logo
Za艂atwianie spraw » Geodezja i Gospodarka nieruchomo艣ciami
Oddawanie nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d jednostkom nie posiadaj膮cym osobowo艣ci prawnej.Podstawa prawna
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096, ze zm.)

Opis sprawy/zadania
Trwa艂y zarz膮d jest form膮 prawn膮 w艂adania nieruchomo艣ci膮 przez jednostk臋 organizacyjn膮.
Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomo艣ci w celu prowadzenia dzia艂alno艣ci nale偶膮cej do zakresu jej dzia艂ania.
Trwa艂y zarz膮d ustanawia si臋 na czas nie oznaczony lub na czas oznaczony. Trwa艂y zarz膮d na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia w艂a艣ciwy organ, w drodze decyzji.
Pa艅stwowym jednostkom organizacyjnym przekazuje si臋 w trwa艂y zarz膮d wy艂膮cznie grunty stanowi膮ce w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa lub pozostaj膮ce w u偶ytkowaniu wieczystym Skarbu Pa艅stwa, powiatowym jednostkom organizacyjnym oddaje si臋 w trwa艂y zarz膮d wy艂膮cznie grunty stanowi膮ce w艂asno艣膰 lub przedmiot u偶ytkowania wieczystego Powiatu.
Jednostka organizacyjna ponosi op艂aty roczne z tytu艂u trwa艂ego zarz膮du w wysoko艣ci okre艣lonej w przepisach ustawy.
Decyzje o przekazaniu w trwa艂y zarz膮d pa艅stwowym jednostkom organizacyjnym wydaje Starosta, decyzje o przekazaniu w trwa艂y zarz膮d powiatowym jednostkom organizacyjnym wydaje Zarz膮d Powiatu.

Kogo dotyczy
Pa艅stwowe i powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej.

Wymagane dokumenty
- wniosek,
- opini臋 o przeznaczeniu dzia艂ki w planie zagospodarowania przestrzennego gmin,
- operat szacunkowy okre艣laj膮cy warto艣膰 nieruchomo艣ci

Op艂aty
Wniosek zwolniony z op艂aty skarbowej.

Termin za艂atwienia sprawy
1 m-c od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwo艂awczy
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przys艂uguje odwo艂anie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni, licz膮c od dnia dor臋czenia, za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego gdy decyzja dotyczy gruntów Skarbu Pa艅stwa lub do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego, gdy decyzja dotyczy gruntów Powiatu.

Miejsce sk艂adania dokumentów
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, II pi臋tro, pokój nr 144
aleja Ratuszowa 38,
88-100 Inowroc艂aw,

Jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu,
aleja Ratuszowa 38,
Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
pokój nr 106 parter tel. 052 35 92 132

Autor : Aneta Kwa艣ny
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2020-01-09 09:44:12
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-11 10:09:20
Liczba wy艣wietle艅 : 285

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 07:17poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  09.01.2020 08:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15627105