logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie D膮browa BiskupiaAdres korespondencyjny:
ul. D艂uga 48
88-133 D膮browa Biskupia

Prezes: Jerzy Jakubczak

Cel dzia艂ania organizacji:

Cele z zakresu:
 1. Pomocy spo艂ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywania szans tych rodzin i os贸b;
 2. Dzia艂alno艣ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym;
 3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych;
 5. Dzia艂alno艣膰 na rzecz r贸wnych praw kobiet i m臋偶czyzn;
 6. Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b w wieku emerytalnym;
 7. Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮cej rozw贸j wsp贸lnot i spo艂eczno艣ci lokalnych;
 8. Wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y;
 9. Kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 11. Turystyki i krajoznawstwa;
 12. Upowszechniania i ochrony wolno艣ci i praw cz艂owieka oraz swob贸d obywatelskich, a tak偶e dzia艂a艅 wspomagaj膮cych rozw贸j demokracji;
 13. Promocji i organizacji wolontariatu;
 14. Dzia艂alno艣ci na rzecz rodzin, macierzy艅stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 15. Przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym


Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2016-07-01 14:39:58
Data ostatniej modyfikacji : 2016-07-01 14:39:58
Liczba wy艣wietle艅 : 700licznik odwiedzin: 15627080