logo
Stowarzyszenia
Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej PolskiAdres korespondencyjny :
ul. Królowej Jadwigi 25
88-100 Inowroc艂aw
Zarz膮d :
Mieczys艂aw Piwowar - Prezes Regionu MKMRP
Cele : •  zrzeszenie automobilistów s艂u偶b mundurowych w swych barwach,

 • organizowanie samodzielnych imprez sportowo,

 • turystycznych i rekreacyjnych,

 • utrzymywanie sta艂ych kontaktów z mi臋dzynarodowymi stowarzyszeniami mundurowymi, w tym w szczególno艣ci z International Police Motor Corporation ( IPMC ) i International Police Association ( IPA ),

 • branie udzia艂u w corocznych zlotach gwia藕dzistych organizowanych przez IPMC,

 • prowadzenie dzia艂alno艣ci integruj膮cej cz艂onków stowarzyszenia,

 • organizowanie dzia艂alno艣ci propagandowej i wydawniczej zmierzaj膮cej do poprawy bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym oraz wspó艂praca z w艂adzami w tym zakresie,

 • prowadzenie innych dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych rozwojowi statutowych celów organizacji,

 • propagowanie wiedzy o historii broni, o nowoczesnych rozwi膮zaniach we wspó艂czesnej broni oraz dzia艂ania na rzecz legalizacji broni o charakterze historycznym,

 • organizowanie wystaw i pokazów strzela艅,

 • organizowanie zawodów strzeleckich z broni kolekcjonerskich i innej.


Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2013-01-07 08:09:52
Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-29 08:24:24
Liczba wy艣wietle艅 : 720

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  01.04.2015 08:28poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  01.04.2015 08:27poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  07.01.2013 07:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15627239