logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Kadencja 2014-2018

Uchwa艂a Nr 680/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 679/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 678/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 677/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 676/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 145 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 35/9 w m. Balice, gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 675/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, tj. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 175 cm oraz drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 270 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2558C Janikowo - Tupad艂y, na dz. nr 22/1 w m. Krusza Zamkowa, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 674/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 310 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2558C Janikowo - Tupad艂y na dz. nr 94 w m. Tupad艂y, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 300 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2558C Janikowo - Tupad艂y na dz. nr 22/1 w m. Krusza Zamkowa, gm. Inowroc艂aw oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 275 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa na dz. nr 88 w m. Krusza Zamkowa, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 673/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018-2021 z perspektyw膮 na lata 2022-2025.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 672/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2018 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 671/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 670/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze przetargu grunt贸w rolnych po艂o偶onych w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 669/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2018
w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Ko艣cio艂a Chrze艣cijan Baptyst贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 668/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 667/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 666/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na 2018 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 665/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku, w kt贸rym prowadzona jest Niepubliczna Bursa przy ulicy Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 664/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 345 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2587C Gocanowo - Rusinowo, na dz. nr 91/2 w m. Rusinowo, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 663/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 662/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie oddania w u偶yczenie Gminie Inowroc艂aw cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie Batkowo, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 661/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 660/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 659/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie oddania w u偶yczenie Gminie Inowroc艂aw cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach: Jacewo i Marulewy, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 658/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie oddania w u偶yczenie Gminie Inowroc艂aw cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach: Krusza Zamkowa i Tupad艂y, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 657/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na umieszczenie kabla telekomunikacyjnego i na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 656/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 655/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 654/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Panu 艁ukaszowi Tabaczy艅skiemu w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Stanis艂awa Przybyszewskiego w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 653/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 8 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, tj. drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 165 cm, rosn膮cego na dz. nr 158/1 w m. Osiek Wielki, drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 155 cm, rosn膮cego na dz. nr 31 w m. Rojewice, drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 110 cm, rosn膮cego na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, 2 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 305 cm i 275 cm, rosn膮cych na dz. nr 192/4 w m. Rojewo, oraz 3 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 265 cm, 215 cm i 260 cm, rosn膮cych na dz. nr 192/5 w m. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 652/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 205 cm, drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 210 cm oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Rad艂owo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Rad艂owo, gm. Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 651/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 165 cm, 175 cm, 185 cm i 225 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2582C Kruszwica - Racice, na dz. nr 17 w m. Gi偶ewo, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 650/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew, tj. drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 130 cm i 2 drzew gatunku wi膮z szypu艂kowy o obwodach pni 200 cm i 270 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2585C S艂ab臋cin - Baranowo, na dz. nr 15 w m. S艂ab臋cin oraz 2 drzew gatunku jesion wynios艂y o obwodach pni 315 cm i 240 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2586C Racice - Lachmirowice, na dz. nr 13/1 w m. Lachmirowice, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 643/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienie informacji za I p贸艂rocze 2018 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 642/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 641/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 640/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 639/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem powierzchni u偶ytkowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 638/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem powierzchni u偶ytkowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 637/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 636/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 325 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 65 w m. Topola.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 635/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 410 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej n 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 62/1 w m. Skalmierowice, gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 634/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2018 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 633/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 632/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 631/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 630/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 629/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 210 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa na dz. nr 88 w m. Krusza Zamkowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 628/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 215 cm i drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 200 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2503C Rucewko - Tarkowo G贸rne na dz. nr 79 w m. Rucewko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 627/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew gatunku wierzba iwa o obwodach pni 220 cm i 235 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2448C Stodo艂y, Ksi膮偶 - Sukowy na dz. nr 19 w m. Sukowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 626/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 195 cm oraz 4 drzew gatunku wi膮z szypu艂kowy o obwodach pni 180 cm, 280 cm, 220 cm i 200 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2529C Murzynno - Klepary na dz. nr 65/1 w m. Murzynno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 625/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 496/2018 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II '.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 624/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Stannej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 623/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Domalskiej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 622/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Rafa艂a Piastowskiego nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 621/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Micha艂a Cie艣laka nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 620/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Drzewieckiej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 619/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Wojciechowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 618/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Tamary Chor膮偶ewskiej-Andryszak nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 617/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Miros艂awy Burandt nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 616/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny B艂achowicz nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 615/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Barczak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 614/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Stajszczak-Nowak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 613/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Szyma艅skiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 612/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marioli Bu艂at nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 611/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jerzego Kwiatkowskiego nauczyciela kontraktowego w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 610/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia diagnoz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 609/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia diagnoz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 III".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 608/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 160 cm, rosn膮cego na dz. nr 3/4 przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Inowroc艂awiu oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 160 cm rosn膮cego na dz. nr 3/5 przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 607/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 606/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 samochodu osobowego marki Renault Trafic b臋d膮cego w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 605/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 604/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 603/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci terenu zielonego, znajduj膮cego si臋 przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu przed budynkiem podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, zak艂adu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 602/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca Regulamin udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 601/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu organizacji sta偶y dla uczni贸w i uczennic w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 600/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego projektu uchwa艂y dotycz膮cej pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 599/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego do sposobu i trybu gospodarowania sk艂adnikami rzeczowymi maj膮tku ruchomego, w kt贸ry wyposa偶one s膮 jednostki bud偶etowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 598/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 597/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 596/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyj臋cia diagnoz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Rozw贸j bazy szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 595/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 594/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 593/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2018 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 592/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie informacji za rok 2017 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 591/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem bieg艂ego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 590/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 589/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 220 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2552C D臋bowo - Korytkowo, na dz. nr 57 w m. D臋bina.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 588/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania w臋z艂a cieplnego usytuowanego w budynku hali sportowej Kujawianka przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 587/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 586/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 585/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 558/2018 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Panu Jackowi Malakowi w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Szymborskiej w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 584/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 583/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu i Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 582/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 581/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2018 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 580/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 579/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy w zakresie realizacji projektu pod nazw膮 "Wykluczenie - nie ma MOWy!"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 578/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy u偶yczenia pomieszczenia w budynku III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 577/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola czarna o obwodach pni 145 cm, 150 cm, 109 cm i 141 cm oraz drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 184 cm, rosn膮cych na dz. nr 1/2 (obr臋b 2, arkusz 321) przy ul. J贸zefa Krzymi艅skiego 8 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 576/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2018 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 575/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 574/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 573/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola berli艅ska o obwodzie pnia 115 cm, rosn膮cego na dz. nr 11/5 (obr臋b 2, arkusz 222) przy ul. Macieja Wierzbi艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 572/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania sprz臋tu, materia艂贸w, i akcesori贸w gastronomicznych oraz sprz臋tu i artyku艂贸w biurowych na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II'.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 571/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 570/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 569/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komitetu Organizacyjnego obchod贸w 100 Rocznicy Odzyskania przez Polsk臋 Niepodleg艂o艣ci oraz 20 lecia istnienia Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 568/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 567/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 samochodu ci臋偶arowego marki Opel Vivaro oraz samochodu osobowego marki Peugeot Partner b臋d膮cych w posiadaniu Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 566/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2018 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 565/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 67 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2533C Lipie - Modliborzyce, na dz. nr 256/1 w m. Modliborzyce, gm. D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 564/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 460 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Z艂otowo - Brze艣膰, na dz. nr 47/1 w m. Z艂otowo, gm. Kruszwica oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 345 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2592C Ostrowo - Z艂otowo - Brze艣膰, na granicy dz. nr 47/1 i dz. nr 30/6 w m. Z艂otowo, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 563/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 562/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 561/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 560/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cy Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 559/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 496/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II ".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 558/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Panu Jackowi Malakowi w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Szymborskiej w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 557/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy do przyj臋cia darowizny na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego dla M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy i zawarcia umowy darowizny rzeczowej z Krajow膮 Sp贸艂k膮 Cukrow膮 S.A.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 556/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy do udzielania zwolnie艅 rodzic贸w z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce O艣rodka.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 555/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie powo艂anie Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zalecane b臋dzie w 2018 roku wykonanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 554/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 553/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 552/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 222/2016 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powo艂ania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 551/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 550/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 260 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wie艣 Wielka - P臋chowo, dz. nr 18/2 na granicy z dz. nr 18/9 w m. Kr膮偶kowo, 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 295 cm i 285 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wie艣 Wielka - P臋chowo, dz. nr 18/2 na granicy z dz. nr 18/10 w m. Kr膮偶kowo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 395 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wie艣 Wielka - P臋chowo, na dz. nr 98/2 w m. P臋chowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 549/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniaj膮ca Regulamin udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 548/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy o obwodzie pnia 315 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 308/1 w m. Liszkowo, drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy o obwodzie pnia 285 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 308/2 w m. Liszkowo oraz drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy o obwodzie pnia 295 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 4 w m. Wybranowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 547/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego projektu uchwa艂y dotycz膮cej pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dr贸g kategorii drogi gminnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 546/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 545/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2017 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 544/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2018 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 543/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 542/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 541/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania sprz臋tu komputerowego oraz oprogramowania, urz膮dze艅 i akcesori贸w sieciowych, komputerowych i teleinformatycznych na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II '
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 540/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 539/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 538/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 537/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 536/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 200 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2537C Parchanie - G膮ski, na dz. nr 113 w Parchankach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 535/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego tr贸jpniowego drzewa gatunku wi膮z pospolity o obwodach pni 52 cm, 83 cm i 52 cm oraz drzewa gatunku wi膮z pospolity o obwodzie pnia 162 cm, rosn膮cych na dz. nr 37/55 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 534/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku 艣liwa domowa odmiana mirabelka o obwodzie pnia 54 cm oraz 6 drzew gatunku grab pospolity o obwodach pni 61 cm, 65 cm, 63 cm, 60 cm, 75 cm i 46 cm, rosn膮cych na dz. nr 110 ( obr臋b 3, arkusz 14 ), przy ul. Solankowej 21 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 533/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Miasta Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 532/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci terenu zielonego, znajduj膮cego si臋 przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu przed budynkiem podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, zak艂adu leczniczego podmiotu leczniczego : Przychodnia Przyszpitalna
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 531/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie cz臋艣ci powierzchni u偶ytkowych znajduj膮cych si臋 w : budynku 艂贸偶kowym z 艂膮cznikiem budynku dzieci臋cym oraz budynku przychodni przyszpitalnej zak艂adu leczniczego : Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego : Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 530/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania sprz臋tu fiskalnego oraz bielizny sto艂owej na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II '.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 529/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 528/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 527/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 wrze艣nia 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 526/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania odzie偶y ochronnej, sprz臋tu ochrony osobistej oraz 艣rodk贸w ochrony indywidualnej, materia艂贸w i akcesori贸w spawalniczych, blach oraz sprz臋tu fotograficznego na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 525/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 524/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 155 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pako艣膰, na dz. nr 198/1 w Pako艣ci oraz 5 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 140 cm, 125 cm, 155 cm, 180 cm i 145 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pako艣膰, na dz. nr 198/2 w Pako艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 523/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 220 cm oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 260 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C - ul. Or艂owska, na dz. nr 50 (obr臋b 4, arkusz 65)w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 522/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania literatury i film贸w instrukta偶owych na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 521/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 520/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 519/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 518/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 517/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca Regulamin udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II" przyj臋ty uchwa艂膮 nr 506/2017 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r. zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 nr 495/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia Regulaminu udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 516/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2017 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 515/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na 2017 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 514/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 513/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 512/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 511/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 510/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 509/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Pani Marii Szaroleta i Panu Tomaszowi Szaroleta w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej w S艂o艅sku gmina Inowroc艂aw, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 508/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku robinia akacjowa oraz 2 drzew gatunku klon jesionolistny, rosn膮cych na dz. nr 16 w Janocinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2579C Gocanowo - Janocin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 507/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 496/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 506/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 495/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyj臋cia Regulaminu udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 505/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 504/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 503/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za II kwarta艂 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 502/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego projektu uchwa艂y dotycz膮cej pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dr贸g kategorii drogi gminnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 501/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do reprezentowania Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 500/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wi膮z pospolity, rosn膮cego na dz. nr 20 (obr臋b 6, arkusz 66), przy ul. 3 Maja 11/13 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 499/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 17 drzew gatunku robinia akacjowa oraz 2 drzew gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cych w Racicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo - Racice oraz 5 drzew gatunku robinia akacjowa, rosn膮cych w Racicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2586C Racice - Lachmirowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 498/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w u偶yczenie pomieszcze艅 biurowych dla Kuratorium O艣wiaty w Bydgoszczy na Oddzia艂 Wydzia艂u Nadzoru Pedagogicznego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 i Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 497/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 496/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Podr臋cznika wdra偶ania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 495/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu udzia艂u w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 494/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I p贸艂rocze 2017 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 493/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania plany finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 492/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 491/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wytypowania zada艅 inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 490/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 489/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 488/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 12 drzew gatunku topola kanadyjska, rosn膮cych w D藕wierzchnie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Z艂otowo - Z艂otniki Kujawskie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 487/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku topola berli艅ska o obwodzie pnia 250 cm, rosn膮cego w Rybitwach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 486/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 9 drzew gatunku topola kanadyjska, rosn膮cych w Ko艂udzie Ma艂ej oraz 2 drzew gatunku topola kanadyjska, rosn膮cych w Janikowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - Ko艂uda Ma艂a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 485/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Pako艣膰 na lata 2017-2020 z perspektyw膮 do roku 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 484/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 483/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 482/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonywanie prac remontowych w budynku Niepublicznej Bursy przy ul. G. Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 481/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2017 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 480/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 479/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do reprezentowania Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j (PO WER).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 478/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu do reprezentowania Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j (PO WER).
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 477/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci za zakwaterowanie w internacie w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 476/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 475/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 474/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozbi贸rk臋 budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy J贸zefa Krzymi艅skiego 8, b臋d膮cej w zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 473/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Gniewkowo - obszar powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 472/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 471/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 470/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Ratajczaka nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 469/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Bialik nauczycielka kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 468/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana 艁ukasza Sochowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 467/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny D臋bskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 466/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Hopci nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 465/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Bednarskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 464/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Rogalskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 463/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 462/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 461/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 460/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 459/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu aparatury i sprz臋tu medycznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 458/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, w zak艂adzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w budynku diagnostyczno-zabiegowym - przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 457/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 456/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 455/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 454/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 453/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 452/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 451/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 4 drzew gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cych w Or艂owie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 450/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 9 drzew gatunku jesion wynios艂y, 2 drzew gatunku wi膮z szypu艂kowy oraz drzewa gatunku topola czarna rosn膮cych przy Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 449/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy, rosn膮cego przy ul. Pozna艅skiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 448/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew gatunku lipa drobnolistna oraz 6 drzew gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C ul. Or艂owska w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 447/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 446/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 445/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 444/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przeniesienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie Pana Stanis艂awa Sobeckiego do pracy w Zespole Dom贸w Pomocy Spo艂ecznej i O艣rodk贸w Wsparcia w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 443/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 442/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 441/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 440/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie informacji za rok 2016 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 439/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 438/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku, w kt贸rym prowadzona jest Niepubliczna Bursa przy ulicy G. Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 437/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Rojewo na lata 2017-2020 z perspektyw膮 na lata 2021-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 436/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 435/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2016 rok wraz z opini膮 bieg艂ego rewidenta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 434/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 433/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 432/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 431/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 430/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 429/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu i Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 428/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie w roku 2017 dotacji za prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 427/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 426/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2017 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 425/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 195 cm, rosn膮cego w Ludzisku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 424/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 11 drzew gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cych w Janikowie oraz drzewa gatunku klon jawor, rosn膮cego w Ko艂udzie Ma艂ej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - Ko艂uda Ma艂a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 423/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 422/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 421/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie odwo艂ania dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 420/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie pe艂nienia przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu roli Beneficjenta w projektach wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w okresie programowania 2014-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 419/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2017 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 418/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych w 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 417/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 416/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 415/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 414/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 413/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 2 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 185 cm i 200 cm rosn膮cych w Pieraniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2570C Pieranie - Papros - oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 475 cm rosn膮cego w Pieraniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce - Pieranie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 412/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 8 drzew rosn膮cych w 艢ciborzu oraz 19 drzew rosn膮cych w Rojewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033 Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 411/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci terenu utwardzonego, znajduj膮cego si臋 przy ul. Pozna艅skiej w Inowroc艂awiu przed budynkiem podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, zak艂adu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 410/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 409/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 408/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci terenu utwardzonego, znajduj膮cego si臋 przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu przed budynkiem podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, zak艂adu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 407/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 406/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2017 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 405/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 404/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na roz艂o偶enie na raty nale偶no艣ci Skarbu Pa艅stwa z tytu艂u sp艂aty za zniesienie wsp贸艂w艂asno艣ci i rozliczenia za korzystanie z nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Tupad艂ach, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 403/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Pa艅stwu Zofii i Miros艂awowi Pawlikom w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie Z艂otniki Kujawskie, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 402/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2017 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 401/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 400/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych - obszar powiatu koni艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 399/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 398/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 397/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2016 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 396/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy D膮browa Biskupia na lata 2016-2020 z perspektyw膮 do roku 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 395/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2017 roku wykonywanie zada艅 publicznych powiatu oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 394/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 393/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie cz臋艣ci powierzchni holu i poczekalni znajduj膮cych si臋 w budynku diagnostyczno-zabiegowym i budynku pomocy dora藕nej, zak艂adu leczniczego: Szpital Powiatowy i zak艂adu leczniczego: Zak艂ad Pomocy Dora藕nej i Ratownictwa Medycznego, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 392/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 222/2016 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powo艂ania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 391/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, samosiew贸w drzew rosn膮cych w Parchaniu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 130/1.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 390/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w S艂aw臋cinku oraz 3 drzew rosn膮cych w Strzemkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2517C S艂aw臋cinek - Gnojno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 389/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 7 drzew rosn膮cych w Popowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Z艂otowo - Brze艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 388/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w O艣niszczewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2530C O艣niszczewo - Zduny - Opoki oraz 7 drzew rosn膮cych w Konarach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2570C Pierania - Papros.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 387/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 3 drzew rosn膮cych w Jaszcz贸艂towie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 386/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w Kruszy Podlotowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 385/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania Czarnoziem na Soli w Inowroc艂awiu lokalu u偶ytkowego w budynku przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 384/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 383/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 382/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 381/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 380/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enie opinii w zakresie zgodno艣ci projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 ze Strategi膮 Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 379/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Kruszwica - obszar powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 378/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Kruszwica - obszar powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 377/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wyj臋cie lokalu u偶ytkowego, znajduj膮cego si臋 w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, w zak艂adzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w 艂膮czniku prowadz膮cym do budynku kuchni-pralni - przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 376/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku administracyjnym podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, zak艂adu leczniczego podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy - przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 375/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d M艂odzie偶owemu O艣rodkowi Wychowawczemu dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 374/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d Zespo艂owi Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Ko艣ciuszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 373/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2016/2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 372/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2016 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 371/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 370/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 369/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 368/2017
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2017 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 367/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 366/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 365/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego w Ludzisku 79
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 364/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 363/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 wrze艣nia 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 362/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii w zakresie zgodno艣ci projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pako艣膰 na lata 2016-2024 ze Strategi膮 Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 361/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii w zakresie zgodno艣ci projektu Gminnego Programu Rewitalizacji D膮browy Biskupiej ze Strategi膮 Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 360/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 359/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie sporz膮dzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 358/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem dla Kujawsko-Pomorskiej Wojew贸dzkiej Komendy Ochotniczych Hufc贸w Pracy pomieszcze艅 biurowych w budynku przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 357/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania cz臋艣ci pomieszcze艅 w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu Powiatowemu Centrum Us艂ug O艣wiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 356/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Us艂ug O艣wiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 355/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu cyfrowego aparatu rentgenowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 354/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 353/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 352/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 351/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego
na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 350/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 349/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 222/2016 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powo艂ania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 348/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Panu Romualdowi Jask贸lskiemu dyrektorowi O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu do podejmowania czynno艣ci w post臋powaniu egzekucyjnym w administracji w imieniu Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 347/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy do udzielania zwolnie艅 rodzic贸w z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce O艣rodka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 346/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 345/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego i oddanie do korzystania pomieszcze艅 biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 344/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w u偶yczenie pomieszcze艅 biurowych dla Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na Przedstawicielstwo Urz臋du Marsza艂kowskiego w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 343/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 342/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 341/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 340/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 4 drzew rosn膮cych w Wybranowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice, 3 drzew rosn膮cych w Rzepowie i 3 drzew rosn膮cych w 艁agiewnikach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice praz drzewa rosn膮cego w Brze艣ciu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo-Z艂otowo-Brze艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 339/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2016 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 338/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyj臋cia diagnoz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem II"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 337/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 336/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 335/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 334/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 333/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 332/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 331/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 330/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na 2016 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 329/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2015/2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 328/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 327/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 326/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 18 drzew rosn膮cych w Polanowicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2450C Stodo艂y-Kraszyce-Polanowice, 5 drzew rosn膮cych w Racicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo-Racice oraz 2 drzew rosn膮cych w Gi偶ewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 325/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego
4 drzew rosn膮cych w Olszewicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2539C S艂o艅sko-Olszewice, 2 drzew rosn膮cych w K艂opocie i 4 drzew rosn膮cych w Or艂owie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw, 2 drzew rosn膮cych w Strzemkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2517C S艂aw臋cinek-Gnojno, 3 drzew rosn膮cych w 艁ojewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica oraz 2 drzew rosn膮cych w Witowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk-droga 252.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 324/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C ul. M膮tewska.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 323/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia diagnoz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 322/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Zarz膮du Powiatu dotycz膮cej przyj臋cia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 321/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 320/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przekazania na rzecz Gminy Inowroc艂aw element贸w budowli placu zabaw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 319/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Inowroc艂aw na lata 2016-2020 z perspektyw膮 do roku 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 318/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 317/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za II kwarta艂 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 316/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przed艂u偶enie um贸w najmu lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku administracyjnym podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, w przedsi臋biorstwie podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy - przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 315/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 314/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 313/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 312/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu aparatury medycznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 311/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie cz臋艣ci powierzchni dachu znajduj膮cej si臋 na budynku g艂贸wnym 艂贸偶kowym przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 310/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 309/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 308/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie odwo艂ania Pana Paw艂a Kar贸lewskiego ze stanowiska dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 307/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I p贸艂rocze 2016 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 306/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 305/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 304/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 303/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 302/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 301/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 300/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie przekazania do nieodp艂atnego korzystania nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Dworcowej 18 w Jaksicach O艣rodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 299/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 298/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2016 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 297/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 296/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 295/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 294/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 293/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 292/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 291/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 290/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 289/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 10 drzew rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 288/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w Sukowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2448C Stodo艂y-Ksi膮偶-Sukowy oraz drzewa rosn膮cego w Ko艂udzie Ma艂ej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559 Janikowo-Ko艂uda Ma艂a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 287/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 24 drzew rosn膮cych w Przybys艂awiu oraz 6 drzew rosn膮cych w D膮browie Biskupiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2573C D膮browa Biskupia-Przybys艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 286/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 4 drzew rosn膮cych w Gocan贸wku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2579C Gocanowo-Janocin oraz drzewa rosn膮cego w S艂ab臋cinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2585C S艂ab臋cin-Baranowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 285/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶ania zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 7 drzew rosnacych w Janocinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo-Rusinowo-droga nr 62 oraz 2 drzew rosn膮cych w Rzepowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2582C Kruszwica-Racice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 284/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w Janikowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-Ko艂uda Ma艂a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 283/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 9 drzew rosn膮cych w Ko艂udzie Ma艂ej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-Ko艂uda Ma艂a oraz drzewa rosn膮cego w Sukowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2451C M艂ynice-Sukowy-Baranowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 282/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 2 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 281/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu przy ul. J贸zefa Krzymi艅skiego 8, na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych ne 4.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 280/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 3 drzew i 9 m kwadratowych krzewu rosn膮cych w D臋bowie oraz 10 drzew rosn膮cych w G艂og贸wcu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2552C D臋bowo-Korytkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 279/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny P艂odzidyn-Darabasz nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 278/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Kosi艅skiego nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 277/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Dankowskiej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 276/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dominiki Bia艂ej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 275/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana 艁ukasza Twaru偶ka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 274/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusza Pryka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 273/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ilony Dobrza艅skiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 272/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Sopo艅skiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 271/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Mileny Le艣niewskiwj-Pulczy艅skiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 270/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Wallicht nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 269/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Hulisz nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 268/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 sprz臋tu oraz wyposa偶enia wykorzystywanego w produkcji posi艂k贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 267/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokali u偶ytkowych znajduj膮cych si臋 w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, w przedsi臋biorstwie podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w budynku kuchni-pralni i budynku 艂膮cznika kuchni-pralni - przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 266/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 265/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 264/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 263/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 262/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia drogi gminnej nr 151316C ul. Magazynowej w m. Inowroc艂aw kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii wojew贸dzkiej - obszar powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 261/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczania dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Inowroc艂aw - obszar powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 260/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 259/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjlanych nr 3 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 258/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 257/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 czerwca 2016 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: II Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu i Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 256/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie informacji za rok 2015 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 255/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 254/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Bursy Szkolnej przy ul. G. Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 253/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2015 rok wraz z opini膮 bieg艂ego rewidenta
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 252/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 251/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 250/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 249/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 248/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 247/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 246/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu i M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 245/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 244/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 243/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2016 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 242/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 241/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepe艂nosprawnego, pobieraj膮cego nauk臋 w niepublicznym liceum og贸lnokszta艂c膮cym w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 240/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Janikowo - obszar powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 239/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu w partnerstwie w ramach cz臋艣ci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j, realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje spo艂eczne i wsp贸艂praca ponadnarodowa, Dzia艂anie 4.3 Wsp贸艂praca ponadnarodowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 238/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie umorzenia nale偶no艣ci z tytu艂u op艂at za dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onej w Kaczkowie, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 237/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Panu Wojciechowi Osi艅skiemu w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej w S艂o艅sku gm. Inowroc艂aw, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 236/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy u偶yczenia nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Dworcowej 25.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 235/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia opinii i przyj臋cia informacji o wynikach konsultacji projektu Planu Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 234/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie wra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Gniewkowo - obszar powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 233/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 232/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 231/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2015 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 230/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. wdra偶ania projektu partnerskiego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - us艂ugi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, O艣 Priorytetowa 4. Rozw贸j infrastruktury spo艂ecze艅stwa informacyjnego, Dzia艂anie 4.2. Rozw贸j us艂ug i aplikacji dla ludno艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 229/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie cz臋艣ci terenu utwardzonego, znajduj膮cego si臋 przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu przed budynkiem przedsi臋biorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 228/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie przez Szpital Wielospecjalistyczny im dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu aparatu rentgenowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 227/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 226/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek najmu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 225/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2016 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 224/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 223/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 222/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powo艂ania Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 221/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2016 roku wykonywanie zada艅 publicznych powiatu oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 220/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 w budynku przy ul. Stanis艂awa Kie艂basiewicza 9 w Inowroc艂awiu Zak艂adowi Energetyki Cieplnej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 219/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 218/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 217/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w podmiocie leczniczym: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, w przedsi臋biorstwie podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy, w 艂膮czniku prowadz膮cym do pawilonu dzieci臋cego - przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 216/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2015 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 215/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu w ramach cz臋艣ci RPO WK-P na lata 2014-2020 wsp贸艂finansowanego z EFS pn. "AKtywni zintegrowani" w ramach Dzia艂ania 9.2 W艂膮czenie spo艂eczne Poddzia艂anie 9.2.1 Aktywne w艂膮czenie spo艂eczne w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Spo艂ecze艅stwo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 214/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu w partnerstwie w ramach cz臋艣ci RPO WK-P na lata 2014-2020 wsp贸艂finansowanego z EFS dla Poddzia艂ania 9.3.2 Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych Dzia艂ania 9.3 Rozw贸j us艂ug zdrowotnych i spo艂ecznych w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne spo艂ecze艅stwo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 213/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 212/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d Zespo艂owi Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 211/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego Nr 113/2015 z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Murzynnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2529C Murzynno-Klepary.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 210/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Batkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2555C Ko艣cielec-Batkowo-Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 209/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Jaksicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 208/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Olszewicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2539C S艂o艅sko-Olszewice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 207/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, na terenie nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ul. Dworcowej 25
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 206/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w 艁膮cku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, 3 drzew rosn膮cych w Pako艣ci, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekatowo-Pako艣膰, drzewa rosn膮cego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, drzewa rosn膮cego w Ko艣cielcu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2553C Cie艣lin-Ko艣cielec-Janikowo, 4 drzew rosn膮cych w Tucznie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy oraz drzewa rosn膮cego w Przybys艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2572C B膮kowo-Chr贸stowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 205/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania cz臋艣ci pomieszczenia w budynku przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu Powiatowemu Urz臋dowi Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 204/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 203/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 202/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2016 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 201/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 200/2016
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 199/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 198/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na
2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 197/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aliny Wo藕niak nauczycielko kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 196/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki dotacji na jednego ucznia niepe艂nosprawnego, pobieraj膮cego nauk臋 w niepublicznym liceum og贸lnokszta艂c膮cym w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 195/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na IV kwarta艂 2015 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 194/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 193/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 192/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 191/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 190/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 189/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przekazania do nieodp艂atnego korzystania z nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Naj艣wi臋tszej Marii Panny 14-16 w Inowroc艂awiu przez M艂odzie偶owy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 188/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu oraz plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 187/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie pomieszczenia u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w 艂膮czniku prowadz膮cym do budynku kuchni-pralni przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 186/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 185/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zaniechania realizacji inwestycji pn. "Wymiana nawierzchni placu utwardzonego przy budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 184/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2015 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 183/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2014/2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 182/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu jako jednostki uprawnionej do przeprowadzenia post臋powa艅 i udzielania zam贸wie艅 na zakup oleju opa艂owego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 181/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 7 drzew rosn膮cych w Szad艂owicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2523C Wierzchos艂awice - Szad艂owice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 180/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew rosn膮cych w S艂ab臋cinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2585C S艂ab臋cin - Baranowo oraz drzewa rosn膮cego w Sukowach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2451C M艂ynice - Sukowy - Baranowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 179/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Rad艂owie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2347C G膮sawa - Obudno - S艂aboszewo - Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 178/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 177/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 22 drzew rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 176/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3421C ul. 艢wi臋tokrzyska oraz drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3410C al. Niepodleg艂o艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 175/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3410C al. Niepodleg艂o艣ci oraz drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3422C ul. Toru艅ska.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 174/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wytypowania zada艅 inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej do ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 173/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy patelni elektrycznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 172/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie pomieszcze艅 u偶ytkowych, znajduj膮cych si臋 w budynku 艂贸偶kowym, pawilonie dzieci臋cym z 艂膮cznikiem i budynku kuchni-pralni przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy oraz budynku przedsi臋biorstwa: Zak艂ad Pomocy Dora藕nej i Ratownictwa Medycznego, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 171/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie pomieszcze艅 u偶ytkowych, znajduj膮cych si臋 w budynku 艂贸偶kowym oraz budynku pomocy dora藕nej przedsi臋biorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 170/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za II kwarta艂 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 169/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przekazania do nieodp艂atnego korzystania z nieruchomo艣ci zabudowanej przy ul. Stanis艂awa Kie艂basiewicza 9 w Inowroc艂awiu przez O艣rodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 168/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na III kwarta艂 2015 roku dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 167/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki dotacji dla okre艣lonych plac贸wek niepublicznych na rok 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 166/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 165/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Woli Stanomi艅skiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2544C Stanomin - Mleczkowo - D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 164/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 163/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros - Bronis艂aw - Dobre.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 162/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2587C Gocanowo - Rusinowo, drzewa rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583C Baranowo - Racice oraz 2 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 161/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3418C ul. Solankowa, 2 drzew rosn膮cych w Karsku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2590C Kicko - Brze艣膰 - Kaspral - Piotrk贸w Kujawski, 2 drzew rosn膮cych w Ko艣cielcu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2553C Cie艣lin - Ko艣cielec - Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 160/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 159/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3411C ul. Okr臋偶na w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 158/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C ul. Jacewska, 2 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3422C ul. Toru艅ska, drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3419C ul. Szymborska, 3 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C ul. M膮tewska.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 157/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia plac贸wki, w kt贸rej b臋dzie naliczany odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych dla nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w zlikwidowanej Bursy Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 156/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I p贸艂rocze 2015 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 155/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 154/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowanego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 153/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 152/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 151/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 150/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 149/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 148/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie oddania w najem lokali u偶ytkowych znajduj膮cych si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 147/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia i przekazania nieruchomo艣ci w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 146/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy u偶yczenia budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 145/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
w spawie informacji za II kwarta艂 2015 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 144/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 143/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie og艂oszenia konkursu, powo艂ania komisji konkursowej i przyj臋cia regulaminu konkursowego na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego burs臋 w ramach niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 142/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu, powo艂ania komisji konkursowej i przyj臋cia regulaminu konkursowego na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego burs臋 w ramach niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 141/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny 艢liwickiej-Leguminy nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 140/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Monkiewicza nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 139/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Czubachowskiej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 138/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Paw艂a Budnera nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 137/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny J贸藕wiak nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 136/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Glejzner-Trepkowskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 135/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kamili Dru偶y艅skiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 134/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Szczepaniak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 133/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Fija艂kowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 132/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Zieli艅skiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 131/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Wojciechowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 130/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusza Padraka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 129/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Przemys艂awa Noi艅skiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 128/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Marcin贸w nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 127/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Andrzejewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 126/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Kamila Wojciechowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 125/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Pufala nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 124/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny P臋czkowskiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 123/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Piotra Wi艣niewskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 122/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kornelii Rychwickiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 121/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Kosmalskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 120/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Kamila Grabowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu, ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 119/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 118/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego Nr 73/2015 z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Jacewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C Inowroc艂aw-Jacewo-O艣niszczewko.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 117/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego na terenie Domu Dziecka w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 116/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 41 drzew oraz 160,50 metr贸w kwadratowych krzew贸w rosn膮cych w Tupad艂ach i Kruszy Zamkowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupad艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 115/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 7 drzew rosn膮cych w Witowicach, pasie drogowym drogi powiatowej nr 2591C Ostrowo-Witowicziki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 114/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Ostrowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2534C Ostrowo-G膮ski oraz drzewa rosn膮cego w Rzepiszynie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-艁agiewniki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 113/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Murzynnie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2529C Murzynno-Klepary
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 112/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej r 2567C ul. M膮tewska
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 111/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Liszkowie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 110/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w P艂awinie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowie艣
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 109/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 14 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 108/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 107/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 106/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 105/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomi臋dzy Powiatem Inowroc艂awskim, a Gmin膮 Gniewkowo dotycz膮cego powierzenia Gminie Gniewkowo zada艅 powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 104/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na II kwarta艂 2015 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸l oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 103/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 101/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 100/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 99/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 98/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego i oddanie do korzystania pomieszcze艅 biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie informacji za rok 2014 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2014 rok wraz z opini膮 bieg艂ego rewidenta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 niepublicznych na rok 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu, powo艂ania komisji konkursowej i przyj臋cia regulaminu konkursowego na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego burs臋 w ramach niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie odwo艂ania Pana Krzysztofa Makowieckiego ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych szczeg贸艂owych w 2015 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2015 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielanych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie oddanie w dzier偶aw臋 w cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Tucznie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w S艂aw臋cinku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2517C S艂aw臋cinek-Gnojno
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Skotnikach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2575C Wola Wapowska-Skotniki-Szostka Du偶a-Broniewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Rojewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Pieckach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2576C Piecki-Piaski-Wola Wapowska
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Parchaniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2536C Szad艂owice - Parchanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 50 metr贸w kwadratowych krzew贸w rosn膮cych w Parchaniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Or艂owie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw oraz drzewa rosn膮cego w Rybitwach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy-Janikowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Latkowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2524C Or艂owo-Latkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Jacewie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2545C Inowroc艂aw-Jacewo-O艣niszczewko
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuniecie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 15 drzew i 19 metr贸w kwadratowych krzew贸w, rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3412C ul. Pozna艅ska
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2567C ul. M膮tewska oraz 2 drzewa rosn膮cych w Rad艂owie, pasie drogowym drogi powiatowej nr 2347C G膮sawa-Obudno-S艂aboszewo-Pako艣膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew rosn膮cych w Wierzejewicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2549C Dobieszczewice - Augustowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Mierogoniewicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2521C P艂onkowo-Wierzchos艂awice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Jaksicach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo - Jaksice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu sprzeda偶y samochod贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokali u偶ytkowych oraz powierzchni hollu, znajduj膮cych si臋 w budynku g艂贸wnym 艂贸偶kowym, 艂膮czniku prowadz膮cym do pawilonu dzieci臋cego i w 艂膮czniku prowadz膮cym do budynku kuchni-pralni oraz wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie powierzchni terenu utwardzonego, znajduj膮cego si臋 pomi臋dzy budynkiem g艂贸wnym 艂贸偶kowym, a pawilonem dzieci臋cym, przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego, znajduj膮cego si臋 w budynku Stacji Dializ przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego, znajduj膮cego si臋 w budynku diagnostyczno-zabiegowym przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego, znajduj膮cego si臋 w 艂膮czniku prowadz膮cym do budynku kuchni-pralni przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie pomieszcze艅 u偶ytkowych, znajduj膮cych si臋 w budynku przedsi臋biorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2015 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na I kwarta艂 2015 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2014 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18marca 2015 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych (materia艂贸w) na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w u偶yczenie Radzie Organizacji Pozarz膮dowych Powiatu Inowroc艂awskiego pomieszczenia w budynku przy ulicy Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zalecane b臋dzie w 2015 roku wykonywanie zada艅 publicznych powiatu oraz przyj臋cie Regulaminu pracy tej Komisji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie pe艂nienia przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu roli Beneficjenta w projektach wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w okresie programowania 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie pe艂nienia przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu roli Beneficjenta w projektach wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w okresie programowania 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przekazania pomieszczenia w budynku przy ulicy pozna艅skiej 133 A w Inowroc艂awiu O艣rodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za doskonalenie zawodowe nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek (z uwzgl臋dnieniem doradztwa metodycznego) oraz plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski , pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczyciela oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im .Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zaopiniowania Programu ochrony 艣rodowiska dla Gminy D膮browa Biskupia na lata 2014-2017, z perspektyw膮 do roku 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 5 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3424C ul. Macieja Wierzbi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lutego 2015 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 nr 33/2015 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 lutego 2015 r.
w sprawie wskazania priorytet贸w, cel贸w strategicznych, kierunk贸w dzia艂a艅 oraz dzia艂a艅 zidentyfikowanych w opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie oddania w najem powierzchni u偶ytkowej znajduj膮cej si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu na w艂asno艣膰 nieruchomo艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2015 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2014 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Inowroc艂awiu, na terenie nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Pozna艅skiej 384c.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 4 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3419C ul. Szymborska.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie przedstawiania sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2015
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w poniesionych na przygotowanie dokumentacji budowlanej boiska wielofunkcyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Pani Janiny Sikorskiej na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych (sprz臋tu) na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych (materia艂贸w, sprz臋tu i literatury) na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania pomocy dydaktycznych (materia艂贸w) na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przej臋cia i przekazania nieruchomo艣ci zabudowanej b臋d膮cej w posiadaniu O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu do Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie pawilonu handlowego, znajduj膮cego si臋 w 艂膮czniku prowadz膮cym do pawilonu dzieci臋cego przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie cz臋艣ci powierzchni holu znajduj膮cej si臋 w budynku przedsi臋biorstwa: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie powierzchni holu znajduj膮cej si臋 w budynku przedsi臋biorstwa: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Woli Wapowskiej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronis艂aw-Dobre.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ma艂gorzaty Monasterskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Pa艅stwu Krystynie i Janowi Muzykom w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rejnie gm. D膮browa Biskupia, stanowi膮cej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w K艂opocie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enie zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 2 drzew rosn膮cych w Gocan贸wku, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2578C Brz贸zki-G艂臋bokie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa rosn膮cego w Dziennicach, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2541C Balczewo-Dziennice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na IV kwarta艂 2014 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2014
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2014 r. oraz za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 wrze艣nia 2014 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713495