logo
Kontrole » ZewnĂŞtrzne » Rok 2015
Protokó³ kontroli archiwum zak³adowegoJednostka kontrolujÂąca: Archiwum PaĂąstwowe w Bydgoszczy OddziaÂł w InowrocÂławiu


Termin kontroli: 25.07.2015 r.


Raport z wizyty monitorujÂącej dostĂŞpny jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w InowrocÂławiu I piĂŞtro, pok. 120.

Korzystanie z dokumentu z wy³¹czeniem informacji ustawowo chronionych mo¿liwe jest w godzinach pracy Starostwa, wy³¹cznie w obecnoœci pracownika wydzia³u pani Aliny Matuszak.

Autor : Alina Witkowska
Zredagował(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2016-11-22 09:29:50
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-22 09:29:50
Liczba wyświetleń : 677licznik odwiedzin: 16094599