logo
Przetargi
Przetargi na zbycie i dzierÂżawĂŞ nieruchomoÂści

ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza II przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu Skarbu PaĂąstwa wynoszÂącego 40/256 czĂŞÂści nieruchomoÂści, poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Farnej 6.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza piÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza piÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie Modliborzyce, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie Modliborzyce, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
OgÂłoszenie
Dyrektora Domu Pomocy SpoÂłecznej w Warzynie
z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Wonorzu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
dziaÂłka 57/5
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo
dziaÂłka 57/3
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetargu ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzier¿awienie na okres trzech lat nieruchomoœci rolnej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Arturowie, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego i czĂŞÂści powierzchni uÂżytkowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
og³asza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
og³asza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 12
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza piÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w CheÂłmcach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomosci poÂłoÂżonej w Chlewiskach, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Chlewiskach, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w CheÂłmcach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
og³asza pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w PakoÂści przy ulicy Fabrycznej.
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do oddania w dzierÂżawĂŞ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Chlewiskach, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w Jaksicach, gmina InowrocÂław.
Więcej »
Trzeci przetarg na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w CheÂłmcach, gmina Kruszwica
Więcej »
OgÂłoszenie
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonej do sprzedaÂży.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w Koœcielcu, gmina PakoœÌ
Więcej »
Przetarg na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej w KoÂścielcu
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza II przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Chlewiskach, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w Jaksicach, gmina InowrocÂław.
Więcej »
Starosta InowrocÂławski
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
OgÂłoszene Starosty InowrocÂławskiego
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w CheÂłmcach, gmina Kruszwica.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w CheÂłmcach gm.Kruszwica
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
ogÂłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w Jaksicach, gmina InowrocÂław.
Więcej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogÂłoszeĂą
wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y, po³o¿onych w Koœcielcu, gmina PakoœÌ
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w RadÂłowie.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego
og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowych poÂłoÂżonych w Jakscicach, gmina InowrocÂław.
Więcej »
OgÂłoszenie ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej w Rad³owie, gmina PakoœÌ
Więcej »
OgÂłoszenie Starosty InowrocÂławskiego
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Karola Marcinkowskiego
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w InowrocÂławiu przy ul. Miechowickiej
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w ZÂłotnikach Kujawskich.
Więcej »
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na najem dwĂłch lokali uÂżytkowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy NajÂświĂŞtszej Marii Panny 23.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w DÂąbrowie Biskupiej
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż
zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. NajÂświĂŞtszej Marii Panny 23.
Więcej »
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści,
poÂłoÂżonej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierÂżawienie
na okres 5 lat nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Chociszewskiego i ulicy ToruĂąskiej
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
PoÂłoÂżonej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
wydzierÂżawienie na okres 5 lat, Ino. ul. Chociszewskiego i ToruĂąska
Więcej »
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni uÂżytkowej
w budynku Starostwa powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści.
PoÂłoÂżonej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści.
PoÂłoÂżonych w Przedbojewicach, gmina Kruszwica, w Wonorzu, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz w GÂąskach, gmina Gniewkowo
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej
Więcej »
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych :
w Przedbojewicach, gmina Kruszwica, w Wonorzu, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz w GÂąskach, gmina Gniewkowo
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Przedbojewicach,
gmina Kruszwica.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. ÂŚw. Ducha 59-61.
Więcej »
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej
nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. ÂŚw. Ducha 59-61.
Więcej »
SzĂłsty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej
Więcej »
Piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej.
Więcej »
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej.
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. Jana KiliĂąskiego 15.
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej.
Więcej »
II przetarg pisemny na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu uÂżytkowego w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. Jana KiliĂąskiego 15.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w DÂąbrowie Biskupiej
Więcej »
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłozonej w Markowie, gm. Gniewkowo
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie, gm. Gniewkowo
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
przy ul. ÂŚw. Ducha 59-61.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych
w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9.
Więcej »
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Ostrowie, gmina Kruszwica
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
gruntowej poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. ÂŚw. Ducha 59-61.
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 9.
Więcej »
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ostrowie.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. ÂŚw. Ducha 59-61.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Więcej »
I przetarg pisemny nieograniczony na najem trzech lokali uÂżytkowych
w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Jaksicach, gmina InowrocÂław.
Więcej »
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowych
poÂłoÂżonych w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo oraz w Ostrowie i TarnĂłwku, gmina Kruszwica
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej
poÂłoÂżonej w Kijewie, gmina Gniewkowo
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
PiÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
Przetarg na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłozonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż
niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż niezabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Sikorowie,
gmina InowrocÂław.
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie,
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KÂłopocie gmina InowrocÂław
Więcej »
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
przy ul. BolesÂława Krzywoustego.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w KÂłopocie gmina InowrocÂław.
Więcej »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem
poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
II - ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
I - ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15.
Więcej »
ZarzÂąd Powiatu InowrocÂławskiego ogÂłasza drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Walentynowie, gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KÂłopocie gmina InowrocÂław.
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści zabudowanej paÂłacem poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści gruntowej poÂłoÂżonej w KawĂŞczynie, gmina Gniewkowo.
Więcej »
SprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy BolesÂława Krzywoustego 15
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13
Więcej »
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Walentynowie,
gmina DÂąbrowa Biskupia
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Walentynowie, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż udziaÂłu w nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy PoznaĂąskiej 20.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Walentynowie, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Walentynowie, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo¶ci
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu
przy ulicy Miechowickiej
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
przy ul. Jana KiliĂąskiego 15
Więcej »
SiĂłdmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonych w InowrocÂławiu przy ulicy Miechowickiej oraz w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. Jana KiliĂąskiego nr 15.
Więcej »
SzĂłsty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie
gmina Gniewkowo.
Więcej »
PiÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
przy ulicy InowrocÂławskiej 13
Więcej »
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
PiÂąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie, gmina Gniewkowo
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonej w Gniewkowie przy ul. Jana KiliĂąskiego nr 15.
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści
po³o¿onej w Koœcielcu, gmina PakoœÌ.
Więcej »
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonych w Kruszwicy przy ulicy GoplaĂąskiej 2 oraz w Parchaniu, gmina DÂąbrowa Biskupia.
Więcej »
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Gniewkowie
przy ulicy InowrocÂławskiej 13.
Więcej »
Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniewkowie
przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz we wsi Markowo, gmina Gniewkowo.
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w KoÂścielcu,
Więcej »
OgÂłoszenie o odwoÂłaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaÂż zabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Ostrowie
Więcej »
Trzeci przetarg ustny na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Gniwekowie i Latkowie
Więcej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści w Gniwekowie
Więcej »
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż zabudowanych nieruchomoÂści poÂłoÂżonych w Ostrowie
Więcej »
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Skalmierowicach,
gmina Janikowo.
Więcej »
OgÂłoszenien o odwwoÂłaniu przargu na zbycie nieruchomoÂści-Ostrowo
Więcej »
OgÂłaszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Markowie
Więcej »
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaÂż nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Ludzisku, gmina Janikowo.
Więcej »
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaÂż nieruchomoÂści
poÂłoÂżonych w Gniewkowie przy ulicy InowrocÂławskiej 13 oraz w Latkowie gmina InowrocÂław.
Więcej »licznik odwiedzin: 16094484