logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Ogrodowe "Za M艂ynem"Prezes: Andrzej Dominiak


Adres korespondencyjny: ul. Kujawska 2/24, 88-153 Kruszwica


Cel dzia艂ania organizacji:  1. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb spo艂ecze艅stwa poprzez umo偶liwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

  2. poprawa warunków socjalnych cz艂onków spo艂eczno艣ci lokalnych;

  3. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyrównywanie ich szans;

  4. integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywno艣ci i zdrowia emerytów i rencistów;

  5. integracja spo艂eczna osób w wieku emerytalnym oraz niepe艂nosprawnych;

  6. przywracanie spo艂eczno艣ci i przyrodzie terenów zdegradowanych;

  7. ochrona 艣rodowiska i przyrody;

  8. oddzia艂ywanie na popraw臋 warunków ekologicznych w gminach;

  9. kszta艂towanie zdrowego otoczenia cz艂owieka;

  10. tworzenie warunków do udost臋pniania terenów zielonych dla spo艂eczno艣ci lokalnych.

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2018-11-22 11:10:08
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-22 11:10:08
Liczba wy艣wietle艅 : 565licznik odwiedzin: 16270491