logo
OgÂłoszenia » ZarzÂądzenia Starosty InowrocÂławskiego
Rok 2020

ZarzÂądzenie Nr 281/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 280/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie umorzenia nale¿noœci za miesi¹c grudzieù 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadz¹cemu dzia³alnoœÌ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe REKINO Maciej Urbanek.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 279/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osĂłb i bagaÂżu w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie InowrocÂławskim
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 278/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia opÂłat za przewĂłz w powiatowych przewozach o charakterze uÂżytecznoÂści publicznej na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 277/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 23/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 276/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 275/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 274/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji do odbioru zadania pn. Budowa oÂświetlenia ÂścieÂżki pieszo-rowerowej oraz parkingu na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17 realizowanego na podstawie umowy nr 358/2020 z dnia 23 paÂździernika 2020 r.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 273/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji do odbioru zadania pn. Dostawa wraz z montaÂżem i uruchomieniem klimatyzatorĂłw dla Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy alei Ratuszowej 38 realizowanego na podstawie umowy nr 376/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 272/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ w drodze bezprzetargowej nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy Szymborskiej.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 271/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 270/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 269/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 22/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 268/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 08 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 267/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 07 grudnia 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowoÂści w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 266/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 265/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 264/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 263/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 262/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 261/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 260/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonkĂłw komisji do odbioru zadania pn. Remont korytarzy na parterze i I piĂŞtrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu realizowanej na podstawie umowy nr 230/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. oraz aneksu umowy nr 1/2020 z dnia 25 wrzeÂśnia 2020 r. i aneksu umowy nr 2/2020 z dnia 28 wrzeÂśnia 2020 r.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 259/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ w drodze przetargu nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ulicy ToruĂąskiej i ulicy JĂłzefa Chociszewskiego oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 258/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 257/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 256/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 255/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa monitorĂłw, akcesoriĂłw komputerowych, drukarek, urzÂądzeĂą wielofunkcyjnych oraz telewizorĂłw i kamery sportowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 254/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 253/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 252/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 251/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu za 2020 rok
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 250/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdĂłw na terenie Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 249/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia w 2020 r. dnia wolnego od pracy.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 248/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 21/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 247/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 246/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 245/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 244/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 243/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 242/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 241/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 240/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania przedstawicieli osĂłb zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 239/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 238/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 237/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia ZespoÂłu roboczego do spraw dostĂŞpnoÂści Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu osobom ze szczegĂłlnymi potrzebami.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 236/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraŸnej w szko³ach niepublicznych, dla których organem prowadz¹cym jest Cech Rzemios³ Ró¿nych w Inowroc³awiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 226 I /2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 paÂździernika 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 235/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborĂłw przedstawicieli osĂłb zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 234/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborĂłw czÂłonkĂłw ZakÂładowej Komisji ÂŚwiadczeĂą Socjalnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 233/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu wyboru czÂłonkĂłw ZakÂładowej Komisji ÂŚwiadczeĂą Socjalnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 232/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 20/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 231/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 19/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Wydziale BudÂżetowo-Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 230/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu wyboru przedstawicieli osĂłb zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 229/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonkĂłw komisji do odbioru zadania pn. Remont toalet w budynku I Liceum OgĂłlnoksztaÂłcÂącego im. Jana Kasprowicza z OddziaÂłami DwujĂŞzycznymi w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 228/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 227/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 PaÂździernika 2020 r.
uchylajÂące zarzÂądzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeĂą podatku VAT w Powiecie InowrocÂławskim i jej jednostkach budÂżetowych
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 226/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 paÂździernika 2020 r.
w sprawie zasad oznakowania ÂśrodkĂłw transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze uÂżytecznoÂści publicznej na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 225/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 paÂździernika 2020 r.
w sprawie sposobu dystrybucji biletĂłw w powiatowych przewozach o charakterze uÂżytecznoÂści publicznej na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 224/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osĂłb i bagaÂżu w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie InowrocÂławskim
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 223/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 paÂździernika 2020 r.
w sprawie ustalenia opÂłat za przewĂłz w powiatowych przewozach o charakterze uÂżytecznoÂści publicznej na terenie Powiatu InowrocÂławskiego
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 222/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 221/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 220/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 219/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeĂąstwa informacji i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 218/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 18/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 217/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa gotowych mebli biurowych, rega³ów oraz wykonanie mebli biurowych wraz z monta¿em dla Starostwa Powiatowego w Inowroc³awiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 216/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2020 r.
w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu oraz ochrony danych osobowych przez pracownikĂłw Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu podczas pracy zdalnej powierzanej w celu przeciwdziaÂłania COVID-19.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 215/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 214/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 19 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 213/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 paÂździernika 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udziaÂłu wynoszÂącego 40/256 czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Farnej 6 oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 212/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 211/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 210/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 209/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 208/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 207/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 206/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 205/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 paÂździernika 2020 r.
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu InowrocÂławskiego w warunkach zewnĂŞtrznego zagroÂżenia bezpieczeĂąstwa paĂąstwa i w czasie wojny.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 204/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 paÂździernika 2020 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli drukĂłw ÂścisÂłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 203/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 paÂździernika 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 17/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - referenta w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 202/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zatrudnienie osoby niebêd¹cej nauczycielem do prowadzenia zajêÌ z zakresu kszta³cenia zawodowego w Zespole Szkó³ Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw³a II w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 201/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru oÂświadczenia interesantĂłw odwiedzajÂących Starostwo Powiatowe w InowrocÂławiu, w czasie trwania stanu epidemii, w zwiÂązku z zakaÂżeniami wirusem SARS-CoV-2.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 200/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 199/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 198/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 197/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostĂŞpnoÂści.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 196/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie Instrukcji, zasad publikacji oraz procedur aktualizacji danych Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 195/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 16/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - specjalisty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 194/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 193/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 192/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 wrzeÂśnia 2020 roku
w sprawie powoÂłania ZespoÂłu ds. Analizy Ryzyka w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 191/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powo³ania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Inowroc³awskiego, wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, wymienionymi w statucie, œwiadcz¹cego us³ugi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeù, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1881, z póŸn. zm.)
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 190/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 189/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraÂźnej w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 188/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zatrudnienie osoby niebĂŞdÂącej nauczycielem do prowadzenia zajĂŞĂŚ z zakresu ksztaÂłcenia zawodowego w Zespole SzkĂłl Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 187/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zatrudnienie osoby niebêd¹cej nauczycielem do prowadzenia zajêÌ z zakresu kszta³cenia zawodowego w Zespole Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 186/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oÂświetlenia ÂścieÂżki pieszo-rowerowej oraz parkingu na terenie Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 185/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dobudowa windy dla osĂłb niepeÂłnosprawnych do istniejÂącego budynku Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu przy ul. MÂątewskiej 17.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 184/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy JakoÂści" audytu wewnĂŞtrznego w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 183/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 182/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 181/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania czÂłonkĂłw komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu uÂżytkowego z przeznaczeniem na usÂługi gastronomiczne znajdujÂącego siĂŞ w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 180/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie obci¹¿enia s³u¿ebnoœci¹ przesy³u nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœÌ Skarbu Paùstwa, po³o¿onej w Sikorowie, gmina Inowroc³aw.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 179/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia metodyki szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolnoÂści osĂłb fizycznych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 178/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 14/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 177/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 15/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Ochrony ÂŚrodowiska, Rolnictwa i LeÂśnictwa Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 176/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 175/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej op³aty za zakwaterowanie w internacie w Zespole Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 174/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 wrzeÂśnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zatrudnienie osoby niebêd¹cej nauczycielem do prowadzenia zajêÌ z zakresu kszta³cenia zawodowego w Zespole Szkó³ im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 173/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Wonorzu, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz okreÂślenia ceny wywoÂławcze] i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 172/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji do odbioru stanowiska pracy oraz przeprowadzenia protokolarnego spisu dokumentacji prowadzonej przez inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoÂściami, Referacie Gospodarki NieruchomoÂściami.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 171/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zatrudnienie osoby niebêd¹cej nauczycielem do prowadzenia zajêÌ z zakresu kszta³cenia zawodowego w Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc³awiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 170/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 169/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 168/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zatrudnienie osoby niebĂŞdÂącej nauczycielem do prowadzenia zajĂŞĂŚ z zakresu ksztaÂłcenia zawodowego w Centrum KsztaÂłcenia Zawodowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 167/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej powo³ania na stanowisko kierownika kszta³cenia praktycznego w Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 166/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na zatrudnienie osoby niebĂŞdÂącej nauczycielem do prowadzenia zajĂŞĂŚ z zakresu ksztaÂłcenia zawodowego w Centrum KsztaÂłcenia Zawodowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 165/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 164/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej powo³ania na stanowisko kierownika kszta³cenia praktycznego w Zespole Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 163/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej powo³ania na stanowisko kierownika internatu w Zespole Szkó³ Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 161/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej powo³ania na stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 160/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej powo³ania na stanowisko kierownika kszta³cenia praktycznego w Zespole Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 159/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej powo³ania na stanowisko kierownika kszta³cenia praktycznego w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc³awiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 158/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w drugim przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 157/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w piÂątym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 156/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w piÂątym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 155/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentĂłw finansowo-ksiegowych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 154/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 13/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. ZamĂłwieĂą Publicznych Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 153/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania ZespoÂłu do przeprowadzania negocjacji z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 152/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 151/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 150/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 149/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 148/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 147/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 146/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 12/2020.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 145/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 144/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 11/2020.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 143/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 142/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 141/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 140/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 139/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 138/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 137/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 136/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 135/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 134/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 9/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 133/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 132/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 131/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 130/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 129/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Udzielenie kredytu dla Powiatu InowrocÂławskiego w wysokoÂści 4 820 000,00 zÂł.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 128/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 127/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 126/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 lipca 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Udzielenie kredytu dla Powiatu InowrocÂławskiego w wysokoÂści 4 820 000,00 zÂł.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 125/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu dla Powiatu InowrocÂławskiego w wysokoÂści 4 820 000,00 zÂł.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 124/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie powoÂłania przewodniczÂącego narad koordynacyjnych.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 123/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 122/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 121/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
z sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 120/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 119/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 118/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 117/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udziaÂłu wynoszÂącego 40/256 czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Farnej 6 oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 116/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 115/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 114/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji do odbioru robĂłt remontowych w budynku Niepublicznej Bursy Szkolnej poÂłoÂżonej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w InowrocÂławiu wykonanych w 2019 r.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 113/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 czerwca 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania komisji do odbioru robĂłt objĂŞtych projektem: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach ÂśrodkĂłw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 112/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 7/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora ochrony danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 111/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. ZamĂłwieĂą Publicznych Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 110/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, urzÂądzeĂą wielofunkcyjnych, systemu do backupu NAS oraz akcesoriĂłw komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 109/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 108/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 107/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 106/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewnĂŞtrznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 105/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia w 2020 r. dnia wolnego od pracy.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 104/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 103/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 102/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 101/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 100/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 99/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 98/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 97/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 96/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 95/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej przeniesienia nauczyciela.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 94/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu postêpowania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu zamówieù publicznych, których wartoœÌ przekracza wyra¿on¹ w z³otych równowartoœÌ 30 000,00 euro.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 93/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 92/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 91/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w Wonorzu, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 90/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 89/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. PoznaĂąskiej 12 oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 88/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu regulaminu okresowej oceny pracownikĂłw zatrudnionych na stanowiskach urzĂŞdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzĂŞdniczych, oraz na stanowiskach kierownikĂłw powiatowych jednostek organizacyjnych
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 87/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 86/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 85/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 84/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 83/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 82/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 81/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 80/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 79/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 78/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 77/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont korytarzy na parterze i I piĂŞtrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. MÂątewskiej 17 w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 76/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 75/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 74/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia postĂŞpowania sprawdzajÂącego w Powiatowym UrzĂŞdzie Pracy w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 73/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 72/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 71/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 70/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 69/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udziaÂłu wynoszÂącego 40/256 czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w InowrocÂławiu przy ul. Farnej 6 oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 68/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zakupĂłw ÂśrodkĂłw ochrony osobistej w celu przeciwdziaÂłania i usuwania skutkĂłw epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla podmiotĂłw podstawowej opieki zdrowotnej
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 67/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 6/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 66/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zrzeczenia siĂŞ odszkodowania za nieruchomoÂści przejĂŞte pod drogĂŞ publicznÂą zaliczonÂą do kategorii gminnej - ul. PoznaĂąskÂą w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 65/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zrzeczenia siĂŞ odszkodowania za nieruchomoÂści przejĂŞte pod drogĂŞ publicznÂą zaliczonÂą do kategorii powiatowej - ul. PoznaĂąskÂą w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 64/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z dziaÂłalnoÂści Powiatowego Rzecznika KonsumentĂłw w InowrocÂławiu za 2019 rok
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 63/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 62/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 61/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 60/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 59/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 58/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cela budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 57/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad zwiÂązanych za stwierdzonymi przypadkami koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obowiÂązujÂących w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 56/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 marca 2020 r.
uchylaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie powo³ania komisji do przyznawania dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Inowroc³awski, pobieranych przez uczelnie.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 55/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 54/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie oddania w dzierÂżawĂŞ czĂŞÂści nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w ÂŻernikach, gmina Kruszwica oraz okreÂślenia wysokoÂści stawki rocznego czynszu dzierÂżawnego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 53/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 52/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powoÂłania komisji przetargowej do przeprowadzenia postĂŞpowania w sprawie udzielenia zamĂłwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzĂŞtu komputerowego, drukarek, urzÂądzeĂą wielofunkcyjnych oraz akcesoriĂłw komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 51/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie Modliborzyce, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 50/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie Modliborzyce, gmina DÂąbrowa Biskupia oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 49/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 48/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 47/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postêpowania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu zamówieù publicznych, których wartoœÌ nie przekracza wyra¿onej w z³otych równowartoœci kwoty 30 000,00 euro.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 46/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 45/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 44/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 43/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 42/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 41/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 40/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 39/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w czwartym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 38/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w czwartym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 37/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawnie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 36/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 35/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20.02.2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania Powiatowego ZespoÂłu ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 34/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Âśrednich miesiĂŞcznych wydatkĂłw przeznaczonych na utrzymania dziecka w 2020 r. w placĂłwkach opiekuĂączo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat InowrocÂławski.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 33/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2020 na: wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. ZamĂłwieĂą Publicznych Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 32/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentĂłw finansowo-ksiĂŞgowych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 31/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 30/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 29/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 28/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 27/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Âśredniego miesiĂŞcznego kosztu utrzymania mieszkaĂąca w 2020 r. w domach pomocy spoÂłecznej prowadzonych przez Powiat InowrocÂławski
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 26/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie realizacji zadaĂą obrony cywilnej na 2020 rok"
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 25/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia opinii dotyczÂącej wysokoÂści opÂłat za wyÂżywienie w MÂłodzieÂżowym OÂśrodku Wychowawczym dla DziewczÂąt im. Polskich OlimpijczykĂłw w Kruszwicy.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 24/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany procedur windykacji naleÂżnoÂści Skarbu PaĂąstwa i Powiatu InowrocÂławskiego.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 23/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 22/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia powiatowych eliminacji IX WojewĂłdzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej i powoÂłania komisji konkursowej.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 21/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Powiatowej Komisji Konkursowej
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 20/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie powoÂłania Powiatowego ZespoÂłu ds. Orzekania o NiepeÂłnosprawnoÂści w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 19/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2020 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, ZarzÂądzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 18/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia caÂłorocznej normy zuÂżycia paliwa dla samochodĂłw sÂłuÂżbowych w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 17/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 16/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 15/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 14/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie wykonywania zadaĂą obronnych na 2020 rok"
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 13/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 12/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 11/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 10/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koĂączÂącego sÂłuÂżbĂŞ przygotowawczÂą w Starostwie Powiatowym w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 9/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 8/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie wyraÂżenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 7/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewnĂŞtrznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewnĂŞtrznych na rok 2020.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 6/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajÂące zarzÂądzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 5/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 4/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w trzecim przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 3/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomoÂści poÂłoÂżonej w obrĂŞbie GĂłry, gmina Janikowo oraz okreÂślenia ceny wywoÂławczej i wadium w trzecim przetargu.
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 2/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 19/2019 na wolne stanowisko kierownicze urzĂŞdnicze - naczelnika WydziaÂłu Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »
ZarzÂądzenie Nr 1/2020
Starosty InowrocÂławskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powoÂłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 18/2019 na wolne stanowisko urzĂŞdnicze - referenta w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w InowrocÂławiu
Więcej »licznik odwiedzin: 16094661