logo
Kontrole » Zewn臋trzne
Rok 2018

Protok贸艂 kontroli
1. Przestrzeganie trybu i zasad przekazywania dokumentacji z kom贸rek organizacyjnych do archiwum zak艂adowego.
2. Sprawdzenie prawid艂owo艣ci klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajduj膮cej si臋 w archiwum zak艂adowym, prowadzenia 艣rodk贸w ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunk贸w jej przechowywania.
Wi臋cej »
Kontrola projektu konkursowego
Tytu艂 projektu: "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II"
Wi臋cej »
Protok贸艂 kontroli kompleksowej
gospodarki finansowej i zam贸wie艅 publicznych, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Protok贸艂 kontroli
1. Prawid艂owo艣膰 i rzetelno艣膰 obliczania sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne oraz innych sk艂adek, do kt贸rych pobierania zobowi膮zany jest Zak艂ad oraz zg艂aszanie do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 z ubezpiecze艅 spo艂ecznych i wyp艂acanie tych 艣wiadcze艅 oraz dokonywanie rozlicze艅 z tego tytu艂u.
3. Prawid艂owo艣膰 i terminowo艣膰 opracowywania wniosk贸w o 艣wiadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie za艣wiadcze艅 lub zg艂aszanie danych dla cel贸w ubezpiecze艅 spo艂ecznych.
Wi臋cej »
Wyst膮pienie pokontrolne
Realizacja zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej w zakresie:
a) sporz膮dzenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej,
b) pobierania i rozliczania dochod贸w bud偶etowych,
c) terminowo艣ci odprowadzania pobranych dochod贸w do bud偶etu pa艅stwa,
d) windykacji nale偶no艣ci z tytu艂u dochod贸w bud偶etu pa艅stwa,
e) sporz膮dzenia sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochod贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych jednostkom samorz膮du terytorialnego ustawami.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713452