logo
Finanse
Bud┼╝et

Uchwała Nr 12/WPF/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 12/P/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 r
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 10/Dpr/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 r.
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2020 r.
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 14/I/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 21 wrze┼Ťnia 2020 r.
w sprawie: wydania opinii o przed┼éo┼╝onej przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Powiatu za I p├│┼érocze 2020 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 16/Kr/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Inowroc┼éawskiego w sprawie absolutorium dla Zarz─ůdu Powiatu Inowroc┼éawskiego za 2019 r.
Wi─Öcej »
Informacja o przyst─ůpieniu do prac nad projektem bud┼╝etu na 2021 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 9/K/2020
Sk┼éadu orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sp┼éaty kredytu planowanego do zaci─ůgni─Öcia przez Powiat Inowroc┼éawski w 2020 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 15/S/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 13/Kd/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 12/D/2020
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2020
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 5/WPF/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 5/P/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/Dpr/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwa┼éy bud┼╝etowej Powiatu Inowroc┼éawskiego na 2020 r.
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2019 r.
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 14/1/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 wrze┼Ťnia 2019 r.
w sprawie: wydania opinii o przed┼éo┼╝onej przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Powiatu za I p├│┼érocze 2019 r.
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028.
Wi─Öcej »
Bilans z wykonania bud┼╝etu jednostki samorz─ůdu terytorialnego
sporz─ůdzony na dzie┼ä 31.12.2018 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 13/S/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2018 rok
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2019
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 18/Kd/2019
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie: opinii o prawid┼éowo┼Ťci planowanej kwoty d┼éugu Powiatu Inowroc┼éawskiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 11/WPF/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 11/P/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2018 r.
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 8/I/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 17/S/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 10/K/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu
Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok
Wi─Öcej »
Informacja o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego
na dzień 31 grudnia 2017 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 7/D/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra┼╝enia opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale bud┼╝etowej Powiatu Inowroc┼éawskiego na 2018 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 7/Kd/2018
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra┼╝enia opinii o prawid┼éowo┼Ťci planowanej kwoty d┼éugu Powiatu Inowroc┼éawskiego na lata 2018 - 2028
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 3/Dpr/2017
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwa┼éy bud┼╝etowej Powiatu Inowroc┼éawskiego na 2018 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/P/2017
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/WPF/2017
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2018-2028.
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2017 r.:
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 17/I/2017
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 wrze┼Ťnia 2017 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 11/S/2017
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie: wyra┼╝enia opinii o przed┼éo┼╝onym przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu Powiatu za 2016 r. wraz z informacj─ů o stanie mienia.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu za 2016 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 6/Kd/2017
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie: opinii o prawid┼éowo┼Ťci planowanej kwoty d┼éugu Powiatu Inowroc┼éawskiego na lata 2017-2024.
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2017
Wi─Öcej »
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2024
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 9/P/2016
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 9/WPF/2016
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2017-2024.
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2016 r.:
o przebiegu wykonania budżetu powiatu inowrocławskiego, planu finansowania Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 8/I/2016
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie: wydania opinii o przed┼éo┼╝onej przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Powiatu za I p├│┼érocze 2016 r.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 12/S/2016
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyra┼╝enia opinii o przed┼éo┼╝onym przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu Powiatu za 2015 rok wraz z informacj─ů o stanie mienia.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu za 2015 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 10/Kd/2016
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 18 stycznia 2016 roku
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016
oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/P/2015
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/WPF/2015
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024.
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2015 r.
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 7/I/2015
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie wydania opinii o przed┼éo┼╝onej przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Powiatu za I p├│┼érocze 2015 roku.
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa nr 16/S/2015 Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie wyra┼╝enia opinii o przed┼éo┼╝onym przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu Powiatu Inowroc┼éawskiego za 2014 rok wraz z informacj─ů o stanie mienia Powiatu
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu za 2014 rok
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok
Wieloletnia prognoza na lata 2015-2024
Wi─Öcej »
Informacje o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego
na dzień 31 grudnia 2014
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 8/Kd/2015
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie: opinii o prawid┼éowo┼Ťci planowanej kwoty d┼éugu Powiatu Inowroc┼éawskiego.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 17/P/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 17/WPF/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 16/I/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 16 wrze┼Ťnia 2014 roku
w sprawie : wydania opinii o o przed┼éo┼╝onej przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu Powiatu za I p├│┼érocze 2014 roku
Wi─Öcej »
Informacja za I półrocze 2014 r.:
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu za 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 15/S/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 14 kwietnia 2014 roku
Wi─Öcej »
Emisja obligacji w 2014 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/K/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 lutego 2014 roku
w sprawie : opinii o mo┼╝liwo┼Ťci wykupu obligacji planowanych do wyemitowania przez Powiat Inowroc┼éawski w 2014 roku.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 10/Kd/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 stycznia 2014 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 7/D/2014
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 stycznia 2014 roku
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2014
i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 20/WPF/2013
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie : opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 20/P/2013
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie : opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 13/Dpr/2013
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie : opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwa┼éy bud┼╝etowej Powiatu Inowroc┼éawskiego na 2014 rok.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu za 2012 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 17/S/2013
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyra┼╝enia opinii o przed┼éo┼╝onym przez Zarz─ůd Powiatu Inowroc┼éawskiego sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu Powiatu za 2012 rok wraz z informacj─ů o stanie mienia
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania bud┼╝etu za 2011 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 8/D/2013
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale bud┼╝etowej Powiatu Inowroc┼éawskiego na 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 10/Kd/2012
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 stycznia 2013 roku
w sprwaie opinii o prawid┼éowo┼Ťci planowanej kwoty d┼éugu Powiatu Inowroc┼éawskiego
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2013
i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 6/WPF/2012
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie : opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013 - 2016
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 4/Dpr/2012
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie : opinii o mo┼╝liwo┼Ťci sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwa┼éy bud┼╝etowej Powiatu Inowroc┼éawskiego na 2013 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 6/P/2012
Sk┼éadu Orzekaj─ůcego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie : opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok
Wi─Öcej »
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania bud┼╝etu za 2011 r.
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2010 rok
Wi─Öcej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011 - 2014
Wi─Öcej »
Budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2011
Wi─Öcej »
Uchwała Nr 926/2010
Zarz─ůdu Powiatu Inowroc┼éawskiego
z dnia 27 pa┼║dziernika 2010 r.
w sprawie informacji za III kwarta┼é 2010 r. o wykonaniu bud┼╝etu Powiatu Inowroc┼éawskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy┼╝ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale┼╝no┼Ťci bud┼╝etowych, o kt├│rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2009 rok
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwa┼éa Zarz─ůdu Powiatu w sprawie informacji za rok 2009
Wi─Öcej »
Emisja obligacji w 2010 roku
Wi─Öcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za III kwartał 2009 r.
Wi─Öcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za II kwartał 2009 roku
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatk├│w bud┼╝etowych za 2008 r.
Wi─Öcej »
Emisja obligacji w 2009 roku
Wi─Öcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za III kwartał 2008 r.
Wi─Öcej »
Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego za II kwartał 2008 r.
Wi─Öcej »
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008 roku
Wi─Öcej »
Bud┼╝et na 2008 rok
Wi─Öcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2006 r.
Wi─Öcej »
Bud┼╝et na rok 2007
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 16768440