logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywno艣ci Spo艂ecznejAdres korespondencyjny:
Rojewo 8
88-110 Rojewo

Prezes Zarz膮du: Sylwia Wrona

Cel dzia艂ania organizacji:
 1. Edukacja i pobudzanie aktywno艣ci spo艂ecznej, obywatelskiej, gospodarczej, kulturalnej, fizycznej, prozdrowotnej dzieci, m艂odzie偶y, w tym student贸w, doros艂ych oraz senior贸w;
 2. Promowanie przedsi臋biorczo艣ci i aktywizacji zawodowej;
 3. Dzia艂alno艣膰 na rzecz ochrony 艣rodowiska;
 4. Dzia艂alno艣膰 kulturalna;
 5. Propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej;
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozw贸j 艣wiadomo艣ci obywatelskiej i kulturowej;
 7. Dzia艂alno艣膰 na rzecz tworzenia i rozwoju spo艂ecze艅stwa obywatelskiego;
 8. Promocja i organizowanie wolontariatu;
 9. Prowadzenie edukacji szkolnej i przedszkolnej;
 10. Prowadzenie i organizowanie w r贸偶nych formach edukacji pozaszkolnej oraz kszta艂cenia ustawicznego;
 11. Realizowanie zada艅 edukacyjnych zleconych przez inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;
 12. Rozwijanie i kultywowanie idei partnerstwa;
 13. Przeciwdzia艂anie bezrobociu;
 14. Dzia艂alno艣膰 wydawnicza;
 15. Animowanie wsp贸艂pracy z administracj膮 i samorz膮dem, biznesem, organizacjami pozarz膮dowymi w kraju i zagranic膮;
 16. Poradnictwo psychologiczne i rodzinne;
 17. Prowadzenie doradztwa prawno-ekonomicznego.


Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2016-02-03 11:06:42
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-03 11:06:42
Liczba wy艣wietle艅 : 888licznik odwiedzin: 16270498