logo

Wybory SamorzÂądowe 2018

Zestawienie wynikĂłw gÂłosowania i podziaÂłu mandatĂłw w okrĂŞgach wyborczych -
Wybory do Rady Powiatu
Więcej »
Protokó³ zbiorczych wyników g³osowania na obszarze Powiatu Inowroc³awskiego -
Wybory do Sejmiku WojewĂłdztwa
Więcej »
DyÂżury urzĂŞdowania Powiatowej Komisji Wyborczej
Więcej »
Postanowienie Nr 135/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 11 wrzeÂśnia 2018 r.
w sprawie powoÂłania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organĂłw jednostek samorzÂądu terytorialnego
zarzÂądzonych na dzieĂą 21 paÂździernika 2018 r.
oraz zwoÂłania pierwszych posiedzeĂą tych komisji.
Więcej »
RozporzÂądzenie Prezesa Rady MinistrĂłw z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarzÂądzenia wyborĂłw do rad gmin, rad powiatĂłw, sejmikĂłw wojewĂłdztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborĂłw wĂłjtĂłw, burmistrzĂłw i prezydentĂłw miast.
Więcej »
UchwaÂła Nr XL/350/2018
Rady Powiatu InowrocÂławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany podziaÂłu powiatu inowrocÂławskiego na okrĂŞgi wyborcze, ustalenia ich numerĂłw, granic oraz liczby radnych wybieranych w kaÂżdym z okrĂŞgĂłw wyborczych w wyborach do Rady Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
Obwieszczenia
Więcej »licznik odwiedzin: 16094666