logo
Informacje og贸lne » Dane teleadresowe
RODO - klauzula do zapoznania si臋
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanego dalej Rozporz膮dzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pa艅stwa danych osobowychoraz o przys艂uguj膮cych prawach z tym zwi膮zanych: 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu jest Starosta Inowroc艂awski z siedzib膮 w Inowroc艂awiu, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowroc艂aw. 2. W razie pyta艅 i w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych mo偶na skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: niejawne@inowroclaw.powiat.pl 3. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tylko wtedy, gdy: . przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze, . przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zada艅 realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi, . przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, której administrator jest stron膮, . w innych przypadkach Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporz膮dzenia. 4. Odbiorcami Pa艅stwa danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Pa艅stwa dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres niezb臋dny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa. 6. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa: . prawo dost臋pu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, . prawo do usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, je艣li dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do celów, dla których by艂y zebrane lub cofn臋li Pa艅stwo zgod臋, na której opiera艂o si臋 ich przetwarzanie lub nie ma nadrz臋dnego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania danych. 7. Je艣li przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do cofni臋cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. 8. Maj膮 Pa艅stwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy dotycz膮ce ochrony danych osobowych. 9. Gdy podstaw臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowi膮zkowe. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pa艅stwa zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF180.6 KB POBIERZKlauzula informacyjna KORONAWIRUS2020-04-15 10:58:09140
.DOC30 KB POBIERZKlauzula o RODO2020-08-18 13:45:3394

Autor : Ireneusz Westfal
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2006-12-11 10:51:45
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:44:12
Liczba wy艣wietle艅 : 426

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  23.01.2020 06:23poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  03.07.2018 08:43poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:43poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:42poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:39poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:32poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:30poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:28poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:25poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:19poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.07.2018 08:17poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  16.02.2012 09:27poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  11.12.2006 09:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 15381736