logo
ZaÂłatwianie spraw » Komunikacja
Kierowca

Klauzula informacyjna RODO - prawa jazdy
Więcej »
PeÂłnomocnictwo
Więcej »
Wydanie prawa jazdy przed upÂływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdĂłw,
za poÂśrednictwem jednostki, ktĂłra je wydaÂła za granicÂą (dot. osĂłb zamieszkaÂłych po za granicami RP)(pobierz wniosek zaÂłatw sprawĂŞ on-line)
Więcej »
Wydanie/przedÂłuÂżenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
lub pojazdem przewo¿¹cym wartoœci pieniê¿ne
Więcej »
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
Więcej »
Zwrot prawa jazdy dÂłuÂżnikowi alimentacyjnemu
Więcej »
OpÂłaty
Więcej »
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcĂŞ dla poddania siĂŞ kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji
Więcej »
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
po upÂływie zakazu prowadzenia pojazdĂłw na okres nieprzekraczajÂący 1 roku
Więcej »
Wydanie zaÂświadczenia o posiadaniu uprawnieĂą do kierowania pojazdem
Więcej »
Tworzenie profilu kandydata na kierowcĂŞ
(dla osĂłb, ktĂłre chcÂą ponownie przystÂąpiĂŚ do egzaminu)
Więcej »
Wydanie miĂŞdzynarodowego prawa jazdy
Więcej »
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Więcej »
Wydanie wtĂłrnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
(w przypadku zmiany danych lub utraty dokumentu, wymiany na podstawie art. 124 ustawy o kierujÂących pojazdami, wymiany wojskowego prawa jazdy )
Więcej »
Wpis potwierdzajÂący odbycie kwalifikacji wstĂŞpnej, kwalifikacji wstĂŞpnej przyspieszonej,
kwalifikacji wstĂŞpnej uzupeÂłniajÂącej, kwalifikacji wstĂŞpnej uzupeÂłniajÂącej przyspieszonej albo szkolenia okresowego
Więcej »
Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy
oraz rozszerzenie posiadanych uprawnieĂą
Więcej »
Podstawa prawna
Więcej »licznik odwiedzin: 16094480