logo
Kontrole » ZewnĂŞtrzne
Rok 2015

Protokó³ kontroli archiwum zak³adowego
Więcej »
WystÂąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami
Więcej »
WystÂąpienie pokontrolne - NajzwyÂższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
System szkolnictwa zawodowego
Więcej »
Projekt wystÂąpienia pokontrolnego
w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorzÂądu terytorialnego na przebudowĂŞ, budowĂŞ lub remonty drĂłg powiatowych i gminnych w Powiecie InowrocÂławskim
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
dotyczÂąca zachowania trwaÂłoÂści Projektu realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2001-13 Nr RPKP.03.02.00-04-007/08
Więcej »
Kontrola WydziaÂłu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Kontrola WydziaÂłu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
w zakresie wykorzystania ÂśrodkĂłw finansowych Funduszu przekazanych samorzÂądom wedÂług algorytmu
Więcej »licznik odwiedzin: 16094669