logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Mieszka艅c贸w ,,PRO M膭TWY''


Adres korespondencyjny:

ul. Popowicka 70
88-100 Inowroc艂aw

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Pan J贸zef Nowak.

Cele :
budowanie warunk贸w do tworzenia i wzmacniania wi臋zi spo艂ecznych od poziomu lokalnego a偶 do europejskiego w uk艂adach przestrzennych oraz pokoleniowych, wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a tak偶e prowadzenie dzia艂alno艣ci obejmuj膮cej zadania w zakresie :
- pomocy spo艂ecznej
- podtrzymywania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- dzia艂alno艣膰 na rzecz mniejszo艣ci narodowych
- ochrony i promocji zdrowia
- dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os贸b pozostaj膮cych bez pracy i zagro偶onych zwolnieniem z pracy
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzia艂alno艣膰 na rzecz r贸wnych praw kobiet i m臋偶czyzn
- dzia艂alno艣ci wspomagaj膮cej rozw贸j gospodarczy, w tym rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci
- wspierania nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania
- upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- wspierania ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- podejmowanie dzia艂a艅, umo偶liwiaj膮cych zachowanie lub przywracanie r贸wnowagi przyrodniczej oraz zachowanie prawa do godnego 偶ycia obywateli RP i Unii Europejskiej
- promowanie dzia艂a艅 na rzecz racjonalnego kszta艂towania 艣rodowiska i gospodarowania zasobami 艣rodowiska zgodnie z zasad膮 zr贸wnowa偶onego rozwoju
- przeciwdzia艂anie zanieczyszczeniom oraz przywracanie element贸w przyrodniczych do stanu w艂a艣ciwego
- przeciwdzia艂ania patologiom spo艂ecznym
- upowszechniania wiedzy i umiej臋tno艣ci na rzecz obronno艣ci pa艅stwa
- upowszechniania i ochrony wolno艣ci praw cz艂owieka oraz swob贸d obywatelskich, a tak偶e dzia艂a艅 wspomagaj膮cych rozw贸j demokracji
- wspierania ratownictwa i ochrony ludno艣ci
- pomocy ofiarom katastrof, kl臋sk 偶ywio艂owych, konflikt贸w zbrojnych i wojen w kraju i za granic膮
- upowszechniania i ochrony praw konsument贸w
- dzia艂ania na rzecz integracji europejskiej
- promocji i organizacji wolontariatu

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2014-04-28 14:04:37
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-28 14:04:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1055licznik odwiedzin: 15627180