logo
Przetargi
Przetargi na us艂ugi

Og艂oszenie Nr 11.2020 M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego w Kruszwicy
Og艂oszenie o udzielanym zam贸wieniu na us艂ugi spo艂eczne na post臋powanie pn.: Ochrona fizyczna os贸b i mienia M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20
Wi臋cej »
Ubezpieczenie maj膮tku i innych interes贸w Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych
do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Udzielenie kredytu dla Powiatu Inowroc艂awskiego w wysoko艣ci 4 820 000,00 z艂
Wi臋cej »
Og艂oszenie Nr 12.2019
M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego w Kruszwicy
Og艂oszenie o udzielanym zam贸wieniu na us艂ugi spo艂eczne na post臋powanie pn.:
Ochrona fizyczna os贸b i mienia M艂odzie偶owego O艣rodka
Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w
w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20.
Wi臋cej »
Wyb贸r banku, kt贸remu zostanie powierzone prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu
Powiatu Inowroc艂awskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
o zamiarze przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Wi臋cej »
Digitalizacja dokument贸w PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
oraz przeprowadzenie dzia艂a艅 harmonizuj膮cych zbiory danych powiatu inowroc艂awskiego realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazd贸w
na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Ubezpieczenie maj膮tku i odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Inowroc艂awskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Wi臋cej »
Udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego
w wysoko艣ci 9 500 000,00 PLN na okres dziesi臋ciu lat.
Wi臋cej »
Digitalizacja dokument贸w PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
oraz przeprowadzenie dzia艂a艅 harmonizuj膮cych zbiory danych powiatu inowroc艂awskiego realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
Wi臋cej »
Us艂uga ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w dzieci i m艂odzie偶y
plac贸wek o艣wiatowych oraz wychowank贸w plac贸wek o艣wiatowo - wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych i o艣wiatowo - wychowawczych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Ubezpieczenie maj膮tku i odpowiedzialno艣ci cywilnej
Powiatu Inowroc艂awskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Wi臋cej »
艢wiadczenie us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor臋czania przesy艂ek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot贸w na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
艢wiadczenie us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor臋czania przesy艂ek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot贸w na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Us艂ugi w zakresie publicznego transportu drogowego
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z inseminacji byd艂a dla uczni贸w ZSP w Kobylnikach
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych z obs艂ugi koparko-艂adowarki dla uczni贸w ZSP nr 5 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych z zakresu spawania metod膮 gazow膮 (311)
w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego.
Wi臋cej »
Ubezpiecznie maj膮tku i odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Inowroc艂awskiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi.


Post臋powanie prowadzone jest przez Pe艂nomocnika dzia艂aj膮cego w imieniu Zamawiaj膮cego - firm臋 Mentor S.A. Szosa Che艂mi艅ska 177, 88-100 Toru艅.
Strona internetowa na kt贸rej prowadzone jest post臋powanie: www.mentor.pl
Wi臋cej »
Us艂uga edukacyjna obejmuj膮ca przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych
z obs艂ugi programu informatycznego do obs艂ugi gastronomii i hotelarstwa w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego.
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyr贸wnawczych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach
projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego.
Wi臋cej »
Pe艂nienie funkcji opiekuna sta偶y realizowanych w ramach projektu pn.:
,,Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 ''
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z inseminacji byd艂a
dla 20 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, w ramach projektu Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰.
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z inseminacji byd艂a - UNIEWA呕NIENIE POST臉POWANIA
dla 20 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰.
Wi臋cej »
Uzupe艂nienie ewidencji grunt贸w i budynk贸w,dystrybucja zbioru danych o dzia艂kach,budynkach i lokalach
na terenie Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna os贸b i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
przy ul. M膮tewskiej 17 oraz 4 jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej
Ostrowie 25, 88-121 Che艂mce
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazd贸w
na terenie powiatu inowroc艂awskiego. - uniewa偶nione
Wi臋cej »
Og艂oszenie o zamiarze zawarcia umowy -
us艂uga edukacyjna polegaj膮ca na przeprowadzeniu zaj臋膰 pozalekcyjnych z zakresu spawania metod膮 MAG ( metoda 135 i spawania elektrycznego ( metoda 111 ) w roku szkolnym 2013 / 2014.
Wi臋cej »
Us艂uga edukacyjna obejmuj膮ca prowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyr贸wnawczych
w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 ''
Wi臋cej »
Udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego
w wysoko艣ci 5 000 000 z艂 na okres dziesi臋ciu lat
Wi臋cej »
Ochrona obiekt贸w sportowych wraz z zapleczem Moje boisko Orlik 2012
przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowroc艂awiu, ul. Pozna艅ska 345 oraz Bursy szkolnej Nr 1 w Inowroc艂awiu, ul. Narutowicza 34.
Wi臋cej »
Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku po Stra偶y Po偶arnej przy ul. Pozna艅skiej 133
na Pogotowie Ratunkowe i pomieszczenia biurowe.
Wi臋cej »
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacj臋 budynku
szko艂y oraz pawilonu Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc艂awiu, ul. Sienkiewicza 33.
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna os贸b i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia
w czterech szko艂ach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Inowroc艂awia.
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie 25, 88-121 Che艂mce.
Wi臋cej »
Ca艂odobowe wykonywanie us艂ug ochrony i mienia
w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Wi臋cej »
Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna ( monitoring ) obiektu
Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku
przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia
w czterech szko艂ach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Inowroc艂awia oraz w Bursie Szkolnej Nr 1
Wi臋cej »
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dotycz膮cych przesy艂ek o wadze powy偶ej 50g
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacj臋 budynku Centrum Kszta艂cenia Praktycznego
w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25.
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie 25, 88-121 Che艂mce
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na
Wi臋cej »
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Szacowanie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa oraz nieruchomo艣ci
zaj臋tych pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg贸lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz, 721 z p贸藕n. zm).
Wi臋cej »
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia w siedmiu szko艂ach ponadgimnazjalnych
na terenie miasta Inowroc艂awia oraz Bursie szkolnej Nr 1
Wi臋cej »
Bankowa obs艂uga bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na okres pi臋ciu lat.
Wi臋cej »
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszcze艅 magazynowych na pracowni臋 wielozawodow膮
ze stanowiskiem do napraw pojazd贸w samochodowych w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25
Wi臋cej »
艢wiadczenie us艂ug pocztowych dotycz膮cych przesy艂ek
o wadze powy偶ej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Wycena nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
艢wiadczenie us艂ug pocztowych
dotycz膮cych przesy艂ek o wadze powy偶ej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym przy u偶yciu maszyny do frankowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Opracowanie dokumentacji projektowej na cz臋艣膰 I:
Termomodernizacja budynku szko艂y i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowroc艂awiu, ul. Narutowicza 34, cz臋艣膰 II: Opracowanie dokumentacji projektowej na u艂o偶enie kostki brukowej przed budynkiem III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Inowroc艂awiu, ul. Narutowicza 53.
Wi臋cej »
Dow贸z i odw贸z uczni贸w na zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze i pozalekcyjne
do szk贸艂 podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu inowroc艂awskiego w ramach projektu pn. " Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym".
Wi臋cej »
Zapewnienie obs艂ugi technicznej w szko艂ach na terenie gmin:
Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Z艂otniki Kujawskie, Pako艣膰, Inowroc艂aw, D膮browa Biskupia oraz w szko艂ach dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym"
Wi臋cej »
Pe艂nienie funkcji koordynatora gminnego w ramach projektu pn.
"Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, na terenie gmin obj臋tych projektem: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Z艂otniki Kujawskie, Pako艣膰, Inowroc艂aw, D膮browa Biskupia i Rojewo oraz szk贸艂 obj臋tych projektem dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Dow贸z i odw贸z uczni贸w na zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze i pozalekcyjne
do szk贸艂 podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu inowroc艂awskiego w ramach projektu pn. "Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym.
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie
Wi臋cej »
Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring)
obiektu Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25
Wi臋cej »
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu
Wi臋cej »
Organizacja i przeprowadzenie szkole艅 w zakresie przygotowuj膮cym
do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiej臋tno艣ci Komputerowych ECDL ( na poziomie podstawowym i zaawansowanym ), realizowanych w ramach projektu pn. ,, Urz臋dnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorz膮dowej z terenu powiatu inowroc艂awskiego''.
Wi臋cej »
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast - Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pako艣膰.
Wi臋cej »
Udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego
w wysoko艣ci 10.000.000,00 z艂 na okres dziesi臋ciu lat
Wi臋cej »
Za艂o偶enie bazy ewidencji budynk贸w i lokali
w obr臋bach Gminy Pako艣膰 oraz w obr臋bach Gminy Janikowo.
Wi臋cej »
Wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia w siedmiu szko艂ach ponadgimnazjalnych
na terenie miasta Inowroc艂awia.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU na : Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci
po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie 25, 88-121 Che艂mce.
Wi臋cej »
Dow贸z i odw贸z uczni贸w na zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze i pozalekcyjne
do szk贸艂 podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Inowroc艂awskiego w ramach projektu p.n. "Zdoby膰 wiedz臋 - wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym."
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczni贸w
szk贸艂 ponadgimnazjalnych powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o uniewa偶nieniu post臋powania w trybie zapytania o cen臋 -
wycena nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynk贸w
I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, ul. 3 Maja 11/13
Wi臋cej »
Przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczni贸w
szk贸艂 ponadgimnazjalnych powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Ochrona fizyczna Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. M膮tewska 17
Wi臋cej »
,, Us艂uga kompleksowa polegaj膮ca na sprzeda偶y energii elektrycznej
oraz 艣wiadczeniu us艂ugi dystrybucji energii elektrycznej do obiekt贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.''
Wi臋cej »
Ca艂odobowa ochrona os贸b i mienia w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym
dla Dziewcz膮t w Kruszwicy, ul. Kujawska 20.
Wi臋cej »
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostaw臋 tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji
pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Organizacja i przeprowadzenie szkole艅 specjalistycznych realizowanych w ramach projektu pn.
"Urz臋dnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorz膮dowej z terenu powiatu inowroc艂awskiego"
Wi臋cej »
Organizacja i przeprowadzenie szkole艅 w zakresie przygotowuj膮cym do zdobycia ECDL
Europejskiego Certyfikatu Umiej臋tno艣ci Komputerowych ( na poziomie podstawowym i zaawansowanym ) realizowanych w ramach projektu pn. "Urz臋dnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorz膮dowej z terenu powiatu inowroc艂awskiego"
Wi臋cej »
Wykonanie us艂ugi w zakresie kompleksowej kampanii promocyjno - informacyjnej
na temat projektu pt.: "Program szczepie艅 12 - latek z terenu Powiatu Inowroc艂awskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego".
Wi臋cej »
Wykonanie us艂ugi w zakresie kompleksowej kampanii promocyjno - informacyjnej na temat projektu pt.:
"Program szczepie艅 12 - latek z terenu Powiatu Inowroc艂awskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego".
Wi臋cej »
Za艂o偶enie bazy ewidencji budynk贸w i lokali
w obr臋bach Gminy Z艂otniki Kujawskie oraz w obr臋bach Gminy Rojewo.
Wi臋cej »
Wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia w siedmiu szko艂ach ponadgimnazjalnych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Nadz贸r nad robotami budowlanymi pn. Rozbudowa Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej
w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713450