logo
Stowarzyszenia
Fundacja "Szansa na lepsze jutro"
Adres korespondencyjny:

聽ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 37A
88-100 Inowroc艂aw

Cz艂onkowie zarz膮du:

Prezes - Barbara Rydlichowska
Wiceprezes - Krzysztof Prusak
Cz艂onek zarz膮du - Cezary Rydlichowski

Cz艂onkowie Rady:

Ewa Korpusinska-Prusak
Karolina Rydlichowska
Martyna Prusak


Cele Fundacji:

 • wspieranie rozwoju dzieci. m艂odzie偶y i doros艂ych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie wychowania dzieci m艂odzie偶y, kszta艂cenia oraz kszta艂towania osobowo艣ci i pozytywnych postaw obywateli w spo艂ecze艅stwie,
 • prowadzenia dzia艂alno艣ci edukacyjnej na ka偶dym etapie rozwoju cz艂owieka,
 • doskonalenie umiej臋tno艣ci i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdzia艂ania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdzia艂ania patologiom spo艂ecznym,
 • wspieranie os贸b i rodzin wymagaj膮cych szczeg贸lnie opieki i pomocy, w tym przeciwdzia艂ania wykluczaniu spo艂ecznemu (izolacji spo艂ecznej),
 • dzia艂alno艣膰 o艣wiatowa w zakresie wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i technik teleinformatycznych,
 • wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony 艣rodowiska, rozwoju gospodarczego, sportu i rekreacji,
 • 聽 podnoszenia poziomu wykszta艂cenia dzieci i m艂odzie偶y, zw艂aszcza z obszar贸w wiejskich, miejsko-wiejskich i ma艂ych miast
 • tworzenia i wyr贸wnywania szans edukacyjnych, mo偶liwo艣ci rozwoju i samorealizacji,
 • zwi臋kszenie znaczenia roli nauki i edukacji w 艣wiadomo艣ci mieszka艅c贸w, zw艂aszcza z obszar贸w wiejskich, miejsko-wiejskich i ma艂ych miast, jako czynnika rozwoju spo艂ecze艅stwa i wzrostu jako艣ci 偶ycia, oraz ukazania i promowania korzy艣ci p艂yn膮cych z wiedzy i edukacji,
 • rozw贸j obszar贸w wiejskich ,
 • udzielanie pomocy w ka偶dym wymiarze osobom starszym, a ponadto realizacja innych cel贸w spo艂ecznych poprzez dzia艂alno艣膰 na rzecz niepe艂nosprawnych , prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu integracj臋 i aktywizacj臋 os贸b starszych,
 • inicjowanie dzia艂a艅 na rzecz zr贸wnowa偶onego rozwoju, ekonomii spo艂ecznej,
 • wspieranie rozwoju ma艂ej i 艣redniej przedsi臋biorczo艣ci,
 • dzia艂ania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarz膮dowych w 偶yciu publicznym

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2015-04-16 09:04:59
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 09:06:16
Liczba wy艣wietle艅 : 896

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  16.04.2015 08:05poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  16.04.2015 08:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15627055