logo
Stowarzyszenia
KS GniewkowoPrezes Zarz膮du: Milena Jastrz臋bska

Siedziba Stowarzyszebia: 88-140 Gniewkowo, ul. Dr Jana Dreckiego 1/51

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie i organizowanie wszelkich form aktywno艣ci fizycznej, które przez uczestnictwo dora藕ne lub zorganizowane wp艂ywaj膮 na wypracowanie lub poprawienie kondyvji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków spo艂ecznych lub osi膮gni臋cie wyników sportowych na wszelkich poziomach,

 2. wspieranie Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury Sportu I Rekreacji  z siedzib膮 w Gniewkowie, ul. Dworcowa 5 w jego dzia艂alno艣ci statutowej,

 3. budowanie spo艂ecze艅stwa obywatelskiego i solidarno艣ci mi臋dzy lud藕mi,

 4. dzia艂ania na rzecz rozwoju lokalnego, poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw spo艂ecznych,

 5. rozwijanie kontaktów i wspó艂pracy mi臋dzy spo艂eczno艣ciami lokalnymi w kraju i za granic膮,

 6. dzia艂anie na rzecz zwi臋kszania udzia艂u mieszka艅ców w 偶yciu publicznym,

 7. inspirowanie do podejmowania dzia艂alno艣ci spo艂ecznej,

 8. dzia艂anie na rzecz rozwoju demokracji i samorz膮dno艣ci,

 9. upowszechnianie i ochrona praw i wolno艣ci cz艂owieka oraz swobód obywatelskich,

 10. w艂膮czanie m艂odzie偶y w dzia艂alno艣膰 na rzecz rozwoju samorz膮du lokalnego,

 11. poznanie prawa, zasad i wszystkich aspektów dzia艂ania samorz膮du lokalnego,

 12. popularyzacja wiedzy na temat prawa oraz zasad funkcjonowania samorz膮du lokalnego,

 13. ypowszechnienie kultury, obyczajów i tradycji lokalnych,

 14. podejmowanie dzia艂a艅 na rzecz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 15. wspó艂tworzenie pozytywnego wizerunku Gniewkowo poza terenem gminy,

 16. krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku,

 17. prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalnej,

 18. pomoc osobom i rodzinom, znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej, tak偶e poprzez prowadzenie zorganizowanych dzia艂a艅,

 19. prowadzenie dzia艂alno艣ci edukacyjnej, o艣wiatowej i wychowawczej, szczególnie w艣ród dzieci i m艂odzie偶y,

 20. prowadzenie placówek wsparcia i pieczy zast臋pczej oraz pozosta艂e cele okre艣lone w § 9 statutu.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-11-18 13:29:43
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-18 13:29:43
Liczba wy艣wietle艅 : 288licznik odwiedzin: 15627033