logo
Stowarzyszenia
Kujawskie Stowarzyszenia Obywatelskie „Nasz Region” z siedzibÂą w InowrocÂławiuul. Szeroka 1/208
88-100 InowrocÂław

Prezes: Janusz Foremski

Cele:
• promowanie aktywnego uczestnictwa obywateli w Âżyciu publicznym i rozwĂłj spoÂłeczeĂąstwa obywatelskiego,
• krzewienie idei samorzÂądnoÂści dziaÂłania na rzecz rozwoju samorzÂądu terytorialnego,
• dziaÂłania na rzecz integracji i tworzenia wiĂŞzi lokalnych spoÂłecznoÂści,
• podejmowanie dziaÂłaĂą na rzecz rozwoju spó³dzielczoÂści mieszkaniowej, wspĂłlnot mieszkaniowych i harmonijnego rozwoju miast, wsi i osiedli,
• dziaÂłania na rzecz poszanowania toÂżsamoÂści narodowej, historycznej i kulturowej.
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagował(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-19 14:43:08
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-19 14:43:08
Liczba wyświetleń : 2051licznik odwiedzin: 16094670