logo
Informacje og贸lne
Dane Teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 100
fax. 52 3574 820
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 
Kierownictwo Starostwa Powiatowego:

Starosta: Wies艂awa Paw艂owska - tel. 52 3592 101, fax 52 3574 820
e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl

Wicestarosta: Tadeusz Majewski - tel./fax 52 3592 241

Cz艂onek Zarz膮du: W艂odzimierz Figas - tel. 52 3592 102

Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 3592 103
e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl

Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 3592 104
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl


Wydzia艂y Starostwa:

Wydzia艂 Organizacyjny
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Beata Nijak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
II pi臋tro
tel. 52 3592 186
e-mail: b.nijak@inowroclaw.powiat.pl

Wydzia艂 podzielony jest na:
a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
II pi臋tro, p. 136
tel. 52 3592 111
b) Referat Administracyjno-Gospodarczy
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 260
e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl
c) Referat Informatyki
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 150
d) Referat ds. Zamówie艅 Publicznych
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 237


Wydzia艂 Bud偶etowo-Finansowy
Wydzia艂em kieruje Naczelnik, G艂ówna ksi臋gowa Bogumi艂a Gi偶a

Wydzia艂 podzielony jest na:
a) Referat Bud偶etowy
b) Referat Finansowy
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
I pi臋tro, p. 121
tel. 52 3592 190
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl
Kasa Starostwa czynna jest od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00-14.30, przerwa 11.00 - 11.30.


Wydzia艂 Edukacji, Sportu i Zdrowia
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Beata Kowalska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
IV pi臋tro, p. 160
tel. 52 3592 144
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


Wydzia艂 Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Bernarda Nowak
Geodet膮 Powiatowym jest Dawid Ka藕mierski

Wydzia艂 podzielony jest na:
a) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
b) Referat Gospodarki Nieruchomo艣ciami
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
parter, p. 106a
tel. 52 3592 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydzia艂u:
Ewidencja gruntów i budynków:
- gmina Inowroc艂aw, gmina Z艂otniki Kujawskie, gmina Rojewo, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 135
- miasto Inowroc艂aw, gmina D膮browa Biskupia, gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Pako艣膰, miasto Pako艣膰 – 52 3592 133

Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- wydawanie wypisów i wyrysów - 52 3592 115
- weryfikacja operatów technicznych – 52 3592 136
- obieg dokumentów, uwierzytelnianie, zg艂oszenia prac geodezyjnych Web Ewid 52 3592 137
- przygotowanie materia艂ów do zg艂osze艅 prac geodezyjnych:
  - gmina Pako艣膰, miasto Pako艣膰, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 137
  - gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Rojewo, gmina Inowroc艂aw, gmina D膮browa Biskupia – 52 3592 136
  - miasto Inowroc艂aw, gmina Z艂otniki Kujawskie, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica – 52 3592 138
- mapa numeryczna – 52 3592 141
- Narady Koordynacyjne - 52 3592 149

- u偶ytkowanie wieczyste - 52 3592 139
- ochrona gruntów rolnych - 52 3592 148
- gospodarka nieruchomo艣ciami - 52 3592 131, -132
- Komisja Inwentaryzacyjna mienia Skarbu Pa艅stwa - 52 3592 142, -117

Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Danuta Malicka
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 234, 52 3592 235, 52 3592 236
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


Wydzia艂 Komunikacji i Transportu
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Anna Skirzy艅ska

Wydzia艂 podzielony jest na:
a) Referat Rejestracji Pojazdów
b) Referat Praw Jazdy
c) Referat Transportu Dróg
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydzia艂u w sprawach:
- informacja - 52 3592 224
- rejestracja pojazdów - 52 3592 202, -206, -209, -213, -214, -215, -216, -217, -218, -246, -253, - 264, -307
- wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 3592 220
- prawo jazdy - 52 3592 222, - 221, - 208, - 211, - 219
- licencje i za艣wiadczenia na transport drogowy - 52 3592 205
- zarz膮dzanie ruchem drogowym - 52 3592 201
- naczelnik wydzia艂u - 52 3592 204
- przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 3592 238
- fax. 52 3592 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarz膮dzanie ruchem)


Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Janusz Królikowski
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 286, - 287, - 288, - 289, - 290
fax. 52 3592 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


Wydzia艂 Kultury i Promocji
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Monika D膮browska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro, p. 148
tel. 52 3592 155
tel. 52 3592 134
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


Wydzia艂 Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Wydzia艂em kieruje Naczelnik Joanna Kuchta
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro, p. 151
tel. 52 3592 152
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Prawne
Radc膮 Prawnym, Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro, p. 149
tel. 52 3592 158


Biuro Rady
Biurem kieruje Kierownik Anna Tyburek
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 3592 229, - 230, - 231, 
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Audytu Wewn臋trznego i Kontroli
Biurem kieruje Kierownik Joanna Michalak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro, p. 146
tel. 52 3592 184, - 185
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Pozna艅ska 133A
88-100 Inowroc艂aw
tel./fax 52 3538 376
tel. 52 3570 016
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
Inspektor Ochrony Danych Grzegorz Jele艅ski
e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. wspó艂pracy z mediami
Specjalista ds. wspó艂pracy z mediami Artur Kisielewicz
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro, p. 148
tel. 52 3592 154


Powiatowy Zespó艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
Zespo艂em kieruje Przewodnicz膮ca Wanda Batkowska
ul. M膮tewska 17
88-101 Inowroc艂aw 3
tel. 52 3592 251, - 252, - 250
e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Pi膮tkowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
III pi臋tro, p. 147
tel. 52 3592 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. BHP
Andrzej Pacholski
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
II pi臋tro, p. 139
tel. 52 3592 150

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16713445