logo
Przetargi
Inne zamĂłwienia

Ochrona fizyczna osĂłb i mienia Starostwa Powiatowego
przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
na prace adaptacyjne w zakresie monta¿u okablowania strukturalnego w dwóch pracowniach komputerowych w Zespole Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu w ramach projektu pn. Rozwój bazy kszta³cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc³awskiego
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert
na demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póŸn. zm.), który stal siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert
na demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert
na demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek i ich ewentualny zwrot na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Ochrona fizyczna osĂłb i mienia
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert
na demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert
na demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert
na demonta¿ pojazdów usuniêtych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
Powiat InowrocÂławski zaprasza do skÂładanie ofert na Âświadczenie usÂługi
transportu, przechowywania i demonta¿u pojazdów usuniêtych z dróg Powiatu Inowroc³awskiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.).
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert na:
demonta¿ pojazdów usuniêtych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.), które sta³y siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert na zadanie pn.:
Demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³anoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługi spoÂłeczne:
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
OgÂłoszenie o udzielonym zamĂłwieniu spoÂłecznym na:
UsÂługi ochrony osĂłb i mienia w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski zaprasza do skÂładania ofert na:
demonta¿ pojazdu usuniêtego z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póŸn. zm.), który sta³ siê w³asnoœci¹ Powiatu Inowroc³awskiego na mocy prawomocnego postanowienia s¹du.
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługĂŞ spoÂłecznÂą
"Ochrona osĂłb i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17".
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługĂŞ spoÂłecznÂą
pn. ,, Przeprowadzenie kursu inseminacji byd³a dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługĂŞ spoÂłecznÂą
pn : Przeprowadzenie kursu ,, Operator koparko - ³adowarki w zakresie III klasy uprawnieù ' dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługĂŞ spoÂłecznÂą
pn. : Przeprowadzenie kursu ,, ObsÂługa wĂłzkĂłw jezdniowych z bezpiecznÂą wymianÂą butli '
dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Koœcielcu oraz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
OgÂłoszenie o udzielanym o zamĂłwieniu spoÂłecznym na:
UsÂługi ochrony osĂłb i mienia w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługi spoÂłeczne pn.:
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
OgÂłoszenie o udzielanym o zamĂłwieniu spoÂłecznym na:
OchronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia Starostwa Powiatowego przy ulicy MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
OgÂłoszenie o zamĂłwieniu na usÂługĂŞ spoÂłecznÂą pn.:
przeprowadzenie kursu "Obs³uga wózków jezdniowych z bezpieczn¹ wymian¹ butli" dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowroc³awiu".
Więcej »
OgÂłoszenie o udzielanym zamĂłwieniu spoÂłecznym na:
OchronĂŞ fizycznÂą osĂłb i mienia Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
OgÂłoszenie o udzielanym zamĂłwieniu na usÂługi spoÂłeczne
ÂŚwiadczenie usÂług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorĂŞczania przesyÂłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotĂłw na rzecz Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »licznik odwiedzin: 16094540