logo
Starostwo Powiatowe
Rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTR ZarzÂądzenia Starosty
Więcej »
Rejestr UchwaÂł ZarzÂądu Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Rejestr stowarzyszeĂą
Więcej »
REJESTR PorozumieĂą i UmĂłw
Więcej »
Rejestr skarg i wnioskĂłw
Więcej »
REJESTR UchwaÂł Rady Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
REJESTR - Ksi¹¿ka Kontroli
Więcej »
REJESTR UpowaÂżnieĂą
Więcej »
Dziennik korespondencji
Więcej »
Rejestr majÂątku Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
Rejestr sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do po³owu ryb
Więcej »
Rejestr Âżywych zwierzÂąt gatunkĂłw wymienionych w rozporzÂądzeniu Rady (WE)
nr 338,97 z dnia 9 grudnia 1996r., zaliczonych do pÂłazĂłw, gadĂłw, ptakĂłw lub ssakĂłw
Więcej »licznik odwiedzin: 16094516