ÂŚrodowisko
Więcej »
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2016 rok.
Więcej »
Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie przyjêcia Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc³awskiego do 2020 r.
Więcej »
Wyniki konsultacji Projekt Strategii ORSG Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Wyniki konsultacji - Projekt Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 r.
Więcej »
NabĂłr projektĂłw propozycji przedsiĂŞwziĂŞĂŚ
do Strategii Obszaru Rozwoju SpoÂłeczno-Gospodarczego Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
w sprawie przyjĂŞcia Strategii Powiatu InowrocÂławskiego do 2020 roku.
Więcej »
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2015 rok.
Więcej »
Konsultacje projektu UchwaÂły Rady Powiatu InowrocÂławskiego
w sprawie przyjĂŞcia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015.
Więcej »
Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego
na lata 2008 - 2015
Więcej »
Sprawozdanie z realizacji Programu wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego za 2012 rok
Więcej »
Aktualizacja programu ochrony Âśrodowiska powiatu inowrocÂławskiego na lata 2012-2015
Więcej »
Prognoza oddziaÂływania na Âśrodowisko
aktualizacji programu ochrony Âśrodowiska powiatu inowrocÂławskiego na lata 2012-2015 z perspektywÂą na lata 2016-2019.
Więcej »
Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015
w okresie 2009 - 2011
Więcej »
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2011 rok.
Więcej »
Program wspó³pracyPowiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2010 rok.
Więcej »
Informacja o realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015".
Więcej »
Podsumowanie pracnad Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2008-2015
Więcej »
Zespó³ ds. Planu Rozwoju Lokalnego
Więcej »
Aktualizacja Programu Ochrony ÂŚrodowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu InowrocÂławskiego 2010.
Więcej »
Program wspó³pracy Powiatu Inowroc³awskiego z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prow¹dzacymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2009 rok.
Więcej »
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2015
Więcej »
Strategia Rozwoju Powiatu InowrocÂławskiego na lata 2007 - 2015
Więcej »
Program wspĂłlpracy Powiatu InowrocÂławskiego z organizacjami pozarzÂądowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœÌ po¿ytku publicznego na 2008 r przyjêty Uchwa³¹ Rady Powiatu w Inowroc³awiu Nr XII/122/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r
Więcej »
Plany i strategie opublikowane w latach 2003-2006
sÂą dostĂŞpne w archiwum BIP pod adresem http://archiwum.bip.inowroclaw.powiat.pl/index.php?mod=44
Więcej »licznik odwiedzin: 16094585