logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Rady Powiatu
Kadencja 2010-2014

Uchwa艂a Nr XLVI/481/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/480/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/479/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/478/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/477/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przekazania sprz臋tu fotograficznego na rzecz Komendy Wojew贸dzkiej Policji w Bydgoszczy w celu usprawnienia pracy Komendy Powiatowej Policji w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/476/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/475/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/474/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2013/2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/473/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowanie do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2014/2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/472/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotycz膮cych tablic informacyjnych umieszczonych przy drogach powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/471/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/470/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/469/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie D膮browa Biskupia w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/468/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/467/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowroc艂aw w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/466/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2013 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/465/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/464/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2014 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/463/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/462/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/461/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr XLI/422/2014 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie przez Powiat Inowroc艂awski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Spo艂eczno-Gospodarczego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/460/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/459/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie podzia艂u powiatu inowroc艂awskiego na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich numer贸w, granic oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym z okr臋g贸w wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/458/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/457/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/456/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/455/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/454/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮, oraz wskazania organ贸w lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/453/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I p贸艂rocze o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/452/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2014 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/451/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015 w powiecie inowroc艂awskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/450/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/449/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podzia艂u zysku Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/448/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/447/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/446/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/445/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/444/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Pozna艅skiej 133A
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/443/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla doros艂ych wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/442/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/441/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji zasadniczej szko艂y zawodowej dla doros艂ych, wchodz膮cej w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/440/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla doros艂ych wchodz膮cego w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/439/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji uzupe艂niaj膮cego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych, wchodz膮cego w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/438/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/437/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/436/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/435/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/434/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/433/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/432/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/431/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/430/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/429/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/428/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/427/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2013 z realizacji ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 w powiecie inowroc艂awskim ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/426/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyj臋cia ,, Programu rozwoju zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2020 ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/425/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2013 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2009 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/424/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/423/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/422/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie przez Powiat Inowroc艂awski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/421/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o projekcie uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podzia艂u obszaru wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich numer贸w i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okr臋gach wyborczych do Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/420/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie emisji obligacji Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/419/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/418/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/417/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Wojdalu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/416/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/415/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Ko艣cielcu i w艂膮czenia go do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/414/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Kobylnikach i w艂膮czenia go do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/413/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/412/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/411/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/410/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/409/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2013 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/408/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/407/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/406/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/405/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2013 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/404/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia ,, Programu dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych w Powiecie Inowroc艂awskim na lata 2014 - 2020 ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/403/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2013 z realizacji ,,Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2008 - 2013 ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/402/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2014 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/401/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/400/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/399/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/398/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/397/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia ,, Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2020 ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/396/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w poniesionych na realizacj臋 projektu pn. ,, Nowa jako艣膰 kszta艂cenia zawodowego w wojew贸dztwie kujawsko - pomorskim ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/395/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/394/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/393/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla doros艂ych wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/392/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/391/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji zasadniczej szko艂y zawodowej dla doros艂ych, wchodz膮cej w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/390/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla doros艂ych wchodz膮cego w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/389/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji uzupe艂niaj膮cego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych, wchodz膮cego w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/388/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/387/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/386/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/385/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/384/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/383/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/382/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego liceum profilowanego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/381/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum uzupe艂niaj膮cego dla m艂odzie偶y wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/380/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/379/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/378/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/377/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/376/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/375/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2 oraz przyznania pierwsze艅stwa w jej nabyciu dotychczasowemu dzier偶awcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/374/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zgody na bezprzetargowe oddanie w u偶yczenie pomieszcze艅 biurowych dla Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 - 38 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/373/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia ,, Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2013 rok ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/372/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2014 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/371/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/370/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2026.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/369/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/368/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2014 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/367/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2013 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/366/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Dworcowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/365/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Pa艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/364/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/363/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/362/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/361/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/360/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przyj臋cia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/359/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/358/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/357/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/356/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/355/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w budynku po艂o偶onym w Gniewkowie przy ulicy Gerharda Paj膮kowskiego 6A wraz z udzia艂em w prawie u偶ytkowania wieczystego gruntu oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/354/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie odst膮pienia przez Powiat Inowroc艂awski od udzia艂u w projekcie pn. ,,Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew贸dztwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji tre艣ci edukacyjnych'', w ramach Osi priorytetowej IV Rozw贸j infrastruktury spo艂ecze艅stwa informacyjnego, Dzia艂anie 4.2 Rozw贸j us艂ug i aplikacji dla ludno艣ci, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/353/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/352/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2012/2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/351/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2013/2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIV/350/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013-2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIV/349/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/348/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/347/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pako艣膰 w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/346/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/345/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2013 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/344/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Che艂mcach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/343/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przekazania II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cemu im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na przebudowanie boiska wielofunkcyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/342/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2012 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/341/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/340/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/339/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2013 r. o przebiegu wykonania : bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/338/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie D膮browa Biskupia w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/337/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Z艂otniki Kujawskie w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/336/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomoc finansowej Gminie Inowroc艂aw w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/335/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowroc艂aw w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/334/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/333/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/332/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu bankowego d艂ugoterminowego na pokrycie deficytu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/331/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/330/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/329/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/328/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/327/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/326/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Dworcowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/325/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2011 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/324/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podzia艂u zysku Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/323/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/322/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/321/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015 w powiecie inowroc艂awskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/320/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/319/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/318/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/317/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiegona 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/316/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/315/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2012 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2008 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/313/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2012 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2009 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/312/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie zaj臋cia stanowiska dotycz膮cego wysoko艣ci otrzymanej dotacji ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych na realizacj臋 zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/311/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/310/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/309/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Gniewkowo zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Powsta艅c贸w Wielkopolskich 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/308/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Jordanowie, gmina Z艂otniki Kujawskie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/307/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Markowie, gmina Gniewkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/306/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/305/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/304/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego jako Beneficjenta do realizacji projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/303/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu oraz zwo艂ania pierwszego posiedzenia tej Rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/302/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania M艂odzie偶owemu O艣rodkowi Wychowawczemu dla Dziewcz膮t w Kruszwicy, imienia Polskich Olimpijczyk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/301/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/300/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/299/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2012 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/298/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/297/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/296/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/295/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/294/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/293/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2012 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/292/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r .
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/291/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie przez Powiat Inowroc艂awski do projektu pn. ,, Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew贸dztwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji tre艣ci edukacyjnych'', w ramach osi priorytetowej IV Rozw贸j infrastruktury spo艂ecze艅stwa informacyjnego, dzia艂anie 4.2 Rozw贸j us艂ug i aplikacji dla ludno艣ci, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/290/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2012 z realizacji ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 w powiecie inowroc艂awskim ''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/289/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/288/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/287/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/286/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/285/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/284/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniaj膮ce uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/283/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2013 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/282/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Or艂owo, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/281/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/280/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Kruszwicy i w艂膮czenia go do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/279/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/278/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/277/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/276/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/275/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Inowroc艂awiu sprz臋tu komputerowego i audiowizualnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/274/2013
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia ,,Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2012 rok''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/273/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/272/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2013 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/271/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udzia艂u w nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Or艂owie, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/270/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zbycia, oddania w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/269/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/268/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/267/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/266/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2012 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/265/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zast臋pczej w powiecie inowroc艂awskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/264/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia "Aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 na lata 2016-2019".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/263/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Pa艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/262/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2013-2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/261/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/260/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/259/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/258/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/257/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/256/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji Planu Rozwojowego Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/255/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cej dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/254/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/253/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/252/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/251/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2011/2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/250/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2012/2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/249/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie skargi Jacka J. do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwa艂臋 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/248/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie D膮browa Biskupia w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/247/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pako艣膰 w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/246/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/245/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/244/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2012 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/243/2012
Rady Powiaty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2013 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/242/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych do ko艅ca 2012 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/241/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ludzisku, gmina Janikowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/240/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na realizacj臋 projektu pn. ,,Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/239/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie ustalenia op艂at za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/238/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/237/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2012 r. o przebiegu wykonania : bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/236/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/235/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/234/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Inowroc艂aw nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/233/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/232/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/231/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
zamieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2012 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/230/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Publicznemu Specjalistycznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/229/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany sk艂adu Rady Spo艂ecznej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXI/228/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2012 roku.
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXI/227/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2012 roku.
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXI/226/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na diza艂alno艣ci Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXI/225/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwala Nr XXI/224/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie op艂at za usuni臋cie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/223/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/222/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/221/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/220/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia stawki op艂at za korzystanie z przystank贸w komunikacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/219/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/218/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/217/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2011 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/216/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/215/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/214/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/213/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/212/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007 - 2015 w okresie od 2009 do 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/211/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia uzupe艂niaj膮cego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych, wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w liceum og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/210/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/209/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej specjalnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮 specjaln膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/208/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie odmowy wydania zgody na zmian臋 wierzyciela Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/207/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/206/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2011 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2008-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/205/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2011 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2009 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/204/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/203/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze cz艂onka Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/202/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji cz艂onka Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/201/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/200/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Wicestarosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/199/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie odwo艂ania Wicestarosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/198/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy odwo艂aniu Wicestarosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/197/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/196/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/195/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/194/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/193/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/192/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/191/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/190/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/189/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/188/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/187/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/186/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/185/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/184/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/183/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/182/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/181/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2011 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/180/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2012 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/179/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2012 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/178/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 w powiecie inowroc艂awskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/177/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2012 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/176/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Pozna艅skiej 133A
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/175/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/174/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/173/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/172/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/171/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przekazania na rzecz Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu nak艂ad贸w inwestycyjnych na realizacj臋 projektu pn. ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowi膮zuj膮cych standard贸w '' .
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/170/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno - Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/169/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/168/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/167/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/166/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/165/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/164/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/163/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/162/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie grunt贸w rolnych zabudowanych i niezabudowanych po艂o偶onych w Ostrowie oraz Tarn贸wku, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/161/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie grunt贸w rolnych po艂o偶onych w Kaw臋czynie i Kijewie, gmina Gniewkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/160/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanych i niezabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/159/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie dw贸ch lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynale偶nymi i udzia艂ami w gruncie po艂o偶onych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9 oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/158/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Kruszwica Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/157/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/156/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej spokrewnionej, w rodzinie zast臋pczej zawodowej, rodzinie zast臋pczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej, regionalnej plac贸wce opieku艅czo - terapeutycznej i interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/155/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego powiatu inowroc艂awskiego za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/154/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu i stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/153/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/152/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu, w trzyletni膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/151/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, w trzyletni膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/150/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/149/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/148/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej specjalnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮 specjaln膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/147/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia dwuletniej zasadniczej szko艂y zawodowej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu, w trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/146/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru przekszta艂cenia uzupe艂niaj膮cego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych, wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, w liceum og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/145/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/144/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/143/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 w powiecie inowroc艂awskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/142/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia ,,Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za rok 2011''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/141/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/140/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/139/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/138/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/137/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/136/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji O艣rodka Adopcyjno - Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/135/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Pa艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/134/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/133/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/132/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/131/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/130/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/129/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/128/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przekszta艂cenia Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie na Dom Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu i nadania statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/127/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2011 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/126/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cemu im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie hali widowiskowo - sportowej wraz z 艂膮cznikiem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/125/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/124/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia op艂at za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/123/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/122/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Inowroc艂awskiego przed Naczelnym S膮dem Administracyjnym w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/121/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Inowroc艂awskiego przed Naczelnym S膮dem Administracyjnym w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/120/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cej dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/119/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011-2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/118/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/117/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo w 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/116/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/115/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie przekazania Zespo艂owi Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na przebudowanie boiska wielofunkcyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/114/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski za rok szkolny 2010/2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/113/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2011/2012.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/112/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011-2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/111/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/110/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/109/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia za I p贸艂rocze 2011 r. informacji o przebiegu wykonania : bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/108/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyg膮艣ni臋ciem mandatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/107/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/106/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/105/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia trybu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/104/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Janikowo nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ludzisku, gmina Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/103/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011
w sprawie wyra偶eni zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Wojska Polskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/102/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/101/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/100/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie przekazania Zespo艂owi Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na na przebudowanie boiska wielofunkcyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/99/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie przekazania nak艂ad贸w poniesionych na monta偶 zawor贸w odcinaj膮cych grzejniki w budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, ul. Solankowa 33
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/98/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie utworzenia zespo艂u szk贸艂 og贸lnokszta艂c膮cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/97/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Zenona B膮kowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/96/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/95/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/94/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/93/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y dla cz臋艣ci nieruchomo艣ci wpisanej do rejestru zabytk贸w, zabudowanej pa艂acem, po艂o偶onej w Kaw臋czynie, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/92/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz gmin : Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pako艣膰, Inowroc艂aw, Z艂otniki Kujawskie, D膮browa Biskupia, Rojewo, b臋d膮cych partnerami projektu pn. : ,, Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno - wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym '' sprz臋tu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/91/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Inowroc艂awskiego przed Naczelnym S膮dem Administracyjnym w Warszawie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/90/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/89/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/88/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Inowroc艂awskiego przed Wojew贸dzkim S膮dem Administracyjnym w Bydgoszczy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/87/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2010 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/86/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu ochrony 艣rodowiska oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2009 - 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/85/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie dw贸ch lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynale偶nymi i udzia艂ami w gruncie po艂o偶onych w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/84/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielanie bonifikat od op艂at rocznych z tytu艂u oddania powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwa艂y zarz膮d nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/83/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2011 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/82/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/81/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/80/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/79/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/78/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/77/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/76/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/75/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/74/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/73/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zasad udzielania sp贸艂kom wodnym dotacji celowej, trybu post臋powania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/72/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/71/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2010 rok z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2009 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/70/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2010 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2008 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/69/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/68/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/67/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/66/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/65/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie nieuwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia narusze艅 prawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/64/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/63/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/62/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/61/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/60/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/59/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/58/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/57/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2010 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/56/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/55/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/54/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia samochodu osobowego mark Fiat Multipla SX 1,6 KAT przekazanego nieodp艂atnie w formie darowizny przez Urz膮d Skarbowy w Inowroc艂awiu oraz przekazania go na rzecz Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/53/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przekazania Zespo艂owi Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/52/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiatu Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/51/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2011 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/50/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej pa艂acem po艂o偶onej w Kaw臋czynie, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Kaw臋czynie, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cia pasa drogowego dr贸g powiatowych na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego budowy obwodnicy Inowroc艂awia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przekszta艂cenia Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu, polegaj膮cego na likwidacji Apteki Og贸lnodost臋pnej ,, NOVA ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/41/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany sk艂adu Rady Spo艂ecznej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/40/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania na rzecz Domy Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na realizacj臋 projektu pn. ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku w celu dostosowania do obowi膮zuj膮cych standard贸w''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania na rzecz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na realizacj臋 projektu pn. ,,Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu w cz臋艣ci dotycz膮cej pomieszcze艅 piwnic wraz z zakupem wyposa偶enia trwa艂ego''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wskazania kandydat贸w do Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, b臋d膮cych przedstawicielami Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/34/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011 - 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwalniania rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka lub osoby pe艂noletniej w rodzinie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwalniania rodzic贸w, opiekun贸w prawnych i kurator贸w z op艂aty za pobyt dziecka lub osoby pe艂noletniej w ca艂odobowej plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2011 - 2015 w Powiecie Inowroc艂awskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia ,,Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za rok 2010 ''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/26/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Wojciecha Piniewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad,sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮, oraz wskazania organ贸w lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2010 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia projektu uchwa艂y o przekszta艂ceniu Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu, polegaj膮cym na likwidacji Apteki Og贸lnodost臋pnej ,,NOVA''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przekszta艂cenia Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu, polegaj膮cego na rozszerzeniu jego dzia艂alno艣ci poprzez utworzenie Poradni Okulistycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Eligiusza Patalasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/8/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Starosty Inowroc艂awskiego, Wicestarosty Inowroc艂awskiego, i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/10
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713502