logo

Oferty pracy

Dyrektor MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica
OgÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze referenta ds. administracyjnych
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 23/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 22/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 21/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 20/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 19/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie Finansowym
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 18/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,
Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
zaprasza kandydatów chc¹cych podj¹Ì pracê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Tarnówku na stanowisku pracownika socjalnego.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 17/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- referenta w Biurze Prawnym
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 16/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w InowrocÂławiu
ul. MÂątewska 17, 88-100 InowrocÂław
OgÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze pracownika samorzÂądowego
samodzielny referent
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 15/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,
Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 13/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. ZamĂłwieĂą Publicznych
Starostwo Powiatowe InowrocÂław
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
referenta w Biurze Rady
Starostwo Powiatowe InowrocÂław
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 11/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,
Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 10/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Organizacyjnym,
Referacie Administracyjno-Gospodarczym
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica
OgÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
referenta ds. Administracyjnych
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 9/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2020
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektor ds. kadr i pÂłac w Dziale Finansowo-Ekonomicznym
Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku,
Ludzisko 78, 88-160 Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 8/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. ZamĂłwieĂą Publicznych
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 7/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora ochrony danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 6/2020 ma wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. aleja Ratuszowa 38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2020
na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
Kierownika dziaÂłu administracyjno-gospodarczego
w Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
88-100 InowrocÂław, ul. M.WierzbiĂąskiego 49
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2020
na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
Kierownika dziaÂłu opiekuĂączo-pielĂŞgnacyjnego
w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2020
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
KsiĂŞgowy-kasjer w dziale Finansowo-KsiĂŞgowym
w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 6/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - starszy referent
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. aleja Ratuszowa 38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -starszy referent
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. aleja Ratuszowa 38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. aleja Ratuszowa 38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. aleja Ratuszowa 38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. ZamĂłwieĂą Publicznych
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
aleja Ratuszowa 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 19/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- naczelnika WydziaÂłu Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 18/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- referenta w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym,
Kadr i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2019
na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
Kierownika dziaÂłu opiekuĂączo-pielĂŞgnacyjnego
w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 17/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
mÂłodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym,
Kadr i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 16/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
specjalistĂŞ w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie Finansowym
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 15/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
inspektora ochrony danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2019
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
Więcej »
Dyrektor MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 01/2019 na wolne stanowisko kierownicze, urzĂŞdnicze publicznej placĂłwki
- Wicedyrektora MÂłodzieÂżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w InowrocÂławiu
ul. NajÂświĂŞtszej Marii Panny 14-16, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2019
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2019
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
podinspektora w Wydziale Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
OgÂłasza nabĂłr nr 2/2019
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - samodzielny referent w ZSWP w Kobylnikach
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 13/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- informatyka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Informatyki Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starosto Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 11/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i DrĂłg
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
specjalista d/s administracji w II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2019
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - ksiĂŞgowy w Dziale Finansowo - Ekonomicznym Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 10/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 9/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie BudÂżetowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
UchwaÂła Nr 90/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogÂłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu.
Więcej »
UchwaÂła Nr 91/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og³oszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W³adys³awa Sikorskiego w Inowroc³awiu, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc³awiu i M³odzie¿owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc³awiu
Więcej »
UchwaÂła Nr 92/2019
ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
Dyrektor MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica
ogÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
specjalista ds. administracyjno-finansowych.
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
OgÂłasza nabĂłr nr 1/2019
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław.
Więcej »
p. o. Dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza otwarty i konkurencyjny nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
przy ulicy PoznaĂąskiej 38-4c, 88-100 InowrocÂław

Podinspektor ds. decyzji administracyjnych
w Pionie SÂłuÂżby Technicznej
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 8/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
- Naczelnika WydziaÂłu Organizacyjnego
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław.
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze w DPS w Warzynie.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 7/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i DrĂłg
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 6/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i DrĂłg
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,
Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na stanowisko
Starszy referent
ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
Więcej »
OgÂłoszenie
z dnia 5 lutego 2019 r.
w zwiÂązku z ogÂłoszonym naborem do sÂłuÂżby
w Komendzie Powiatowej PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu
oczekujĂŞ do dnia 20 lutego 2019 roku
zgÂłoszeĂą kandydatĂłw na stanowisko
starszy ratownik - kierowca
Więcej »
OgÂłoszenie
o konkursie na Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika BÂłaÂżka w InowrocÂławiu
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- informatyka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Informatyki
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
- ZastĂŞpcy Naczelnika WydziaÂłu Edukacji, Sportu i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
- Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
- Naczelnika WydziaÂłu Kultury i Promocji
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza
z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr na stanowisko samodzielny referent.
Więcej »
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 18/2018 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze
- inspektora ochrony danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław.
Więcej »
NabĂłr nr 17/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 16/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław.
Więcej »
Dyrektor Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu
ul. Dworcowa 25, 88 - 100 InowrocÂław
ogÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko - specjalista ds. administracyjno - kadrowych
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławia ogÂłasza nabĂłr nr 2/2018
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
mÂłodszego ksiĂŞgowego w dziale Administracyjno - Finansowym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu, ul. MÂątewska 17, 88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 15/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- mÂłodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 13/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 11/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 9/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie ogÂłasza otwarty nabĂłr
na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze - Kierownik DziaÂłu Administracyjno - Gospodarczego.
Więcej »
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w InowrocÂławiu
OgÂłasza nabĂłr na stanowisko
Samodzielny referent
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw
- III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂące im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu, ul. Gabriela Narutowicza 53, 88-100 InowrocÂław, dla ktĂłrego organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski,
- Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu, ul. ÂŚrednia 9, 88-100 InowrocÂław, dla ktĂłrego organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 8/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie ogÂłasza otwarty nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 7/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Kierownika Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 6/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor
Domu Pomocy SpoÂłecznej w TarnĂłwku
TarnĂłwko 2, 88-121 CheÂłmce
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2018
na wolne stanowisko urzĂŞdnicze;
- starszego inspektora ds. bezpieczeĂąstwa i higieny pracy
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 5/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie Finansowym
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 4/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- peÂłnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
referenta w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
podinspektora ds. kadrowo - pÂłacowo - ksiĂŞgowych
w Pionie SÂłuÂżby Ekonomicznej
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 1/2018 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - samodzielny referent w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 16/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 15/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 14/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,
Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław.
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza konkurs na stanowisko
PaĂąstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w InowrocÂławiu,
ktĂłry zostanie powoÂłany na okres 5 lat
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 12/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- inspektora w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie Finansowym
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści
w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 InowrocÂław.
Więcej »
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
ogÂłasza nabĂłr nr 3/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- referenta do spraw zaopatrzenia w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej
88-100 InowrocÂław ul. Sienkiewicza 33
Więcej »
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4
w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr na stanowisko
Starszego referenta
wymiar etatu: peÂłen etat
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr nr 2/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty ds. ksiĂŞgowoÂści w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 11/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Dyrektor III Liceum im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu
ogÂłasza nabĂłr na stanowisko starszego referenta
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 10/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- mÂłodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza nabĂłr nr 9/2017 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Kierownika Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
Inspektor w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
Referent do spraw zaopatrzenia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza konkurs na stanowisko dyrektora MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica, dla ktĂłrego organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej, 88-100 Inowroc³aw, ul. Sienkiewicza 33
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze dyrektora DPS w Warzynie
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Kierownik Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami,
Powiatowym OÂśrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze w ZSP w Kobylnikach
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalista w Referacie Administracyjno-Gospodarczym - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Kierownik Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- referent ds. administracyjnych w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt w Kruszwicy
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- podinspektor w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Kierownik Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
Referent w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- specjalista ds. ksiĂŞgowoÂści w Powiatowym Centrum UsÂług OÂświatowych w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Kierownik Powiatowego OÂśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami - Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- referent w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 88-100 InowrocÂław
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
- Naczelnika WydziaÂłu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarski NieruchomoÂściami, Geodety Powiatowego
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - samodzielny referent w ZSP w Kobylnikach
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
- II Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Marii Konopnickiej w InowrocÂławiu
ul. Marii Konopnickiej 15, 88-100 InowrocÂław
-Zespó³ Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
ul. Solankowa 21, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw:
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc³awiu
ul. Dworcowa 25, 88-100 InowrocÂław
- MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy
ul. Kujawska20, 88-150 Kruszwica
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze do sÂłuÂżby w Komendzie Powiatowej PaĂąstwowej StraÂży PoÂżarnej w InowrocÂławiu
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze-referent w DPS Warzyn
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze w DPS Warzyn
Więcej »
OgÂłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze w DPS Warzyn
Więcej »
NabĂłr nr 4/2015 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na stanowisko inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki NieruchomoÂściami, referacie Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
NabĂłr na stanowisko mÂłodszego referenta w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym
Więcej »
NabĂłr na stanowisko samodzielnego referenta - 3/4 etatu w Bursie Szkolnej nr 1
Więcej »
Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych ogÂłasza nabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
referenta ds. utrzymania zieleni i przepadku pojazdĂłw na rzecz powiatu w Pionie sÂłuÂżby drogowej
Więcej »
Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum KsztaÂłcenia Praktycznego w InowrocÂławiu.
Więcej »
NabĂłr nr 2/2014 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
podinspektora w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym, Referacie BudÂżetowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 - 38, 88 - 100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs na stanowiska dyrektorĂłw:
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, 88-150 Kruszwica,
- Bursy Szkolnej nr 1w InowrocÂławiu, ul. Narutowicza 34, 88-100 InowrocÂław,
dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
NabĂłr Nr 1/2014 na stanowisko Dyrektora ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
NabĂłr na stanowisko samodzielnego referenta - peÂłny etat
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu
Więcej »
NabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzĂŞdnicze
dyrektora OÂśrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w InowrocÂławiu
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - referenta w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty do spraw organizacji ruchu
i przepadku pojazdĂłw na rzecz powiatu w Pionie Technicznym ZDP.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs na stanowisko dyrektorĂłw :
- III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. KrĂłlowej Jadwigi w InowrocÂławiu, ul. Gabriela Narutowicza 53, 88 - 100 InowrocÂław
- Centrum KsztaÂłcenia Ustawicznego im. Stefana ÂŻeromskiego w InowrocÂławiu, ul. ÂŚrednia 9, 88 - 100 InowrocÂław,
dla ktĂłrych organem prowadzÂącym jest Powiat InowrocÂławski
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu - ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Publicznego Specjalistycznego ZakÂładu Opieki Zdrowotnej w InowrocÂławiu, ul. PoznaĂąska 97, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Referent w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym w Kruszwicy
Więcej »
NabĂłr na wolne stanowisko urzĂŞdnicze radcy prawnego w Biurze Prawnym
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
NabĂłr na stanowisko urzĂŞdnicze podinspektora w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym
Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
NabĂłr na stanowisko starszego referenta - peÂłen etat
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Inowroc³awiu, ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowroc³aw
Więcej »
Kierownik Biura Rady w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
Referent w Zespole Szkó³ im. Marka Kotaùskiego w Inowroc³awiu
Więcej »
NabĂłr Nr 2/2011 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
referenta w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, InowrocÂław
Więcej »
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkó³:
- Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Juliusza S³owackiego w Kruszwicy, ul. Jana Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica, - Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 22, 88-150 Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza konkursy na stanowiska dyrektorĂłw :
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc³awiu
- MÂłodzieÂżowego OÂśrodka Wychowawczego dla DziewczÂąt w Kruszwicy
Więcej »
NabĂłr Nr 1/2011 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze -
specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Referent w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Więcej »
NabĂłr na stanowisko samodzielnego referenta - peÂłen etat
w I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym im. Jana Kasprowicza w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 56/2010
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 paÂździernika 2010 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2010 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
NabĂłr Nr 3/2010 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze
specjalisty w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
NabĂłr na stanowisko starszego referenta - peÂłen etat
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu, ul. Poznaùska 345.
Więcej »
Konkurs na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w InowrocÂławiu, ul. MÂątewska 17, 88 - 100 InowrocÂław, dla ktĂłrej Powiat InowrocÂławski jest organem prowadzÂącym.
Więcej »
Konkursy na stanowiska dyrektorĂłw :
- Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu - Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc³awiu
Więcej »
NabĂłr na stanowisko urzĂŞdnicze - dyrektora OÂśrodka Adopcyjno - OpiekuĂączego w Jaksicach
ul. Sportowa 4,88-181 Jaksice
Więcej »
NabĂłr na stanowisko pracy mÂłodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
NabĂłr na stanowisko starszego referenta w III Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącym.
Więcej »
NabĂłr na stanowisko pracy referenta w Pionie Technicznym w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
Starosta InowrocÂławski ogÂłasza nabĂłr nr 5/2009 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze-specjalistĂŞ
w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
ul. Roosevelta 36-38, 88-100 InowrocÂław
Więcej »
Samodzielny referent w Zsp nr 3 w InowrocÂławiu
Więcej »
Referent w ZSP nr 4 w InowrocÂławiu
Więcej »
Dyrektor ZSP nr 4 i dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
MÂłodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
Więcej »
Referent w pionie ekonomiczno-administracyjnym w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
Naczelnik WydziaÂłu Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
MÂłodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
MÂłodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
KsiĂŞgowa w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
Więcej »
Starszy referent w ZSP nr 1 im. Jana PawÂła II w InowrocÂławiu
Więcej »
G³ówny ksiêgowy w PCPR
Więcej »
Audytor wewnĂŞtrzny
Więcej »
Podinspektor w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu
Więcej »
Referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
Więcej »
Audytor wewnĂŞtrzny
Więcej »
Laborant w ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
Referent w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Więcej »
Audytor WewnĂŞtrzny
Więcej »
Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Więcej »
Referent ds. uzgodnieĂą projektowych i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym
Więcej »
Starszy referent administracji w ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
Audytor wewnĂŞtrzny
Więcej »
Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
Audytor WewnĂŞtrzny
Więcej »
Naczelnik WydziaÂłu Komunikacji i DrĂłg
Więcej »
Audytor wewnĂŞtrzny
Więcej »
Kierownik dziaÂłu administracyjno-gospodarczego w Domu Pomocy SpoÂłecznej w Ludzisku.
Więcej »
Specjalista ds. uzgodnieĂą projektowych i decyzji administracyjnych w dziale technicznym ZDP
Więcej »
Referent ds. ewidencji drĂłg w dziale technicznym ZDP
Więcej »
ZastĂŞpca Naczelnika WydziaÂłu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
MÂłodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
Podinspektor w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
Więcej »
Referent w Dziale Administracyjno - Finansowym PCPR
Więcej »
Audytor wewnĂŞtrzny
Więcej »
Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym ZDP
Więcej »
Inspektor ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych w Dziale Technicznym
Więcej »
Audytor wewnĂŞtrzny
Więcej »
Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Dyrektor Powiatowego UrzĂŞdu Pracy w InowrocÂławiu
Więcej »
Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym
Więcej »
Naczelnik WydziaÂłu Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa
Więcej »
Referent DziaÂłu Gastronomicznego w ZSP nr 2 w InowrocÂławiu
Więcej »
Specjalista w Wydziale BudÂżetowo - Finansowym
Więcej »
Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Kierownik DziaÂłu Technicznego w ZDP w Latkowie
Więcej »
Inspektor ds. zamĂłwieĂą publicznych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w PCPR
Więcej »
Specjalista ds. inwestycji i remontĂłw w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym
Więcej »
Inspektor ds. instalacji sanitarnych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym, ZDP w Latkowie
Więcej »
Inspektor ds. zamĂłwieĂą publicznych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista w Wydziale Komunikacji i DrĂłg
Więcej »
Inspektor w Dziale Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych w PCPR
Więcej »
Kierownik Dzia³u Administracyjno-Finansowego-G³ówny Ksiêgowy
Więcej »
Referent ds. administracyjnych w Obwodzie Drogowo - Mostowym w Gniewkowie
Więcej »
Podinspektor w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w InowrocÂławiu
Więcej »
Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista d.s. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
Więcej »
Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
Więcej »
Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
Więcej »
Specjalista ds. utrzymania zieleni w Dziale Technicznym ZDP z/s w Latkowie
Więcej »
Podinspektor w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
Więcej »
Referent ds. magazynowych w ZSP nr 2 w InowrocÂławiu
Więcej »
Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w Dziale Technicznym ZDP w Inowroclawiu
Więcej »
Referent w Dziale Administracyjno - Finansowym PCPR
Więcej »
Referent DziaÂłu Gastronomicznego w ZSP nr 2 w InowrocÂławiu
Więcej »
Specjalista ds. utrzymania drĂłg i mostĂłw w dziale technicznym ZDP
Więcej »
Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych w Dziale Technicznym ZDP
Więcej »
Kierownik DziaÂłu Rehabilitacji OsĂłb NiepeÂłnosprawnych w PCPR
Więcej »
Kierownik dziaÂłu terapeutyczno - opiekuĂączego w DPS w KawĂŞczynie
Więcej »
Referent w Dziale KsiĂŞgowoÂści w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych
Więcej »
Referent w dziale Pomocy Instytucjonalnej w PCPR
Więcej »
Specjalista ds. zamĂłwieĂą publicznych w Dziale Technicznym ZDP w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
Więcej »
Starszy referent administracji w ZSP nr 1 w InowrocÂławiu
Więcej »
G³ówny Ksiêgowy
Dom Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
Więcej »
Specjalista ds. ewidencji drĂłg i decyzji administracyjnych w Dziale Technicznym ZDP w InowrocÂławiu
Więcej »
Referent w Dziale KsiĂŞgowoÂści
Więcej »
Specjalista ds. nieruchomoÂści w Dziale Technicznym w ZDP w InowrocÂławiu
Więcej »
G³ówny ksiêgowy w DPS Ostrowo
Więcej »
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w InowrocÂławiu
Więcej »
Dyrektor Domu Pomocy SpoÂłecznej w KawĂŞczynie
Więcej »
Specjalista ds. ksiĂŞgowoÂści w PZEASiPO w InowrocÂławiu
Więcej »
Specjalista w sekretariacie szkoÂły w ZSP nr 5
Więcej »
G³ówny Ksiêgowy w DPS w Ostrowie
Więcej »
G£ÓWNEGO KSIÊGOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓ£ I PLACÓWEK O¦WIATOWYCH
Więcej »
informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Więcej »
Kierownik Drogowej SÂłuÂżby Liniowej
Więcej »
Specjalista d/s utrzymania drĂłg i mostĂłw
Więcej »
Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
G³ówny ksiêgowy w DPS w Ostrowie
Więcej »
Naczelnik Wydzia³u Bud¿etowo - Finansowego, G³ówny Ksiêgowy
Więcej »
Rzecznik prasowy
Więcej »
Naczelnik WydziaÂłu Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Więcej »
Specjalista w Biurze Kontroli
Więcej »
Dyrektor ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu
Więcej »
Specjalista ds. pÂłac
w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Inowroc³awiu
Więcej »
Specjalista - informatyk w Dziale Technicznym
ZarzÂądu DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
Więcej »
Specjalista d.s. utrzymania drĂłg i mostĂłw
w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
Więcej »
Referent w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
Więcej »
PrzewodniczÂący Powiatowego ZespoÂłu ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści
Więcej »
Kierownik Drogowej SÂłuÂżby Liniowej
w ZarzÂądzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
Więcej »
Specjalista w Dziale Technicznym
w Zarzadzie DrĂłg Powiatowych w InowrocÂławiu z/s w Latkowie
Więcej »
Radca prawny w PCPR
Informacja o wynikach naboru
Więcej »
Specjalista ds. ksiĂŞgowoÂści w PZEASiPO
Więcej »licznik odwiedzin: 16094517