logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
Ewidencja grunt贸w i budynk贸w

Prowadzenie ewidencji grunt贸w i budynk贸w
Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Powiatowy O艣rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze. zm.)

- Rozporz膮dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

- Ustawa kodeks post臋powania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Do zada艅 Ewidencji Gruntów nale偶y:
1) prowadzenie operatu ewidencji gruntów;
2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualno艣ci;
3) prowadzenie ewidencji budynków i lokali;
4) prowadzenie rejestru cen i warto艣ci nieruchomo艣ci;
5) bie偶膮ca aktualizacja operatu ewidencji gruntów budynków i lokali;
6) przyjmowanie wniosków z umowami dzier偶awy, wniosków z aneksami do umów dzier偶awy oraz wniosków o rozwi膮zanie umów dzier偶awy;
7) obs艂uga rzeczoznawców maj膮tkowych i gromadzenie wyci膮gów z operatów szacowania nieruchomo艣ci;
8) przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów niezb臋dnych do celów podatkowych organom samorz膮du terytorialnego;
9) sporz膮dzanie dokumentacji prostuj膮cej zapisy w I dziale ksi膮g wieczystych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych;
10) wysy艂anie zawiadomie艅 o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych;

W ewidencji gruntów i budynków mo偶na uzyska膰:
- za艣wiadczenia stwierdzaj膮ce w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci,
- za艣wiadczenia stwierdzaj膮ce archiwaln膮 w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci do celów emerytalno-rentowych,
- za艣wiadczenia dotycz膮ce sprostowania oznacze艅 nieruchomo艣ci w dziale I ksi膮g wieczystych,
- odpisy dokumentów znajduj膮cych si臋 w zasobie,
- inne informacje udzielane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮ce danych zawartych w operacie ewidencyjnym.

Od wniosku nie pobiera si臋 op艂aty skarbowej.

Termin i sposób za艂atwienia sprawy
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje si臋 niezw艂ocznie, w terminie nieprzekraczaj膮cym 30 dni, po uzyskaniu przez starost臋 odpowiednich dokumentów okre艣laj膮cych zmiany danych ewidencyjnych.

Jednostka prowadz膮ca:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw

Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami III pi臋tro - pokój 157, 158, tel. (052) 3592133, 3592135

Nadzór nad prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF379.9 KB POBIERZZG艁OSZENIE ZMIAN DANYCH - ewidencja2020-02-14 09:19:47458

Autor : Maria Sucholas
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2020-01-09 08:36:05
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-14 09:18:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1749

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  09.01.2020 07:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15627234