logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
Biuro Obs艂ugi Interesant贸wUdost臋pnianie materia艂ów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu, Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami , aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowroc艂aw, parter - pokój 105.


Obs艂uga interesantów – codziennie od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 07.30 – 15.30  ( przerwa 11.00 – 11.30)


 Kontakt e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl


Kontakt telefoniczny: +48 52 359 21 15


Sposób z艂o偶enia wniosku : • bezpo艣rednio w Biurze Obs艂ugi Interesanta Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami , aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowroc艂aw, parter - pokój 105.

 • w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, aleja Ratuszowa 38, 88 -100 Inowroc艂aw, II pi臋tro- pokój 144,

 • za pomoc膮 korespondencji tradycyjnej na adres - Starostwo Powiatowe  w Inowroc艂awiu, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowroc艂aw,

 • za pomoc膮 elektronicznej drogi korespondencyjnej przez elektroniczn膮 skrzynk臋 podawcz膮 e-PUAP (Warunek konieczny: wniosek musi by膰 opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z wa偶nym kwalifikowanym certyfikatem lub z艂o偶ony za pomoc膮 elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na portalu ePUAP.

 • wysy艂aj膮c na skrzynk臋 e-mail Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,  adres :
  ( geodezja@inowroclaw.powiat.pl  )


Op艂aty : • Op艂at臋 pobiera si臋 przed udost臋pnieniem materia艂ów zasobu lub przed sporz膮dzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.

 • Wielko艣膰 op艂at ustalana jest na podstawie za艂膮cznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. 1629 z pó藕n. zm.)

 • Op艂ata skarbowa z tytu艂u udzielonego pe艂nomocnictwa lub prokury:
  17 z艂 - od ka偶dego stosunku pe艂nomocnictwa (prokury) z wy艂膮czeniem zwolnie艅 ustawowych powinna by膰 dokonana na rachunek Urz臋du Miejskiego w Inowroc艂awiu (dowód potwierdzenia wp艂aty nale偶y za艂膮czy膰 do wniosku).
  Numer rachunku : 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143                                 
  Zwolnione ustawowo od op艂aty skarbowej s膮 pe艂nomocnictwa udzielane ma艂偶onkowi,  wst臋pnemu, zst臋pnemu lub rodze艅stwu oraz pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮ce do odbioru  dokumentów), je偶eli s膮 po艣wiadczone notarialnie lub przez inny uprawniony organ.


Formy dokonywania p艂atno艣ci : • gotówk膮- w kasie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, na podstawie otrzymanego po z艂o偶eniu wniosku, Dokumentu Obliczenia Op艂aty (kasa czynna w godz. 8:00 - 14:30),

 • przelewem na konto bankowe– po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Op艂aty zawieraj膮cym w swej tre艣ci numerem konta bankowego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu. W tytule przelewu prosz臋 o podanie numeru Dokumentu Obliczenia Op艂aty,

 • p艂atno艣膰 kart膮- za po艣rednictwem terminala w kasie Starostwa.


Terminy udost臋pnienia dokumentów :


Materia艂y Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny obejmuje nast臋puj膮ce materia艂y: 1. Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków,

 2. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB,

 3. Mapa ewidencji gruntów i budynków,

 4. Rejestr cen i warto艣ci nieruchomo艣ci,

 5. Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT),

 6. Baza danych szczegó艂owych osnów geodezyjnych ( BDSOG),

 7. Baza danych obiektów topograficznych ( BDOT500),

 8. Mapa zasadnicza,

 9. Inne materia艂y.


Materia艂y Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udost臋pniane s膮 bez zb臋dnej zw艂oki, nie pó藕niej ni偶 w ci膮gu miesi膮ca od dnia skutecznego z艂o偶enia wniosku.


W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupe艂nienie w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Op艂at臋 pobiera si臋 przed sporz膮dzeniem i wydaniem  materia艂ów.


Wypisy i Wyrysy z Ewidencji Gruntów i Budynków


Wypisy z rejestru gruntów do celów informacyjnych ( opiniodawczych ) wydawane s膮 w dniu z艂o偶enia zamówienia.


Wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej do celów prawnych ( zawieraj膮ce adnotacj臋 dotycz膮c膮 jako艣ci danych ewidencyjnych oraz klauzul臋 upowa偶niaj膮ca do oznaczania nieruchomo艣ci w ksi臋dze wieczystej na podstawie tego dokumentu) realizowane s膮 w terminie do 14 dni po wcze艣niejszym ustaleniu daty odbioru z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.


Op艂at臋 pobiera si臋 przed sporz膮dzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków


Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mog膮 ulec zmianie w przypadku konieczno艣ci zaktualizowania zapisów dotycz膮cych danej nieruchomo艣ci w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zale偶no艣ci od wielko艣ci zamówienia.


 


Podstawy prawne : • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 424 )

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),

 • Rozporz膮dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 ),

 • Rozporz膮dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udost臋pniania materia艂ów pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Op艂aty ( Dz.U. z 2019 r., poz. 434).

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF117.3 KB POBIERZPe艂nomocnictwo administracyjne2020-01-09 08:00:19254
.PDF177.4 KB POBIERZWniosek o wydanie za艣wiadczenia z ewidencji grunt贸w i budynk贸w2020-02-14 09:17:21579
.PDF920.6 KB POBIERZEGiB Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego2020-07-31 13:09:24561
.PDF683.7 KB POBIERZP Wniosek o udost臋pnienie materia艂贸w powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograf2020-07-31 13:09:56543
.PDF269.5 KB POBIERZP1 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji grunt贸w2020-07-31 13:10:21482
.PDF297.7 KB POBIERZP2 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie zbioru danych bazy danych ewidencji grunt贸w2020-07-31 13:10:37134
.PDF278.6 KB POBIERZP3 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewide2020-07-31 13:10:54138
.PDF265.7 KB POBIERZP4 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie zbioru danych bazy danych obiekt贸w topograf2020-07-31 13:11:08128
.PDF295.8 KB POBIERZP5 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie rejestru cen nieruchomo艣ci2020-07-31 13:11:2289
.PDF274.7 KB POBIERZP6 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie raport贸w tworzonych na podstawie bazy danyc2020-07-31 13:11:3989
.PDF257.5 KB POBIERZP7 Szczeg贸艂y wniosku o udost臋pnienie innych materia艂贸w2020-07-31 13:11:54159
.XLS106.5 KB POBIERZWniosek o udost臋pnianie materia艂贸w PZGiK2020-08-26 12:16:12154
.XLS91 KB POBIERZWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego2020-08-26 12:17:25331

Autor : Marcin Wi艣niewski
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2020-01-09 07:59:34
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-23 12:46:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2946

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  23.03.2020 11:22poka偶 t膮 wersj臋
Rafa艂 艢migerski  23.03.2020 11:17poka偶 t膮 wersj臋
Rafa艂 艢migerski  09.01.2020 06:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15627057