logo
Kontrole » Zewn臋trzne
Rok 2012

Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Kontrol膮 dora藕n膮 sprawdzaj膮c膮 obj臋to wykonanie wniosk贸w pokontrolnych NIK skierowanych do realizacji przez Starost臋 Inowroc艂awskiego po kontroli przeprowadzonej w 2009 r. w zakresie "Gromadzenia i podzia艂u w latach 2007 - 2008 艣rodk贸w pochodz膮cych z op艂at i kar za korzystanie ze 艣rodowiska oraz gospodarowanie 艣rodkami (by艂ego) Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej"
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w zakresie stanu realizacji zada艅 rekomendowanych przez premiera na posiedzeniu Rz膮dowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w dniu 5 grudnia 2011 r. dotycz膮cych przygotowa艅 do podejmowania dzia艂a艅 o charakterze kryzysowym w okresie zimowym.
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Przeprowadzenie kontroli pod wzgl臋dem ,, Prawid艂owo艣ci post臋powania organ贸w administracji publicznej w procesie inwestycyjnym polegaj膮cym na budowie obiektu mieszkalno - pensjonatowego po艂o偶onego przy ul. Wierzbi艅skiego w Inowroc艂awiu S/12/2009 LBY - 4112-09-02/2012
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w zakresie realizacji przez Starost臋 zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo偶arowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z p贸藕n. zm.) oraz rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - ga艣niczego (Dz. U. Nr 46 poz.239).
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w zakresie organizacji system贸w orzecznictwa lekarskiego ZUS dla cel贸w rentowych oraz orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, w latach 2010 - 2012.
Wi臋cej »
Kontrola projektu w Powiecie Inowroc艂awskim
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Tytu艂 projektu : ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowi膮zuj膮cych standard贸w ''.
Wi臋cej »
Kontrola projektu w Powiecie Inowroc艂awskim
pod nazw膮 ,, Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowi膮zuj膮cych standard贸w ''
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713497