logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Wrak Race S艂o艅skoPrezes Zarz膮du: Rados艂aw Marnocha


Siedziba Stowarzyszenia: 88-110 S艂o艅sko 44, gmina Inowroc艂aw


Celem dzia艂ania Stowarzyszenie jest Wszechstronna dzia艂alno艣膰 spo艂ecznie u偶yteczna obejmuj膮ca: 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci edukacyjnej i informacyjnej poprzez rozwijanie w艣ród spo艂ecze艅stwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej;

 2. Stwarzanie mo偶liwo艣ci rozwoju sportu motorowego i samochodowego, w tym ró偶norodnych form wspó艂zawodnictwa sportowego;

 3. Organizowanie imprez i zawodów sportowych podnosz膮cych umiej臋tno艣ci w zakresie techniki jazdy pojazdami motorowymi, samochodowymi i im podobnymi, a tak偶e stwarzanie mo偶liwo艣ci do uczestnictwa w tego typu imprezach;

 4. Rozwój krajowej turystyki motorowej i samochodowej;

 5. Promowanie S艂o艅ska i okolicznych terenów;

 6. Prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie upowszechniania aktywno艣ci fizycznej i sportu;

 7. Dzia艂anie na rzecz podnoszenia bezpiecze艅stwa drogowego;

 8. Dzia艂anie na rzecz podnoszenia umiej臋tno艣ci uczestników ruchu drogowego;

 9. Ochrona praw i interesów osób zmotoryzowanych oraz cz艂onków stowarzyszenia;

 10. Integracja spo艂eczno艣ci lokalnej oraz jej rozwój;

 11. Integracja 艣rodowiska automobilistów oraz 艣rodowisk mu pokrewnych;

 12. Rozwijanie kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze i zakresie dzia艂ania;

 13. Reprezentowanie i ochrona interesów cz艂onków stowarzyszenia wobec w艂adz pa艅stwowych, terenowych, samorz膮dowych, organów administracji i innych organizacji;

 14. Dzia艂alno艣膰 na rzecz organizacji pozarz膮dowych oraz innych podmiotów mog膮cych prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-10-24 07:31:54
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-24 07:31:54
Liczba wy艣wietle艅 : 321licznik odwiedzin: 15627098