logo
Rada Powiatu
Interpelacje radnych 2010 - 2014

Interpelacje zgÂłoszone na sesji 29 listopada 2010 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji 16 grudnia 2010 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 30 grudnia 2010 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 27 stycznia 2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji z 17 lutego 2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji 31 marca 2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji 28 kwietnia 2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na sesji 26 maja 2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone 16 czerwca 2011 r.
Więcej »
Interpelacja zgÂłoszona podczas X sesji 1.09.2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XI sesji 29.09.2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XII sesji 27.10.2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgloszone na XIII sesji 1.12.11 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XIV sesji 29.12.2011 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XV sesji 26.01.2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XVI sesji 10.02.2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XVII sesji 02.03.2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XVIII sesji 30.03.2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XIX sesji 27.04.2012
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XX sesji z dnia 25 maja 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXI sesji Rady Powiatu 22 czerwca 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXII sesji Rady Powiatu z dnia 27 lipca 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zÂłoÂżone w okresie miĂŞdzysesyjnym - wrzesieĂą 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXIII sesji Rady Powiatu z dnia 28 wrzeÂśnia 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXIV sesji Rady Powiatu z dnia 26 paÂździernika 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXV sesji Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXVI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego 21 grudnia 2012 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXVII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego 25 stycznia 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXVIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławsku z dnia 1 marca 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXIX sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 marca 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXX sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 24 maja 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 21 czerwca 2013 r.
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 18 lipca 2013 r.
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 16 lipca 2013 r.
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 19 lipca 2013 r.
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 23 sierpnia 2013 r.
dot. zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal - PakoœÌ ''
oraz
dot. zadaĂą inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy DrĂłg Lokalnych
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi z 3 wrzeÂśnia 2013 r.
dot. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta InowrocÂławia w zwiÂązku z przebudowÂą ulicy 800-lecia w InowrocÂławiu
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 6 wrzeÂśnia 2013 r.
Więcej »
Odpowiedzi na interpelacje zÂłoÂżone w okresie miĂŞdzysesyjnym radnego S.Szeligi
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXIV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 wrzeÂśnia 2013 r.
Więcej »
Interpelacja Pana Ireneusza BeÂśki Radnego Powiatu InowrocÂławskiego
zÂłoÂżona w okresie miĂŞdzysesyjnym (dot. interwencji w sprawie stanu ulic Droga do Lotniska, Ikara, Dedala i Rakoczego)
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 25 paÂździernika 2013 r.
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie radnego S.Szeligi zÂłoÂżone w okresie miĂŞdzysesyjnym
dotyczÂące niebieskich tablic informacyjnych przy drogach powiatowych
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXVI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 29 listopada 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXVII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXVIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 31 stycznia 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XXXIX sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 28 lutego 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XL sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 28 marca 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XLI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Więcej »
OdpowiedÂź na pytanie zgÂłoszone podczas obrad Komisji BudÂżetu i FinansĂłw
Rady Powiatu InowrocÂławskiego w dniu 13 maja 2014 przez radnÂą PaniÂą WiesÂławĂŞ PawÂłowskÂą
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XLII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 maja 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XLIII sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XLIV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XLV sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 26 wrzeÂśnia 2014 r.
Więcej »
Interpelacje zgÂłoszone na XLVI sesji Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 31 paÂździernika 2014 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094701